Tra từ điển: Look it up và ý nghĩa của nó – Tìm hiểu trong từ điển.

“Look it up là gì?” – Tìm hiểu nghĩa của cụm từ này và cách sử dụng thông qua một câu hỏi đơn giản.

Tìm hiểu ý nghĩa của ‘Look it up’ là gì?

Look it up là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng để chỉ hành động tra cứu, tìm kiếm thông tin. Khi người ta nói “look it up”, có nghĩa là họ đang khuyên bạn tìm kiếm thông tin về một điều gì đó, thường là bằng cách sử dụng sách, từ điển hoặc công cụ trực tuyến.

Ví dụ: Nếu bạn không biết ý nghĩa của một từ trong từ điển, người ta có thể nói “look it up in the dictionary” (tra từ đó trong từ điển). Điều này cho thấy rằng bạn nên sử dụng từ điển để tra cứu và tìm hiểu ý nghĩa của từ đó.

Cụm từ “look it up” có thể được sử dụng trong các tình huống khác nhau. Ví dụ, khi bạn muốn biết thông tin về một cây cầu nổi tiếng, người ta có thể khuyên bạn “look it up online” (tra cứu trực tuyến) để tìm hiểu về cây cầu đó.

Tóm lại, ‘Look it up’ được sử dụng khi muốn khuyên ai đó tra cứu hoặc tìm kiếm thông tin về một điều gì đó, thường bằng cách sử dụng sách, từ điển hoặc công cụ trực tuyến.

Tra cứu ‘Look it up’ có nghĩa là gì?

Khi người ta sử dụng cụm từ “look it up”, nghĩa đen của nó là nhìn lên và tra cứu thông tin. Đây là hành động tìm kiếm thông tin trong các nguồn tài liệu hoặc sách vở. Ví dụ, khi bạn không biết ý nghĩa của một từ mới, bạn có thể sử dụng từ điển để tra cứu (look it up) từ đó.

Ngoài ra, “look it up” cũng có thể được hiểu theo nghĩa bóng. Khi ai đó yêu cầu bạn tra cứu một thông tin hoặc một sự kiện, họ muốn bạn tìm hiểu kỹ hơn về nó. Điều này ám chỉ rằng bạn nên tự mình tìm hiểu chi tiết và chắc chắn trước khi đưa ra ý kiến hay quyết định.

Ví dụ:

  • Anh ấy không biết câu trả lời cho câu hỏi này, vậy anh ấy đã look it up trong sách giáo trình.
  • Khi bạn gặp phải một thuật ngữ mới, hãy look it up để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó.

Khám phá ý nghĩa của cụm từ ‘Look it up’

Khám phá ý nghĩa của cụm từ

Cụm từ “Look it up” có nghĩa là tra cứu thông tin. Khi sử dụng cụm từ này, người ta thường muốn nhấn mạnh việc tìm kiếm và xác minh thông tin chính xác từ một nguồn đáng tin cậy. Thông thường, khi gặp một từ mới hoặc không hiểu rõ về một thuật ngữ nào đó, chúng ta có thể sử dụng từ điển hoặc các nguồn tài liệu để tra cứu và tìm hiểu thêm về nó.

Ví dụ:

  • Tôi không biết nghĩa của từ “ecosystem”, vậy tôi sẽ lấy cuốn từ điển ra và tra từ đó đi.
  • Anh ấy khuyên tôi hãy look it up trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
  • Đừng bỏ qua việc look it up để có được thông tin chính xác.

Ngoài ra, cụm từ “Look it up” cũng có thể ám chỉ việc tìm hiểu kỹ lưỡng và nghiên cứu một vấn đề nào đó. Thông qua việc tra cứu và tìm hiểu, chúng ta có thể thu thập được thông tin cần thiết để hiểu rõ hơn về một vấn đề hoặc sự việc.

Ví dụ:

  • Trước khi viết bài luận, tôi đã phải look it up kỹ lưỡng để có được những thông tin chính xác và đáng tin cậy.
  • Bạn nên look it up kỹ lưỡng trước khi đưa ra ý kiến của mình.
  • Tôi đã dành nhiều giờ để look it up và nghiên cứu về chủ đề này.

Hiểu rõ hơn về nghĩa của ‘Look it up’

Hiểu rõ hơn về nghĩa của

Để hiểu rõ hơn về nghĩa của cụm từ “Look it up”, chúng ta có thể phân tích từng thành phần trong cụm từ này. “Look” có nghĩa là nhìn, quan sát hoặc tìm kiếm thông tin. “It” được sử dụng ở đây để chỉ một cái gì đó, một thông tin hoặc một từ cần tra cứu. “Up” thường được sử dụng để chỉ hướng lên trên.

Với ý nghĩa chung, “Look it up” có nghĩa là tìm kiếm thông tin hoặc tra cứu một điều gì đó. Thường thì người ta sẽ sử dụng cụm từ này khi muốn nhờ ai đó tìm kiếm thông tin hoặc tra cứu một từ trong từ điển, sách hay các nguồn tài liệu khác. Ví dụ: “I don’t know the meaning of this word. Can you look it up for me?” (Tôi không biết nghĩa của từ này. Bạn có thể tra cứu giúp tôi được không?)

Cụm từ “Look it up” cũng có thể được sử dụng trong ngữ cảnh khác nhau để yêu cầu người khác tìm kiếm thông tin cụ thể. Ví dụ: “I heard that there is a new restaurant in town. Let’s look it up and see the reviews.” (Tôi nghe nói rằng có một nhà hàng mới ở thành phố này. Hãy tìm kiếm thông tin và xem các đánh giá về nó.)

Với ý nghĩa này, cụm từ “Look it up” thường được sử dụng trong việc tìm kiếm thông tin hoặc tra cứu để có được kiến thức hoặc hiểu biết về một vấn đề cụ thể.

Nghĩa của cụm từ tiếng Anh ‘Look it up’ là gì?

Cụm từ “Look it up” trong tiếng Anh có nghĩa là tra cứu thông tin. Khi được sử dụng, nó thường ám chỉ việc tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về một điều gì đó trong nguồn tài liệu như sách, từ điển hoặc trang web. Cụm từ này thường được sử dụng khi chúng ta muốn biết rõ về một thuật ngữ, một định nghĩa hay một số thông tin cần thiết.

Khi chúng ta không hiểu hoặc không biết một từ, một thuật ngữ hoặc một câu hỏi cụ thể, chúng ta có thể yêu cầu ai đó “Look it up” để tìm hiểu và cho chúng ta biết kết quả. Điều này giúp chúng ta nắm bắt thông tin mới và hiểu rõ hơn về cái gì đang được thảo luận.

Ví dụ: Nếu bạn không biết ý nghĩa của từ “ambitious”, bạn có thể yêu cầu người khác “Look it up” để tìm hiểu ý nghĩa của từ này trong từ điển.

‘Look it up’ có ý nghĩa gì? Tìm hiểu ngay!

1. Ý nghĩa của cụm từ “look it up”

Cụm từ “look it up” trong tiếng Anh có ý nghĩa là tra cứu, tìm kiếm thông tin để biết rõ về một điều gì đó. Thường khi sử dụng cụm từ này, người ta thường muốn nhấn mạnh việc tìm hiểu thông tin cụ thể và chính xác. Điều này thường được áp dụng khi muốn tìm hiểu về một từ mới, một khái niệm hay một thông tin chưa rõ ràng.

2. Ví dụ về cách sử dụng “look it up”

– Nếu bạn không biết nghĩa của từ “meticulous”, hãy lấy từ điển ra và look it up.
(Nếu bạn không biết nghĩa của từ “meticulous”, hãy lấy từ điển ra và tra cứu.)

– Tôi không chắc chắn về thông tin này, vậy tại sao chúng ta không look it up trước khi đưa ra quyết định?
(Tôi không chắc chắn về thông tin này, vậy tại sao chúng ta không tra cứu trước khi đưa ra quyết định?)

– Bạn có thể look it up trên internet để biết thêm thông tin về cuộc thi này.
(Bạn có thể tra cứu trên internet để biết thêm thông tin về cuộc thi này.)

Trên đây là ý nghĩa và cách sử dụng cụm từ “look it up” trong tiếng Anh. Hi vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về nghĩa của cụm từ này và có thể áp dụng vào việc học và tìm kiếm thông tin một cách hiệu quả.

Giải thích về cụm từ tiếng Anh ‘Look it up’

Cụm từ “look it up” trong tiếng Anh có nghĩa là tra cứu thông tin hoặc tìm kiếm một điều gì đó trong nguồn tài liệu. Thường được sử dụng khi chúng ta muốn biết ý nghĩa, định nghĩa, hoặc thông tin chi tiết về một từ, cụm từ hoặc một vấn đề nào đó. Chúng ta có thể “look it up” bằng cách sử dụng từ điển, sách tham khảo hoặc công cụ tra cứu trực tuyến.

Ví dụ: Nếu bạn không biết ý nghĩa của từ “entrepreneur”, bạn có thể “look it up” trong từ điển để tìm hiểu rõ hơn về từ này.

Ví dụ:

– Tôi không biết ý nghĩa của từ “ambitious”. Hãy giúp tôi “look it up”.
– Bạn có thể “look it up” trên Google để tìm hiểu thông tin chi tiết về cuộc sống của Nelson Mandela.
– Khi gặp phải một thuật ngữ mới, hãy luôn luôn “look it up” để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng của nó.

Cụm từ “look it up” là một cách hiệu quả để tìm kiếm thông tin và nâng cao kiến thức của chúng ta. Việc tra cứu thông tin giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các khía cạnh khác nhau của một vấn đề và phát triển kỹ năng tự học.

Kết luận, “Look it up là gì” là một cụm từ trong tiếng Anh có nghĩa là tìm hiểu thông tin hoặc tra cứu. Việc sử dụng Look it up giúp mở rộng kiến thức và nắm bắt thông tin chính xác từ nguồn đáng tin cậy.

Recommended For You