Note ngay 19 số lượng chỉ trong tử vi bạn nên biết

Bài này Thiết Kế NTX sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về số lượng chỉ trong tử vi hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Trong cuốn “Tướng Mạng Mộng Bốc” (Dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân). Phép “Cân Xương Tính Số” này lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu “vàng” tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ “Phú” và chỉ mang một giá trị tham khảo thôi. Muốn chính xác & độ tin cậy cao phải kết hợp xem với Tử Vi, Tử Bình hoặc Bát Tự Hà Lạc v.v… Dịch vụ đóng phí xem Tử vi trọn đời.

Xem Lược Giải Lượng chỉ.

Cân lượng theo năm sanhGiáp Tý: 1 lượng 2 chỉBính Tý: 1 lượng 6 chỉMậu Tý: 1 lượng 5 chỉCanh Tý: 0 lượng 7 chỉNhâm Tý: 0 lượng 5 chỉẤt Sửu: 0 lượng 9 chỉĐinh Sửu: 0 lượng 8 chỉKỷ Sửu: 0 lượng 8 chỉTân Sửu: 0 lượng 7 chỉQuý Sửu: 0 lượng 5 chỉBính Dần: 0 lượng 6 chỉMậu Dần: 0 lượng 8 chỉCanh Dần: 0 lượng 9 chỉNhâm Dần: 0 lượng 9 chỉGiáp Dần: 1lượng 2 chỉĐinh Mão: 0 lượng 7 chỉKỷ Mão: 1 lượng 9 chỉTân Mão: 1 lượng 2 chỉQuý Mão: 1 lượng 2 chỉẤt Mão 0 lượng 8 chỉMậu Thìn: 1 lượng 2 chỉCanh Thìn: 1 lượng 2 chỉNhâm Thìn 1 lượng 0 chỉGiáp Thìn: 0 lượng 8 chỉBính Thìn: 0 lượng 8 chỉKỷ Tỵ: 0 lượng 5 chỉTân Tỵ: 0 lượng 6 chỉQuý Tỵ: 0 lượng 7 chỉẤt Tỵ: 0 lượng 7 chỉĐinh Tỵ: 0 lượng 6 chỉCanh Ngọ: 0 lượng 9 chỉNhâm Ngọ: 0 lượng 8 chỉGiáp Ngọ: 1 lượng 5 chỉBính Ngọ: 1 lượng 3 chỉMậu Ngọ: 1 lượng 9 chỉTân Mùi: 0 lượng 8 chỉQuý Mùi: 0 lượng 7 chỉẤt Mùi: 0 lượng 6 chỉĐinh Mùi: 0 lượng 5 chỉKỷ Mùi: 0 lượng 6 chỉNhâm Thân: 0 lượng 7 chỉGiáp Thân: 0 lượng 5 chỉBính Thân: 0 lượng 5 chỉMậu Thân: 1 lượng 4 chỉCanh Thân: 0 lượng 8 chỉQuý Dậu: 0 lượng 8 chỉẤt Dậu: 1 lượng 5 chỉĐinh Dậu: 1 lượng 4 chỉKỷ Dậu: 0 lượng 5 chỉTân Dậu: 1 lượng 6 chỉGiáp Tuất: 0 lượng 5 chỉBính Tuất: 0 lượng 6 chỉMậu Tuất: 1 lượng 4 chỉCanh Tuất: 0 lượng 9 chỉNhâm Tuất: 1 lượng 0 chỉẤt Hợi: 0 lượng 9 chỉĐinh Hợi: 1 lượng 6 chỉKỷ Hợi: 0 lượng 9 chỉTân Hợi: 1 lượng 7 chỉQuý Hợi: 0 lượng 7 chỉ Cân lượng theo tháng sanhTháng Giêng: 0 lượng 6 chỉTháng Hai: 0 lượng 7 chỉTháng Ba: 1 lượng 8 chỉTháng Tư: 0 lượng 9 chỉTháng Năm: 0 lượng 5 chỉTháng Sáu: 1 lượng 6 chỉTháng Bảy: 0 lượng 9 chỉTháng Tám: 1 lượng 5 chỉTháng Chín: 1 lượng 8 chỉTháng Mười: 1 lượng 8 chỉTháng Mười Một: 0 lượng 9 chỉTháng Chạp: 0 lượng 5 chỉ Cân lượng theo giờ sanhGiờ Tý: 1 lượng 6 chỉGiờ Sửu: 0 lượng 6 chỉGiờ Dần: 0 lượng 7 chỉGiờ Mẹo: 1 lượng 0 chỉGiờ Thìn: 0 lượng 9 chỉGiờ Tỵ: 1 lượng 6 chỉGiờ Ngọ: 1 lượng 0 chỉGiờ Mùi: 0 lượng 8 chỉGiờ Thân 0 lượng 8 chỉGiờ Dậu: 0 lượng 9 chỉGiờ Tuất: 0 lượng 6 chỉGiờ Hợi: 0 lượng 6 chỉ Cân lượng theo ngày sanhNgày mùng một: 0 lượng 5 chỉNgày mùng hai: 1 lượng 0 chỉNgày mùng ba: 0 lượng 8 chỉNgày mùng bốn: 1 lượng 5 chỉNgày mùng năm: 1 lượng 6 chỉNgày mùng sáu: 1 lượng 5 chỉNgày mùng bảy: 0 lượng 8 chỉNgày mùng tám: 1 lượng 6 chỉNgày mùng chín: 0 lượng 8 chỉNgày mùng mười: 1 lượng 6 chỉNgày mười một: 0 lượng 9 chỉNgày mười hai: 1 lượng 7 chỉNgày mười ba: 0 lượng 8 chỉNgày mười bốn: 1 lượng 7 chỉNgày rằm: 1 lượng 0 chỉNgày mười sáu: 0 lượng 8 chỉNgày mười bảy: 0 lượng 9 chỉNgày mười tám: 1 lượng 8 chỉNgày mười chín 0 lượng 5 chỉNgày hai mươi: 1 lượng 5 chỉNgày hai mươi mốt: 1 lượng 0 chỉngày hai mươi hai: 0 lượng 9 chỉNgày hai mươi ba: 0 lượng 8 chỉNgày hai mươi bốn: 0 lượng 9 chỉNgày hai mươi lăm: 1 lượng 5 chỉNgày hai mươi sáu: 1 lượng 8 chỉNgày hai mươi bảy: 0 lượng 7 chỉNgày hai mươi tám: o lượng 8 chỉNgày hai mươi chín: 1 lượng 6 chỉNgày ba mươi: 0 lượng 6 chỉ Xem Lược Giải Lượng chỉ.

Top 19 số lượng chỉ trong tử vi tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Xem cân xương đoán số mệnh dựa vào ngày tháng năm sinh

 Xem cân xương đoán số mệnh dựa vào ngày tháng năm sinh
 • Tác giả: ngaytotmuaxe.com
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 4.72 (348 vote)
 • Tóm tắt: 1 Mục đích của việc xem lượng chỉ · 2 Cách xem và tính cân lượng chỉ trong tử vi. 2.1 Dựa vào năm sinh; 2.2 Dựa vào ngày giờ sinh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thay vì xem thời vận để biết vận mệnh trong năm tốt hay xấu thì xem cân lượng chỉ sẽ dự đoán số phận giàu sang đời người. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn thắc mắc phép cân xương tính số hay cân lượng tử vi có chính xác hay đúng không? Nội dung xem …

Giải mã ý nghĩa vận mệnh người có 4 lượng 1 chỉ – Xemvm.com

 • Tác giả: xemvm.com
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 4.49 (369 vote)
 • Tóm tắt: Trong đó giờ ngày tháng năm sinh được quy đổi thành số lượng và chỉ nhất định. … Xem ngay ý nghĩa số 0 theo phong thủy và tử vi – Những ai nên dùng nhiều …

Xem cân lượng đoán số mệnh chính xác

 Xem cân lượng đoán số mệnh chính xác
 • Tác giả: xembiensoxe.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 4.24 (443 vote)
 • Tóm tắt: Đồng thời giúp biết được cách tính cân lượng chỉ trong tử vi. Thuật cân xương đoán số nghĩa là lấy giờ ngày tháng năm sinh phối với nhau để định lượng được …

Cân xương đoán số mệnh giàu nghèo mỗi người

 • Tác giả: xemngaykhaitruong.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 4.09 (578 vote)
 • Tóm tắt: Cân xương tính số là phép cân lượng tử vi. Dựa vào ngày tháng năm sinh mỗi người quy đổi thành số lượng chỉ. Để dự đoán được vận mệnh mỗi người.

Xem cân lượng dự đoán số phận đời người về sau

 Xem cân lượng dự đoán số phận đời người về sau
 • Tác giả: boituoivochong.com
 • Ngày đăng: 01/08/2023
 • Đánh giá: 3.95 (432 vote)
 • Tóm tắt: Cân lượng đời người hay cân lượng tử vi chính là phương pháp tính cân lượng chỉ. Qua đó có thể giải đoán lá số tử vi xem vận mệnh nghèo nàn hay sang giàu của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xem cân xương tính số nhằm biết được số lượng chỉ từ đó luận giải số phận của một người. Là nghèo khổ bần hàn hay sang giàu phú quý trong tương lai.Thông qua việc quy đổi ngày giờ tháng năm sinh thành những cân lượng cụ thể trong tử vi. Trường hợp …

Cân xương đoán số mệnh con người

 • Tác giả: ngaykhaitruong.com
 • Ngày đăng: 02/22/2023
 • Đánh giá: 3.69 (499 vote)
 • Tóm tắt: Xem cân xương tính số là phép quy đổi ngày giờ tháng năm sinh một người. Thành các cân lượng … Vậy cụ thể cách tính cân lượng chỉ trong tử vi như thế nào?

Xem cân lượng đời người đoán số mệnh tương lai

Xem cân lượng đời người đoán số mệnh tương lai
 • Tác giả: homemy.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 3.44 (476 vote)
 • Tóm tắt: Xem cân lượng đời người là phương pháp thông qua số lượng chỉ tử vi để đoán số phận giàu sang hay nghèo khổ trong tương lai. Phép cân xương tính số dựa vào.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xem cân lượng đời người là phương pháp thông qua số lượng chỉ tử vi để đoán số phận giàu sang hay nghèo khổ trong tương lai. Phép cân xương tính số dựa vào ngày giờ tháng năm sinh để tính số lượng chỉ. Từ đó sẽ luận giải được lá số tử vi, số phận …

Cân xương tính lượng đoán số mệnh 2023

 • Tác giả: dichthuatphuongdong.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 3.35 (371 vote)
 • Tóm tắt: Cân xương tính lượng đoán số mệnh là một phương pháp xem vận mệnh cuộc đời mình thông qua ngày tháng năm sinh và giờ sinh của bạn. Bất cứ ai cũng có thể tự xem …

Cân Xương Tính Số – Dự đoán vận mệnh trọn đời của 12 con giáp

 • Tác giả: xemvanmenh.net
 • Ngày đăng: 11/21/2022
 • Đánh giá: 3.16 (287 vote)
 • Tóm tắt: Phép cân xương đoán số sẽ sử dụng giờ sinh và ngày tháng năm sinh của con người để xem lượng chỉ của mỗi người. Từ cân lượng tử vi đó sẽ luận đoán tử vi, phận …

Cân xương tính số xem số phận giàu sang

 • Tác giả: tuoikethon.com
 • Ngày đăng: 11/04/2022
 • Đánh giá: 2.92 (89 vote)
 • Tóm tắt: Cân xương tính số dự đoán vận mệnh giàu sang của mỗi người. Nhằm biết được số mệnh cuộc đời mỗi người qua cân lượng chỉ trong tử vi.

Cân xương đoán số ngày giờ sinh

 • Tác giả: simkinhdich.com
 • Ngày đăng: 02/07/2023
 • Đánh giá: 2.71 (133 vote)
 • Tóm tắt: Phương pháp xem cân lượng chỉ trong tử vi này không đánh giá cụ thể chuyên sâu, nhưng nó là phương pháp rút gọn để đánh giá chung cuộc đời của một người.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài việc dựa vào các thông tin về năm, tháng và ngày sinh, chúng ta còn phải có thông tin về giờ sinh để dự đoán chính xác hơn trong phương pháp này. Để từ đó chúng ta cũng có thể biết được vận mệnh của một người. Thông qua các chỉ số về cân …

Top 15 Cách Tính Lượng Chỉ Trong Tử Vi hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 01/23/2023
 • Đánh giá: 2.76 (174 vote)
 • Tóm tắt: Cân xương đoán số, cân xương tính số mệnh giàu nghèo chuẩn xác nhất là một … Phương pháp xem cân lượng chỉ trong tử vi…

Phép cân xương tính số định giàu nghèo theo tuổi

 • Tác giả: bindo.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 2.6 (85 vote)
 • Tóm tắt: Số này suy ra có hậu phước lớn lắm, tự tay gầy nên sự nghiệp vẻ vang gia đình. Người sang đều kính trọng. Một đời sung sướng. 5 lượng 0 chỉ. Số này hằng ngày …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong phép Cân Xương Tính Số có tổng cộng 60 hoa giáp, 12 tháng, 30 ngày, 12 giờ phối với nhau thành các cách cục có số cân lượng cao thấp khác nhau. Lượng số thấp nhất là 2, 2 lượng (2 lượng 2 chỉ), còn lượng cao nhất là 7,1 lượng, nghĩa là có tất …

Tổng hợp hơn 21 bói cân lượng chỉ hay nhất

 • Tác giả: damri.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2022
 • Đánh giá: 2.53 (150 vote)
 • Tóm tắt: Khi gia chủ cân lượng tử vi mà có số lượng chỉ càng cao thì tương lai càng giàu sang phú quý. Cân xương đoán số là phép xem vận mệnh mỗi người trên cơ sở quy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết hợp với số lượng chỉ của giờ và ngày tháng năm sinh sẽ cho ra tổng số cân lượng. Thông qua cách tính cân lượng chỉ trong tử vi để biết được số phận tương lai ra sao? Đồng thời giúp cho gia chủ có thể nắm bắt thời vận làm ăn để phát triển con …

Cân xương tính số Chọn ngày tháng năm sinh dương lịch Giờ sinh : Giờ Tý (23h00 – 01h00)Giờ Sửu (01h00 – 03h00)Giờ Dần (03h00 – 05h00)Giờ Mão (05h00 – 07h00)Giờ Thìn (07h00 – 09h00)Giờ Tỵ (09h00 – 11h00)Giờ Ngọ (11h00 – 13h00)Giờ Mùi (13h00 – 15h00)Giờ Thân (15h00 – 17h00)Giờ Dậu (17h00 – 19h00)Giờ Tuất (19h00 – 21h00)Giờ Hợi (21h00 – 23h00)   Ngày : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Tháng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Năm : 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Xem

 • Tác giả: huyenbi.net
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 2.36 (105 vote)
 • Tóm tắt: Phép “Cân Xương Tính Số” là phép xem vận mạng một cách ngắn gọn trên cơ sở quy đổi năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định.

Cân xương tính số đoán vận mệnh

 • Tác giả: coituoivochong.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 2.23 (65 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là cách tính cân lượng chỉ trong tử vi dựa theo năm, tháng và ngày giờ sinh.

Cân Xương Tính Số – Tử Vi Cổ Học

 • Tác giả: tuvi.cohoc.net
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 2.15 (164 vote)
 • Tóm tắt: Trong cuốn “Tướng Mạng Mộng Bốc” (Dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân). Phép “Cân Xương Tính Số” … Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong cuốn “Tướng Mạng Mộng Bốc” (Dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân). Phép “Cân Xương Tính Số” này lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu “vàng” tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ …

Cân Xương Đoán Số – Dự Đoán Vận Mệnh Cuộc Đời – Xemboituvi.vn

 • Tác giả: xemboituvi.vn
 • Ngày đăng: 12/05/2022
 • Đánh giá: 2.14 (141 vote)
 • Tóm tắt: Cân Xương Đoán Số là phép xem vận mệnh của một con người bằng cách ngắn gọn trên cơ sở quy đổi năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh thành một số lượng chỉ …

Xem cách cân xương tính số đoán lượng chỉ trong tử vi

 • Tác giả: laodongdongnai.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 1.99 (57 vote)
 • Tóm tắt: Từ số lượng chỉ này sử dụng để giải đoán lá số tử vi qua chữ “phúc” cho một người. Nghĩa là suy đoán số phận của người đó trong tương lai thế nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phép toán cân lượng tính số vào năm, tháng và ngày giờ sinh của người đó. Có thể nhận định vận mệnh của người đó như thế nào trong tương lai. Phép toán cân lượng tính số vào năm, tháng và ngày giờ sinh của người đó. Có thể nhận định và đánh giá vận …

Recommended For You