Tổng hợp 20+ trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể hot nhất hiện nay

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Câu 25. Đột biến số lượng NST bao gồm:

A. Lặp đoạn và đảo đoạn NST

B. Đột biến dị bội và chuyển đoạn NST

C. Đột biến đa bội và mất đoạn NST

D. Đột biến đa bội và đột biến dị bội trên NST

Câu 26. Đặc điểm của thực vật đa bội là:

A. Các cơ quan sinh dưỡng có kích thước lớn hơn so với thể lưỡng bội

B. Tốc độ phát triển chậm

C. Kém thích nghi và khả năng chống chịu với môi trường yếu

D. Ở cây trồng thường giảm năng suất

Câu 27. Đột biến đa bội là dạng đột biến nào sau đây:

A. NST bị thay đổi về cấu trúc B. Bộ NST bị thừa hoặc thiếu một vài NST

C. Bộ NST tang theo bội số của n, lớn hơn 2n D. Bộ NST tăng, giảm theo bội số của n

Câu 28. Tác nhân hóa học nào sau đây được dùng phổ biến để gây đa bội hóa?

A. Tia gamma B. Hóa chất EMS

C. Cônsixin D. Hóa chất NMU

Câu 29. Con người có thể tạo ra thể tứ bội bằng cách nào trong các cách dưới đây?

1. Cho các cá thể tứ bội sinh sản dinh dưỡng hay sinh sản hữu tính.

2. Giao phối giữa cây tứ bội với cây lưỡng bội.

3. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li trong nguyên phân.

4. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dục nhân đôi nhưng không phân li trong giảm phân, rồi tạo điều kiện cho các giao tử này thụ tinh với nhau.

Số phương án đúng là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 30. Thường biến là gì?

A. Là những biến đổi về kiểu gen và kiểu hình của cơ thể sinh vật

B. Là những biến đổi về kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới sự tác động trực tiếp của môi trường

C. Là những biến đổi về kiểu gen trong cơ thể sinh vật dưới sự tác động trực tiếp của môi trường

D. Là sự thay đổi số lượng NST, có thể phản ứng thành nhiều kiểu hình khác nhau tùy thuộc vào điều kiện môi trường

Câu 31. Biểu hiện nào dưới đây là của thường biến?

A. Ung thư máu do mất đoạn trên NST số 21

B. Bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 ở người

C. Ruồi giấm có mắt dẹt do lặp đoạn trên NST giới tính

D. Sự biến đổi màu sắc trên cơ thể con thằn lằn theo màu môi trường

Câu 32. Nguyên nhân gây ra thường biến là:

A. Tác động trực tiếp của môi trường sống

B. Biến đổi đột ngột trên phân tử ADN

C. Rối loạn trong quá trình nhân đôi của NST

D. Thay đổi trật tự các cặp nuclêôtit trên gen

Câu 33. Bắp cải có bộ NST 2n = 18; thể đột biến tứ bội của cải bắp là?

A. 4n = 19 B. 4n = 36

C. 4n = 27 C. 4n = 20

Câu 34. Một phân tử ADN sau một lần nhân đôi tạo ra mất phân tử ADN con?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 35. Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:

– A – T – G – G – X – T –

Đoạn mạch bổ sung với đoạn mạch ADN trên là:

A. – U – A – X – X – G – T – B. – T – A – X – X – G – A –

C. – T – U – G – G – T – A – D. – T – U – X – X – G – A –

Top 22 trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 4.89 (943 vote)
 • Tóm tắt: Đột biến cấu trúc NST là sự thay đổi trong cấu trúc của từng NST → Sắp xếp lại các gen, hay giảm hoặc tăng số lượng gen trên NST dẫn đến thay đổi hình dạng và …

Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thì dạng nào có ứng dụng quan trọng nhất?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 4.43 (531 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án C. Trang 31 SGK sinh học nâng cao 12 có nêu rõ:hiện tượng tổ hợp gen,chuyển gen,chuyển đoạn NST có thể ứng dụng trong tạo giống.

Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây hậu quả lớn nhất thuộc

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 4.28 (291 vote)
 • Tóm tắt: Đột biến cấu trúc NST là việc sắp xệp lại các gen, giảm hay tăng số lượng gen trên cùng NST từ đó dẫn đến sự thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST.

Câu 23: Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể là

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 4.03 (223 vote)
 • Tóm tắt: Câu 23: Dạng đột biến cấu trúc NST chắc chắn dẫn đến làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể là. Trang chủ · Bài tập · Lớp 12 · Sinh. Bài tập.

Thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể ảnh hưởng thế nào?

Thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể ảnh hưởng thế nào?
 • Tác giả: ihope.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 3.8 (229 vote)
 • Tóm tắt: Những thay đổi về cấu trúc có thể xuất hiện trong quá trình hình thành các tế … Dạng đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể này dẫn đến dư thừa các bản sao vật …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhiễm sắc thể vòng tròn thường xuất hiện khi một nhiễm sắc thể bị gãy tại hai vị trí và những điểm cuối tại các cánh nhiễm sắc thể nối lại với nhau hình thành một cấu trúc vòng tròn có hoặc không có tâm động. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường …

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm ảnh hưởng đến số lượng vật chất di truyền là

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 3.66 (373 vote)
 • Tóm tắt: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm ảnh hưởng đến số lượng vật chất di truyền là đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc …

Bài 6 – Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Cơ chế di truyền và biến dị

 • Tác giả: cocheditruyenvabiendi.weebly.com
 • Ngày đăng: 12/22/2022
 • Đánh giá: 3.5 (253 vote)
 • Tóm tắt: Là những biến đổi trong cấu trúc của NST làm thay đổi hình dạng và cấu trúc … Trong đột biến chuyển đoạn giữa các NST một số gen trong nhóm liên kết này …

Mô hình đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – TẠP CHÍ GIÁO DỤC

 • Tác giả: tapchigiaoduc.moet.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/18/2022
 • Đánh giá: 3.38 (507 vote)
 • Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới quá trình nghiên cứu thiết kế các thiết bị dạy học dạng mô hình, tranh ảnh, mẫu vật,các phần mềm ứng dụng,… hiện đã và đang được triển …

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 12/11/2022
 • Đánh giá: 3 (504 vote)
 • Tóm tắt: Đột biến cấu trúc NST là sự thay đổi trong cấu trúc của từng NST → Sắp xếp lại các gen, hay giảm hoặc tăng số lượng gen trên NST dẫn đến thay đổi hình dạng và …

Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 01/01/2023
 • Đánh giá: 2.93 (93 vote)
 • Tóm tắt: Các dạng đột biến cấu trúc NST: – Đột biến mất đoạn: làm mất từng đoạn NST. Có thể mất đoạn đầu hay mất đoạn giữa của NST làm giảm số lượng gen trên …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Sau đó, phức hợp aa2-tARN tiến vào ribôxôm, anticôđon của nó khớp bổ sung với côđon của axit amin thứ hai trên mARN. Liên kết peptit giữa axit amin thứ nhất và axit amin thứ hai (aa1- aa2) được tạo thành. Sự dịch chuyển của ribôxôm tiếp tục theo …

Bài 4: Đột biến cấu trúc NST

 • Tác giả: hoc247.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 2.77 (55 vote)
 • Tóm tắt: Mục tiêu đạt được trong bài giảng Đột biến cấu trúc NST là: … bày được nguyên nhân cơ chế phát sinh, hậu quả vai trò và ý nghĩa của các dạng đột biến.

Cơ sở để nhận biết các dạng đột biến cấu trúc NST

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 2.59 (156 vote)
 • Tóm tắt: – Dựa trên sự thay đổi kích thước NST. b, Lặp đoạn: – Có thể quan sát sự tiếp hợp NST tương đồng trong những trường hợp nhất định. – Hoặc NST dài ra nếu lặp …

CÁC HỘI CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ

 • Tác giả: biomedic.com.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2022
 • Đánh giá: 2.57 (106 vote)
 • Tóm tắt: Hội chứng Down hay còn gọi là Trisomy 21 (47, XX (XY) + 21) bị gây ra do dư thừa một NST 21 (chiếm tới 95% trường hợp). 1 đến 3% trường hợp Down ở dạng khảm với …

Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 2.55 (97 vote)
 • Tóm tắt: Là sự trao đổi đoạn trong 1 NST hoặc giữa các NST không tương đồng. · Trong đột biến chuyển đoạn giữa các NST một số gen trong nhóm liên kết này …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng với sự di truyền. Tuy nhiên những nhiễm sắc thể này có thể bị đột biến. Những dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể có kết quả tốt hoặc xấu với sinh vật. Cùng …

Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 2.36 (184 vote)
 • Tóm tắt: Đột biến câu trúc NST là những biến đổi trong, câu trúc NST, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn. Mô tả từng dạng đột biến câu trúc …

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Quảng Văn Hải

 • Tác giả: quangvanhai.net
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 2.32 (160 vote)
 • Tóm tắt: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) là những biến đổi trong cấu trúc NST dẫn đến sự sắp xếp lại các gen hoặc làm thay đổi hình dạng, cấu trúc của NST.

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2022
 • Đánh giá: 2.22 (143 vote)
 • Tóm tắt: * Lưu ý: ngoài 3 dạng đột biến cấu trúc NST ở trên, còn 1 dạng đột biến cấu trúc NST là chuyển đoạn. Ví dụ: NST ban đầu: NST 1: ABC – DE ; NST 2: FGH – IK. Đột …

Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể Là Gì? Nguyên Nhân & Các Loại Đột Biến

Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể Là Gì? Nguyên Nhân & Các Loại Đột Biến
 • Tác giả: vuihoc.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 2.19 (187 vote)
 • Tóm tắt: Đột biến cấu trúc NST là sự biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể. Sự biến đổi này bao gồm: tăng hoặc giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đột biến cấu trúc NST là sự biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể. Sự biến đổi này bao gồm: tăng hoặc giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể, thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể đó dẫn đến biến đổi hình dạng và cấu trúc của …

Hé lộ những điều ít ai biết về đột biến nhiễm sắc thể ở người

 • Tác giả: medlatec.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 2.09 (64 vote)
 • Tóm tắt: Đột biến nhiễm sắc thể ở người xảy ra do tác động của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể tác động đến NST. Cấu trúc của NST thường bị …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trisomy 18 là tên gọi khác của hội chứng này bởi bộ gen thừa NST số 18. Mỗi em bé sẽ nhận được 46 NST (23 NST từ mẹ và 23 NST từ bố). Tuy nhiên, trong trường hợp này, em bé sẽ có 3 bản sao của bộ NST số 18. Em bé khi sinh ra thường mang các biểu …

Thay đổi cấu trúc NST có ảnh hưởng như thế nào?

Thay đổi cấu trúc NST có ảnh hưởng như thế nào?
 • Tác giả: niptdanang.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 1.91 (59 vote)
 • Tóm tắt: Đột biến nhiễm sắc thể có thể làm thay đổi cấu trúc NST trong tế bào. kể cả thay … Trong nhân của mỗi tế bào có chứa phân tử DNA tạo thành các cấu trúc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể dẫn đến tình trạng có nhiều hơn 1 bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong một tế bào và được gọi là thể đa bội. Tế bào đơn bội có chứa 1 bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh. Tế bào bình thường sẽ có nhiễm sắc thể lưỡng bội, chứa 2 bộ …

Sinh học 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/19/2022
 • Đánh giá: 1.73 (159 vote)
 • Tóm tắt: 2.1.1. Hình thái nhiễm sắc thể. Ở vi khuẩn: NST chỉ là phân tử ADN trần, có dạng vòng, không liên kết với protein.

Bài 3 trang 26 SGK Sinh học 12. Đột biến cấu trúc NST là gì? Có những dạng nào? Nêu ý nghĩa

 • Tác giả: baitap.me
 • Ngày đăng: 01/09/2023
 • Đánh giá: 1.6 (149 vote)
 • Tóm tắt: – Mất đoạn: là dạng đột biến làm mất đi một đoạn nào đó của NST. Mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST, làm mất cân bằng gen nên thường gây chết đối với thể …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Ứng Dụng

Recommended For You