Cách mở switch tivi Darling – Cùng Hỏi Đáp

Bài này Thiết Kế NTX sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Cách mở service tivi darling hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

chia sẻ để anh em thợ sử dụng. mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

hộp thư:

sđt: 0985548168

1. MỞ SERVICE CHO CÁC TV SAMSUNG:

_ POWER OFF INFO MENU MUTE – POWER ON. Hoặc:

_ Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS- 3366, CS- 5366, CS- 3866, CS- 5066, CS50- 85, CS- 5039, CS- 2177, CS- 2299, CS- 5699.

POWER OFF => P.STD => HELP => SLEEP => POWER ON

Thay đổi bằng CH+/-

Điều chỉnh bằng VOL+/-

_ Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS- 202, CS16V2/KS1A-3866, CS21M6, CS15A8XW, CS- 20H2, KS1(B).

POWER OFF => DISPLAY => MENU => MUTE => POWER ON

Thay đổi bằng CH+/-

Điều chỉnh bằng VOL+/-

2. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TCL:

_ Phương pháp m Service trên các máy TCL 1475.

Bm PRO để thay đổi chc năng

Bấm VOL+/- để điều chỉnh

3. MỞ SERVICE CHO CÁC TV PANASONIC:

_ Phương pháp m Service trên các máy PANASONIC TC-21V50R2, TC-25V50R, TC-21GF10R

_ Phương pháp m Service trên các máy PANASONIC TC-29GF95R, TC-29GF85R.

+) Hút rng chân Service (chân s 3) ca IC VXL

+)Đấu chân 3 xung mass qua tr 100K

IC VXL: MN1876476TBJ.

Vào Service các máy PANASONIC đời mi:

Chuyn chc năng bng phím Function trước mt máy

Tăng gim bng phím VOL+/

Bấm phím Normal trên ĐKTX để thoát khỏi Service

_ Phương pháp mở Service trên các máy PANASONICTC-16S80R, TC-16S09

Bấm đồng thời Recall trên ĐKTX và VOL _ trước mặt máy => vào Service.

Chuyển chức năng bằng phím Function

Tăng giảm bằng phím VOL+/-

Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên Đ KTX 2 lần.

Ở máy cho phép thiết lập chế độ khoá phím.

Để khoá phím: bấm đồng thời phím Off-time trên Đ KTX và phím CH+ trên Tivi

Để bỏ khoá phím: bấm đồng thời phím Off-time trên ĐKTX và VOL_ trên Tivi

_ Phương pháp mở Service trên các máy PANASONIC TC-21S100R, TC-2185R, TC-21S100, TC-21S90R, TC-29S100R,TC2985R

Bm đồng thi Recall trên ĐKTX và VOL_trước mt máy => vào Service

Chuyn chc năng bng phím Function

Đọc thêm:  Những cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý bá đạo nhất dành cho mọi game thủ

Tăng gim bng VOLl+/-

Thoát khi Service bng cách bm phím Normal trênĐKTX

Vào Service để chnh chc năng cân bng trng nhưsau:

Chuyn chc năng bng phím Function

Tăng gim bng phím VOL+/-

Thoát khi Service bm phím Normal trên ĐKTX

máy cho phép thiết lp chếđộ khoá phím

Để khoá phím: bm đồng thi phím Off-time trên Đ KTX và phím CH+ trên Tivi.

Để b khoá phím: bm đồng thi phím Off-time trên ĐKTX và VOL_ trên Tivi

_ Phương pháp mở Service trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09

Chuyển chức năng bằng phím số 1, 2, 3, 4 và 5 trên ĐKTX

Tăng giảm bằng VOL+/-

Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên ĐKTX 2 lần

Vào Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau :

Chuyển chức năng bằng phím Function

Tăng giảm bằng VOL+/-

Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên Đ KTX 2 lần

Ở máy cho phép thiết lập chế độ khoá phím.

Để bỏ khoá phím: bấm đồng thời nút Off-time trên ĐKTX và VOL_ trên Tivi

_ Phương pháp mở Service trên các máy PANASONIC TX-29GF10

Đấu chân Service chân số 32 của IC VXL xuống mass => vào Service.

IC VXL: MN1874033TWY

Vào Service các máy PANASONIC đời mới:

Chuyển các chức năng bằng phím Function trước mặt máy

Tăng giảm bằng phím VOL+/-

Bấm Normal trên Đ KTX để thoát khỏi Service

_Phương pháp m Service trên các máy PANASONIC TC-29V30R.

IC VXL: MN1872432TW1

Đấu chân Service (Chân s 56) xung mass qua tr 56K.

Vào Service các máy PANASONIC đời mi

Chuyn các chc năng bng phím Function trước mt máy

Tăng gim bng phím VOL+/-

Bm nút Normal trên Đ KTX để thoát khi Service

_ Phương pháp mở Service trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09

Bấm nút F để thay đổi

_ Phương pháp mở Service trên các máy PANASONIC TC-21P24 (Thái Lan)

Bấm các phím 1, 2, 3, 4 trên ĐKTX để điều chỉnh.

_ Phương pháp mở Service trên các máy PANASONIC 21KS99/21P09, TC-16M09Q.

Đặt VOL về vị trí 0.

Đặt phím Timer trên ĐKTX về vị trí 30.

Bấm đồng thời Display trên ĐKTX và phím VOL (-) trên máy => vào Service

Dùng phím 1, 2, 3, 4 trên Đ KTX để điều chỉnh.

Thoát khỏi Service bấm phím 0.

_ Phương pháp m ” Service ” trên các máy PANASONIC TC-29P20V (phng)

Đặt VOL v v trí 0

Đặt phím Timer trên ĐKTX v v trí 30

Bm đồng thi Display trên ĐKTX và phím VOL (-) trên máy => vào Service

Dùng phím 3, 4 trên ĐKTX để thay đổi chc năng chnh

Dùng phím VOL+/- để tăng gim .

_ Phương pháp mở ” Service ” trên các máy PANASONIC TC-29P11R (phẳng)

Đọc thêm:  Khám phá 10+ cách làm bánh gạo cay topokki bạn nên biết

Đặt VOL về vị trí 0

Đặt phím Timer trên ĐKTX về vị trí 30

Dùng phím 1, 2 trên ĐKTX để thay đổi các bảng

Dùng phím VOL+/- để tăng giảm các giá trị .

4. MỞ SERVICE CHO CÁC TV SONY:

_ power off – display – số 5 – vol_ – power on

Nhớ các chức năng đã cài đặt :

Bấm phím Mute ( chữ Service biến thành chữ Write)

Bấm số 0

Bấm Power off

_ Phương pháp mở Service trên các máy SONY nội địa KV-206W2, 25GS10, KV-14GP3, KV-21ST10, KV25HR1.

Bật công tắc nguồn chính cho máy chạy, sau đó:

Tắt máy bằng ĐKTX => Bấm lần lượt các phím sau một cách dứt khoát:

DISPLAY => Số 5 => VOL_ => Power On

Nhớ các chức năng đã cài đặt :

Bấm phím Mute

Bấm phím Tuner(2) ( Với máy đời KV-14GP3 có thể không cần bấm phím này )

Bấm số 0

Bấm Power OFF

Lưu ý: dùng ĐKTX có phím Tuner (2) của Trung Quốc.

_ Phương pháp mở Service trên máy SONY nội địa KV-25DJ

Nhớ các chức năng đã cài đặt :

Bấm phím Mute

Bấm phím Tuner (2)

Bấm số 0

Bấm Power off

Lưu ý: dùng ĐKTX có phím Tuner (2) của Trung Quốc.

5. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TOSHIBA:

_ MENU ->6408

_ mute mute menu

Bấm VOL+, – để tăng giảm mục chỉnh.Bấm P.OFF để nhớ và thoát

_ Phương pháp mở Service trên máy TOSHIBA 2929DH

Trên góc phải phía trên màn hình sẽ hiện chữ M.

Vào cân chỉnh bạn ấn cùng lúc 2 phím F và & ..

Để tăng giảm bấm phím VOL+/-…

Để thoát tắt TV bằng ĐKTX

6. MỞ SERVICE CHO CÁC TV JVC:

_ display picture ( trên ĐKTX )

_ Phương pháp mở Service trên các máy JVC-C14Z, C21Z, AV-G21MX, AV-G21ME, AV-14MW

Ấn đồng thời 2 phím Display và Pic.mode trên ĐKTX => vào Menu Service

Thay đổi bằng phím +/- trên ĐKTX

Tăng giảm bằng phím / trên ĐKTX

_ Phương pháp mở Service trên các máy JVC ModelAV-21L83-V, AV-21L83B-VT, AV-25L83, AV-25L83B-VT

Ấn đồng thời 2 phím Display và Picture trên ĐKTX => vào Menu Service

Thay đổi bằng phím / trên ĐKTX

Tăng giảm bằng phím +/- trên ĐKTX

Thoát bằng phím DISPLAY

7. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TQ:

_ DISPLAY VOL_ (ấn đồng thời )

_ DISPLAY – số 0 (ấn đồng thời )

_ Phương pháp mở Service trên các máy sử dụng IC giải mã LA76810

Bấm phím EDIT trên ĐKTX sẽ vào Service

Bấm phím vàng trên ĐKTX để tìm OPTION1 và OPTION2

Bấm CH+/- để thay đổi chức năng

Bấm VOL+/- để tăng giảm

Bấm phím ” EDIT ” lần nữa để thoát khỏi Service

_ Phương pháp mở Service trên các máy 21S09 đời 2004 dạng 6-4-8-3

Bấm lần lượt các phím trên ĐKTX

PROGRAM => EXCHANGE => 6-4-8-3 => Service Factory

Bấm phím CH+/- để chọn mục

Bấm phím VOL+/- để tăng giảm

_ Phương pháp mở Service trên các máy đời mới.

Giảm Volume về 0

Bấm phím CH+/- để chọn mục

Bấm phím VOL+/- để tăng giảm

8. M SERVICE CHO CÁC TV VTB:

Đọc thêm:  Từ khóa và cú pháp cơ bản trong Pascal

_ Phương pháp mở Service trên các máy VTB F2140:

Bm MENU TVAV – ANAL ( bm trên remote )

Bm OK sang trang

Bm VOL+/- tăng gim

Bm CHANNEL+/- chọn mục

_ Phương pháp mở Service trên các máy VTB A2125T:

Bấm DIPLAY trên ĐKTX và VOL – trên máy

_ Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1410, A1419, A2110, A2119

Bấm CH+/- để thay đổi chức năng

Bấm VOL+/- để điều chỉnh

Bấm tắt nguồn trên ĐKTX để thoát

_ Phương pháp m Service trên các máy VTB A1611, A1621, A2120, A2121, A2121T, F2120, A2127, A2125Y, A2126Y, F2140Y, F2141Y, F2142.

Bm phím MENU trên ĐKTX xa để vào PICTURE Menu

Bm phím Q.VIEW

Bm phím MUTE đểvào Menu Service

Bm phím TIMER để thay đổi trang

Bm phím CH+/- để thay đổi chếđộ chnh

Bm phím VOL+/- để tăng gim

Bm MENU để thoát khi Service

_ Phương pháp m Service trên các máy VTB A2921

Tt công tc ngun chính

Bm và giđồng thi 2 phím VOL+/- trước mt máy

M ngun trong lúc đang gi 2 phím VOL trước mặt máy

Bm phím CH+/- để thay đổi chếđộ chnh

Bm phím VOL+/- để tăng gim

9. M SERVICE CHO CÁC TV BELCO:

_ Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 14BS88, 21BS3X, 21BS9FX, 16BS6X

Bấm VOL về 0

_ Phương pháp m Service trên các máy BELCO 21BH4X, 21BH75

Chn chương trình 12

_ Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BL5

Bấmphím RECAL trên ĐKTX ( Bước 1)

Bấm phím VOL trên Tivi về 0 ( bấm và giữ ) ( Bước 2)

Thực hiện lại các bước 2 và 3 để đi vào các chế độ chỉnh khác nhau

_ Phương pháp mở Service trên các máy BELCO C21BE21C, C21BE21D và C21BE29, C21BE28X

Sử dụng các phím 10X, phím số 2, phím số 0 để thay đổi các chức năng chỉnh

Tăng giảm bằng phím VOL+/-

_ Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BH02X, 25BH02X và 29BH02X

Chọn kênh 12. Đổi đến kênh 38

Bấm phím MENU đến POS LOCK

Bấm lần lượt các phím MUTE =>1 =>2 =>3 =>8 trên ĐKTX sẽ vào Service

10. M SERVICE CHO CÁC TV PHILIPS:

_ 062596 ấn I+

11. M SERVICE CHO CÁC TV HANEL:

_ Phương pháp m Service trên các máy HANEL DTC2162S.

Tháo vỏ ĐKTX ra

12. M SERVICE CHO CÁC TVTrung Quốc chạy IC tổng:8873CN:

_ VOL_ – DISPLAY

13. M SERVICE CHO CÁC TV Trung Quốc chạy IC tổng: OM8370 OM8377:

_ MENU 6 4 8 3

Bấm đồng thời 2 phím OK trên ĐKTX và trên mặt máy

Bấm phím CH+/- để chọn mục điều chỉnh

Bấm phím VOL+/- để tăng giảm0

_ Giữ chặt phím MENU rồi bấm VOL+ trên mặt máy

_ MODEL CW21WF1:

Bấm đồng thời 2 phím MENU(trên mặt máy) và số 1(trên ĐKTX)

_Ấn đồng thời P và CH1

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You