Gợi ý 20+ quan điểm thực tiễn là gì tốt nhất hiện nay

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về quan điểm thực tiễn là gì hay nhất được tổng hợp bởi Thiết Kế NTX, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bác khẳng định: Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Đặc biệt quan điểm trên có ý nghĩa to lớn đối với công tác giảng dạy bộ môn triết học Mác – Lênin. Bởi vì môn Triết học Mác – Lênin vốn là môn học lý luận có tính khái quát hóa, trừu tượng hóa cao và được biểu đạt “khô khan” bằng hệ thống các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật; triết học là môn khoa học lý thuyết thiên về những kiến thức hàn lâm và hầu như không có những mô hình thực nghiệm, ứng dụng, trực quan nên không thể sơ đồ hóa bài giảng một cách máy móc. Đồng thời, môn triết học có chức năng cơ bản là trang bị thế giới quan và phương pháp luận cho người học. Vì thế, việc giảng dạy triết học Mác – Lênin phải giúp người học xác lập cho mình thế giới quan và phương pháp luận khoa học cả trong nhận thức lẫn hoạt động thực tiễn. Trong khi đó giảng viên giảng dạy bộ môn này do Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đảm nhận nhìn chung chưa sáng tạo, giảng dạy còn nặng về lý luận, ít vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hạn chế trong khả năng vận dụng những nguyên lí của triết học Mác – Lênin vào việc phân tích đường lối, chủ trương của Đảng, tình hình nhiệm vụ ở địa phương, cơ sở khiến cho môn triết học trở thành một môn học “khó” đối với học viên công tác ở cơ sở. Giảng viên chưa chú trọng thật sự vào công tác chuyên môn của mình, nội dung kiến thức cần truyền đạt chỉ khuôn lại trong nội dung giáo trình trong khi rất nhiều vấn đề đã trở nên lạc hậu. Vì vậy, một yêu cầu cấp bách đặt ra trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Triết học Mác – Lênin hiện nay là phải vận dụng hiệu quả phương pháp giảng dạy lý luận gắn với thực tiễn. Do vậy người giảng viên cần chú ý một số nội dung sau:

Một là, người giảng viên cần phải nhận thức đúng đắn và toàn diện về những kiến thức có tính đặc thù của bộ môn Triết học Mác – Lênin. Giảng dạy ở Trường Chính trị có nét “riêng” so với các trường chuyên nghiệp khác, về cả giảng dạy và học tập. Hoạt động giảng dạy về lý luận ở nhà trường chủ yếu với mục đích là trang bị kiến thức lý luận để phục vụ cho hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Vì thế khi trình bày các nguyên lý, quy luật, phạm trù, giảng viên cần phải lựa chọn các vấn đề liên hệ cho nguyên lý đó phải sát với hoạt động thực tiễn ở địa phương. Thí dụ: Bài 1 – Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Khi giảng dạy khái niệm thực tiễn thuộc mục 4.2. Quan hệ giữa thực tiễn và lý luận đòi hỏi giảng viên phải sưu tầm, lựa chọn và tích cực nghiên cứu thực tế để có những ví dụ minh họa vừa sát thực vừa gần gũi với hoạt động thực tiễn của học viên ở cơ sở. Cụ thể khi giảng khái niệm thực tiễn, nếu giảng viên đưa ngay nội dung khái niệm cho học viên và phân tích thì chắc rằng học viên sẽ rất khó nắm bắt, theo tôi trước khi đưa ra nội dung khái niệm, giảng viên có thể sưu tầm một số các câu ca dao, tục ngữ quen thuộc được rút ra từ lao động, từ cuộc sống làm minh họa cho khái niệm thực tiễn, từ đó vừa trao đổi giúp học viên động não, phát huy khả năng tư duy, lại vừa giúp bài học thêm dễ hiểu và lôi cuốn hơn. Khi phân tích khái niệm, giảng viên cần tìm hiểu thêm các hoạt động thực tiễn ở địa phương, đơn giản như hoạt động cày cấy của người nông dân có sự đổi mới như thế nào, có sự phát triển về năng suất như thế nào, những phát minh khoa học mới… chính là những ví dụ, số liệu cụ thể chứng minh cho bài giảng của mình.

Với sự liên hệ sát với hoạt động thực tiễn trên địa bàn của họ như vậy thì những vấn đề từ phức tạp, trừu tượng của môn triết học sẽ trở nên dễ hiểu, dễ tiếp thu hơn. Việc lựa chọn tư liệu minh hoạ cho bài giảng phải xuất phát từ mục đích minh hoạ để làm sáng tỏ vấn đề lý luận đưa ra. Các số liệu, sự kiện, kinh nghiệm của địa phương, của ngành có thể tìm hiểu thêm thông qua sách báo, thông tin truyền thông và có thể khảo sát đi nghiên cứu thực tế ở địa phương. Tuy nhiên, không phải tất cả các nội dung trong bài giảng đều có ví dụ thực tế, mà phải tuỳ thuộc vào từng vấn đề cụ thể. Với những nội dung trọng tâm, cốt lõi, cần thiết phải làm rõ hay muốn tăng thêm tính thuyết phục cho người học dễ hiểu thì giảng viên phải chú ý liên hệ thực tiễn. Các ví dụ thực tế đưa vào bài giảng phải có thực, có ý nghĩa, mang tính điển hình, tính thời sự và phải có sự phân tích, lý giải ở những mức độ nhất định để bảo đảm sự thống nhất gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, tránh vận dụng một cách chung chung, gò ép, trùng lặp một vấn đề, một quan điểm trong nhiều bài học. Cần chủ động bám sát đối tượng nghiên cứu của môn học để không lạm dụng hoặc đi quá xa nội dung môn học. Muốn vậy, nhà trường và giảng viên cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế hơn nữa.

Hai là, để giảng dạy môn triết học thực sự hấp dẫn, lôi cuốn người học đòi hỏi người giảng viên cần được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao, đào tạo sau đại học mới đáp ứng tình hình và nhiệm vụ đặt ra hiện nay đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Về phía nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên về cả năng lực lý luận và năng lực thực tiễn. Người giảng viên giảng dạy lý luận phải rèn luyện, tu dưỡng lập trường tư tưởng chính trị vững vàng trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác truyền đạt các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đồng thời, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo và trang bị, kết hợp tích cực nghiên cứu thực tế ở cơ sở, muốn có kiến thức thực tiễn để liên hệ cho bài học lý luận của mình thì bản thân mỗi người giảng viên, nhất là giảng viên trẻ phải năng động tìm hiểu và thâm nhập nghiên cứu thực tế qua nhiều hình thức như điều tra, khảo sát, thăm hỏi, trao đổi, giao lưu… Vì vậy, cả năng lực lý luận và năng lực thực tiễn luôn là điều kiện cần và đủ đối với mỗi giảng viên giảng dạy ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

Ba là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Nghiên cứu khoa học là một hoạt động không thể thiếu được trong nhà trường, là một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, nhà trường bước đầu tổ chức chỉ đạo đạt hiệu quả. Hoạt động nghiên cứu khoa học cần hướng tập trung nghiên cứu những vấn đề phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường, trước mắt là đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học, tham gia nghiên cứu những vấn đề thuộc về khoa học cơ bản và những vấn đề mà địa phương cơ sở đang đặt ra cần giải quyết.

Hằng năm giảng viên cần chủ động đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch, thời gian địa điểm đi nghiên cứu thực tế để hiểu rõ hơn về thực tế, đồng thời, bổ sung thêm các thông tin thời sự chính trị, các chủ trương, chính sách mới vận dụng vào giảng dạy, bảo đảm tính lý luận và tính thực tiễn trong bài giảng. Qua những chuyến đi thực tế giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên kiểm chứng được quan điểm, lý luận đã phù hợp với thực tế hiện nay chưa, từ đó gợi mở hướng xem xét, giải quyết vấn đề cho học viên. Bằng phương pháp trao đổi cụ thể, tăng cường thảo luận, kết hợp giờ giảng lý thuyết với thực hành. Lấy các học viên cơ sở là những “chuyên gia” trong thực tiễn để làm rõ các quan điểm lý luận. Qua đó làm cho các tiết học không bị nhàm chán, khô cứng, bài giảng phong phú hơn để các học viên ở cơ sở dễ nắm bắt.

Tóm lại, để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị nói chung và giảng dạy môn triết học Mác – Lênin nói riêng đòi hỏi người giảng dạy phải chuẩn về chuyên môn, tích cực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, cầu thị học hỏi, tâm huyết với nghề nghiệp của mình để thường xuyên quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm gắn chặt lý luận với thực tiễn, tăng thêm hiệu quả, sức hấp dẫn trong từng bài giảng của mình, góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Hoàng Thị Như Quỳnh

Giảng viên Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Top 21 quan điểm thực tiễn là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Thực tiễn là gì? Đặc điểm của thực tiễn là gì?

 • Tác giả: luathungson.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 4.7 (585 vote)
 • Tóm tắt: Sau cùng, kế thừa các quan điểm trước đó, C.Mác và Ph.Ăngghen đã đưa ra quan điểm về thực tiễn như sau: Thực tiễn chính là toàn bộ hoạt động …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoạt động thực tiễn chính là hoạt động bản chất của con người, chỉ con người có hoạt động thực tiễn. Con người có mục đích rõ ràng nhằm cải tạo thế giới để thỏa mãn nhu cầu của mình, thích nghi với môi trường. Con người tiến hành lao động sản xuất …

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Cho ví dụ?

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Cho ví dụ?
 • Tác giả: hocluat.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 4.59 (286 vote)
 • Tóm tắt: Nhận thức là gì? … Thực tiễn là nguồn gốc, cơ sở (điểm xuất phát) của nhận thức … Quan điểm này yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đổi mới nhận thức lý luận và công tác lý luận là một quá trình phức tạp, đòi hỏi phải đấu tranh với tính bảo thủ và sức ỳ của những quan niệm lý luận cũ. đồng thời, đấu tranh với những tư tưởng, quan niệm cực đoan từ bỏ những nguyên tắc cơ bản của …

Thực tiễn và nhận thức là gì?

 • Tác giả: hoctap24h.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2022
 • Đánh giá: 4.33 (500 vote)
 • Tóm tắt: + Thực tiễn là cơ sở của nhận thức: mọi nhận thức, suy đến cùng đều nảy sinh trên cơ sở nhu cầu giải quyết các vấn đề từ thực tiễn, đồng thời chính thực tiễn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhận thức thông thường và nhận thức khoa học. Trong đó, nhận thức thông thường là loại nhận thức được hình thành một cách tự phát, trực tiếp từ trong hoạt động hàng ngày của con người; nhận thức khoa học là loại nhận thức được hình thành một cách tự …

Phân tích cơ sở lý luận của quan điểm thực tiễn

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2022
 • Đánh giá: 4.09 (201 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi: “Phân tích cơ sở lý luận của quan điểm thực tiễn” cùng với kiến thức mở rộng về hình thức, vai trò của thực tiễn …

Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức & Ví dụ

Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức & Ví dụ
 • Tác giả: invert.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 3.95 (296 vote)
 • Tóm tắt: Theo quan điểm đã ghi nhận của chủ nghĩa Mác Lênin, thực tiễn về bản chất là toàn bộ những hoạt động có mục đích, mang tính xã hội và lịch sử …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các hoạt động thực tiễn cũng góp phần không nhỏ trong việc hoàn thiện các giác quan, khả năng phản xạ của con người. Đồng thời tạo ra những công cụ và phương tiện để tăng năng lực phản ánh của con người với sự vật, hiện tượng. Từ đó đem lại động lực …

Từ lý luận về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đến quan điểm Học đi đôi với hành của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Từ lý luận về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đến quan điểm Học đi đôi với hành của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Tác giả: bqllang.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 3.76 (220 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, thực tiễn vừa là điểm xuất phát của nhận thức, là yếu tố đóng … nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn những gì đã được học, cũng là cách để …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ hai, thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý: Thực tiễn luôn vận động và phát triển trong lịch sử. Nhờ đó mà thực tiễn thúc đẩy nhận thức cùng vận động, phát triển. Mọi sự biến đổi của nhận thức suy cho cùng không thể vượt ra ngoài sự kiểm …

Thực tiễn là gì? Nhận thức là gì? Theo quan điểm duy vật biện chứng: thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 3.56 (426 vote)
 • Tóm tắt: + Khái niệm thực tiễn dùng để chỉ toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. + Các hình …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoạt động sản xuất vật chất là hình thức hoạt động cơ bản, đầu tiên của thực tiễn. Đây là hoạt động mà trong đó con người sử dụng những công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên để tạo ra của cải vật chất, các điều kiện cần thiết nhằm duy trì sự …

Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhận

 • Tác giả: cuuduongthancong.com
 • Ngày đăng: 12/05/2022
 • Đánh giá: 3.31 (347 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhận thức?*Khái niệm: thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử, xã hội của con …

Thực tiễn là gì? Nhận thức là gì? Theo quan điểm duy vật biện chứng: thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 3.03 (240 vote)
 • Tóm tắt: Thực tiễn là gì? Nhận thức là gì? Theo quan điểm duy vật biện chứng: thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?. – Khái niệm thực tiễn và các hình thức cơ.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực nghiệm khoa học là một hình thức đặc biệt của hoạt động thực tiễn. Đây là hoạt động được tiến hành trong những điều kiện do con người tạo ra, gần giống, giống hoặc lặp lại những trạng thái của tự nhiên và xã hội nhằm xác định những những quy …

Lý luận và xây dựng nền tảng lý luận – Tạp chí Tuyên giáo

 • Tác giả: tuyengiao.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2023
 • Đánh giá: 2.81 (182 vote)
 • Tóm tắt: Lý luận là một hệ thống các quan điểm phản ánh thực tiễn, … cái vũ khí không gì thay thế được là nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài đăng TCTG số 6/2019 – (1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2011, t.2, tr.289. (2) C.Mác – Ph.Ăngghen: Tuyển tập, Nxb. Sự Thật, H,1980, tr.25. (3), (7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.280, 277. (4) Đảng Cộng sản Việt Nam: …

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 11/24/2022
 • Đánh giá: 2.76 (89 vote)
 • Tóm tắt: Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm …

Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?

Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 12/02/2022
 • Đánh giá: 2.68 (151 vote)
 • Tóm tắt: Thực tiến là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải biến thế giới khách quan. – Thực tiễn là hoạt động vật …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dạng hoạt động này ra đời cùng với sự xuất hiện của các ngành khoa học. Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay (cách mạng 4.0), hoạt động thực nghiệm khoa học ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Khoa học là …

Cơ sở thực tiễn là gì?

 Cơ sở thực tiễn là gì?
 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 2.56 (107 vote)
 • Tóm tắt: Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin: “ Thực tiễn là những hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự tác động đó làm cho các sự vật, hiện tượng bộc lộ những thuộc tính, những mối liên hệ và quan hệ khác nhau giữa chúng, đem lại những tài liệu cho nhận thức, giúp cho nhận thức nắm bắt được bản chất, các qui luật vận động và phát triển của thế …

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong triết học

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 2.4 (158 vote)
 • Tóm tắt: Lênin nhấn mạnh: “Quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điểm thứ … 167) Thực tiễn là gì Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có …

Cơ sở thực tiễn là gì? (cập nhật 2022)

Cơ sở thực tiễn là gì? (cập nhật 2022)
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 2.35 (72 vote)
 • Tóm tắt: Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin: “Thực tiễn là những hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực tiễn và Lý luận luôn thống nhất biện chứng với nhau, đòi hỏi có nhau, nương tựa vào nhau, tác động qua lại với nhau. Nếu không có thực tiễn thì không thể có lý luận và ngược lại, không có lý luận khoa học thì cũng không thể có thực tiễn chân …

Tư tưởng Hồ Chí Minh về gắn lý luận với thực tiễn

 • Tác giả: tuyenquang.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Đánh giá: 2.2 (153 vote)
 • Tóm tắt: Đặc biệt, Người đã gắn khái niệm thực tiễn với nhiệm vụ cụ thể của … Đây chính là sự cụ thể hóa và vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ …

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

 • Tác giả: truongleduan.quangtri.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 2.12 (68 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài chức năng thế giới quan, phương pháp luận là một trong hai chức … pháp trong nhận thức và hoạt động thực tiễn một cách hiệu quả.

Quan điểm của V.I. Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

 • Tác giả: nxbctqg.org.vn
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 2.12 (137 vote)
 • Tóm tắt: Vladimir llyich Lenin (V.I. Lênin) là một trong những nhân vật quan trọng và có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX. Ông là nhà tư tưởng vĩ đại, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: V.I. Lênin (22/4/1870 – 21/01/1924) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, đã lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười, thành lập Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Ông là người …

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học – Một số vấn đề cần nhận thức

 • Tác giả: lyluanchinhtrivatruyenthong.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2022
 • Đánh giá: 1.97 (106 vote)
 • Tóm tắt: Vậy, lý luận là gì? … Mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn là luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giảng dạy LLCT trong các trường đại học là công việc quan trọng như Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định. Bởi, sản phẩm đào tạo của các trường đại học ở nước ta không thể là những người mơ hồ mà phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, …

Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
 • Tác giả: 8910x.com
 • Ngày đăng: 12/02/2022
 • Đánh giá: 1.92 (159 vote)
 • Tóm tắt: Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin: “Thực tiễn là những hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ban đầu, con người thu nhận những tài liệu cảm tính. Sau đó, con người tiến hành so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa… để phản ánh bản chất, quy luật vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới, từ đó xây dựng thành các …

Thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức liên hệ bản thân?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2022
 • Đánh giá: 1.7 (98 vote)
 • Tóm tắt: Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải biến thế giới khách quan. – Thực tiễn là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mục đích cuối cùng của nhận thức là giúp con người hoạt động thực tiễn nhằm cải biến thế giới. Nhấn mạnh vai trò này của thực tiễn Lenin đã cho rằng: “Quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Ứng Dụng

Recommended For You