Lệnh Vẽ cung tròn trong CAD (ARC) – Tổng hợp 6 cách sử dụng chi tiết

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về Cách vẽ cung tròn hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Trong khuôn khổ khóa học autocad online, mình xin hướng dẫn các bạn 6 cách sử dụng lệnh vẽ cung tròn trong CAD chi tiết nhất:

Cách gọi lệnh vẽ cung tròn trong CAD

 • Cách 1: Từ bàn phím gõ lệnh ARC hoặc RENTER
 • Cách 2: Vào Draw trên thanh công cụ, chọn ARC, có nhiều lựa chọn: 3p; (Star, Center, End); (Star, Center, Angle); (Star, Center, Length); (Start, End, Angle); (Start, End, Radius); …

1. Vẽ cung tròn qua 3 điểm (3P)

Ý nghĩa lệnh vẽ cung tròn trong CAD: Lệnh ARC dùng để vẽ cung tròn bằng cách kích chọn 3 điểm bất kì do ta chọn hoặc có thể dùng phương thức truy bắt điểm để chọn 3 điểm.

-Sơ đồ thực hiện lệnh vẽ cung tròn trong CAD:

-Ví dụ: Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm P1, P2, P3

 • Command: ARC (A) – ENTER
 • ARC Specify start point of arc or [Center]: Kích chọn điểm P1
 • Specify second point of arc or [Center/End]: Kích chọn điểm P2
 • Specify end point of arc: Kích chọn điểm P3

2. Lệnh Vẽ cung tròn qua điểm đầu, cuối và tâm (Start, Center, End)

-Ý nghĩa lệnh:

 • Lựa chọn này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Start point), tâm (Center point) và điểm cuối (End point) bằng các phương pháp nhập tọa độ hoặc dùng các phương thức truy bắt điểm.
 • Cung tròn được tạo ra theo ngược chiều kim đồng hồ.

-Sơ đồ thực hiện:

-Ví dụ: Sử dụng lựa chọn Start, Center, End trong lệng vẽ cung tròn (ARC) để vẽ cung tròn qua các điểm P1, P2, P3.

 • Dùng lệnh Pline hoặc Line để vẽ hình ban đầu.
 • Command: ARC (A) – ENTER
 • ARC Specify start point of arc or [Center]: Kích chọn điểm P1.
 • Specify second point of arc or [Center/End]: C – ENT
 • Specify center point of arc: Kích chọn điểm
 • Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: Kích chọn điểm P3.

3. Vẽ cung tròn qua điểm Start, Center, Angle (điểm đầu, tâm và góc)

-Ý nghĩa: Lựa chọn này cho phép vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Start point) (Hình 6 a), tâm (Center point) (Hình 6b) và góc ở tâm (Included angle) (Hình 6c) bằng các phương pháp nhập tọa độ hoặc dùng các phương thức truy bắt điểm

-Chú ý:

 • Nếu nhập giá trị góc âm thì cung tròn được tạo ra sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ.
 • Nếu nhập giá trị góc dương thì cung tròn được tạo ra sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ.

-Ví dụ: Sử dụng lựa chọn Start, Center, Angle trong lệnh vẽ cung tròn (ARC) để vẽ cung tròn qua các điểm P1, P2, và góc ở tâm là 90.

 • Command: ARC (A) – ENTER
 • ARC Specify start point of arc or [Center]: Kích chọn điểm P1 (Hình 8 a).
 • Specify second point of arc or [Center/End]: C – ENTER
 • Specify center point of arc: Kích chọn điểm P2 (Hình 8b).
 • Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A – ENTER
 • Specify included angle: 90 – ENTER

4. Start, Center, Length (vẽ thông qua điểm đầu, tâm và chiều dài)

-Ý nghĩa: Lựa chọn này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Start point), tâm (Center point) và nhập giá trị chiều dài dây cung (Length of chord) bằng các phương pháp nhập tọa độ hoặc dùng các phương thức truy bắt điểm.

-Chú ý: Nếu nhập chiều dài dây cung lớn hơn đường kính cung tròn thì AutoCAD sẽ không tạo ra được cung tròn.

-Các bước thực hiện

-Ví dụ: Vẽ dây cung có chiều dài length of chord = 20:

 • Command: ARC (A) – ENTER
 • ARC Specify start point of arc or [Center]: Kích chọn điểm P1 (Hình V – 35b).
 • Specify second point of arc or [Center/End]: C – ENTER
 • Specify center point of arc: Kích chọn điểm P2 (Hình V – 35b).
 • Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L – ENTER
 • Specify length of chord: 20 – ENTER

5. Start, End, Angle (qua điểm đầu, điểm cuối và góc)

-Ý nghĩa: Lựa chọn này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Start point), điểm cuối (End point) và góc ở tâm (Included angle) bằng các phương pháp nhập tọa độ hoặc dùng các phương thức truy bắt điểm.

-Chú ý:

 • Nếu nhập giá trị góc âm thì cung tròn được tạo ra sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ.
 • Nếu nhập giá trị góc dương thì cung tròn được tạo ra sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ.
 • -Các bước thực hiện

-Ví dụ: Sử dụng lựa chọn Start, End, Angle để vẽ cung tròn có góc ở tâm = 90

 • Command: ARC (A) – ENTER
 • Specify start point of arc or [Center]: Kích chọn điểm P1 (Hình V – 37b).
 • Specify second point of arc or [Center/End]: E – ENTER
 • Specify end point of arc: Kích chọn điểm P2 (Hình V – 37b).
 • Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: A – ENTER
 • Specify included angle: 90 – ENTER

6. Start, End, Radius (điểm đầu, cuối và bán kính)

-Ý nghĩa lệnh: Lựa chọn này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Start point), điểm cuối (End point) và bán kính (Radius) của cung tròn bằng các phương pháp nhập tọa độ hoặc dùng các phương thức truy bắt điểm.

-Các bước thực hiện:

-Ví dụ: Sử dụng lựa chọn Start, End, Radius để vẽ cung tròn có bán kính (Radius=5)

 • Command: ARC (A) – ENTER
 • ARC Specify start point of arc or [Center]: Kích chọn điểm P1 (Hình V – 39b).
 • Specify second point of arc or [Center/End]: E – ENTER
 • Specify end point of arc: Kích chọn điểm P2 (Hình V – 39b).
 • Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: R – ENTER
 • Specify radius of arc: 5 – ENTER

Xem thêm nhiều bài viết hữu ích về Cad khác:

 • Hướng dẫn sử dụng lệnh chia đều đối tượng trong cad
 • Hướng dẫn sử dụng lệnh stretch trong cad

 • Lệnh bo tròn 2 cạnh trong cad và cách sử dụng (Fillet)

 • Lệnh tìm kiếm trong cad cực hay

 • Hướng dẫn dùng lệnh Array trong CAD đời cao

 • Cách xóa layer không dùng đến trong AutoCAD

Recommended For You