Không thể bỏ qua 20+ quy hoạch đất nông nghiệp là gì hot nhất hiện nay

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về quy hoạch đất nông nghiệp là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu vì thế nhà nước có trách nhiệm quản lý, xây dựng quy hoạch đất đai. Vậy quy hoạch sử dụng đất là gì? Ý nghĩ của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thế nào?

Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định về định nghĩa quy hoạch sử dụng đất như sau:

Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất mang 6 đặc điểm như sau:

Một là: Tính lịch sử – xã hội

Lịch sử phát triển của xã hội chính là lịch sử phát triển của quy hoạch sử dụng đất. Mỗi hình thái kinh tế – xã hội đều có một phương thức sản xuất của xã hội thể hiện theo 2 mặt: lực lượng sản xuất (quan hệ giữa người với sức hoặc vật tự nhiên trong quá trình sản xuất) và quan hệ sản xuất (quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất).

Trong quy hoạch sử dụng đất, luôn nảy sinh quan hệ giữa người với đất đai – là sức tự nhiên (như điều tra, đo đạc, khoanh định, thiết kế…), cũng như quan hệ giữa người với người (xác nhận bằng văn bản về sở hữu và quyền sử dụng đất giữa những người chủ đất). Quy hoạch sử dụng đất thể hiện đồng thời là yếu tố thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, vừa là yếu tố thúc đẩy các mối quan hệ sản xuất, vì vậy nó luôn là một bộ phận của phương thức sản xuất của xã hội.

Hai là: Tính tổng hợp

Đất đai có vai trò quan trọng đối với đời sống của con người và các hoạt động xã hội. Cho nên quy hoạch sử dụng đất đai mang tính tổng hợp rất cao, đề cập đến nhiều lĩnh vực về khoa học, kinh tế, xã hội như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội dân số và đất đai, sản xuất công nông nghiệp, môi trường sinh thái… Quy hoạch sử dụng đất đai tác động đến việc sử dụng đất của ba nhóm đất chính nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng cũng như ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng đất đai của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Ba là: Tính dài hạn

Căn cứ vào các dự báo xu thế biến động dài hạn của những yếu tố kinh tế xã hội quan trọng (như sự thay đổi nhân khẩu, tiến bộ kỹ thuật, đô thị hoá, công nghiệp hoá…), từ đó xác định quy hoạch trung và dài hạn về sử dụng đất, đề ra các phương hướng, chính sách và biện pháp có tính chiến lược, tạo căn cứ khoa học cho việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và ngắn hạn.

Bốn là: Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô

Với đặc tính trung và dài hạn, quy hoạch sử dụng đất đai chỉ dự kiến trước được các xu thế thay đổi phương hướng mục tiêu, cơ cấu và phân bổ sử dụng đất mang tính tổng thể, không dự kiến được các hình thức và nội dung cụ thể, chi tiết của sự thay đổi. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất đai là quy hoạch mang tính chiến lược, các chỉ tiêu của quy hoạch mang tính chỉ đạo vĩ mô, tính phương hướng và khái lược về sử dụng đất của các ngành như: Phương hướng mục tiêu và trọng điểm chiến lược của việc sử dụng đất trong vùng; Cân đối tổng quát nhu cầu sử dụng đất của các ngành; Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất và phân bố đất đai trong vùng;…

Năm là: Tính chính trị và chính sách xã hội

Quy hoạch sử dụng đất thể hiện rất mạnh đặc tính chính trị và chính sách xã hội. Khi xây dựng phương án phải quán triệt các chính sách và quy định có liên quan đến đất đai của Đảng và Nhà nước, đảm bảo thực hiện cụ thể trên mặt bằng đất đai các mục tiêu phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển ổn định kế hoạch kinh tế – xã hội; tuân thủ các quy định, các chỉ tiêu khống chế về dân số, đất đai và môi trường sinh thái.

Sáu là: Tính khả biến

Với xu hướng đi lên của xã hội, mọi sự vật hiện tượng luôn thay đổi. Dưới sự tác động của nhiều nhân tố khi dự đoán trước, theo nhiều phương diện khác nhau, quy hoạch sử dụng đất đai chỉ là một trong những giải pháp biến đổi hiện trạng sử dụng đất sang trạng thái mới thích hợp hơn cho việc phát triển kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Khi xã hội phát triển khoa học – kỹ thuật ngày càng tiến bộ, chính sách và tình hình kinh tế thay đổi, các dự kiến của quy hoạch sử dụng đất đai không còn phù hợp.

Ý nghĩa của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất có ý nghĩa to lớn về mọi mặt đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia:

– Trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai không thể tách rời quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất của cả nước nói chung của các địa phương nói riêng sau khi được quyết định, xét duyệt nó mang tính pháp lý. Mọi hoạt động giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất. Người sử dụng đất trong quá trình sử dụng đất và thực hiện các quyển của mình cũng phải tuân thủ, không được trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Ý đồ sử dụng đất của Nhà nước được ghi nhận và thực hiện thông qua quy hoạch sử dụng đất. Bằng quy hoạch sử dụng đất Nhà nước tính toán đến các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, đến nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển của đất nước, tính toán đến quỹ đất của cả nước và từng địa phương để tìm ra phương án sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm.

– Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Vì vậy, Nhà nước có đầy đủ ba quyền năng của chủ sở hữu là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Nhưng đất đai là loại tài sản đặc biệt nên nhà nước không thể định đoạt đất đai như tài sản thông thường là bán tặng cho… mà định đoạt thông qua hoạt động quy hoạch sử dụng đất và một số hoạt động khác.

Trên đây là nội dung bài viết quy hoạch sử dụng đất là gì? ý nghĩ của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Top 21 quy hoạch đất nông nghiệp là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Đất nông nghiệp dự trữ là gì? Có nên mua hay không?

 • Tác giả: datvangvietnam.net
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.79 (285 vote)
 • Tóm tắt: Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn mua đất nông nghiệp dự trữ thì sẽ có những nguy cơ, chẳng hạn như khu vực nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Do đó, không thể xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Trước tiên bạn phải chuyển đất nông nghiệp không phải thổ cư sang đất thổ cư trước khi có thể xây nhà trên đó. Tuy nhiên, do đất nông nghiệp dự phòng nằm trong quy hoạch của nhà nước nên không …

Đất phi nông nghiệp là gì? Đất này có xây được nhà không ?

Đất phi nông nghiệp là gì? Đất này có xây được nhà không ?
 • Tác giả: legoland.com.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.43 (260 vote)
 • Tóm tắt: Đây là loại đất được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho hộ gia đình , cá nhân sử dụng phù hợp với loại hình đất được quy định . Và mảnh đất này được quy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với khu vực đất phi nông nghiệp nhằm xây dựng các trụ sở , văn phòng quốc hội , các cơ quan nhà nước , các đại sứ quán, nhà văn hóa , bảo tàng và các khu vực dành riêng cho y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi …

Các nguyên tắc cơ bản của việc quy hoạch sử dụng đất

 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 11/24/2022
 • Đánh giá: 4.31 (575 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất là gì? … Chẳng hạn, khi tổ chức và bố trí sử dụng đất nông nghiệp và luân canh, trước hết cần dựa vào cơ cấu, quy mô và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy hoạch sử dụng đất là một hiện tượng kinh tế – xã hội có tính đặc thủ, đây là một hoạt động vừa mang tính khoa học, vừa mang tính pháp lý của một hệ thống các biện pháp kỹ thuật, kinh tế – xã hội được xử lý bằng các biện pháp phân tích, tổng hợp …

Đất nông nghiệp là gì, có được xây nhà, cấp sổ đỏ không? Chia sẻ

 • Tác giả: thongtinduan.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.06 (254 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi có quy hoạch chi tiết và chính xác, chậm nhất là 15 ngày UBND huyện và UBND xã trực thuộc huyện sẽ có nhiệm vụ công bố quy hoạch rộng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những năm qua, quy hoạch sử dụng đất là một trong những kế hoạch hàng năm của chính quyền các cấp, các ngành địa phương nhằm quản lý, tổ chức và sử dụng đất đai hợp lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đất nông nghiệp là gì? Quy hoạch đất nông …

Đất nông nghiệp dự trữ là gì? Có nên mua hay không?

 • Tác giả: sanbatdongsanvn.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 3.95 (220 vote)
 • Tóm tắt: Đất dự trữ nông nghiệp được hiểu là đất nông nghiệp thuộc diện quy hoạch dự trữ của địa phương nhằm phục vụ cho nhu cầu mở rộng đất nông nghiệp trong tương …

Quy hoạch sử dụng đất đai là gì? Các loại quy hoạch đất đai tại Việt Nam

 • Tác giả: thamdinhgiathanhdo.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 3.68 (343 vote)
 • Tóm tắt: Quy hoạch đất đai là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không … xuất không thể thay thế được trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (TDVC Quy hoạch đất đai là gì?) – Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá là nền tảng không gian để phân bổ dân cư và các hoạt động kinh tế – xã hội. Đất đai có tầm quan trọng đối với mỗi đất nước trên thế giới là đối tượng của lao động mà còn là tư …

Cần phải làm gì để xây dựng nhà trên đất nông nghiệp

Cần phải làm gì để xây dựng nhà trên đất nông nghiệp
 • Tác giả: luattuvan.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 3.56 (337 vote)
 • Tóm tắt: Đất nông nghiệp là loại đất được Nhà nước giao cho người dân để phục vụ nhu cầu sản … -Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Thời gian không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất …

Đất nông nghiệp là gì? Xây nhà trên đất nông nghiệp được không?

 • Tác giả: giathuecanho.com
 • Ngày đăng: 11/19/2022
 • Đánh giá: 3.21 (234 vote)
 • Tóm tắt: Đất nông nghiệp là gì, bên cạnh trồng hoa màu, lúa thì có thể xây … đất nông nghiệp mình đang sử dụng có đang nằm trong diện quy hoạch hay …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hy vọng qua bài viết trên có thể giúp các bạn đọc hiểu hơn về đất nông nghiệp là gì. Cũng như giải đáp có thể xây nhà trên đất nông nghiệp hay không. Trước khi có bất cứ hoạt động xây dựng công trình nào. Bạn nên tìm hiểu rõ về thủ tục, pháp luật để …

50% đất nông nghiệp của Nhà Bè đang bỏ trống vì quy hoạch

 • Tác giả: qhkt.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.03 (261 vote)
 • Tóm tắt: Ông Bùi Hòa An, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết, huyện vẫn còn 5.000ha đất (chiếm 50% diện tích đất tự nhiên) là đất nông nghiệp. Trong đó, có tới 50% …

Đất quy hoạch ONT là gì theo quy định hiện hành?

Đất quy hoạch ONT là gì theo quy định hiện hành?
 • Tác giả: lsx.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 2.89 (147 vote)
 • Tóm tắt: Vậy đất ONT là ký hiệu đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, nằm ở vùng nông thôn, bao gồm đất xây dựng nhà ở, ao, vườn, công trình phục vụ đời …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hạn mức giao đất ONT, theo quy định của nhà nước, mỗi cá nhân, hộ gia đình sẽ được UBND tỉnh quy định hạn mức giao đất ONT để làm nhà ở tại vùng nông thôn. UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ dựa theo quy hoạch phát triển nông thôn đã được phê duyệt bởi cơ quan …

Đất quy hoạch ODT là gì theo quy định mới năm 2023?

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 2.83 (194 vote)
 • Tóm tắt: Đất ODT là đất thuộc loại đất dùng để ở (đất thổ cư) nên thường có thời gian sử dụng rất lâu dài tuỳ theo quy định và định hướng quy hoạch tại …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên bản đồ trích lục, các nhóm đất sẽ được ký hiệu thành từng chữ cái in hoa. Vì vậy, khi thực hiện mua bán giao dịch đất đai, yêu cầu chúng ta cần hiểu ý nghĩa ký hiệu từng loại đất trên bản đồ để hạn chế các rủi ro không đáng có trong quá trình …

Đất phi nông nghiệp là gì theo quy định luật đất đai?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 10/22/2022
 • Đánh giá: 2.68 (199 vote)
 • Tóm tắt: Đất phi nông nghiệp là loại đất được sử dụng không nhằm mục đích canh tác nông nghiệp, trồng cây trên đất. Loại đất này có thể được sử dụng với mục đích ở, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp để xây dựng chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép …

Đất nông nghiệp là gì? Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư?

 • Tác giả: homedy.com
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 2.68 (141 vote)
 • Tóm tắt: Cùng Homedy tìm hiểu khái niệm đất nông nghiệp là gì và những quy định pháp luật có liên quan đến đất nông nghiệp trong bài viết dưới đây nhé!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một khoản tiền không nhỏ, diện tích đất càng lớn thì mức phí càng cao. Nếu muốn đầu tư đất nông nghiệp để sinh lời nhiều nhất thì bạn cần cân nhắc khoản phí này ngày từ đầu. Bạn có thể thương lượng với bên bán …

Tích hợp hai hệ thống quy hoạch sử dụng đất đô thị trong một hành lang pháp lý

Tích hợp hai hệ thống quy hoạch sử dụng đất đô thị trong một hành lang pháp lý
 • Tác giả: viup.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.58 (192 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy toàn bộ hệ thống đất phi nông nghiệp có thể được chuyển đổi thành một … Theo Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (2) Nhóm đất phi nông nghiệp, gồm: Đất ở (đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị) gồm đất xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sồng, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư; Đất xây dựng trụ sở cơ quan; Đất sử dụng vào mục …

Đất nông nghiệp là gì? Có được chuyển sang đất thổ cư không?

Đất nông nghiệp là gì? Có được chuyển sang đất thổ cư không?
 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 2.42 (158 vote)
 • Tóm tắt: Mặc dù có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không phải khi nào cũng được chuyển, vì UBND cấp huyện chỉ đồng ý chuyển khi kế hoạch sử …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định …

Đất nông nghiệp là gì?

 • Tác giả: airnano.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2023
 • Đánh giá: 2.2 (131 vote)
 • Tóm tắt: Đất trồng cây hàng năm là loại đất chuyên dùng để trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch kéo dài không quá 1 năm. Dùng …

Những quy định cần biết về việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp

Những quy định cần biết về việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp
 • Tác giả: dsplawfirm.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2022
 • Đánh giá: 2.14 (184 vote)
 • Tóm tắt: Rất mong được hợp tác cùng Quý Khách! This entry was posted in Đất đai, nhà ở, Kiến thức and tagged dat nong nghiep, xay dung nha o …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được …

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất nông nghiệp: Cần có chính sách bảo vệ và phát triển quỹ đất

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất nông nghiệp: Cần có chính sách bảo vệ và phát triển quỹ đất
 • Tác giả: baotainguyenmoitruong.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 2.18 (74 vote)
 • Tóm tắt: Về chỉ tiêu đất trồng lúa, ngành nông nghiệp xác định Chỉ tiêu đất trồng lúa là một nội dung quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực quốc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xây dựng phương án phát triển nông nghiệp, phương án sử dụng đất nông nghiệp tích hợp trong quy hoạch tỉnh đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, hiệu quả. Về hệ thống chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tích hợp trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng nông …

Đất nông nghiệp khác là gì?

 • Tác giả: locphatland.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.09 (91 vote)
 • Tóm tắt: Lộc Phát Land chia sẻ đến quý bạn đọc về đất nông nghiệp khác là gì và đặc điểm của đất nông nghiệp khác. Hãy xem ngay!

Đất nông nghiệp là gì? Tất tần tật thông tin mới nhất về đất nông nghiệp

 • Tác giả: batdongsanonline.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 1.95 (119 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định hiện hành thì đất nông nghiệp là loại đất do nhà nước giao … đó cây hàng năm là các loại cây từ khi gieo trồng đến thu hoạch có thời gian …

Quy hoạch đất ở là gì? Có nên mua đất trong quy hoạch không?

 • Tác giả: phaptri.vn
 • Ngày đăng: 09/28/2022
 • Đánh giá: 1.83 (123 vote)
 • Tóm tắt: Đất quy hoạch cũng chính là vùng đất nằm trong kế hoạch như đã nói trên. Hiện nay có một số loại đất quy hoạch phổ biến như: quy hoạch đất ở, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đất quy hoạch cũng chính là vùng đất nằm trong kế hoạch như đã nói trên. Hiện nay có một số loại đất quy hoạch phổ biến như: quy hoạch đất ở, quy hoạch đất nhà vườn, quy hoạch đất biệt thự,… Nhìn chung đây đều là những vùng đất quy hoạch nhằm phục …

Recommended For You