Top 19 mẫu 06 mới nhất hot nhất bạn cần biết

Bài này Thiết Kế NTX sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về mẫu 06 mới nhất hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thực chất là khoản tiền mà cá nhân người lao động nhận thu nhập phải nộp cho Ngân sách nhà nước. Nhưng trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập là phải khấu trừ và nộp thay cho cá nhân. Vậy khi nào thì cần lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN? Cách lập tờ khai này như thế nào? Sau đây Lamketoan.vn cùng các bạn tìm hiểu cụ thể vấn đề này.

> Cách kê khai và nộp tờ khai thuế qua mạng tổng cục thuế năm 2019

1. Theo thông tư 92/2015/TT-BTC, khi nào thì lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN?

Theo thông tư 92/2015/TT-BTC:

– Khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng chứng khoán; từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại; từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

– Từ kinh doanh của cá nhân không cư trú

– Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

2. Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN – mẫu 06/TNCN

 • Chọn HTKK 3.8.6 (đây là phiên bản hỗ trợ kê khai thuế mới nhất. Các bạn phải thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất trên cổng thông tin điện tử (http://www.gdt.gov.vn)
 • Chọn “mã số thuế” của doanh nghiệp mình và chọn “Đồng ý”
 • Chọn “Thuế thu nhập cá nhân”
 • Chọn “06/TNCN Tờ khai khấu từ CNV,CK,…(TT92/2015)”

cach-lap-to-khai-khau-tru-thue-tncn-theo-mau-06-tncn

Màn hình hiển thị như hình bên dưới:

cach-lap-to-khai-khau-tru-thue-tncn-theo-mau-06-tncn-1

Trong mục chọn kỳ tính thuế ta điền như sau:

+ Chọn Tờ khai tháng: nếu doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo tháng

+ Chọn Tờ khai quý: nếu doanh nghiệp kê khai thuế TNCN theo quý

+ Chọn Tháng/quý/năm tương ứng

+ Chọn Tờ khai lần đầu: nếu vẫn còn hạn nộp tờ khai thuế TNCN

+ Chọn Tờ khai bổ sung: nếu có sai sót trên tờ khai mà hết hạn nộp tờ khai; thì chọn tờ khai bổ sung, điều chỉnh lại chỗ sai và nộp lại.

+ Chọn đồng ý

Màn hình hiển thị “TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – MẪU 06/TNCN”

Ý nghĩa của từng chỉ tiêu

cach-lap-to-khai-khau-tru-thue-tncn-theo-mau-06-tncn-2

Từ chỉ tiêu [29] – đến chỉ tiêu [30]: thu nhập từ đầu tư vốn

– Chỉ tiêu [29] “Tổng thu nhập tính thuế – Số phát sinh”: là tổng các khoản thu nhập từ đầu tư vốn; dưới các hình thức theo quy định mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân trong tháng/quý.

– Chỉ tiêu [29] “Tổng thu nhập tính thuế – Số luỹ kế”: là tổng các khoản thu nhập từ đầu tư vốn; dưới các hình thức theo quy định mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân luỹ kế đến kỳ khai thuế

– Chỉ tiêu [30] “Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ – Số phát sinh”: là tổng số thuế TNCN mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ (5%); đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân trong tháng/quý. Chỉ tiêu [30] = [29] x 5%.

– Chỉ tiêu [30] “ số thuế TNCN đã khấu trừ – Số luỹ kế”: là tổng số thuế TNCN mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ (5%); đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân luỹ kế đến kỳ khai thuế.

Từ chỉ tiêu [31] – đến chỉ tiêu [32]: chuyển nhượng chứng khoán

– Chỉ tiêu [31] “Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán – Số phát sinh”: là tổng giá trị giao dịch; từ chuyển nhượng chứng khoán trong tháng/quý.

– Chỉ tiêu [31] “Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán – Số luỹ kế” là tổng giá trị giao dịch từ; chuyển nhượng chứng khoán luỹ kế đến kỳ khai thuế

– Chỉ tiêu [32] “Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ – Số phát sinh”: là số thuế khấu trừ 0,1% trên tổng giá trị giao dịch; từ chuyển nhượng chứng khoán mà tổ chức khấu trừ đã khấu trừ trong tháng/quý. Chỉ tiêu [32] = [31] x 0,1%.

– Chỉ tiêu [32] “Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ – Số luỹ kế”: là số thuế khấu trừ 0,1% trên tổng giá trị giao dịch; từ chuyển nhượng chứng khoán; mà tổ chức khấu trừ đã khấu trừ luỹ kế đến kỳ khai thuế

Từ chỉ tiêu [32] – đến chỉ tiêu [34]: thu nhập từ nhượng quyền, bản quyền thương mại

– Chỉ tiêu [33] “Tổng thu nhập tính thuế – Số phát sinh”: là tổng các khoản thu nhập mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân trong kỳ từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại vượt trên 10 triệu đồng; theo hợp đồng chuyển nhượng không phụ thuộc vào số lần thanh toán; hoặc số lần nhận tiền mà cá nhân nhận được.

– Chỉ tiêu [33] “Tổng thu nhập tính thuế – Số luỹ kế”: là tổng các khoản thu nhập mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân trong kỳ từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng; không phụ thuộc vào số lần thanh toán; hoặc số lần nhận tiền mà cá nhân nhận được luỹ kế đến kỳ khai thuế.

– Chỉ tiêu [34] “Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ – số phát sinh”: là số thuế khấu trừ theo mức 5%; trên tổng thu nhập tính thuế từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại. Chỉ tiêu [34] = [33] * 5%

– Chỉ tiêu [34] “Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ – số lũy kế”: là số thuế khấu trừ theo mức 5%; trên tổng thu nhập tính thuế từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại luỹ kế đến kỳ khai thuế

Từ chỉ tiêu [35] – đến chỉ tiêu [36]: thu nhập từ trúng thưởng

– Chỉ tiêu [35] “Tổng thu nhập tính thuế – Số phát sinh”: là tổng thu nhập từ trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập thực tế trả cho cá nhân trong tháng/quý.

– Chỉ tiêu [35] “Tổng thu nhập tính thuế – Số luỹ kế”: là tổng thu nhập từ trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập thực tế trả cho cá nhân luỹ kế đến kỳ khai thuế.

– Chỉ tiêu [36] “Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ – Số phát sinh”: là số thuế khấu trừ 10% trên tổng số thu nhập tính thuế; từ trúng thưởng mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân trong tháng/quý. Chỉ tiêu [36] = [35] * 10%

– Chỉ tiêu [36] “Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ – Số lũy kế”: là số thuế khấu trừ 10% trên tổng số thu nhập tính thuế; từ trúng thưởng mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân lũy kế đến kỳ khai thuế

Từ chỉ tiêu [37] – đến chỉ tiêu [38]: từ kinh doanh của cá nhân không cư trú

– Chỉ tiêu [37] “Tổng doanh thu tính thuế trả cho cá nhân – Số phát sinh”: là tổng số tiền mà tổ chức; cá nhân trả cho các cá nhân không cư trú cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong tháng/quý.

– Chỉ tiêu [37] “Tổng doanh thu tính thuế trả cho cá nhân – Số luỹ kế”: là tổng số tiền mà tổ chức; cá nhân trả cho các cá nhân không cư trú cung cấp hàng hóa và dịch vụ luỹ kế đến kỳ khai thuế.

– Chỉ tiêu [38] “Tổng số thuế đã khấu trừ – Số phát sinh”: là tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân đã khấu trừ từ doanh thu đã trả cho cá nhân không cư trú; không bao gồm thuế được miễn, giảm tại khu kinh tế (nếu có).

– Chỉ tiêu [38] “Tổng số thuế đã khấu trừ – Số luỹ kế”: là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân đã khấu trừ từ doanh thu đã trả cho cá nhân không cư trú luỹ kế đến kỳ thanh toán, không bao gồm thuế được miễn, giảm tại khu kinh tế (nếu có)

Từ chỉ tiêu [39] – đến chỉ tiêu [40]: thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

– Chỉ tiêu [39] “Tổng giá chuyển nhượng vốn – Số phát sinh”: là tổng giá trị chuyển nhượng vốn mà tổ chức; cá nhân thực tế đã nhận chuyển nhượng của cá nhân không cư trú; trong kỳ theo hợp đồng chuyển nhượng.

– Chỉ tiêu [39] ‘Tổng giá chuyển nhượng vốn – Số luỹ kế”: là tổng giá trị chuyển nhượng vốn mà tổ chức; cá nhân thực tế đã nhận chuyển nhượng của cá nhân không cư trú; theo hợp đồng chuyển nhượng luỹ kế đến kỳ khai thuế.

– Chỉ tiêu [40] “Tổng số thuế đã khấu trừ – Số phát sinh”: là số thuế mà tổ chức; cá nhân nhận chuyển nhượng vốn đã khấu trừ 0,1%; trên tổng giá trị chuyển nhượng vốn trong tháng/quý. Chỉ tiêu [40] = [39] x 0,1%.

– Chỉ tiêu [40] “Tổng số thuế đã khấu trừ – Số luỹ kế”: là số thuế mà tổ chức; cá nhân nhận chuyển nhượng vốn đã khấu trừ 0,1%; trên tổng giá trị chuyển nhượng vốn luỹ kế đến kỳ khai thuế.

Top 19 mẫu 06 mới nhất tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Tổng hợp tất cả mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80 [Update mới nhất 2022]

Tổng hợp tất cả mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80 [Update mới nhất 2022]
 • Tác giả: meinvoice.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2022
 • Đánh giá: 4.59 (445 vote)
 • Tóm tắt: 1.8 Mẫu số: 06/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ … Mẫu bảng kê chi tiết tờ khai thuế TNCN 2022 mới nhất.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đó, việc thực hiện khai Thuế Thu nhập cá nhân tháng, quý được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ …

Các mẫu tờ khai thuế TNCN thừa kế, trúng thưởng, quà tặng

 Các mẫu tờ khai thuế TNCN thừa kế, trúng thưởng, quà tặng
 • Tác giả: tinlaw.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 4.55 (550 vote)
 • Tóm tắt: Thời hạn nộp Tờ khai chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh … Mẫu 06/TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mẫu này áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài. Cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng …

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng
 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 4.35 (421 vote)
 • Tóm tắt: … thuế TNCN theo mẫu 06/TNCN (Ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC). … Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh nghĩa vụ phải đóng thuế thu nhập cá nhân với phần thu nhập từ tiền lương và tiền công, nếu bạn đang đầu tư vốn vào một doanh nghiệp nào đó và có phát sinh thu nhập thì sẽ phải đóng thêm thuế TNCN. Vậy cách tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn …

Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu 06)

 • Tác giả: hoadondientutrungkien.com
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 4.09 (595 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu 06) … Cập nhật Nghị định mới nhất ngày 12/09/2018 Nghị định 119/2018/NĐ.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới đầy đủ nhất 2023 – MAN

 • Tác giả: man.net.vn
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 3.81 (320 vote)
 • Tóm tắt: Các mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN 2023 mới nhất … Mẫu số 06/TNCN do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày …

Mẫu nhật ký thi công xây dựng công trình mới nhất theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

 • Tác giả: hocthatnhanh.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 3.68 (576 vote)
 • Tóm tắt: Các Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng được Bộ Xây dựng ban hành. Nhật ký thi công do ai lập? Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì …

Khai thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần vốn góp [Mới 2023]

Khai thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần vốn góp [Mới 2023]
 • Tác giả: luat247.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.44 (505 vote)
 • Tóm tắt: Luật Trí Nam hướng dẫn quy định về kinh doanh hộ gia đình mới nhất hiện nay. 12/01/20233178. + Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng, nhập hộ khẩu.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển …

Tấm ốp Nano Durati màu 06

Tấm ốp Nano Durati màu 06
 • Tác giả: janhome.vn
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 3.19 (319 vote)
 • Tóm tắt: Đặc tính nổi bật của Tấm ốp Nano Durati màu 06 · Sản phẩm được làm từ chất liệu PDR + PVC trên công nghệ Nano đột phá nên có khả năng chống thấm nước, chống nấm …

Mẫu 06/GTGT- Đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ mới nhất

 • Tác giả: tintucketoan.com
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 3.13 (405 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là nội dung mẫu 06/GTGT >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Mẫu Báo cáo hoàn thành công trình cập nhật mới nhất

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 2.82 (190 vote)
 • Tóm tắt: – Các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng. mau bao cao hoan thanh cong trinh. Mẫu Báo cáo hoàn thành công …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Báo cáo hoàn thành công trình (cách gọi đầy đủ là Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình, công trình xây dựng) là văn bản được các đơn vị xây dựng lập ra nhằm mục đích báo cáo chi tiết về tình hình hoàn thiện đối với thi công trong các hạng …

Mẫu thiết kế phòng karaoke mới nhất 2022 – 06

 • Tác giả: baochauelec.com
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 2.88 (55 vote)
 • Tóm tắt: Tham khảo ngay các Mẫu phòng karaoke mới, đẹp nhất năm 2022. Thiết kế nội thất phòng karaoke đẹp mê ly, sang trọng thu hút khách. Ưu đãi giá tốt nhất Việt …

Bãi bỏ việc nộp mẫu 06/GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập

 • Tác giả: luatquochuy.vn
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 2.73 (136 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu 06 GTGT cho doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp…………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi …………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng …

Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu 06)

 • Tác giả: tkinvoice.com
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 2.55 (67 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu 06) … hóa đơn điện tử · Cập nhật Nghị định mới nhất ngày 12/09/2018 Nghị định 119/2018/NĐ-CP …

Kiểm định cửa chống cháy: Quy định mới nhất bắt buộc phải biết

 • Tác giả: nhatminhdoor.com
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 2.4 (51 vote)
 • Tóm tắt: QCVN 06:2021/BXD là một bước nâng cao tiêu chuẩn ngành Xây dựng nói chung và ngành Cửa nói riêng. Tuy nhiên, quy định này cũng gây không ít bỡ ngỡ cho người làm …

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN

 • Tác giả: manuals.ts24.com.vn
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 2.29 (126 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN trong phần mềm TaxOnline. Hướng dẫn thực hiện. 1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:.

Bản vẽ hoàn công 2023 theo Nghị định 06/2021

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 2.21 (102 vote)
 • Tóm tắt: Mẫu bản vẽ hoàn công mới nhất hiện nay được ban hành theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình …

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 08/3/2021

 • Tác giả: binhphuoc.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 2.28 (182 vote)
 • Tóm tắt: 2. Các biểu mẫu mới theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BTC: … Sau khi đọc lại biên bản, các bên đã nhất trí thông qua và cùng ký xác …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK, mẫu số 10/QĐKTT/TXNK, mẫu số 11/TBBSHS/TXNK, mẫu số 12/TBKTT/TXNK, mẫu số 18/BBLV/TXNK, mẫu số 22/QĐKT/TXNK, mẫu số 23/BBCB/TXNK, mẫu số 24/BBKT/TXNK, mẫu số 25/QĐGH/TXNK, mẫu số 26/KLKT/TXNK, mẫu số 29/TBTCNCT/TXNK, mẫu …

Kê khai thuế TNCN từ lãi cho vay mới nhất

 Kê khai thuế TNCN từ lãi cho vay mới nhất
 • Tác giả: luathungson.vn
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 2.16 (92 vote)
 • Tóm tắt: Cách lập tờ khai thuế TNCN từ lãi vay theo mẫu 06/TNCN: … tải phần mềm HTKK phiên bản mới nhất về và tìm trong mục Thuế thu nhập cá nhân …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kê khai thuế tncn từ lãi cho vay? Sau khi đọc và hiểu một vài thông tin trong bài viết giám đốc cho doanh nghiệp vay có bị tính thuế TNCN trên phần lãi vay không?” của Luật Hùng Sơn, các doanh nghiệp sẽ cần nộp tờ khai thuế TNCN tính trên thu nhập …

Công văn mới hướng dẫn về thời tiếp nhận mẫu 06/GTGT

 • Tác giả: ketoanbinhduong.com.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 1.92 (94 vote)
 • Tóm tắt: CV nêu rõ DN phải nộp bổ sung mẫu 06/GTGT chậm nhất là ngày 30/4/2016, sau thời hạn này, sẽ chuyển từ pp khấu trừ thì phải chuyển sang pp trực tiếp.

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Nội Thất

Recommended For You