Điểm qua 20 hợp âm dim là gì bạn nên biết

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về hợp âm dim là gì hay nhất được tổng hợp bởi Thiết Kế NTX, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Bạn có thể tham khảo những bài viết về Hợp âm piano từ cơ bản đến nâng cao ở những bài sau

14 hợp âm cơ bản và đủ dùng cho piano

Các hợp âm có trong 14 giọng cơ bản

Cách đảo thế bấm hợp âm

Thế bấm (rải ngón) cho hợp âm trên piano

4 loại hợp âm màu thường dùng trong đệm hát piano

Từ các bài viết về hợp âm, Ngọc đã nhận được nhiều bình luận hỏi về thế bấm các hợp âm có những kí tự thăng, giáng, có số, có gạch chéo khi chơi piano solo, piano đệm hát … Do đó bài viết này, Ngọc sẽ giúp cho các bạn có cách ghi nhớ để biết được thế bấm của TẤT CẢ các hợp âm khi học piano.

Phân loại hợp âm piano từ cơ bản đến nâng cao

Đầu tiên, Ngọc sẽ phân loại kí hiệu hợp âm chia ra thành 4 loại như sau:

 • Loại 1: Hợp âm trưởng/ hợp âm thứ: là hợp âm chỉ có chữ cái in hoa (hợp âm trưởng) hoặc chữ cái in hoa và chữ “m” đằng sau (hợp âm thứ). Ví dụ: C (đô trưởng), Cm (đô thứ)
 • Loại 2: Hợp âm trưởng/hợp âm thứ có dấu thắng (#) hoặc dấu giáng (b): là hợp âm trưởng/thứ có thêm kí tự dấu thăng (#), dấu giáng (b). Ví dụ: Db (rê giáng trưởng), F#m (fa thăng thứ)
 • Loại 3: Hợp âm trưởng/thứ có số hoặc những thêm kí hiệu khác: sus, M7 hoặc 7M, có dấu cộng (+) hoặc chữ aug, dấu trừ (-) hoặc dấu (o) hoặc chữ dim. Ví dụ: CM7, Cm7, Bdim, Fsus2, Gsus4, B7, G#9-, G#9+, A7dim, Dm7(b5), có hình tam giác (C△7 được hiểu là CM7) …
 • Loại 4: Hợp âm có dấu xẹt ngang (/): là hợp âm nhìn có vẻ rất phức tạp và dài ngoằng với các kí hiệu khác và dấu xẹt ngang (/), dấu thăng (#), dấu giáng (b). Ví dụ: G#7M/9, F#7M/5+, Gm/Bb, D/F#, C/E, G#m6/9 …

Cách học thuộc và quy luật hợp âm piano từ cơ bản đến nâng cao

Vậy, làm thế nào để tự suy luận cho tất cả các thế bấm này mà không cần phải có 1 quyển sách từ điển hợp âm? Sau đây Bội Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hiểu, cách học thuộc và quy luật để bấm 4 loại hợp âm trên.

Hợp âm Loại 1. Hợp âm trưởng/thứ: có 2 cách để học thuộc

 • Một là tự nhớ hết 14 thế bấm hợp âm trưởng/thứ
 • Hai nếu không nhớ nổi 14 hợp âm thì tự suy ra theo tên gọi như sau:
  • Hợp âm trưởng (1-5-4): hợp âm trưởng cấu tạo gồm 3 nốt, nốt thứ nhất là nốt gốc của hợp âm, nốt thứ hai là nốt được đếm từ nốt thứ nhất lên 5 phím đàn đen trắng liên tiếp nhau, nốt thứ ba là nốt được đếm từ nốt thứ hai lên 4 phím đàn đen trắng liên tiếp nhau.

Cách ghi nhớ tất cả các hợp âm piano từ cơ bản đến nâng cao

*** Ví dụ: Cách tính hợp âm B: gồm 3 nốt, nốt đầu là Si, nốt thứ 2 đếm từ Si lên 5 phím đàn đen trắng là nốt Rê#, nốt thứ 3 đếm từ nốt Rê# lên 4 phím đàn đen trắng là nốt Fa#.

 • Hợp âm thứ (1-4-5): tương tự cách giái thích của hợp âm trưởng, nốt thứ nhất là nốt gốc, nốt thứ hai cách nốt thứ nhất 4 phím đàn đen trắng liên tiếp, nốt thứ ba cách nốt thứ hai 5 phím đàn đen trắng liên tiếp.

hop am thu

*** Ví dụ: Cách tính hợp âm Fm: gồm 3 nốt, nốt đầu là Fa, nốt thứ 2 đếm từ Fa lên 4 phím đàn đen trắng là nốt La giáng, nốt thứ 3 đếm từ nốt La giáng lên 5 phím đàn đen trắng là nốt Đô.

Loại 2. Hợp âm trưởng/thứ có dấu thăng (#) hoặc dấu giáng (b): Cách suy luận để chơi hợp âm thăng/giáng đó là:

 • Bước 1: học thuộc/nắm được thế bấm trưởng/thứ của 14 hợp âm cơ bản.
 • Bước 2: Nếu hợp âm có dấu (#) thì tăng tất cả các nốt nhạc trong thế bấm trưởng/thứ lên 1/2 cung (tức tăng lên 1 phím đàn đen/trắng kế bên). Nếu hợp âm có dấu (b) thì giảm tất cả nốt nhạc trong thế bấm trưởng/thứ xuống 1/2 cung (tức giảm xuống 1 phím đàn đen/trắng kế bên)

*** Ví dụ:

+ Hợp âm Bb được suy ra từ hợp âm B, nhưng 3 nốt nhạc trong hợp âm B (là Si – Rê# – Fa#) đều giảm xuống 1/2 cung trở thành Bb (Si giáng – Rê – Fa)

+ Hợp âm F#m được suy ra từ hợp âm Fm, nhưng 3 nốt nhạc trong hợp âm Fm (là Fa – La(b) – Đô) đều tăng lên 1/2 cung trở thành F#m (Fa# – La – Đô#)

Loại 3. Hợp âm trưởng/thứ có số hoặc thêm những kí hiệu khác: tất cả những hợp âm có số hay kí hiệu chữ khác đều mang ý nghĩa là: ngoài 3 nốt nhạc của hợp âm trưởng/thứ thì còn thêm các nốt nhạc khác ngoài 3 nốt này nữa.

 • Trường hợp 1: hợp âm có số đằng sau – số thứ mấy tức là thêm phím đàn thứ mấy đếm từ nốt gốc.

*** Ví dụ:

+ C6 (hợp âm Đô trưởng thêm nốt thứ 6 đếm từ nốt Đô): Đô – Mi – Sol – La (nốt thứ 6 đếm từ Đô lên là nốt La)

+ Bm9 (hợp âm Si thứ thêm nốt thứ 9 đếm từ nốt Si): Si – Rê – Fa# – Đô (nốt thứ 9 đếm từ Si lên là nốt Đô)

+ G7 (hợp âm Sol trưởng thêm nốt thứ 7 đếm từ nốt Sol): Sol – Si – Rê – Fa. Lưu ý: nốt thứ 7 cách nốt gốc 1 cung để phân biệt với hợp âm 7 trưởng (M7) ở trường hợp khác bên dưới.

– Trường hợp 2: hợp âm vừa có số vừa kèm theo chữ M7 (△7), dim (o), sus, aug, hoặc dấu +/-

Đầu tiên, ta cần hiểu ý nghĩa của những chữ này là gì:

 • M7 (hợp âm 7 trưởng – thêm nốt thứ 7 cách nốt gốc 1/2 cung)
 • Dim (hợp âm giảm nốt bậc 3 và bậc 5 xuống 1/2 cung)
 • sus (hợp âm treo, bỏ nốt bậc 3 và thêm một nốt nào khác)
 • aug (hợp âm tăng – tăng nốt nhạc bậc 5 lên 1/2 cung)
 • Hợp âm có dấu cộng (+) tức tăng nốt nào đó lên 1/2 cung, dấu (-) tức là giảm nốt nhạc nào đó xuống 1/2 cung.

Quy luật cụ thể của các kí tự này như sau:

 • Hợp âm M7 (hoặc kí hiệu có hình tam giác △): hợp âm trưởng thêm 1 nốt thứ 7 (nhưng nốt thứ 7 này cách nốt gốc 1/2 cung).

*** Ví dụ: CM7 (C△7) sẽ chơi C (Đô – Mi – Sol) thêm nốt thứ 7 cách nốt C 1/2 cung là nốt Si → Như vậy CM7 sẽ chơi: Đô – Mi – Sol – Si

 • Hợp âm dim, kí hiệu khác: dấu (o) : hợp âm này có tác dụng giảm hai nốt ở bậc 3 và bậc 5 của hợp âm gốc xuống 1/2 cung.

*** Ví dụ:

+ Hợp âm Bdim suy ra từ hợp âm B (Si – Rê# – Fa#) nhưng giảm hai nốt bậc 3 và bậc 5 là Rê# và Fa# xuống 1/2 trở thành Bdim (Si – Rê – Fa)

+ Hợp âm Bdim7 (Si – Rê – Fa – La) được suy ra từ hợp âm Bdim thêm một nốt thứ 7 (đếm từ nốt Si lên 7 nốt là nốt La)

 • Hợp âm sus (thường là sus2 hoặc sus4): hợp âm này có tác dụng thêm một nốt nhạc và bỏ nốt nhạc bậc 3 của hợp âm đi.

*** Ví dụ: Csus2 (tức là hợp âm C (Đô – Mi – Sol) bỏ đi nốt thứ 3 (còn Đô – Sol) và sus2 là thêm nốt thứ 2 (đếm từ đô lên nốt thứ 2 là nốt Rê). Suy ra Csus2 bấm Đô – Rê – Sol. Tương tự: Gsus4 (Sol – Đô -Rê), Fsus2 (Fa – Sol – Đô)

 • Hợp âm có dấu cộng (+)/dấu trừ (-) và số: tức là ở nốt thứ mấy được tăng/giảm đi 1/2 cung.

*** Ví dụ: G#9- được suy ra từ hợp âm G# (Sol# – Đô – Rê#) và thêm nốt thứ 9 đếm từ nốt Sol# là nốt La# phải giảm xuống 1/2 cung (tức trở thành La). Suy ra G#9- bấm Sol# – Đô – Rê# – La. Tương tự cho hợp âm có dấu +

 • Ý nghĩa tương tự dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) sau số, người ta có thể viết thành dấu thăng (#) hoặc dấu giáng (b) sau số và cách suy luận cũng tương tự.

*** Ví dụ: Hợp âm Dm7(b5) thì từ hợp âm Dm7 (Rê – Fa – La – Đô) tiếp tục giáng nốt thứ 5 đếm từ Rê trở thành Dm7(b5) (Rê – Fa – La giáng – Đô)

 • Hợp âm có chữ (add) và có số: chữ “add” ý nghĩa của nó là thêm, add số mấy tức là thêm nốt thứ mấy.

*** Ví dụ: Hợp âm F#7(add13) được suy ra từ hợp âm F# (Fa# – La# – Đô#) thêm nốt thứ 7 (nốt thứ 7 cách nốt gốc 1 cung) thành F#7 (Fa# – La# – Đô# – Mi), sau đó thêm nốt thứ 13 (đếm từ nốt F# nốt thứ 13 là nốt Rê#). Suy ra F#7(add13): Fa# – La# – Đô# – Mi – Rê#

 • Hợp âm aug (hợp âm tăng): quy tắc của nó là chơi hợp âm trưởng sau đó tăng nốt thứ 5 của hợp âm lên 1/2 cung.

*** Ví dụ:Hợp âm Caug sẽ bấm C (Đô – Mi – Sol) sau đó tăng nốt bậc 5 (nốt Sol) lên 1/2 cung thành Caug (Đô – Mi – Sol#)

** Nếu bạn mới bắt đầu hoặc có bạn bè/người thân mới bắt đầu với piano, có thể tham khảo giáo trình Bội Ngọc hướng dẫn tự học hiệu quả cho người mới bắt đầu về Phương Pháp Đệm Hát Piano & Piano Solo Method. Hoặc xem tất cả sản phẩm giáo trình hướng dẫn TẠI ĐÂY

Loại 4. Hợp âm có dấu xẹt ngang (/): ý nghĩa của dấu (/) tức là chúng ta sẽ đảo thế bấm cho nốt sau dấu (/) là nốt đầu tiên mà tay trái chơi.

*** Ví dụ:

+ Hợp âm C/E: được hiểu là hợp âm C, hợp âm C bình thường sẽ bấm Đô – Mi – Sol, nhưng khi viết C/E sẽ bấm đảo thế lại thành Mi -Sol – Đô (xuất phát bấm nốt đầu tiên là nốt E)

+ Hợp âm Gm/Bb: được hiểu là hợp âm Gm (bấm bình thường là Sol – Si(b) – Rê), khi viết Gm/Bb sẽ tự động chơi đảo thế đổi thứ tự các phím đàn là Si(b) – Rê – Sol

Ví dụ loằng ngoằng hơn tổng hợp các kiến thức trên:

• Hợp âm G#7M/9

G#7M/9 là hợp âm G# (Sol# – Đô – Rê#) thêm nốt M7 (nớt thứ 7 đếm từ G# là nốt Fa#, tuy nhiên F# cách G# 1 cung, mà hợp âm M7 thì nốt thứ 7 phải cách nốt gốc 1/2 cung, nên ta tăng F# lên 1/2 cung thành nốt G (vì G – G# cách nhau 1/2 cung). Suy ra G#7M là Sol# – Đô – Rê# – Sol.

Sau đó suy ra G#7M/9 tức là sẽ chơi thế đảo hợp âm cho nốt thứ 9 lên đầu (nốt thứ 9 đếm tứ Sol# là nốt La#), suy ra thế bấm G#7M/9 là La# – Đô – Rê# – Sol – Sol#.

Với thế bấm này có tổng cộng 5 nốt nhạc, cho nên phải phân chia 2 tay để bấm đủ 5 nốt nhạc trên. Tay trái chơi nốt Sol# (còn tay phải sẽ bấm 4 nốt còn lại: La# – Đô – Rê# – Sol, thứ tự của 4 nốt này có thể thay đổi sao cho thuận tay là được)

• Hợp âm F#7M/5+: xuất phát từ hợp âm F# sau đó thêm nốt thứ 7 (M7) cách nốt gốc 1/2 cung, và cuối cùng là tìm nốt thứ 5 (đếm từ nốt F# lên là nốt gì), tăng 1/2 cung cho nốt đó. Cuối cùng đảo thế bấm để nốt 5+ bấm trước, các nốt còn lại bấm sau và chọn thế bấm tay nốt nào trước nốt nào sau sao cho thuận lợi.

Hợp âm G#m6/9: xuất phát từ hợp âm G#m (tức là hợp âm Gm tăng lên 1/2 cung tất cả các nốt thành G#m), sau đó thêm nốt thứ 6 đếm từ nốt Sol, và nốt thứ 9 đếm từ nốt Sol. Cuối cùng đảo thế bấm để nốt thứ 9 bấm đầu tiên, các nốt còn lại chọn thế bấm tay nốt nào trước nốt nào sau sao cho thuận lợi.

* Tổng kết: thực ra để hiểu các kí hiệu hợp âm và bấm lại thế bấm dựa theo kí hiệu người khác ghi không khó khăn. Đầu tiên là xác định hợp âm gốc (hợp âm trưởng/thứ), sau đó dịch ra từng cụm kí hiệu từ trái qua, hiểu biết ý nghĩa của từng cụm kí hiệu đó, và thêm/đảo/bớt nốt theo quy tắc. Cuối cùng thể hiện 2 tay trên đàn, phân chia 2 tay để bấm ra được đầy đủ những nốt nhạc đó cho thuận tiện.

Mọi người cũng có thể tham khảo thêm cách phân loại hợp âm bằng hình ảnh trên trang web này: http://www.pianochord.org. Phân loại các dạng hợp âm:

Major chords (hợp âm trưởng): ví dụ Bb, C, G, A

Minor chords (hợp âm thứ): ví dụ Bm, C#m, Abm

Seventh chords (hợp âm 7): ví dụ C7, E7, Em7, Bm7, CM7, DM7. Khác nhau giữa hợp âm 7 và hợp âm 7 trưởng (M7) là hợp âm 7 thì nốt thứ 7 cách nốt gốc 1 cung, còn hợp âm M7 (7 trưởng) thì nốt thứ 7 cách nốt gốc 1/2 cung

Extended chords (hợp âm mở rộng thêm các số 7, 9, 11, 13): ví dụ C7, F11, G13, E9 (tức thêm nốt nhạc thứ mấy đếm từ nốt gốc)

Sus chords (hợp âm treo có kí tự sus2 hoặc sus4): ví dụ Csus2, Fsus4 (tức bỏ nốt nhạc bậc 3 và thêm nốt bậc 2 (sus2), hoặc thêm nốt bậc 4 (sus4)

Dim chords (hợp âm giảm): giảm nốt nhạc bậc 3 và bậc 5 xuống 1/2 cung

Aug Chords (hợp âm tăng): tăng nốt nhạc bậc 5 của hợp âm lên 1/2 cung

Add Chords (hợp âm thêm một nốt nhạc nào đó): ví dụ Cadd9 (là hợp âm C thêm nốt thứ 9)

Altered Chords (hợp âm có dấu +/dấu -): ví dụ C7-5 (hiểu là hợp âm C7 giáng nốt thứ 5), C7+5 (hợp âm C7 thăng nốt thứ 5)

Hy vọng bài viết “Cách ghi nhớ tất cả các hợp âm piano từ cơ bản đến nâng cao” đã giúp mọi người có cái nhìn để tự hiểu và suy luận khi chơi hợp âm mà không cần phải Google hay hỏi mỗi lần gặp hợp âm mới.

Để chắc chắn hợp âm mà mình suy luận ra có đúng hay không, mọi người có thể dùng đàn organ (bấm lên và xem hiển thị tên hợp âm gì) hoặc vào link: http://www.scales-chords.com/chordid.php (tick vào các nốt trên bàn phím mà mình suy ra rồi Find These Notes để ra tên hợp âm), hoặc link: http://www.gootar.com/piano/index.php (click vào các phím đàn và xem tên của tổ hợp phím đó trên khung) hoặc vào các trang web tương tự để kiểm tra thế bấm và tên gọi hợp âm.

** Nếu bạn mới bắt đầu hoặc có bạn bè/người thân mới bắt đầu với piano, có thể tham khảo giáo trình Bội Ngọc hướng dẫn tự học hiệu quả cho người mới bắt đầu về Phương Pháp Đệm Hát Piano & Piano Solo Method. Hoặc xem tất cả sản phẩm giáo trình hướng dẫn TẠI ĐÂY

Bội Ngọc

Chia sẻ động lực, lan tỏa đam mê

Top 20 hợp âm dim là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Làm cách nào để biết được cấu tạo hợp âm – Đàn Guitar Acoustic

Làm cách nào để biết được cấu tạo hợp âm - Đàn Guitar Acoustic
 • Tác giả: danguitarhcm.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 4.61 (216 vote)
 • Tóm tắt: Trước hết ta ôn lại kiến thức cũ 1 xíu đó là cấu tạo hợp âm là gì? … ngược vị trí lại T+t= hợp âm trưởng. và hợp âm dim cấu tạo của nó là t+t= hợp âm dim.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có nhiều người thắc mắc tại sao trong 1 bản nhạc lại có nhiều hợp âm lạ đến vậy. Chúng ở đâu xuất hiện, làm cách nào để biết được cấu tạo của chúng. Những câu hỏi thường gặp của các bạn trẻ đã biết chơi đàn và đệm hát ngon lành nhưng lại không biết …

Hợp âm 7 là gì, cách sử dụng ra sao?

 Hợp âm 7 là gì, cách sử dụng ra sao?
 • Tác giả: pianominhthanh.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 4.46 (363 vote)
 • Tóm tắt: Với một bài nhạc ở cung (chủ âm) Do trưởng (C) thì 6 hợp âm này là C, F, G , Am, Dm, … Nói chung với hợp âm 7, tạm thời bạn chỉ cần nhớ 3 điểm sau đây:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ghi chú: Sau này khi đi vào thể nhạc blues thì các bạn sẽ thấy rằng tất cả các hợp âm căn bản đều được chuyển thành hợp âm 7 (chứ không chỉ hạn chế ở những hợp âm bậc 5 như đã nói trên). Hợp âm 7 là loại hợp âm rất thông dụng trong những thể nhạc …

Âm giai là gì? Âm giai trưởng và thứ hiểu thế nào cho đúng?

Âm giai là gì? Âm giai trưởng và thứ hiểu thế nào cho đúng?
 • Tác giả: tongkhonhaccu.com
 • Ngày đăng: 05/20/2022
 • Đánh giá: 4.27 (227 vote)
 • Tóm tắt: Hợp âm thứ 2 sẽ là hợp âm dim, ít sử dụng. Ta sẽ có nguyên bộ hợp âm của âm giai La thứ (Am): Am – B – C – Dm – Em – F …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo hệ thống bình quân thì quãng 8 được chia đều thành 12 nốt nhạc C C# D D# E F F# G G# A A# B. Âm giai (hay còn gọi là Thang âm, Scale, Gam) là tập hợp gồm 8 nốt từ thấp đến cao được chọn từ 12 nốt nhạc trên theo nhiều quy luật khác nhau tùy …

Cảm Âm Là Gì? làm Cách Nào Để Tăng Khả Năng Cảm Âm Guitar?

Cảm Âm Là Gì? làm Cách Nào Để Tăng Khả Năng Cảm Âm Guitar?
 • Tác giả: guitar.station.vn
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 4.13 (404 vote)
 • Tóm tắt: Cảm âm guitar ở đây là cả 1 quá trình dài, giống như khi chúng ta đi học phổ … Dù biết được bài đó được hát ở tone gì nhưng các hợp âm tiếp theo đó phải …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhưng để học được cảm âm guitar thì một số bạn thường mắc sai lầm, và ko biết học từ đâu. Cảm âm guitar ở đây là cả 1 quá trình dài, giống như khi chúng ta đi học phổ thông vậy. Học từ lớp 1 cho đến lớp 12 xong thì mới đủ khả năng học Đại học. Để …

3 cách thêm hợp âm màu

3 cách thêm hợp âm màu
 • Tác giả: guitara.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 3.84 (200 vote)
 • Tóm tắt: Trong đó, hợp âm I – hợp âm chủ âm sẽ là nhà (Home), mỗi lần chuyển hợp âm (chord change) là một lần rẽ trong chuyến đi. Chúng ta có thể đi lan man ra xa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách 3 này là cách ít được sử dụng nhất vì nếu áp dụng vào bài hát có sẵn thì có thể phải thay đổi một vài nốt nhạc cho thuận với hợp âm. Sau đây là một ví dụ về 6 -7 -8. Bạn hãy nghe thử phần kết điệp khúc bài Last Dance của Big Bang, câu “just one …

Cấu tạo và nguyên tắc tính các bộ hợp âm cơ bản

 • Tác giả: danguitar.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2022
 • Đánh giá: 3.69 (466 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy bộ hợp âm Am // C sẽ gồm có : Am, Dm, Em, C, F, G. và còn thiếu 1 hợp âm đó là hợp âm dim. Quy tắc tính hợp âm dim.

Chào mừng Quý vị đến với diễn đàn

 • Tác giả: thammyamnhac.com
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 3.59 (272 vote)
 • Tóm tắt: Tôi biết khi tôi nói: hợp âm dim/dim7 nghe rất không thuận tai thì những người thích nhạc jazz và blues sẽ cho tôi là không hiểu gì về các …

Khái niệm, hợp âm ba và các thể loại

 • Tác giả: hatrong.net
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 3.31 (386 vote)
 • Tóm tắt: Trong nền âm nhạc phương Tây, được dùng phổ biến hơn cả là các hợp âm có các … Tên của hợp âm ba giảm được viết tắt bằng chữ cái La-tinh kèm thêm chữ dim.

Cách ghi nhớ tất cả hợp âm từ cơ bản đến nâng cao

 • Tác giả: amnhacbinhminh.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 3.18 (339 vote)
 • Tóm tắt: Đầu tiên, ta cần hiểu ý nghĩa của những chữ này là gì: M7 (là hợp âm 7 trưởng – thêm nốt thứ 7 cách nốt gốc 1/2 cung) Dim (là hợp âm giảm nốt bậc 3 và bậc 5 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dạy học đàn piano tại Trung tâm Nghệ thuật ABM có các lớp giành cho mọi lứa tuổi với mọi trình độ. Và tất nhiên giáo viên dạy piano của chúng tôi luôn được tuyển dụng sát hạch đáp ứng đủ tiêu chí chuẩn mực trên. Đáp ứng đủ mọi nhu cầu dù cơ bản nhất …

Hợp Âm K64 Là Gì / TOP 6 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 Top View

 • Tác giả: 2atlantic.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.83 (142 vote)
 • Tóm tắt: Augmented chords – hợp âm tăng là gì? Augmented chords – hợp âm tăng thường dùng để làm nền chuyển giữa các hợp âm khác, giúp tạo sự mới lạ vì âm thanh nó tạo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ghi chú: Sau này khi đi vào thể nhạc blues thì các bạn sẽ thấy rằng tất cả các hợp âm căn bản đều được chuyển thành hợp âm 7 (chứ không chỉ hạn chế ở những hợp âm bậc 5 như đã nói trên). Hợp âm 7 là loại hợp âm rất thông dụng trong những thể nhạc …

Học đàn guitar: Các hợp âm cần biết

 • Tác giả: school.younghityoungbeat.vn
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 2.7 (188 vote)
 • Tóm tắt: Ví dụ: Nếu hợp âm là “Cm7”, công thức là 1-b3-5-b7 và tone là C. Nên, khi đặt vào đúng note của âm giai, note cho “Cm7” là C-Eb-G-Bb.

Untitled Document

 • Tác giả: tamha.free.fr
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 2.72 (109 vote)
 • Tóm tắt: Trước tiên là bạn cần để ý những ” vòng ” hợp âm cơ bản , với C , Am thì các hợp âm có thể đi theo ” vòng ” như thế này : Vòng C : C – Am – Dm – G – C.

Cảm Âm Là Gì? làm Cách Nào Để Tăng Khả Năng Cảm Âm Guitar?

Cảm Âm Là Gì? làm Cách Nào Để Tăng Khả Năng Cảm Âm Guitar?
 • Tác giả: guitarsviet.com
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 2.54 (108 vote)
 • Tóm tắt: Cảm âm guitar ở đây là cả 1 quá trình dài, giống như khi chúng ta đi học phổ … Dù biết được bài đó được hát ở tone gì nhưng các hợp âm tiếp theo đó phải …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cứ theo quy tắc đó thì chúng ta sẽ điền được hợp âm cho 1 bài hát. Thời gian đầu sẽ mất khá nhiều thời gian vì chưa quen. Nhưng khi các bạn tập luyện nhiều thì sẽ có những kinh nghiệm khi nghe giai điệu, và trở thành phản xạ, việc dò đúng hết 100% …

Hợp âm: Edim – E diminished – Cấu tạo và Các thế bấm

 • Tác giả: chords.vip
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 2.59 (61 vote)
 • Tóm tắt: Mức độ, Intermediate, Danh mục, Minor chord ; Dim chord ;. Nốt, E G A#, Cấu trúc quãng, R m3 m5. Mô tả, basic diminished triad.

Hợp âm guitar Bdim – Cùng Tập Nhạc

 • Tác giả: cungtapnhac.com
 • Ngày đăng: 12/26/2022
 • Đánh giá: 2.45 (74 vote)
 • Tóm tắt: Hợp âm ukulele Bdim · Hợp âm piano Bdim · Hợp âm guitar Cdim · Hợp âm ukulele Cdim · Hợp âm piano Cdim · Hợp âm guitar C#dim · Hợp âm ukulele C#dim · Hợp âm …

[Piano] Dùng hợp âm giảm (dim) trong đệm hát

 • Tác giả: bloglamnhac.com
 • Ngày đăng: 12/11/2022
 • Đánh giá: 2.27 (129 vote)
 • Tóm tắt: hợp âm giảm dim đệm hát piano … như 2 phiên bản hợp âm dim nâng cao hơn một chút đó là: dim7 và m7b5 (hay còn gọi là half-diminished).

Hợp âm Diễm Xưa – Hồng Nhung (Phiên bản 1)

 • Tác giả: hopamchuan.com
 • Ngày đăng: 12/18/2022
 • Đánh giá: 2.23 (159 vote)
 • Tóm tắt: Diễm Xưa. Am Hồng Nhung Bm Khánh Ly Am Xem tất cả (+1) Điệu Slow … [E7]Nghe lá thu [Am]mưa reo mòn gót [E7]nhỏ … Chưa có bản Tab nào cho bài hát này …

  038 352 0850  Guitar giá rẻ nhất Hà Nội

 • Tác giả: shopguitarcaugiay.com
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 2.06 (55 vote)
 • Tóm tắt: Từ Am lên C chỉ việc đi qua B, tức là A-B-C (2 1 = 3 semitones), … scale Am. Nghĩa là các chord thành phần của Am sẽ không khác gì so với C ngoài thứ tự.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hình thành hợp âm A trưởng. Hợp âm A gồm các nốt ở 1,3,5 là A,C,E. Ta thấy khoảng cách giữa C và A là 1 cung và 1/2 cung (A-B,B-C). Để hình thành hợp âm A trưởng, ta phải thăng nốt C lên để được khoảng cách 2 cung (A,C#,E). Do đó A trưởng gồm: …

Hợp âm đô thăng dim

 • Tác giả: bloghocpiano.com
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 2.05 (197 vote)
 • Tóm tắt: Hợp âm C#dim là hợp âm 3 nốt, nó cũng giống như hợp âm Cdim trong đó các nốt đều được # lên nửa cung. … C#dim: Bao gồm 3 nốt (Đô thăng – Mi – …

60 Hợp Âm Piano Cơ Bản Bạn Có Thể Học Ngay Bây Giờ

 • Tác giả: hocgiday.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2023
 • Đánh giá: 1.85 (189 vote)
 • Tóm tắt: Đó là nền tảng cho tất cả các hợp âm khác bạn sẽ học. Chơi các hợp âm trưởng bằng cách chơi các nốt thứ nhất, thứ 3 và thứ 5 trong âm giai trưởng. hop am piano …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chơi các hợp âm trưởng bằng cách chơi các nốt thứ nhất, thứ 3 và thứ 5 trong âm giai trưởng. Thế bấm: Bắt đầu bằng việc tìm nốt gốc của âm giai (đây là nốt mà âm giai được đặt tên theo). Nếu bạn muốn chơi hợp âm Đô trưởng (C major) bạn sẽ bắt đầu ở …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Ứng Dụng

Recommended For You