Danh mục hồ sơ pháp lý của nhà thầu thi công xây dựng – Học Thật Nhanh

Thiết Kế NTX mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về Hồ sơ pháp lý nhà thầu thi công hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Các căn cứ để lập hồ sơ pháp lý của nhà thầu thi công?

Hồ sơ pháp lý là điều kiện bắt buộc mà bất kỳ nhà thầu thi công xây dựng nào trước khi vào thi công xây dựng đều phải chuẩn bị. Từ hồ sơ pháp lý chúng ta sẽ nhận biết được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thực hiện không. HocThatNhanh xin gửi tới bạn danh mục hồ sơ pháp lý những điểm cơ bản nhất, tùy thuộc vào đặc trưng từng dự án khác nhau mà chúng ta có thể bổ sung thêm, bớt các văn bản này.

Các văn bản pháp luật quy định về hồ sơ pháp lý bao gồm:

 1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014
 2. Luật xây dựng số 62/2020/QH14 – Sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
 3. Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
 4. Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 5. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình

Danh mục hồ sơ pháp lý nhà thầu thi công xây dựng cần chuẩn bị?

 1. Giấy phép đăng Ký kinh doanh, hồ sơ năng lực nhà thầu thi công xây dựng
 2. Hợp đồng thi công xây dựng giữa Nhà thầu thi công với Chủ đầu tư
 3. Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình
 4. Sơ đồ tổ chức, bộ máy quản lý công trình thi công xây dựng (Quyết định bổ nhiệm, phân công, mô tả chức danh, hợp đồng lao động,..)
 5. Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình
 6. Bằng cấp chứng chỉ, bảng kê khai năng lực của Ban chỉ huy công trình
 7. Biên bản xác nhận chữ ký của cán bộ Ban chỉ huy công trường
 8. Hồ sơ an toàn lao động và vệ sinh môi trường
 • Hồ sơ bãi thải (nếu có)
 • Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động của Nhà thầu thi công
 • Biểu mẫu nhật ký an toàn lao động và vệ sinh môi trường
 • Chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến an toàn lao động…

9. Hồ sơ máy móc thiết bị: Bảo hiểm thiết bị, kiểm định thiết bị….

10. Hồ sơ nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp: Hồ sơ năng lực, hợp đồng thi công…

 • Hồ sơ năng lực Nhà thầu cung cấp vật liệu thi công: Xi măng, thép…
 • Hồ sơ năng lực Nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị phục vụ thi công
 • Hồ sơ năng lực Nhà thầu thí nghiệm (Phòng thí nghiệm hiện trường), đề cương thí nghiệm
 • Hồ sơ năng lực của trạm trộn (nếu có): Trạm trộn bê tông nhựa nóng, trạm trộn bê tông thương phẩm…
 • Hồ sơ mỏ vật liệu (nếu có): Đất, Cát…

11. Tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết

12. Kế hoạch quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng

13. Kế hoạch thí nghiệm của Nhà thầu thi công xây dựng

14. Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

15. Biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu phục vụ dự án

16. Biểu mẫu nhật ký thi công

17. Thiết kế cấp phối bê tông, vữa

18. Biên bản đề nghị phê duyệt, Biên bản phê duyệt, Hợp đồng, Hồ sơ năng lực nhà thầu phụ xây dựng (thí nghiệm, xây dựng, cung cấp vật tư ….)

19. Biện pháp phòng cháy chữa cháy, biện pháp phòng chống cháy nổ, Biện pháp phòng chống bão lũ lụt (nếu có)

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Xây dựng

Recommended For You