Bạn đã biết 20+ thế nào là đột biến dị đa bội hay nhất bạn nên biết

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về thế nào là đột biến dị đa bội hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm thay đổi cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể, sự thay đổi này gây ảnh hưởng đến cơ thể của con người, một số có lợi nhưng thường sẽ gây hại. Vậy đột biến số lượng nhiễm sắc thể là gì? Hậu quả của đột biến số lượng nhiễm sắc thể?

1. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là gì?

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là sự thay đổi, biến đổi số lượng xảy ra ở một, một số cặp nhiễm sắc thể hoặc tất cả các cặp nhiễm sắc thể.

Đột biến nhiễm sắc thể bao gồm hai loại: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

2. Nguyên nhân dẫn đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đột biến nhiễm sắc thể là do rối loạn cơ chế phân li ở kì sau của quá trình phân bào.

Rối loạn phân li của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể => đột biến đa bội

Rối loạn phân li của một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể => đột biến dị bội.

3. Phân loại đột biến số lượng nhiễm sắc thể:

Các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể gồm thể dị bội và thể đa bội.

3.1. Thể dị bội (lệch bội):

– Khái niệm: Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hay một số cặp nhiễm sắc thể bị thay đổi về số lượng.

– Sự phát sinh thể dị bội:

+ Trong quá trình giảm phân, mỗi NST của cặp tương đồng phân li về 1 cực, tiếp đến hình thành giao tử bình thường (n), sau đó qua thụ tinh hai giao tử bình thường n kết hợp với nhau, cuối cùng hợp tử 2n.

Xem thêm: Đa dạng sinh học là gì? Vai trò và ý nghĩa của đa dạng sinh học?

+ Khi một cặp NST tương đồng không phân li trong giảm phân ở bố hoặc mẹ → 2 chiếc trong cặp NST tương đồng cùng đi về 1 cực → tạo giao tử bất thường n + 1 và n – 1 → qua thụ tinh 2 giao tử đó kết hợp với giao tử bình thường (n) → hợp tử 2n + 1 và Hợp tử 2n – 1 → thể dị bội.sưa

– Hậu quả: Gây ra những biến đổi hình thái ở thực vật như hình dạng, kích thước, màu sắc,..hay gây nên một số bệnh ở người như Đao, Tocno,..Ngoài ra còn làm mất cân bằng hệ gen gây nên giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản.

– Ý nghĩa:

+ Đối với chọn giống: Có thể sử dụng thể không để được các nhiễm sắc thể mong muốn vào cơ thể lai.

+ Đối với di truyền học: Sử dụng các dị bội để xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

+ Đối với tiến hóa: Sử dụng các dị bội để cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

3.2. Thể đa bội:

– Khái niệm: Đột biến đa bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp NST trong tế bào theo hướng tăng thêm số nguyên lần bộ đơn bội và lớn hơn 2n hình thành các thể đa bội. Thể đa bội được chia làm 2 loại là tự đa bội và dị đa bội.

+ Tự đa bội: Cơ thể của các tế bào tự tăng số lượng các hệ gen trong nó và tăng theo bội số lớn hơn 2. Gồm các thể đa bội lẻ 3n, 5n, 7n,..và các thể đa bội chẵn 4n, 6n, 8n,…

Xem thêm: Suy giảm đa dạng sinh học là gì? Nguyên nhân, biện pháp hạn chế mất đa dạng sinh học?

+ Dị đa bội: Cơ chế của sự đột biến số lượng nhiễm sắc thể với việc tăng số lượng gen ở các loài là khác với con lai khởi đầu F1.

– Đặc điểm:

+ Thường thì thể đa bội sẽ phổ biến ở thực vật hơn động vật vì cơ thể của động vật có hệ thống thần kinh phát triển phức tạp nên khi bị đột biến đa bội sẽ chết.

+ Các thể đa bội chẵn có khả năng sinh sản hữu tính, thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh giao tử.

+ Tế bào của thể đa bội có hàm lượng ADN cao nên quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ phát triển mạnh mẽ, cơ quan sinh dưỡng như thân, lá, củ lớn hơn thể lưỡng bội khả năng phát triển khỏe, chống chịu tốt.

– Ứng dụng:

+ Trong tiến hóa: Các thể tự đa bội chẵn và dị đa bội góp phần tạo ra các loài mới nhanh chóng.

+ Trong chọn giống: Tạo ra các giống cây trồng có năng suất cao.

Xem thêm: Bảo vệ đa dạng sinh học là gì? Các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học?

4. Cơ chế phát sinh của đột biến số lượng nhiễm sắc thể:

– Đối với thể lệch bội:

+ Đột biến lệch bội xảy ra do các rối loạn trong phân bào làm cho một hay một số cặp nhiễm sắc thể tương đồng không phân li.

+ Sự phân li không đồng đều của một hay một số cặp NST trong giảm phân sẽ tạo ra các giao tử thừa hoặc thiếu một vào NST.

+ Các giao tử này kết hợp với các giao tử bình thường sẽ tạo ra các thể lệch bội.

+ Thể lệch bội có thể xảy ra trong nguyên phân trong các tế bao sinh dưỡng làm cho một phần cơ thể mang đột biến lệch bội tại thể khảm.

– Đối với thể đa bội:

+ Trong quá trình nguyên phân, các nhiễm sắc thể nhân đôi nhưng không phân li, tạo nên tế bào có bộ nhiễm sắc thể tăng lên nhiều lần so với các thể đa bội chẵn.

+ Trong giảm phân tạo giao tử, các nhiễm sắc thể nhân đôi nhưng không phân li tạo nên giao tử 2n, khi giao tử này kết hợp với giao tử n bình thường sẽ tạo ra hợp tử 3n.

Xem thêm: Sự cố an toàn sinh học là gì? Phòng ngừa, xử lý, khắc phục sự cố an toàn sinh học

5. Một số ví dụ và bài tập về đột biến số lượng NST:

5.1. Ví dụ về đột biến số lượng NST:

– Một loài có bộ NST 2n = 14 tức là có 7 cặp NST khác nhau như vậy cá thể này có thể có 7 trường hợp thể ba hoàn toàn khác nhau.

– Một số bệnh do lệch bội ở người:

Hội chứng down (thể ba cặp NST 21), (2n + 1) = 47NST.

Claiphenter (thể ba cặp giới tính XXY), (2n+1) = 47NST.

Siêu nữ (XXX), (2n + 1) = 47NST.

Tocno (thể một cặp giới tính XO), (2n – 1) = 45NST.

– Mất 1 đoạn nhỏ của NST 21 ở người gây ra bệnh ung thư máu. Lặp đoạn NST mang gen quy định enzim thuỷ phân tinh bột ở 1 giống lúa mạch làm nâng cao hoạt tính của enzim này.

– Một cặp NST không phân ly trong giảm phân sẽ tạo ra 2 loại giao tử gồm: 1 giao tử thừa 1 NST (n+1) và 1 giao tử thiếu 1 NST (n-1). Sự kết hợp của giao tử này với giao tử bình thường (n), tạo hợp tử (2n+1) hoặc (2n-1).

Xem thêm: Phản xạ có điều kiện là gì? Phân biệt với phản xạ không điều kiện?

– Lúa mì trồng lục bội (Triticum aestivum, 6n=42, ký hiệu AABBDD) là kết quả của sự lai xa và đa bội hóa của 3 loài lúa mì lưỡng bội hoang dại (Tricium monococcum, 2n=14, ký hiệu AA; Aegilops speltoides, 2n=14, ký hiệu BB và Aegilops squarrosa, 2n=14, ký hiệu DD).

– Cây cải Raphano-Bassica (thể sông nhị bội có bộ NST 18R + 18B) là kết quả của sự lai xa và đa bội hóa giữa loài cải củ (Raphanus, 2n=18R) và loài cải bắp (Brassica, 2n=18B).

5.2. Bài tập về đột biến số lượng NST:

Bài 1: Đột biến lệch bội là những biến đổi:

A. Xảy ra trong cấu trúc của NST.

B. Xảy ra trong cấu trúc của gen.

C. Về số lượng NST, xảy ra ở một hay một số cặp NST tương đồng.

D. Về số lượng NST, xảy ra đồng loạt ở tất cả các NST.

Đáp án: C: Về số lượng NST, xảy ra ở một hay một số cặp NST tương đồng.

Xem thêm: Đột biến là gì? Phân biệt thường biến và đột biến đầy đủ nhất?

Bài 2: Những nguyên nhân nào dưới đây gây ra hiện tượng đa bội ở cơ thể sinh vật?

1. Rối loạn phân bào 1 của tất cả các cặp NST.

2. Rối loạn phân bào lần 2 của một vài cặp NST.

3. Lai xa kèm đa bội hóa.

4. Các thoi phân bào không hình thành trong nguyên phân.

5. Các cặp NST phân ly đều ở kỳ sau nguyên phân.

A. 1,2,4,5.

B. 1,3,5.

Xem thêm: Thường biến là gì? Đặc điểm, ý nghĩa vai trò của thường biến?

C. 1,2,4.

D. 1,3,4.

Đáp án: D. Vì đây là những nguyên nhân gây ra hiện tượng đa bội ở cơ thể sinh vật. Ý 2 là nguyên nhân của thể lệch bội còn ý 5 là sự phân ly bình thường tạo các tế bào bình thường.

Bài 3: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đột biến lệch bội?

A. Có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc giảm phân.

B. Làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.

C. Chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.

C. Xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không thể phân li.

Xem thêm: Quần xã là gì? Quần xã sinh học là gì? Tính chất của quần xã?

Đáp án: C. Vì đột biến lệch bội có thể xảy ra trên NST giới tính. Ví dụ Clainphento (XXY),..

Bài 4: Thể nào sau đây không phải thể lệch bội?

A. Thể 3 nhiễm trên NST thường.

B. Người bị bệnh Đao.

C.Thể không nhiễm trên NST giới tính.

D. Người bị bệnh ung thư máu.

Đáp án: D. Vì thể lệch bội là đột biến số lượng NST, bệnh Đao là người có 3 NST số 21, bệnh ung thư máu do mất đoạn ở NST số 21.

Bài 5: Loài cải củ có 2n = 18. Thể đơn bội của loài có số NST trong tế bào là:

Xem thêm: Trình tự thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học

A. 18.

B. 27.

C. 9.

D. 36.

Đáp án: C. Thể đơn bội có n NST => số NST trong tế bào là 9.

Top 22 thế nào là đột biến dị đa bội tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Phân biệt đột biến lệch bội và đa bội

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2022
 • Đánh giá: 4.82 (788 vote)
 • Tóm tắt: – Ở sinh vật lưỡng bội, ĐB lệch bội thường gặp 4 dạng chính: + Thể không (2n – 2): tế bào lưỡng bội bị mất 1 cặp NST nào đó. + Thể một (2n – 1): …

Thể đột biến dị đa bội có bao nhiêu đặc điểm?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 4.63 (432 vote)
 • Tóm tắt: Có bao nhiêu ý đúng biết: Kiểu tương tác gen nào sẽ cho tỷ lệ phân ly 3: 1 khi lai phân tích F1? (F1 là con lai giữa bố là đồng hợp tử trội và mẹ là đồng hợp tử …

Lý thuyết Đột biến số lượng NST – Đột biến đa bội Sinh 12

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 4.55 (422 vote)
 • Tóm tắt: a. Khái niệm: Đột biến đa bội là sự biến đổi số lượng NST ở tất cả các cặp NST trong tế bào theo hướng tăng thêm số nguyên lần bộ đơn bội và lớn hơn 2n hình …

Bài 22: Lai đa bội và lệch bội, đã đột biến mà còn phức tạp

 • Tác giả: hocmai.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2023
 • Đánh giá: 4.19 (362 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung bài giảng: + Hình thành giao tử ở cây tam nhiễm + Hình thành giao tử ở cây tứ bội (tứ nhiễm) + Phép lai giữa các cơ thể đa bội, dị bội + Phép lai …

Giúp em câu này với ạ!
Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. – Colearn

 • Tác giả: colearn.vn
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 4.05 (417 vote)
 • Tóm tắt: – Đột biến tự đa bội là dạng đột biến làm tăng bộ NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n. Cơ thể sinh vật mang bộ NST bất thường như 3n, 4n, 5n, …

Trả lời câu 2 trang 30 – Bài 6 – SGK môn Sinh học lớp 12

 • Tác giả: chuabaitap.com
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 3.99 (263 vote)
 • Tóm tắt: Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội? … + Đột biến tự đa bội là dạng đột biến làm tăng bộ NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n.

Bài 2 trang 30 SGK Sinh học 12. Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội?

 • Tác giả: baitap.me
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 3.79 (252 vote)
 • Tóm tắt: Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội? … Đột biến tự đa bội là dạng đột biến làm tăng bộ NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n.

Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song … – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/03/2023
 • Đánh giá: 3.51 (559 vote)
 • Tóm tắt: – Đột biến tự đa bội là dạng đột biến làm tăng bộ NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n. Cơ thể sinh vật mang bộ NST bất thường như 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, 8n…. – …

Bài 5: Đột biến số lượng NST

 • Tác giả: hoc247.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 3.14 (291 vote)
 • Tóm tắt: Phân biệt tự đa bội và dị đa bội, cơ chế hình thành đa bội. … chúng ta đã tìm hiểu NST được thay đổi về cấu trúc đó là ở bài Đột biến cấu trúc NST.

Tìm hiểu các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Tìm hiểu các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Tác giả: kienguru.vn
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 2.89 (85 vote)
 • Tóm tắt: Đột biến lệch bội là sự thay đổi về mặt số lượng nhiễm sắc thể chỉ xảy ra ở 1 hoặc 1 số cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Các dạng đột biến lệch bội …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thể dị đa bội (hay còn có tên gọi khác là thể song nhị bội): cả 2 bộ NST của 2 loài cùng tồn tại trong một tế bào. Hiện tượng này phát sinh trên cơ chế lai xa kết hợp với đa bội hóa. Từ đó, tạo ra cây mang thể song nhị bội. Đột biến dị đa bội xảy ra …

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 2.77 (102 vote)
 • Tóm tắt: – Thêm ở mỗi cặp NST tương ứng 2 chiếc NST. Câu 2 trang 30 Sinh học 12: Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Ở thực vật: hiện tượng đa bội khá phổ biến. Những dạng đa bội ở thực vật thường có số lượng NST tăng gấp nhiều lần nên quá trình sinh tổng hợp các chất diễn ra mạnh mẽ ⇒ tế bào to, sinh trưởng tốt. Thể đa bội thường được ứng dụng trong trồng trọt …

Khái niệm và cơ chế phát sinh thể tự đa bội – Học Hay

 • Tác giả: blog.trangsucthoitrang.com
 • Ngày đăng: 01/03/2023
 • Đánh giá: 2.75 (163 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm đột biến lệch bội: Là những thay đổi về số lượng NST chỉ xảy ra ở 1 hoặc 1 số cặp nhiễm sắc thể tương đồng; Phân loại đột biến …

Giáo án Sinh lớp 12 bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • Tác giả: lop12.net
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 2.63 (53 vote)
 • Tóm tắt: ĐB số lượng NST là gì? Có mấy loại? * Gv cho HS quan sát hình 6.1 SGK ? Vậy thế nào là đột biến lệch bội? Có những dạng đột biến lệch bội …

Người ta đã ứng dụng đột biến đa bội vào?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 2.54 (69 vote)
 • Tóm tắt: Đột biến đa bội là sự tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của cùng một loài và lớn hơn 2n. Trong đó 3n, 5n, 7n… gọi là đa bội lẻ; còn 4n, …

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • Tác giả: giasutoancau.com
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.34 (188 vote)
 • Tóm tắt: Thế nào là song nhị bội thể? Tự đa bội là hiện tượng tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của cùng 1 loài lớn hơn 2n còn dị đa bội là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể được chúng tôi sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa về các cơ quan phân tích thị giác nằm trong chương trình giảng dạy môn …

Bài 7 – Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

 • Tác giả: cocheditruyenvabiendi.weebly.com
 • Ngày đăng: 02/21/2023
 • Đánh giá: 2.38 (183 vote)
 • Tóm tắt: Những cơ thể mang các tế bào có 3n, 4n, 5n…NST được gọi là thể đa bội. Thể đa bội được phân thành 2 dạng là thể tự đa bội (đa bội cùng nguồn) và dị …

Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 2.18 (191 vote)
 • Tóm tắt: Giải Sinh học 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Bài 2 (trang 30 SGK Sinh học 12): Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội?

Phân biệt tự đa bội và dị đa bội

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 2.09 (93 vote)
 • Tóm tắt: Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. … Thế nào là thể song nhị bội? … Nếu ở con lai của 2 loài thân thuộc xảy ra đột biến đa bội làm tăng gấp đôi số lượng …

Đột biến lệch bội là gì? Đột biến đa bội là gì? Khái niệm, Cơ chế

Đột biến lệch bội là gì? Đột biến đa bội là gì? Khái niệm, Cơ chế
 • Tác giả: hayhochoi.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 1.92 (117 vote)
 • Tóm tắt: – Là đột biến làm thay đổi số lượng NST trong một hay một số cặp tương đồng. b) Phân loại. Bộ NST bình thường và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy đột biến lệch bội là gì? đột biến lệch bội xảy ra ở đâu? Đột biến đa bội là gì? Đột biến đa bội xảy ra ở đối tượng nào? đột biến đa bội đươc ứng dụng để làm gì? Cơ chế phát sinh, Hậu quả và Ý nghĩa của đột biến lệch bội, đột biến đa bội là gì? …

NỘI DUNG HỌC TẬP MÔN SINH 12 TUẦN 4 – BÀI 6

 • Tác giả: thptlongtruong.hcm.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 1.82 (68 vote)
 • Tóm tắt: 2.2) Các dạng đột biến lệch bội: Trong tế bào sinh dưỡng (2n), có các dạng lệch bội như sau: – Mất 1 cặp NST nào đó: là … 4) Thế nào là đột biến đa bội?

Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 1.87 (95 vote)
 • Tóm tắt: Trả lời: · * Phân biệt tự đa bội và dị đa bội: · – Đột biến tự đa bội là dạng đột biến làm tăng bộ NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n. · – Dị …

Đột biến đa bội và thể đa bội

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 02/08/2023
 • Đánh giá: 1.74 (57 vote)
 • Tóm tắt: Dị đa bội: là hiện tượng cả hai bộ NST lưỡng bội của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào. Thể song nhị bội là cơ thể mà trong tế bào có 2 bộ NST 2n …

Recommended For You