Cách tính điểm theo thang điểm 40

“Cách tính điểm theo thang điểm 40 là một phương pháp đánh giá hiệu quả cho học sinh và sinh viên. Thang điểm 40 giúp đơn giản hóa quy trình đánh giá, từ đó tạo dựng một cơ sở công bằng và chính xác để xác định thành tích học tập. Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về cách tính điểm theo thang điểm 40, giúp bạn hiểu rõ và áp dụng thành công trong quá trình học tập của mình.”

Nội dung bài viết

Cách tính điểm theo thang điểm 40 cho xét tuyển đại học năm 2023

Cách tính điểm theo thang điểm 40 cho xét tuyển đại học năm 2023

Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) được tính bằng tổng điểm của 3 môn thi trong tổ hợp, cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được lấy theo bảng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ví dụ: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và muốn xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh). Điểm xét tuyển của thí sinh sẽ được tính bằng công thức: Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh * 2 + Điểm ưu tiên.

Ngoài ra, các ngành/chương trình đại học bằng tiếng Anh hoặc liên kết quốc tế còn có yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh. Thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác phải nộp chứng chỉ này để được tính điểm xét tuyển. Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh sẽ không có điểm xét tuyển hoặc sẽ trúng tuyển vào chương trình dự bị tiếng Anh.

Thí sinh nước ngoài ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh đầu vào quốc tế. Thí sinh xét theo tổ hợp có chứng chỉ tiếng Anh phải nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS từ 5.0 trở lên. Thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định sẽ không có điểm xét tuyển.

Đối với các tổ hợp khác (không có chứng chỉ tiếng Anh hoặc điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh), thí sinh sẽ trúng tuyển vào Chương trình dự bị tiếng Anh và sau đó phải thi đánh giá năng lực tiếng Anh để được nhập học vào chương trình chính thức.

Thí sinh cần lưu ý thời gian đăng ký và nộp hồ sơ theo quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn tính điểm xét tuyển đại học theo thang điểm 40

Hướng dẫn tính điểm xét tuyển đại học theo thang điểm 40

Để tính điểm xét tuyển đại học theo thang điểm 40, các thí sinh cần lưu ý các bước sau:

1. Tổng điểm xét tuyển (thang 40): Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm của 3 môn thi trong tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp và ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có). Kết quả sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

2. Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Điểm ưu tiên này được lấy từ bảng qui định về Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40. Thí sinh nào không được hưởng chính sách ưu tiên khu vực là những thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2021.

3. Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT: Điểm cộng này có giá trị từ 0-30 điểm và sẽ được áp dụng cho các ngành/chương trình có yêu cầu riêng về điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT.

4. Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực: Điểm ưu tiên này chỉ áp dụng cho thí sinh đạt tổng điểm từ 30,0 trở lên. Công thức tính điểm ưu tiên là [(40 – Tổng điểm đạt được)/10] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Ví dụ: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và muốn xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong đó môn nhân hệ số 2 là môn Anh. Điểm xét tuyển của thí sinh theo tổ hợp D01 ngành Ngôn ngữ Anh sẽ được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh * 2 + Điểm ưu tiên

Trong ví dụ này, thí sinh có điểm ưu tiên là [(40,00 – 31,00)/10,00]*1,00 = 0,90 điểm.

Để được xét tuyển vào các ngành/chương trình yêu cầu điểm cao nhất là 30,00 theo qui định của Bộ GDDT, thí sinh cần đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng là 21,00.

Qua đó, các thí sinh có thể tính toán điểm xét tuyển của mình dựa trên các thông tin và công thức được qui định trong thông báo tuyển sinh.

Thông tin về cách tính điểm xét tuyển đại học theo thang điểm 40 năm 2023

Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lấy theo bảng dưới đây về Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40.

Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT (thang 30 điểm).

Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40:
– Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 trở về trước không được hưởng chính sách ưu tiên khu vực.
– Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 30,0 (thang 40) trở lên được xác định theo công thức: Điểm ưu tiên (thang 40) = [(40 – Tổng điểm đạt được)/10] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Ví dụ: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong đó môn nhân hệ số 2 là môn Anh. Như vậy, Điểm xét tuyển của thí sinh theo tổ hợp D01 ngành Ngôn ngữ Anh được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên. Trong đó, Điểm ưu tiên = [(40,00 – 31,00)/10,00]*1,00 = 0,90 điểm.

Ngoài ra, còn có các yêu cầu khác cho từng chương trình học bằng tiếng Anh và chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Thí sinh cần lưu ý về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh và tham gia thi đánh giá năng lực tiếng Anh (nếu áp dụng).

Đây là thông tin về cách tính điểm xét tuyển đại học theo thang điểm 40 năm 2023. Thí sinh cần xem chi tiết thông báo để biết rõ các yêu cầu và điều kiện cụ thể cho từng ngành, chương trình học.

Quy trình tính điểm xét tuyển đại học theo thang điểm 40

Bước 1: Tính tổng điểm xét tuyển (thang 40)

– Tổng điểm xét tuyển được tính bằng cách cộng tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp, có nhân hệ số môn theo tổ hợp và ngành xét tuyển.
– Kết quả được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bước 2: Tính điểm ưu tiên đối tượng/khu vực

– Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được tính dựa trên công thức: Điểm ưu tiên (thang 40) = [(40 – Tổng điểm đạt được)/10] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
– Ví dụ: Nếu thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), thì Điểm xét tuyển của thí sinh sẽ bao gồm Điểm Toán, Điểm Văn, Điểm Anh nhân hệ số 2 và Điểm ưu tiên.

Bước 3: Xác định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng

– Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng được quy định theo thang 30 của Bộ GD&ĐT.
– Thí sinh phải đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng để được xét tuyển vào các ngành trình độ đại học.

Bước 4: Kiểm tra các yêu cầu khác

– Thí sinh nước ngoài không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh nếu ngôn ngữ chính là tiếng Anh.
– Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (E04, E05, E06) phải nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS từ 5.0 trở lên.
– Thí sinh có điểm thi năng lực tiếng Anh (E01, E02, E03) phải dự thi và đạt kết quả theo yêu cầu của Trường.
– Thí sinh xét theo các tổ hợp khác sẽ trúng tuyển vào chương trình dự bị tiếng Anh.

Bước 5: Đăng ký và nộp hồ sơ

– Thí sinh phải đăng ký xét tuyển trên hệ thống Bộ GD&ĐT trong khoảng thời gian quy định.
– Thí sinh cần nộp lệ phí xét tuyển theo quy định của Trường.

Bước 6: Xem xét hỗ trợ cập nhật chứng chỉ tiếng Anh

– Thí sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhưng chưa nộp về Trường có thể gửi thông tin qua email [email protected] để được hỗ trợ cập nhật.
– Thời hạn gửi thông tin là trước 17h00 ngày 25/07/2023.

Tính toán ngưỡng chất lượng đầu vào xét tuyển đại học theo thang điểm 40 năm 2023

Tính toán ngưỡng chất lượng đầu vào xét tuyển đại học theo thang điểm 40 năm 2023

Để tính toán ngưỡng chất lượng đầu vào xét tuyển đại học theo thang điểm 40 năm 2023, ta cần biết các thông tin sau:

1. Điểm xét tuyển (thang 40 điểm): Điểm này được tính bằng tổng điểm của 3 môn thi theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có). Kết quả được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

2. Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Điểm này được tính theo công thức [(40 – Tổng điểm đạt được)/10] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Ví dụ: Nếu mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng là 1.00 và tổng điểm đạt được là 31.00, thì điểm ưu tiên sẽ là [(40 – 31)/10] x 1.00 = 0.90.

3. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng: Các ngành trình độ đại học có ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng theo thang 30 của Bộ GD&ĐT. Ví dụ: Ngành Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) và Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) có ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng là 21.00.

4. Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT: Có một số ngành được cộng điểm theo qui định của Bộ GD&ĐT, với thang điểm là 30 điểm.

Dựa vào các thông tin trên, ta có thể tính toán ngưỡng chất lượng đầu vào xét tuyển đại học theo thang điểm 40 năm 2023 cho từng ngành trình độ đại học.

Ví dụ: Đối với ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), ta cần tính điểm xét tuyển bằng công thức Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên. Nếu tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 31.00 và mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng là 1.00, ta có thể tính điểm ưu tiên là [(40 – 31)/10] x 1.00 = 0.90. Kết quả cuối cùng sẽ là tổng của điểm xét tuyển và điểm ưu tiên.

Điều này áp dụng cho từng ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Phương thức 2). Các ngưỡng chất lượng đầu vào sẽ được công bố bởi Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

Điều kiện và cách tính điểm xét tuyển đại học theo thang điểm 40

Để được xét tuyển vào đại học theo thang điểm 40, thí sinh cần đạt các điều kiện sau:

 1. Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp, có nhân hệ số môn theo tổ hợp và ngành xét tuyển.
 2. Cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có).
 3. Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT (thang 30 điểm).

Cách tính điểm xét tuyển:

 • Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên
 • Điểm ưu tiên = [(40,00 – Tổng điểm đạt được)/10,00] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

Ví dụ:

Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong đó môn nhân hệ số 2 là môn Anh. Như vậy, Điểm xét tuyển của thí sinh theo tổ hợp D01 ngành Ngôn ngữ Anh được tính như sau:

 • Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên
 • Điểm ưu tiên = [(40,00 – 31,00)/10,00]*1,00 = 0,90 điểm

Thí sinh cần đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng theo thang 30 của Bộ GD&ĐT là 21,00.

Vẽ HHMT (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch)

 • H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0
 • H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

 • H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0
 • V00, V01: Vẽ HHMT ≥ 6,0

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn)

 • H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0
 • H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0

Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức)

 • A01, D01: Anh
 • T00, T01: NK TDTT
  NK TDTT ≥ 6,0

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

 • A01, D01: Anh
 • T00, T01: NK TDTT
  NK TDTT ≥ 6,0

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước)

 • A00, A01: Toán
 • V00, V01: Vẽ HHMT
  Vẽ HHMT ≥ 5,0

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao

Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40: 30,00

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng: 21,00

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao

Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40: 30,00

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng: 21,00

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao

Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40: 30,00

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng: 21,00

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao

 • H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0
 • V00, V01: Vẽ HHMT ≥ 6,0

Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

 • E02: Năng lực tiếng Anh
 • E05: Chứng chỉ IELTS ≥ 5.0
 • B00, D08: Sinh

Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

 • E03: Năng lực tiếng Anh
 • E06: Chứng chỉ IELTS ≥ 5.0
 • A01, D01: Toán

Kỹ thuật phần mềm -Chương trình đại học bằng tiếng Anh

 • E03: Năng lực tiếng Anh
 • E06: Chứng chỉ IELTS ≥ 5.0
 • A01, D01: Toán

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

 • E03: Năng lực tiếng Anh
 • E06: Chứng chỉ IELTS ≥ 5.0
 • A00; A01: Toán

Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh:

 • E03 : Năng lực tiếp nói
 • < li > E06 : Chứng chỉ IELTS ≥ 5.0
  < li > A00 ; A01: Toán

Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

 • E01: Năng lực ti

Hướng dẫn chi tiết về việc tính điểm xét tuyển đại học theo thang điểm 40

Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) được tính bằng tổng điểm của 3 môn thi theo tổ hợp, có nhân hệ số môn theo tổ hợp và ngành xét tuyển. Điểm này cộng thêm điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có) và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được lấy từ bảng quy định về Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40. Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT (thang 30 điểm) cũng được tính vào.

Ví dụ: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và muốn xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), trong đó môn Anh có nhân hệ số 2. Điểm xét tuyển của thí sinh sẽ được tính như sau:

 • Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh * 2 + Điểm ưu tiên
 • Điểm ưu tiên = [(40,00 – Tổng điểm đạt được)/10,00] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

Sau khi tính toán, thí sinh sẽ có điểm xét tuyển và phải đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng theo thang 30 của Bộ GD&ĐT để được xét tuyển vào ngành.

Trên đây là cách tính điểm theo thang điểm 40 một cách đơn giản và hiệu quả. Bằng cách áp dụng công thức và biết rõ phân bổ điểm, người học sẽ có thể tính toán và đánh giá kết quả học tập một cách chính xác và công bằng. Việc nắm vững cách tính điểm này sẽ giúp tăng khả năng tổ chức học tập và đạt thành tích tốt trong quá trình học.