Cách kiếm trái ác quỷ trong game Hải Tặc Tí Hon

“Cách kiếm trái ắc quy Hải Tặc Tí Hon” là hướng dẫn ngắn gọn và chi tiết về cách tìm và thu thập những trái ắc quy trong trò chơi Hải Tặc Tí Hon. Bạn sẽ khám phá các phương pháp, vị trí và bí quyết để có được những viên ắc quy mạnh mẽ, giúp tăng cường sức mạnh cho nhân vật của bạn.

Cách kiếm Trái ác quỷ trong game Hải Tặc Tí Hon

Cách kiếm Trái ác quỷ trong game Hải Tặc Tí Hon

Trong game Hải Tặc Tí Hon, để kiếm được Trái ác quỷ, người chơi cần phải có Rương ác quỷ. Rương ác quỷ có thể mua tại NPC Mr. 9 ở thị trấn Whiskey. Khi mở Rương ác quỷ, người chơi sẽ nhận được Trái ác quỷ sơ cấp hoặc Trái ác quỷ trung cấp.

Hiện tại, trong game có hai loại Trái ác quỷ là Trái ác quỷ sơ cấp và Trái ác quỷ trung cấp. Khi dùng Trái ác quỷ sơ cấp, người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được các loại trái như: Trái Vẽ, Trái Tuần lộc, Trái Bò tót, và Trái Khói. Khi dùng Trái ác quỷ trung cấp, người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được các loại trái như: Trái Cao su, Trái Lửa, Trái Băng và Trái Cát.

Mỗi loại trái đều có các skill riêng biệt. Ví dụ như skill của Trái Vẽ bao gồm tăng tấn công, chí mạng và xuyên giáp; skill của Trái Tuần lộc bao gồm tăng tấn công, phép thuật và kháng vật lý; skill của Trái Bò tót bao gồm tăng phòng thủ, né tránh và kháng phép; skill của Trái Khói bao gồm sát thương chí mạng, xuyên giáp và gây chảy máu; skill của Trái Lửa bao gồm sát thương chí mạng, xuyên giáp và gây Lửa cháy; skill của Trái Băng bao gồm hút MP, xuyên giáp và gây Trói chân; skill của Trái Cao su bao gồm súng máy cao su, hút HP và hút MP; skill của Trái Cát bao gồm chí mạng, xuyên giáp và gây Choáng.

Đó là chi tiết về các loại Trái ác quỷ trong game Hải Tặc Tí Hon. Hy vọng thông tin này sẽ giúp người chơi hiểu rõ hơn về cách kiếm được các loại trái này để nâng cao sức mạnh trong game.

Hướng dẫn chế tạo Rương ác quỷ để có Trái ác quỷ trong Hải Tặc Tí Hon

Hướng dẫn chế tạo Rương ác quỷ để có Trái ác quỷ trong Hải Tặc Tí Hon

Để có được Trái ác quỷ trong game Hải Tặc Tí Hon, bạn cần phải chế tạo Rương ác quỷ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chế tạo Rương ác quỷ:

1. Bước 1: Đến thị trấn Whiskey và tìm NPC Mr. 9. NPC này sẽ bán cho bạn Rương ác quỷ.

2. Bước 2: Mua Rương ác quỷ từ NPC Mr. 9. Bạn có thể mua nhiều Rương ác quỷ cùng lúc.

3. Bước 3: Khi đã có Rương ác quỷ, bạn có thể mở rương để nhận được Trái ác quỷ.

4. Bước 4: Khi mở Rương ác quỷ, bạn sẽ nhận được Trái ác quỷ sơ cấp hoặc Trái ác quỷ trung cấp.

Lưu ý: Khi mở Rương ác quỷ, việc nhận được Trái ác quỷ nào là ngẫu nhiên và phụ thuộc vào may mắn của bạn.

Dưới đây là danh sách các loại Trái ác quỷ mà bạn có thể nhận được khi mở Rương ác quỷ:

Trái ác quỷ sơ cấp:
– Trái Vẽ
– Trái Tuần lộc
– Trái Bò tót
– Trái Khói

Trái ác quỷ trung cấp:
– Trái Cao su
– Trái Lửa
– Trái Băng
– Trái Cát

Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chế tạo Rương ác quỷ để có được Trái ác quỷ trong game Hải Tặc Tí Hon. Chúc bạn may mắn và thành công!

Chi tiết về các loại Trái ác quỷ và công dụng của chúng trong game Hải Tặc Tí Hon

Trong game Hải Tặc Tí Hon, Trái ác quỷ là một phần quan trọng không thể thiếu để có thể vượt qua những thử thách và nguy hiểm trong hành trình của các Hải tặc. Người sở hữu Trái ác quỷ sẽ được trang bị những năng lực đặc biệt.

I). Rương Ác quỷ:
– Để có được Trái ác quỷ, bạn cần phải có Rương ác quỷ.
– Rương ác quỷ có thể mua tại NPC Mr. 9 ở thị trấn Whiskey.
– Khi mở Rương ác quỷ, bạn sẽ nhận được Trái ác quỷ sơ cấp hoặc Trái ác quỷ trung cấp.

II). Trái ác quỷ:
– Hiện tại, có 2 loại Trái ác quỷ là Trái ác quỷ sơ cấp và Trái áquy trung cấp.
– Khi dùng Trái áquy sơ cấp, bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được các loại trái như: Vẽ, Tuần lộc, Bò tót, Khói.
– Khi dùng Trái áquy trung cấp, bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được các loại trái như: Cao su, Lửa, Băng, Cát.

III). Chi tiết Skill của từng Trái ác quỷ:
1). Trái Vẽ:
– Skill hỗ trợ: Nét vẽ sức mạnh, Nét vẽ phòng thủ, Nét vẽ cường hoá.
2). Trái Tuần lộc:
– Skill hỗ trợ: Hoá tuần lộc, Thuốc trưởng thành.
– Nội tại: Tiến hoá.
3). Trái Bò tót:
– Skill hỗ trợ: Hoá bò tót, Bản năng thủ lĩnh.
– Nội tại: Bất khuất.
4). Trái Khói:
– Skill tấn công: Khói tốc độ, Mưa khói.
– Nội tại: Khói bất tử.
5). Trái Lửa:
– Skill tấn công: Nắm đấm lửa, Hoả quyền.
– Nội tại: Sức mạnh của Lửa.
6). Trái Băng:
– Skill tấn công: Mưa Băng, Băng vĩnh cửu.
– Nội tại: Tuyết tê tái.
7). Trái Cao su:
– Skill tấn công: Súng máy cao su.
– Skill hỗ trợ: Sức sống bất diệt.
– Nội tại: Chất bất ổn.
8). Trái Cát:
– Skill tấn công: Cát lưu động, Bão cát sa mạc.
– Nội tại: Cát linh động.

Đó là chi tiết về các loại Trái ác quỷ và công dụng của chúng trong game Hải Tặc Tí Hon. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và tận dụng sức mạnh của Trái ác quỷ để trở thành một Hải tặc mạnh mẽ trong game.

Những kỹ năng đặc biệt của từng loại Trái ác quỷ trong Hải Tặc Tí Hon

1. Trái Vẽ:

– Skill hỗ trợ:
+ Nét vẽ sức mạnh: Tăng tấn công 20%, Chí mạng 20%, Xuyên giáp 20%
+ Nét vẽ phòng thủ: Né tránh 20%, Phản đòn 20%, Kháng vật lý 15%, Kháng phép 15%
+ Nét vẽ cường hoá: Tăng HP 20%, Tăng MP 20%, Tự hồi HP 10, Tự hồi MP 15

2. Trái Tuần lộc:

– Skill hỗ trợ:
+ Hoá tuần lộc: Tăng tấn công 15%, Phép thuật 15%, Xuyên giáp 10%, Tăng HP 15%, Kháng vật lý 10%
+ Thuốc trưởng thành: Phép thuật 200%, Chí mạng 10%, Sát thương chí mạng 15%, Xuyên giáp 15%
– Nội tại:
+ Tiến hoá: Tăng tấn công 15%, Phòng thủ 15, Tăng HP 15%, Kháng vật lý

3. Trái Bò tót:

– Skill Hỗ trợ:
+ Hoá bò tót: Tăng phòng thủ 15%, Né tránh 15%, Tăng HP 10%, Kháng phép 10%
+ Bản năng thủ lĩnh: Né tránh 15%, Phản đòn 20%, Tăng MP 10%, Kháng vật lý 5%, Kháng phép 5%
– Nội tại:
+ Bất khuất: Tăng phòng thủ 25%, Phản đòn 10%, Tăng HP 20%

4. Trái Khói:

– Skill tấn công:
+ Khói tốc độ: (đơn thể) – Sát thương, Xuyên giáp, Gây chảy máu
+ Mưa khói: (đánh lan) – Sát thương, Chí mạng, Gây Hoa mắt
– Nội tại:
+ Khói bất tử: Tăng tấn công, Sát thương chí mạng, Né tránh, Xuyên giáp

5. Trái Lửa:

– Skill tấn công:
+ Nắm đấm lửa: (đơn thể) – Sát thương, Sát thương chí mạng, Xuyên giáp, Gây Lửa cháy
+ Hoả quyền: (đánh lan) – Sát thương, Số mục tiêu, Sát thương chí mạng, Xuyên giáp, Gây Giảm thủ
– Nội tại:
+ Sức mạnh của Lửa: Tăng tấn công, Phép thuật, Xuyên giáp

6. Trái Băng:

– Skill tấn công:
+ Mưa Băng: (đánh lan) – Sát thương, Số mục tiêu, Xuyên giáp, Gây chảy máu
+ Băng vĩnh cửu: (đơn thể) – Sát thương, Xuyên giáp, Hút MP, Gây Trói chân
– Nội tại:
+ Tuyết tê tái: Tăng tấn công, Phép thuật, Xuyên giáp

7. Trái Cao su:

– Skill tấn công:
+ Súng máy cao su: (đơn thể) – Sát thương, Xuyên giáp, Hút HP và MP, Gây Choáng
– Skill hỗ trợ:
+ Sức sống bất diệt: Tăng HP, Tự hồi HP, Kháng vật lý và phép
– Nội tại:
+ Chất bất ổn: Tăng phòng thủ, Né tránh, Phản đòn

8. Trái Cát:

– Skill tấn công:
+ Cát lưu động: (đơn thể) – Sát thương, Chí mạng, Xuyên giáp, Hút HP, Gây Choáng
+ Bão cát sa mạc: (đánh lan) – Sát thương, Số mục tiêu, Chí mạng, Sát thương chí mạng, Gây Giảm công
– Nội tại:
+ Cát linh động: Tăng phòng thủ, Né tránh, Kháng phép

Bí quyết sở hữu Trái ác quỷ mạnh nhất trong Hải Tặc Tí Hon

Để sở hữu Trái ác quỷ mạnh nhất trong game Hải Tặc Tí Hon, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Kiếm Rương ác quỷ:

 • Mua Rương ác quỷ từ NPC Mr. 9 tại thị trấn Whiskey.
 • Rương ác quỷ có thể mở ra Trái ác quỷ sơ cấp hoặc Trái ác quỷ trung cấp.

2. Sử dụng Trái ác quỷ:

 • Hiện tại trong game có 2 loại Trái ác quỷ là Trái ác quỷ sơ cấp và Trái ác quỷ trung cấp.
 • Khi sử dụng Trái ác quỷ sơ cấp, bạn có thể nhận được các loại trái như: Vẽ, Tuần lộc, Bò tót, Khói.
 • Khi sử dụng Trái ác quỷ trung cấp, bạn có thể nhận được các loại trái như: Cao su, Lửa, Băng, Cát.

3. Chi tiết Skill của từng Trái ác quỷ:

 • Trái Vẽ: Có các skill hỗ trợ, phòng thủ và cường hoá.
 • Trái Tuần lộc: Có các skill hỗ trợ và nội tại.
 • Trái Bò tót: Có các skill hỗ trợ và nội tại.
 • Trái Khói: Có các skill tấn công và nội tại.
 • Trái Lửa: Có các skill tấn công và nội tại.
 • Trái Băng: Có các skill tấn công và nội tại.
 • Trái Cao su: Có các skill tấn công, hỗ trợ và nội tại.
 • Trái Cát: Có các skill tấn công và nội tại.

Với bí quyết này, bạn sẽ có cơ hội sở hữu Trái ác quỷ mạnh nhất trong game Hải Tặc Tí Hon. Hãy khám phá thế giới biển cả, chiến đấu với những kẻ thù hung ác và trở thành vua hải tặc thực sự!

Cách sử dụng Rương ác quỷ để nhận được Trái ác quỷ cao cấp trong game Hải Tặc Tí Hon

Rương ác quỷ là một vật phẩm quan trọng trong game Hải Tặc Tí Hon, giúp người chơi có thể nhận được các loại Trái ác quỷ cao cấp. Để sử dụng Rương ác quỷ, bạn cần làm theo các bước sau:

1. Mua Rương ác quỷ: Bạn có thể mua Rương ác quỷ tại NPC Mr. 9 ở thị trấn Whiskey. NPC này sẽ bán cho bạn Rương ác quỷ với giá phù hợp.

2. Mở Rương ác quỷ: Sau khi đã có Rương ác quỷ, bạn hãy mở nó để nhận được Trái ác quỷ cao cấp. Khi mở Rương, bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong số các loại Trái ác quỷ cao cấp có sẵn trong game.

3. Sử dụng Trái ác quỷ: Sau khi nhận được Trái ác quỷ cao cấp từ việc mở Rương, bạn có thể sử dụng nó để tăng cường khả năng chiến đấu của nhân vật trong game. Mỗi loại Trái ác quỷ đều có các skill và hiệu ứng khác nhau, hãy tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.

Với cách sử dụng Rương ác quỷ này, bạn có thể tăng cường sức mạnh cho nhân vật của mình trong game Hải Tặc Tí Hon. Hãy nhanh chóng kiếm được Rương ác quỷ và mở nó để nhận được Trái ác quỷ cao cấp nhé!

Thủ thuật kiếm Trái ác quỷ nhanh chóng và hiệu quả trong Hải Tặc Tí Hon

Trong game Hải Tặc Tí Hon, Trái ác quỷ là một yếu tố quan trọng giúp người chơi có những năng lực đặc biệt. Vì vậy, việc kiếm được Trái ác quỷ nhanh chóng và hiệu quả là điều mà nhiều người chơi quan tâm. Dưới đây là một số thủ thuật giúp bạn có thể kiếm Trái ác quỷ một cách nhanh chóng:

1. Mua Rương ác quỷ từ NPC Mr. 9

Để có được Trái ác quỷ, bạn cần phải có Rương ác quỷ. Rương này có thể được mua tại NPC Mr. 9 ở thị trấn Whiskey. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn kiểm tra cửa hàng của NPC này để không bỏ lỡ cơ hội mua Rương ác quỷ.

2. Tham gia các sự kiện trong game

Hải Tặc Tí Hon thường tổ chức các sự kiện liên quan đến Trái ác quỷ, trong đó bạn có thể kiếm được những loại Trái ác quỷ đặc biệt. Hãy thường xuyên kiểm tra thông báo và tham gia các sự kiện này để có cơ hội nhận được Trái ác quỷ hiếm.

3. Sử dụng Trái ác quỷ sơ cấp

Khi bạn sử dụng Trái ác quỷ sơ cấp, bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các loại Trái ác quỷ như Vẽ, Tuần lộc, Bò tót, Khói. Hãy tận dụng việc sử dụng Trái ác quỷ sơ cấp để tìm ra những loại Trái ác quỷ phù hợp với chiến thuật của bạn.

4. Sử dụng Trái ác quỷ trung cấp

Trái ác quỷ trung cấp là một loại Trái ác quỷ cao cấp hơn, khi sử dụng bạn có thể nhận được các loại Trái ác quỷ như Cao su, Lửa, Băng, Cát. Tuy nhiên, để có được Trái ác quỷ trung cấp, bạn cần phải có Rương ác quỷ trung cấp.

Với những thủ thuật trên, hy vọng bạn sẽ có thể kiếm được Trái ác quỷ nhanh chóng và hiệu quả trong game Hải Tặc Tí Hon. Chúc bạn thành công!

Để kiếm trái ắc quy Hải Tặc Tí Hon, bạn có thể tham gia vào các sự kiện trong game, hoàn thành nhiệm vụ, và nạp tiền. Đồng thời, việc tương tác và giao lưu với cộng đồng game cũng là yếu tố quan trọng để thuận lợi trong việc tìm kiếm trái ắc quy này.

Recommended For You