Cách lấy URL của ảnh trên Internet

Hướng dẫn cách lấy URL của ảnh nhanh chóng và dễ dàng. Tìm hiểu cách truy cập vào trình duyệt, sao chép đường dẫn và sử dụng nó cho mục đích riêng của bạn.

Cách tìm URL của ảnh trên Internet dễ dàng và nhanh chóng

Để tìm URL của một bức ảnh trên Internet, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1. Sử dụng Google Images:
– Bước 1: Mở trình duyệt web và vào trang Google Images (https://www.google.com.vn/imghp).
– Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy ảnh tìm kiếm ở góc phải của thanh tìm kiếm.
– Bước 3: Tải lên ảnh từ máy tính, kéo và thả ảnh vào hoặc cung cấp URL của ảnh muốn tìm.
– Bước 4: Sao chép đường dẫn URL được cung cấp bởi Google Images.

2. Sử dụng công cụ “Xem nguồn trang” trong trình duyệt web:
– Bước 1: Vào trang web chứa bức ảnh muốn lấy URL.
– Bước 2: Chuột phải vào bức ảnh và chọn “Xem nguồn trang” hoặc “Inspect”.
– Bước 3: Trong công cụ kiểm tra trang web, tìm đến phần được đánh dấu hoặc gợi ý liên quan đến bức ảnh.
– Bước 4: Sao chép URL của ảnh từ phần tương ứng trong công cụ kiểm tra trang web.

3. Sử dụng trình duyệt ẩn danh:
– Bước 1: Mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt riêng tư hoặc sử dụng chế độ duy trì trực tuyến ẩn danh.
– Bước 2: Vào trang web chứa bức ảnh muốn lấy URL.
– Bước 3: Chuột phải vào bức ảnh và chọn “Inspect” (kiểu theo trình duyệt đang sử dụng).
– Bước 4: Trong công cụ kiểm tra trang web, tìm đến phần được đánh dấu hoặc gợi ý liên quan đến bức ảnh.
– Bước 5: Sao chép URL của ảnh từ phần tương ứng trong công cụ kiểm tra trang web.

Lưu ý rằng việc tìm URL của một bức ảnh không luôn thành công do một số trang web có thể ngăn chặn việc sao chép URL hoặc không cung cấp URL công khai.

Hướng dẫn lấy URL của ảnh thông qua Google Images một cách đơn giản

Bước 1: Mở trình duyệt web và đi đến trang Google Images

Để lấy URL của một bức ảnh thông qua Google Images, bạn cần mở trình duyệt web và truy cập vào trang Google Images tại địa chỉ https://www.google.com.vn/imghp.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy ảnh tìm kiếm

Sau khi trang Google Images được hiển thị, bạn sẽ thấy một biểu tượng máy ảnh tìm kiếm ở góc phải của thanh tìm kiếm. Hãy nhấp vào biểu tượng này để tiếp tục quá trình tìm kiếm URL của ảnh.

Bước 3: Tải lên hoặc cung cấp URL của ảnh

Trong hộp thoại xuất hiện sau khi nhấp vào biểu tượng máy ảnh, bạn có thể chọn một trong hai phương pháp để tải lên hoặc cung cấp URL của ảnh:

  • Tải lên từ máy tính: Nhấn vào nút “Tải ảnh lên” và chọn file ảnh từ máy tính của bạn.
  • Cung cấp URL của ảnh: Nhấp vào tab “URL” trong hộp thoại và sao chép dán URL của ảnh vào ô tìm kiếm.

Bước 4: Sao chép đường dẫn URL của ảnh

Sau khi tải lên hoặc cung cấp URL của ảnh, Google Images sẽ thực hiện quá trình tìm kiếm và hiển thị các kết quả liên quan. Bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào bức ảnh mà bạn muốn lấy URL và chọn “Sao chép đường dẫn hình ảnh” hoặc “Sao chép URL hình ảnh”. Đường dẫn URL của ảnh đã được sao chép vào clipboard của bạn.

Đó là các bước để lấy URL của một bức ảnh thông qua Google Images một cách đơn giản. Bạn có thể sử dụng URL này để chia sẻ hoặc nhúng ảnh vào trang web hoặc thực hiện các công việc khác liên quan đến việc sử dụng URL của ảnh.

Tìm hiểu về URL của ảnh và cách sử dụng nó trong việc chia sẻ và tìm kiếm thông tin

Tìm hiểu về URL của ảnh và cách sử dụng nó trong việc chia sẻ và tìm kiếm thông tin

URL của ảnh là địa chỉ duy nhất của ảnh trên Internet. Nó cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ ảnh với người khác bằng cách sao chép và dán URL. Đồng thời, người dùng cũng có thể tìm kiếm thông tin chi tiết về ảnh bằng cách tìm kiếm URL của nó. Với URL của ảnh, bạn có thể tìm kiếm linh hoạt và nhanh chóng trên web.

URL của ảnh là địa chỉ trực tiếp đến ảnh cụ thể trên internet. Có một số cách để tìm URL của ảnh trên Google. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

1. Mở trình duyệt web và đi đến trang Google Images (https://www.google.com.vn/imghp).
2. Nhấn vào biểu tượng máy ảnh tìm kiếm ở góc phải của thanh tìm kiếm. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.
3. Trong hộp thoại đó, bạn có thể tải lên, kéo và thả hoặc nhập URL của ảnh bạn muốn tìm kiếm. Để tìm URL của ảnh, bạn cần nhấp vào tab “URL” trong hộp thoại.
4. Sao chép đường dẫn URL ảnh từ trang mà Google Images cung cấp. Đường dẫn này thường là đường dẫn gốc đến ảnh cụ thể trên internet.

Sau khi thực hiện theo các bước trên, bạn đã tìm được URL của ảnh trên Google.

URL của ảnh có thể được sử dụng để thực hiện nhiều việc khác nhau. Dưới đây là một số cách sử dụng URL của ảnh:

1. Chia sẻ ảnh: Bạn có thể chia sẻ URL của ảnh với người khác để họ có thể xem hoặc tải xuống ảnh đó.
2. Nhúng ảnh vào trang web: Bằng cách sử dụng URL của ảnh, bạn có thể nhúng ảnh đó vào trang web của mình.
3. Tìm kiếm thông tin về ảnh: Nếu bạn muốn tìm thông tin chi tiết về một bức ảnh cụ thể, bạn có thể sử dụng URL của ảnh để tìm kiếm thông tin liên quan trên Internet.
4. Kiểm tra bản quyền: Nếu bạn muốn kiểm tra xem ảnh có bản quyền hay không, bạn có thể sử dụng URL của ảnh để tìm kiếm thông tin về nguồn gốc và quyền sở hữu của ảnh đó.

Việc biết URL của một ảnh sẽ giúp bạn quản lý và sử dụng ảnh một cách hiệu quả trên Internet.

Bước hướng dẫn chi tiết để tìm URL của ảnh trên Google Images

Bước hướng dẫn chi tiết để tìm URL của ảnh trên Google Images

Google Images là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tìm kiếm và khám phá các bức ảnh trên Internet. Để tìm URL của ảnh trên Google Images, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt web và đi đến trang Google Images

Đầu tiên, hãy mở trình duyệt web của bạn và đi đến trang chủ của Google Images. Bạn có thể nhập “Google Images” vào thanh địa chỉ hoặc sử dụng liên kết https://www.google.com.vn/imghp.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy ảnh tìm kiếm

Trên trang Google Images, bạn sẽ thấy một biểu tượng máy ảnh tìm kiếm ở góc phải của thanh tìm kiếm. Nhấp vào biểu tượng này để hiển thị hộp thoại tìm kiếm ảnh.

Bước 3: Tải lên, kéo và thả hoặc cung cấp URL ảnh

Trong hộp thoại tìm kiếm ảnh, bạn có thể lựa chọn một trong ba phương pháp sau:
– Tải ảnh từ máy tính lên: Nhấp vào nút “Tải ảnh lên” và chọn ảnh từ máy tính của bạn.
– Kéo và thả ảnh: Kéo và thả ảnh từ máy tính của bạn vào hộp thoại tìm kiếm ảnh.
– Cung cấp URL ảnh: Nhấp vào tab “URL” trong hộp thoại tìm kiếm ảnh và sao chép dán URL của ảnh mà bạn muốn tìm.

Bước 4: Sao chép đường dẫn URL ảnh

Sau khi bạn đã tải lên, kéo và thả hoặc cung cấp URL của ảnh, Google Images sẽ hiển thị các kết quả tương tự hoặc liên quan với ảnh bạn đã cung cấp. Nhấp vào kết quả ảnh mà bạn muốn lấy URL, sau đó nhấp chuột phải vào ảnh đó. Trong menu tùy chọn, chọn “Sao chép địa chỉ hình ảnh” hoặc “Sao chép URL hình ảnh” (tuỳ thuộc vào trình duyệt của bạn). Đường dẫn URL của bức ảnh sẽ được sao chép vào clipboard của bạn.

Đó là các bước chi tiết để tìm URL của một bức ảnh trên Google Images. Bằng cách sử dụng công cụ này, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và sao chép URL của các bức ảnh trên Internet.

Tìm hiểu cách sao chép và dán URL của ảnh một cách dễ dàng và nhanh chóng

Tìm hiểu cách sao chép và dán URL của ảnh một cách dễ dàng và nhanh chóng

Sao chép và dán URL của ảnh là một quy trình đơn giản nhưng rất hữu ích khi bạn muốn chia sẻ hoặc tải xuống một bức ảnh từ Internet. Dưới đây là các bước để thực hiện quá trình này:

1. Tìm kiếm ảnh: Truy cập vào trang web hoặc công cụ tìm kiếm (như Google Images) để tìm kiếm bức ảnh mà bạn muốn sao chép URL.

2. Chuột phải vào ảnh: Khi bạn đã tìm thấy ảnh, di chuột vào ảnh đó và nhấn chuột phải.

3. Chọn “Sao chép URL hình ảnh”: Trong menu xuất hiện, chọn “Sao chép URL hình ảnh” (hoặc tùy thuộc vào trình duyệt bạn đang sử dụng, có thể là “Sao chép địa chỉ hình ảnh”).

4. Dán URL: Mở vị trí mà bạn muốn dán URL, ví dụ như trong trình duyệt, email hoặc văn bản, sau đó nhấp chuột phải và chọn “Dán” hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl + V” để dán URL vào vị trí đó.

Điều này sẽ sao chép URL của ảnh vào bộ nhớ tạm của máy tính và bạn có thể sử dụng nó để chia sẻ hoặc tải xuống ảnh. Lưu ý rằng không phải tất cả các trang web cho phép sao chép URL của ảnh, do đó, quá trình này có thể không áp dụng cho mọi trường hợp.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trực tuyến miễn phí như TinEye, Google Search by Image hoặc Reverse image search by SmallSEOTools để tìm URL của ảnh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cách thức lấy link URL cho một bức ảnh từ trang web hoặc bài viết

Để lấy link URL cho một bức ảnh từ trang web hoặc bài viết, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Mở trang web hoặc bài viết chứa bức ảnh mà bạn muốn lấy link URL.

2. Tìm và chọn bức ảnh đó. Nếu bạn không thể nhìn thấy ảnh trực tiếp trên trang, hãy nhấp chuột phải vào ảnh và chọn “Xem ảnh” hoặc tương tự.

3. Khi ảnh hiển thị trên màn hình, nhấp chuột phải vào ảnh đó.

4. Trong menu tùy chọn, chọn “Sao chép địa chỉ hình ảnh” hoặc tương tự.

5. Link URL của bức ảnh đã được sao chép vào clipboard của bạn. Bạn có thể dán (Ctrl + V) để sử dụng link này ở bất kỳ đâu bạn muốn.

Lưu ý rằng quyền riêng tư và an ninh của trang web có thể ngăn chặn việc sao chép link URL của một số bức ảnh. Trong trường hợp này, bạn có thể không thể sao chép được link URL của ảnh đó.

Hướng dẫn chi tiết để lấy link URL cho một bức ảnh từ trình duyệt web

Hướng dẫn chi tiết để lấy link URL cho một bức ảnh từ trình duyệt web

Để lấy link URL của một bức ảnh từ trình duyệt web, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Bước 1: Mở trình duyệt web và truy cập vào trang web chứa bức ảnh mà bạn muốn lấy URL.

2. Bước 2: Tìm đến bức ảnh mà bạn muốn lấy URL. Đôi khi, bạn có thể phải kéo xuống hoặc nhấp vào các mục để tìm thấy ảnh.

3. Bước 3: Chuột phải vào bức ảnh và chọn “Sao chép đường dẫn hình ảnh” hoặc “Sao chép URL hình ảnh” (tuỳ thuộc vào trình duyệt mà bạn đang sử dụng).

4. Bước 4: Link URL của bức ảnh đã được sao chép vào clipboard của bạn.

5. Bước 5: Bạn có thể dán link URL này vào nơi bạn muốn sử dụng, ví dụ như trong email, tin nhắn, hoặc văn bản.

Lưu ý rằng quá trình sao chép link URL của một bức ảnh có thể khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt web mà bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, phần lớn trình duyệt đều cung cấp chức năng sao chép link URL của ảnh một cách dễ dàng.

Hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp bạn lấy link URL cho một bức ảnh từ trình duyệt web một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Trên đây là cách lấy URL của ảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bằng việc sử dụng các phương pháp và công cụ trực tuyến, bạn có thể thuận tiện lấy URL của ảnh để sử dụng cho các mục đích riêng. Hãy thử áp dụng những phương pháp này để tiết kiệm thời gian và công sức trong việc lấy URL của ảnh.

Recommended For You