Cách tính số tuần trong Excel: Hướng dẫn đơn giản

Hướng dẫn cách tính số tuần trong Excel một cách đơn giản và nhanh chóng. Tìm hiểu cách sử dụng công thức và các công cụ trong Excel để tính tổng số tuần dựa trên ngày bắt đầu và kết thúc.
Kết luận, tính số tuần trong Excel là một công việc đơn giản và tiện lợi. Bằng cách sử dụng các công thức như WEEKNUM hoặc NETWORKDAYS, người dùng có thể dễ dàng tính toán số tuần từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc. Việc này rất hữu ích trong việc theo dõi tiến độ công việc, quản lý thời gian và phân chia nhiệm vụ trong các dự án.

Recommended For You