Cách sao chép dòng lọc trong Excel

Cách sao chép các dòng đã lọc trong Excel giúp bạn nhanh chóng sao chép chỉ những dữ liệu quan trọng từ bảng tính đã lọc. Với một số bước đơn giản, bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức khi làm việc với các bộ lọc trong Excel. Hãy tìm hiểu cách để thực hiện điều này ngay!
Các dòng đã lọc trong Excel có thể được sao chép một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các tính năng như lọc nâng cao và sao chép giá trị. Việc này giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc trong việc xử lý dữ liệu trong Excel.

Recommended For You