Ấn tượng với 20+ trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai bạn nên biết

trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Với Giải SBT Toán 10 trang 12 Tập 1 trong Bài tập cuối chương 1 Sách bài tập Toán lớp 10 Tập 1 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 10 trang 12.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? rỗng = {0}

Bài 1.17 trang 12 SBT Toán 10 Tập 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. ∅ = {0}.

B. ∅ ⊂ {0}.

C. {0} ⊂ ∅.

D. 0 ⊂ ∅.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp.

Xem thêm lời giải vở bài tập Toán lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 1.16 trang 12 SBT Toán 10 Tập 1: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

Bài 1.18 trang 12 SBT Toán 10 Tập 1:Phủ định của mệnh đề “5 + 8 = 13” là mệnh…

Bài 1.19 trang 12 SBT Toán 10 Tập 1: Mệnh đề nào sau đây đúng?…

Bài 1.20 trang 12 SBT Toán 10 Tập 1: Cho x là một phần tử của tập hợp X. Xét các mệnh đề sau:…

Bài 1.21 trang 12 SBT Toán 10 Tập 1:Cho ba tập hợp sau:…

Bài 1.22 trang 12 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hai tập hợp X = {n ℕ | n là bội của 2 và 3}, Y = {n ℕ | n là bội của 6} Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?…

Bài 1.23 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?…

Bài 1.24 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1:Lớp 10A có 10 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Vật lí, 8 học sinh giỏi cả môn Toán và Vật lí. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán hoặc Vật lí) của lớp 10A là…

Bài 1.25 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hai tập hợp M = {x ℤ | x2 – 3x – 4 = 0} và N = {a; -1}. Với giá trị nào của a thì M = N?…

Bài 1.26 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?…

Bài 1.27 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hai tập hợp A = (-; -1] và B = (-2; 4]. Tìm mệnh đề sai…

Bài 1.28 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1:Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?…

Bài 1.29 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Mệnh đề phủ định của mệnh đề: “Số 12 chia hết cho 4 và 3 là”…

Bài 1.30 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Mệnh đề “∃x ℝ, x2 = 15” được phát biểu là…

Bài 1.31 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?…

Bài 1.32 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “x2 + 3x + 1 > 0, với mọi x ℝ” là…

Bài 1.33 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:…

Bài 1.34 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hai tập hợp sau:…

Bài 1.35 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Điền Đ vào ô trống nếu mệnh đề đúng, điền S vào ô trống nếu mệnh đề sai…

Bài 1.36 trang 14 SBT Toán 10 Tập 1: Hãy viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp…

Bài 1.37 trang 15 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hai tập hợp sau:…

Bài 1.38 trang 15 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hai tập hợp A = [a; 5] và B = [-2; 3], với a < 5. Số a cần thỏa mãn điều kiện gì để A ∩ B = ∅?…

Bài 1.39 trang 15 SBT Toán 10 Tập 1: Cho các tập hợp sau:…

Bài 1.40 trang 15 SBT Toán 10 Tập 1: Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 20 học sinh thích môn Ngữ văn, 18 học sinh thích môn Toán, 4 học sinh thích cả hai môn Ngữ văn và Toán. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong hai môn Ngữ văn và Toán?…

Bài 1.41 trang 15 SBT Toán 10 Tập 1: Thống kê tại một trung tâm mua sắm gồm 46 cửa hàng, với 26 cửa hàng có bán quần áo, 16 cửa hàng có bán giày và 34 cửa hàng bán ít nhất một trong hai mặt hàng này. Hỏi:…

Top 26 trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 11/07/2022
 • Đánh giá: 4.9 (897 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Nếu m, n là các số vô tỉ thì m.n cũng là số vô tỉ. B. Nếu ABC là một tam giác vuông thì đường trung tuyển ứng với …

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai?

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 4.65 (552 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai? Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 6 trang 123 SGK Hình học 11 Nâng cao, Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 4.49 (527 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước ;.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 4.22 (245 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? … A. Hình lăng trụ tam giác có hai mặt bên là hình chữ nhật là hình lăng trụ đứng. B. Hình chóp có đáy là đa giác đều và …

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 3.91 (374 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Quảng cáo. A.

21 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Mệnh đề chọn lọc nhất

21 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Mệnh đề chọn lọc nhất
 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 3.72 (585 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai? A. Tứ giác là hình bình hành thì có hai cặp cạnh đối bằng nhau. B. Tam giác đều thì có ba góc có số …

17 câu trắc nghiệm Mệnh đề có đáp án – VietJack.com

 • Tác giả: thcsthaivanlung.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 3.58 (597 vote)
 • Tóm tắt: Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Nếu n là số nguyên lẻ thì n2 là số lẻ. B. Điều kiện cần và đủ để số tự nhiên n chia hết cho 3 là tổng các …

Trong các mệnh đề sau câu nào là mệnh đề sai. Vì sao ? a) Số

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 3.33 (368 vote)
 • Tóm tắt: Tam giác ABC là tam giác đều khi và chỉ khi AB = BC và là mệnh đề đúng. Trong các mệnh đề sau câu nào là mệnh đề sai. Vì sao ? a) Số nguyên tố …

Trắc nghiệm mệnh đề chứa biến lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm mệnh đề chứa biến lớp 10 có đáp án
 • Tác giả: tailieure.com
 • Ngày đăng: 11/15/2022
 • Đánh giá: 3.14 (242 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ 2: Một số câu hỏi trong chủ đề bao gồm như: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng mệnh đề nào sai? Hãy giải thích; Phát biểu các mệnh đề …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới thiệu đến các em tài liệu trắc nghiệm mệnh đề chứa biến có đáp án gồm 100 câu trắc nghiệm có lời giải. Như chúng ta đã biết, mệnh đề chứa biến là một câu khẳng định chứa một hay nhiều biến nhận giá trị trong một tập hợp X nào đó. Tính đúng sai …

Mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương lớp 10

 • Tác giả: vuihoc.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 2.84 (71 vote)
 • Tóm tắt: Câu 4: Trong các mệnh đề nào sau đây là sai? Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có 1 góc bằng nhau. Một …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua lý thuyết và các ví dụ hướng dẫn giải chi tiết trên, chắc hẳn các em đã nắm được cơ bản về mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương. Dưới đây là bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm về mệnh đề đảo mệnh đề tương đương do VUIHOC tổng hợp dành cho các em học sinh …

 Cho tứ diện ABCD. Trong các mệnh

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 2.74 (119 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào SAI ? A AB và CD chéo nhau. B A, B, C, D không đồng phẳng. C AD và BC không cắt nhau.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 2.67 (101 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng) là hai đường thẳng không có điểm chung.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai : A. Qua hai đường thẳng song song, luôn xác định được duy nhất một mặt phẳng. B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung. C. Tồn tại 4 điểm không đồng phẳng. D. Qua 3 điểm luôn xác định duy nhất một mặt phẳng

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 12/06/2022
 • Đánh giá: 2.62 (167 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai : A. Qua hai đường thẳng song song, luôn xác định được duy nhất một mặt phẳng.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? – Loigiaihay.com

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 2.45 (77 vote)
 • Tóm tắt: Phương pháp giải: Nhận xét từng mệnh đề, đưa ra ví dụ phản chứng. Lời giải chi tiết: Mệnh đề A sai …

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 2.48 (148 vote)
 • Tóm tắt: Đây là mệnh đề sai vì nếu tứ giác ABCD có AB // CD thì tứ giác ABCD … Vậy trong các mệnh đề đã cho, mệnh đề ở đáp án C có mệnh đề đảo sai.

Bài tập trắc nghiệm: Mệnh đề phần 2 – Mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương

 • Tác giả: hochieuqua.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 2.34 (127 vote)
 • Tóm tắt: Câu 15: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng? … số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ. Câu 20: Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai Các hàm đa th

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 2.25 (143 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A. Các hàm đa thức liên tục trên (mathbb{R}). B. Các hàm phân thức hữu tỉ liên tục trên từng khoảng xác định của …

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?  

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 11/28/2022
 • Đánh giá: 2.01 (112 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số các điểm chung khác nữa. B Nếu hai mặt phẳng phân biệt …

1/Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?A. Tất cả các số tự

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 01/13/2023
 • Đánh giá: 2.08 (150 vote)
 • Tóm tắt: 1/Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Tất cả các số tự nhiên đều không âm. B. Nếu tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ …

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?A. Có – giainhanh.vn

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 1.93 (101 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?A. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt không thẳng hàng cho.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

 • Tác giả: booktoan.com
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 1.89 (197 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Đăng ngày: 03/02/2022 Biên tập: admin Thuộc chủ đề:Trắc nghiệm Nguyên hàm Tag với:Nguyên hàm nhận biết. adsense.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 1.61 (90 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng sẽ có một đường thẳng chung đi qua điểm chung ấy. B. Có …

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai

 • Tác giả: 123hoidap.com
 • Ngày đăng: 11/09/2022
 • Đánh giá: 1.6 (177 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai. A. $forall nin mathbb{N},{{n}^{2}}vdots 2Rightarrow nvdots 2. $ B. $forall nin mathbb{N},{{n}^{2}}vdots…

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây. Vì vectơ NM vectơ NP vectơ 0

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 1.52 (165 vote)
 • Tóm tắt: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây. Vì vectơ NM + vectơ NP = vectơ 0 – Tuyển chọn giải bài tập Toán lớp 11 hay, ngắn nhất bám sát chương trình sách …

Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai Các hàm đa th

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 1.47 (162 vote)
 • Tóm tắt: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A. Các hàm đa thức liên tục trên R R . B. Các hàm phân thức hữu tỉ liên tục trên từng khoảng xác định của chúng.

Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau:

 • Tác giả: 7scv.com
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 1.26 (83 vote)
 • Tóm tắt: Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau: … đề sau: A. Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số fleft( x right) trên K thì với mỗi hằng số C, …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Ứng Dụng

Recommended For You