Ấn tượng với 10 đặc trưng nhà nước hot nhất hiện nay

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về đặc trưng nhà nước hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

1 Nhà nước là gì? – Hỏi đáp pháp luật

 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 4.98 (728 vote)
 • Tóm tắt: Nhà nước là một tổ chức đặc biệt có các dấu hiệu đặc trưng sau: phân bố dân cư theo đơn vị hành chính – lãnh thổ; các bộ máy quyền lực công; có chủ quyền tối …

2 05 đặc trưng cơ bản của nhà nước

 05 đặc trưng cơ bản của nhà nước
 • Tác giả: hilaw.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 4.67 (244 vote)
 • Tóm tắt: 05 đặc trưng cơ bản của nhà nước · 1. Nhà nước thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt · 2. Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ không phụ thuộc vào huyết thống, nghề nghiệp hoặc giới tính. Việc phân chia này dẫn đến việc hình thành các cơ quan quản lý trong bộ máy nhà nước. Lãnh thổ là dấu hiệu đặc trưng của nhà …

3 Nguồn gốc của nhà nước là gì? Nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 4.56 (379 vote)
 • Tóm tắt: Các đặc trưng của Nhà nước? Khó có thể đưa ra một định nghĩa duy nhất về một hiện tượng phức tạp và thường xuyên biến đổi mạnh như nhà nước.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chính vì vậy, “nhà nước” được hiểu là “hình thức (phương thức) tổ chức xã hội có giai cấp, là tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt, có chức năng quản lý xã hội để phục vụ lợi ích trước hết cho giai cấp thống trị và thực hiện những hoạt …

4 Nhà nước là gì? Bản chất và đặc trưng của nhà nước

 • Tác giả: lytuong.net
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 4.22 (219 vote)
 • Tóm tắt: Các đặc trưng của nhà nước · Pháp luật là công cụ hỗ trợ giúp nhà nước tổ chức và quản lý xã hội. Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Ph.Ănghen, so với tổ chức thị tộc thì nhà nước có hai điểm khác biệt cơ bản là phân chia dân cư theo lãnh thổ và thiết lập quyền lực công cộng. Nếu tổ chức thị tộc được hình thành và duy trì trên cơ sở quan hệ huyết thống thì nhà nước tổ chức …

5 Những đặc điểm cơ bản của nhà nước trong khoa học pháp lý

 • Tác giả: thegioiluat.vn
 • Ngày đăng: 11/12/2022
 • Đánh giá: 4.18 (499 vote)
 • Tóm tắt: Nhưng đặc trưng trên nói lên sự khác nhau giữa nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội khác, đồng thời, cũng phản ánh vị trí và vai trò của nhà nước …

6 Phân tích khái niệm và đặc trưng của nhà nước

Phân tích khái niệm và đặc trưng của nhà nước
 • Tác giả: iluatsu.com
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 3.92 (520 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích khái niệm nhà nước (hoặc Phân tích các đặc trưng của nhà nước) – Nguồn: Luật sư Online – iluatsu.com.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Để quản lý xã hội, nhà nước có một lớp người tách ra khỏi lao động sản xuất để chuyên thực thi quyền lực nhà nước, họ tham gia vào bộ máy nhà nước để làm hình thành nên một hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương, trong đó có …

7 Phân tích 05 đặc trưng cơ bản của Nhà nước

 • Tác giả: thukyphaply.com
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 3.62 (222 vote)
 • Tóm tắt: Nhà nước là một tổ chức đặc biệt có các dấu hiệu đặc trưng sau: phân bố dân cư theo đơn vị hành chính – lãnh thổ; các bộ máy quyền lực công; …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà nước là tổ chức công quyền thiết lập một quyền lực đặc biệt không còn hòa nhập với dân cư như trong xã hội thị tộc mà “dường như” tách rời và đứng lên trên xã hội. Quyền lực này mang tính chính trị, giai cấp, được thực hiện bởi bộ máy cai trị, …

8 Nhà nước là gì ? Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước (năm 2022)

Nhà nước là gì ? Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước (năm 2022)
 • Tác giả: vinaser.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 3.44 (518 vote)
 • Tóm tắt: Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước (năm 2022). Rate this post. Nhà nước là một tổ chức có quyền lực, chính trị của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà nước là hiện tượng xã hội đa dạng, phức tạp, được rất nhiều ngành khoa học nghiên cứu ở góc độ, phạm vi khác nhau. Ngay từ xa xưa, các nhà tư tưởng đã nghiên cứu và đã có những luận giải về khái niệm nhà nước. Trải qua thời đại khác nhau thì …

9 Về quan niệm, bản chất, giá trị, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Tác giả: nhandan.vn
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 3.19 (399 vote)
 • Tóm tắt: Về quan niệm, bản chất, giá trị, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đặc trưng này đặt ra nhiệm vụ chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật theo hướng tiếp tục hoàn thiện cơ chế để tăng cường sự chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam; đổi mới mạnh mẽ, tạo ra sự thay đổi về chất trong hợp tác quốc …

10 Đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Hiến pháp năm 2013

 • Tác giả: dhannd.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 3.11 (261 vote)
 • Tóm tắt: Theo đó, Hiến pháp chỉ được thông qua nếu có ít nhất 2/3 số đại biểu biểu quyết tán thành[6]. Ba là, Nhà nước quyền XHCN Việt Nam kế thừa chọn lọc học thuyết …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Về Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân, cần hoàn thiện quy định về cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm và nhiệm kỳ của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân. Cần mở rộng thêm diện tuyển chọn thẩm phán là luật sư, giảng viên luật của các trường đại học đáp ứng …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Xây dựng

Recommended For You