Những hệ trong Dragon City: Hướng dẫn cách lai tạo rồng và công thức thời gian (max 90 characters)

Các hệ trong Dragon City: Khám phá và tận hưởng thế giới ma thuật của rồng! Hãy khám phá các hệ rồng độc đáo trong trò chơi Dragon City – một thế giới nơi bạn có thể nuôi dưỡng, giao phối và chiến đấu với hàng trăm loài rồng. Với sự kết hợp linh hoạt của các hệ rồng, bạn có thể xây dựng đội quân mạnh mẽ, chiến thắng các trận đấu gay cấn và trở thành nhà vua của Dragon City!

Tổng quan về các hệ trong Dragon City

Trong Dragon City, có tổng cộng 8 hệ rồng khác nhau, mỗi hệ có thuộc tính riêng biệt và mạnh trên một loại đất cụ thể. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng hệ rồng:

Hệ Terra:

– Rồng của hệ Terra có sức mạnh cao trên đất liền.- Có thể lai tạo ra các loại rồng như Flaming Rock, Mud và Tropical.- Nhược điểm: yếu trên biển.

Hệ Flame:

– Rồng của hệ Flame có sức mạnh cao trong việc tạo ra lửa và nhiệt độ cao.- Có thể lai tạo ra các loại rồng như Vulcano, Firebird và Laser.- Nhược điểm: yếu trên băng.

Hệ Sea:

– Rồng của hệ Sea có sức mạnh trong việc sống dưới nước.- Có thể lai tạo ra các loại rồng như Waterfall, Coral và Lantern Fish.- Nhược điểm: yếu trên đất liền.

Hệ Nature:

– Rồng của hệ Nature có sức mạnh trong việc sinh sản và kết nối với thiên nhiên.- Có thể lai tạo ra các loại rồng như Cactus, Nenufar và Dandelion.- Nhược điểm: yếu trên đất đá.

Hệ Electric:

– Rồng của hệ Electric có sức mạnh trong việc tạo ra và điều khiển năng lượng điện.- Có thể lai tạo ra các loại rồng như Chameleon, Storm và Fluorescent.- Nhược điểm: yếu trên đất cát.

Hệ Ice:

– Rồng của hệ Ice có sức mạnh trong việc tạo ra và kiểm soát băng giá.- Có thể lai tạo ra các loại rồng như Snowflake, Ice Cream và Moose.- Nhược điểm: yếu trên đất chảy máu.

Hệ Metal:

– Rồng của hệ Metal có sức mạnh trong việc làm việc với kim loại và công nghệ.- Có thể lai tạo ra các loại rồng như Steampunk, Seashell và Battery.- Nhược điểm: yếu trên đất cây cỏ.

Hệ Dark:

– Rồng của hệ Dark có sức mạnh trong việc gây ám ảnh và khám phá bóng tối.- Có thể lai tạo ra các loại rồng như Venom, Vampire và Carnivore Plant.- Nhược điểm: không có.Đây là tổng quan về các hệ rồng trong Dragon City. Mỗi hệ có ưu điểm và nhược điểm riêng, việc kết hợp các loại rồng khác nhau sẽ tạo ra những loại rồng độc đáo và mạnh mẽ.

Các hệ rồng trong Dragon City và cách lai tạo

Các hệ rồng trong Dragon City và cách lai tạoTrong Dragon City, có tổng cộng 8 hệ rồng khác nhau, bao gồm Terra, Flame, Sea, Nature, Electric, Ice, Metal và Dark. Mỗi hệ rồng có thuộc tính riêng biệt và có thể được lai tạo để tạo ra các loại rồng mới.Dưới đây là danh sách các công thức lai tạo rồng theo từng hệ:

Hệ Terra:

– Terra + Flame = Flaming Rock hoặc Vulcano- Terra + Sea = Mud hoặc Waterfall- Terra + Nature = Tropical hoặc Cactus- Terra + Electric = Star hoặc Chameleon- Terra + Ice = Alpine hoặc Snowflake- Terra + Dark = Hedgehog hoặc Venom

Hệ Flame:

– Flame + Terra = Flaming Rock hoặc Vulcano- Flame + Sea = Cloud hoặc Blizzard- Flame + Nature = Spicy hoặc Firebird- Flame + Electric = Laser hoặc Hot Metal- Flame + Metal = Medieval hoặc Steampunk- Flame + Dark = Vampire hoặc Dark Fire

Hệ Sea:

– Sea + Terra = Mud hoặc Waterfall- Sea + Flame = Cloud hoặc Blizzard- Sea + Nature = Nenufar hoặc Coral- Sea + Electric = Lantern Fish hoặc Storm- Sea + Ice = Icecube hoặc Ice Cream- Sea + Metal = Mercury hoặc Seashell

Hệ Nature:

– Nature + Terra = Tropical hoặc Cactus- Nature + Flame = Spicy hoặc Firebird- Nature + Sea = Nenufar hoặc Coral- Nature + Ice = Dandelion hoặc Mojito- Nature + Metal = Jade hoặc Dragonfly- Nature + Dark = Carnivore Plant hoặc Rattlesnake

Hệ Electric:

– Electric + Terra = Star hoặc Chameleon- Electric + Flame = Laser hoặc Hot Metal- Electric + Sea = Lantern Fish hoặc Storm- Electric + Ice = Fluorescent hoặc Moose- Electric + Metal = Battery hoặc Gold

Hệ Ice:

– Ice + Terra = Alpine hoặc Snowflake- Ice + Sea = Icecube hoặc Ice Cream- Ice + Nature = Dandelion hoặc Mojito- Ice + Electric = Fluorescent hoặc Moose- Ice + Metal = Pearl hoặc Platinum

Hệ Metal:

– Metal + Flame = Medieval hoặc Steampunk- Metal + Sea = Mercury hoặc Seashell- Metal + Nature = Jade hoặc Dragonfly- Metal + Electric= Batteryho ạt Gold -Metal+Ice=Pearl or Platinum

Hệ Dark:

-Dark+Terra=Hedgehog or Venom -Dark+Flame=Vampire or Dark Fire -Dark+Nature=Carnivore Plant or Rattlesnake Ngoài ra, còn có một số loại rồng độc đáo và hiếm không thể lai tạo trực tiếp, như Gummy, Cool Fire, Soccer, Armadillo, Petroleum và Pirate. Để có được những loại rồng này, người chơi cần phải lai tạo các loại rồng khác theo công thức đặc biệt hoặc mua từ shop trong game.Đó là tổng hợp về các hệ rồng trong Dragon City và cách lai tạo. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng đội quân rồng mạnh mẽ trong trò chơi!

Hướng dẫn lai tạo các loại rồng theo từng hệ trong Dragon City

Hướng dẫn lai tạo các loại rồng theo từng hệ trong Dragon City

Rồng thuộc tính Terra:

– Terra + Flame = Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ)- Terra + Sea = Mud (6 giờ) hoặc Waterfall (4 giờ)- Terra + Nature = Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ)- Terra + Electric = Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ)- Terra + Ice = Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ)- Terra + Dark = Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ)

Rồng thuộc tính Flame:

– Flame + Terra = Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ)- Flame + Sea = Cloud (6 giờ) hoặc Blizzard (2 giờ)- Flame + Nature = Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ)- Flame + Electric = Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal(12giờ).- Flame + Metal –> Medieval(12giờ), Steampunk(16giờ).- Flame+Dark–>Vampire(16giờ), Dark Fire(12giờ).

Rồng thuộc tính Sea:

– Sea+Terra–>Mud(6giờ), Waterfall(4giờ).Sea+Flame–>Cloud(6giờ), Blizzard(2giờ).Sea+Nature–>Nenufar(6giờ), Coral(12giờ).Sea+Electric–>Lantern Fish(10giờ), Storm(12giờ).Sea+Ice–>Icecube(12giờ), Ice Cream(16giờ).Sea+Metal–>Mercury(12giờ), Seashell(12giờ).

Rồng thuộc tính Nature:

– Nature + Terra = Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ)- Nature + Flame = Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ)- Nature + Sea = Nenufar (6 giờ) hoặc Coral (12 giờ)- Nature + Electric = Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ)- Nature + Dark = Carnivore Plant (16 giờ) hoặc Rattlesnake (12 giờ)

Rồng thuộc tính Electric:

– Electric + Terra = Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ)- Electric + Flame = Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal(12giờ).- Electric + Sea –> Lantern Fish 10g, Storm 12g.- Electric+Ice–>Fluorescent 16g, Moose 12g.Electric+Metal–>Battery 16g, Gold 12g.

Rồng thuộc tính Ice:

– Ice+Terra–>Alpine 16g, Snowflake 12g.Ice+Sea–>Icecube 12g, Ice Cream 16g.Ice+Nature–>Dandelion 12g, Mojito 12g.Ice+Electric–>Fluorescent 16g, Moose 12g.Ice+Metal–>Pearl 16g, Platinum 12g.

Rồng thuộc tính Metal:

– Metal + Flame –> Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ)- Metal + Sea –> Mercury (12 giờ) hoặc Seashell (12 giờ)- Metal + Nature –> Jade (16 giờ) hoặc Dragonfly (16 giờ)- Metal + Electric –> Battery (16 giờ) hoặc Gold (12 giờ)- Metal + Ice –> Pearl (16 giờ) hoặc Platinum (12 giờ)

Rồng thuộc tính Dark:

– Dark+Terra–>Hedgehog(12giờ), Venom(12giờ).Dark+Flame–>Vampire(16giờ), Dark Fire(12giờ).Dark+Nature–>Carnivore Plant(16giờ), Rattlesnake(12giờ).Đây là một số công thức lai tạo rồng theo từng hệ trong game Dragon City. Hy vọng thông qua việc áp dụng các công thức này, bạn có thể tạo ra những con rồng mới và mạnh mẽ để sử dụng trong trò chơi.

Các công thức lai tạo rồng theo từng hệ trong Dragon City

Rồng thuộc tính Terra:

 • Terra + Flame –> Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ)
 • Terra + Sea –> Mud (6 giờ) hoặc Waterfall (4 giờ)
 • Terra + Nature –> Tropical (10 giờ) hoặc Cactus (8 giờ)
 • Terra + Electric –> Star (8 giờ) hoặc Chameleon (12 giờ)
 • Terra + Ice –> Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ)
 • Terra + Dark –> Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ)

Rồng thuộc tính Flame:

 • Flame + Terra –> Flaming Rock (30 phút) hoặc Vulcano (1 giờ)
 • Flame + Sea –> Cloud (6 giờ) hoặc Blizzard (2 giờ)
 • Flame + Nature –> Spicy (10 giờ) hoặc Firebird (10 giờ)
 • Flame + Electric –> Laser (12 giờ) hoặc Hot Metal (12 giờ)
 • Flame + Metal –> Medieval(12giờ)hoặc Steampunk(16giờ)

Rồng thuộc tính Sea:

 • Sea + Terra –> Mud(6giờ),Waterfall(4giờ)

Rồng thuộc tính Nature:

 • Nature + Terra –> Tropical(10giờ),Cactus(8giờ)

Rồng thuộc tính Electric:

 • Electric + Terra –> Star(8giờ),Chameleon(12giờ)

Rồng thuộc tính Ice:

 • Ice + Terra –> Alpine (16 giờ) hoặc Snowflake (12 giờ)

Rồng thuộc tính Metal:

 • Metal + Flame –> Medieval (12 giờ) hoặc Steampunk (16 giờ)

Rồng thuộc tính Dark:

 • Dark + Terra –> Hedgehog (12 giờ) hoặc Venom (12 giờ)

Những điểm đặc biệt về các hệ rồng trong Dragon City

Hệ rồng cơ bản

– Rồng cơ bản chỉ có một thuộc tính duy nhất.- Rồng cơ bản thường yếu và không được sử dụng để chiến đấu.- Người chơi có thể mua rồng cơ bản từ shop hoặc nhận miễn phí từ bạn bè.

Hệ rồng lai hiếm

– Rồng lai hiếm không thể lai trực tiếp bằng cách kết hợp các thuộc tính cơ bản lại với nhau.- Để có được rồng lai hiếm, người chơi phải chăn nuôi kết hợp giữa hai con rồng lai thường.- Thời gian lai tạo của rồng lai hiếm khoảng 2 ngày.

Rồng huyền thoại

– Rồng huyền thoại là loại rồng đặc biệt và quý hiếm nhất trong Dragon City.- Để có được rồng huyền thoại, người chơi phải kết hợp giữa hai con rồng lai hiếm.- Thời gian lai tạo của rồng huyền thoại là khoảng 2 ngày.

Rồng thuần khiết

– Rồng thuần khiết chỉ có một loại duy nhất là Pure.- Để có được rồng thuần khiết, người chơi phải kết hợp giữa hai con rồng huyền thoại cùng loại.- Thời gian lai tạo của rồng thuần khiết là 2 ngày.

Rồng mang thuộc tính

– Có 8 loại rồng mang thuộc tính khác nhau: Flame, Sea, Nature, Electric, Ice, Metal, Dark và Pure Element.- Những loại rồng này chỉ có thể được mua từ các event trong game hoặc bằng Gem từ các đợt giảm giá.- Không thể lai tạo được các loại rồng này.

Cách xây dựng đội quân rồng mạnh bằng cách sử dụng các hệ trong Dragon City

Cách xây dựng đội quân rồng mạnh bằng cách sử dụng các hệ trong Dragon City

Hệ rồng trong Dragon City

– Trong game Dragon City, có tổng cộng 8 hệ rồng khác nhau: Terra, Flame, Sea, Nature, Electric, Ice, Metal và Dark.- Mỗi hệ rồng có thuộc tính và khả năng chiến đấu riêng biệt. Việc kết hợp các loại rồng thuộc các hệ khác nhau sẽ giúp bạn xây dựng được đội quân rồng mạnh mẽ.

Cách xây dựng đội quân rồng mạnh

1. Tìm hiểu về tính năng và khả năng chiến đấu của từng hệ rồng.- Hãy tìm hiểu kỹ về thuộc tính và khả năng chiến đấu của từng hệ rồng để biết được cách tận dụng lợi thế của chúng trong trận đấu.- Ví dụ: Rồng thuộc hệ Flame thường có sức mạnh tấn công cao, trong khi rồng thuộc hệ Ice có khả năng làm giảm tốc độ di chuyển của đối thủ.2. Xây dựng sự cân bằng giữa các hệ rồng.- Để xây dựng một đội quân rồng mạnh, hãy cân nhắc kết hợp các loại rồng thuộc các hệ khác nhau để tận dụng được lợi thế của từng hệ.- Ví dụ: Kết hợp rồng thuộc hệ Flame và Ice sẽ giúp bạn có được đội quân có sức tấn công cao và khả năng làm chậm đối thủ.3. Sử dụng công thức lai tạo rồng thông minh.- Trong Dragon City, có rất nhiều công thức lai tạo rồng khác nhau. Hãy sử dụng công thức này để lai tạo ra những loại rồng mạnh mẽ và đa dạng.- Ví dụ: Lai tạo rồng thuộc hệ Terra với rồng thuộc hệ Flame sẽ cho ra loại rồng Flaming Rock hoặc Vulcano, có khả năng chiến đấu mạnh mẽ.4. Tập trung vào việc nâng cấp và huấn luyện các loại rồng trong đội quân.- Để có được đội quân rồng mạnh, hãy tập trung vào việc nâng cấp và huấn luyện các loại rồng trong đội quân.- Dùng thức ăn vàng để nâng cấp cấp độ của rồng, và sử dụng các loại nguyên liệu khác để huấn luyện rồng.5. Tham gia vào các event trong game để nhận được rồng đặc biệt.- Dragon City thường tổ chức các event đặc biệt, trong đó bạn có thể nhận được các loại rồng đặc biệt và mạnh mẽ.- Hãy tham gia vào các event này để có cơ hội sở hữu những con rồng hiếm và mạnh nhất.Với những bước trên, bạn đã có thể xây dựng được một đội quân rồng mạnh mẽ trong Dragon City. Hãy tận dụng lợi thế của từng hệ rồng và sử dụng công thức lai tạo thông minh để tạo ra những con rồng đa dạng và mạnh nhất. Chúc bạn thành công!

Thông tin chi tiết về từng hệ rồng và cách sử dụng chúng trong Dragon City

Hệ Rồng Cơ Bản

– Rồng cơ bản là loại rồng có một thuộc tính duy nhất và thường yếu. Chúng không được sử dụng để đánh nhau, mà chỉ dùng để lai tạo ra các con rồng lai mạnh hơn.- Người chơi có thể dễ dàng mua các loại rồng cơ bản trong shop bằng vàng hoặc nhận miễn phí từ bạn bè.

Hệ Rồng Lai Hiếm

– Rồng lai hiếm không thể lai trực tiếp bằng cách kết hợp các thuộc tính cơ bản với nhau.- Để lai tạo được rồng lai hiếm, người chơi cần kết hợp hai con rồng lai hiếm lại với nhau. Thời gian lai tạo khoảng 2 ngày.

Hệ Rồng Huyền Thoại

– Rồng huyền thoại có được thông qua việc kết hợp hai con rồng lai hiếm lại với nhau. Thời gian lai tạo khoảng 2 ngày.- Nếu thời gian lai tạo diễn ra 2 ngày, sẽ tạo ra một con rồng huyền thoại ngẫu nhiên. Nếu chưa đủ 2 ngày, có thể tạo ra rồng lai thường hoặc rồng lai hiếm.

Hệ Rồng Thuần Khiết

– Rồng thuần khiết chỉ có duy nhất một loại thuộc tính là Pure. Thời gian lai tạo mất 2 ngày.- Khi kết hợp hai con rồng huyền thoại cùng loại với nhau và thời gian lai tạo là 2 ngày, sẽ thu được con rồng Pure hoặc chính là loại rồng huyền thoại đã được lai tạo trước đó.- Nếu chưa đủ 2 ngày, sẽ tạo ra ngẫu nhiên bất kỳ loại rồng nào.

Hệ Rồng Mang Thuộc Tính Rồng Thuần Khiết

– Để có được các loại rồng mang thuộc tính thuần khiết, người chơi cần kết hợp một con rồng thuần khiết với một con rồng cơ bản.- Ví dụ: Legendary + Legendary –> Legendary hoặc Pure (đều 2 ngày).- Khi lai tạo hai con rồng Pure với nhau, kết quả luôn là Pure: Pure + Pure –> Pure (2 ngày).- Mỗi hệ rồng mang theo một thuộc tính duy nhất và có thời gian lai tạo trung bình là 2 ngày.- Các hệ rồng thuần khiết bao gồm: Flame, Sea, Nature, Electric, Ice, Metal và Dark.

Hệ Rồng Đặc Biệt

– Những loại rồng đặc biệt này chỉ có thể được tìm thấy trong các sự kiện trong game hoặc mua bằng Gem từ các đợt giảm giá.- Người chơi không thể lai tạo được các loại rồng này mà phải mua công thức trong Deus Vault.Tổng kết lại, Dragon City có nhiều hệ rồng đa dạng và thú vị để người chơi khám phá. Mỗi hệ có những ưu điểm riêng, tạo nên sự đa dạng trong cách nuôi dưỡng và chiến đấu. Việc hiểu rõ về các hệ rồng sẽ giúp người chơi xây dựng một thành phố rồng mạnh mẽ và thành công.https://www.youtube.com/watch?v=FHYyJAZXkWI&pp=ygUbQ8OhYyBo4buHIHRyb25nIERyYWdvbiBDaXR5

Recommended For You