Khám phá 10+ main h61 hỗ trợ cpu nào hay nhất

Bài này Thiết Kế NTX sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về main h61 hỗ trợ cpu nào hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Main H61 là 1 loại main với giá thành rẻ, và là sự lựa chọn khi các bạn muốn ráp máy tính với 1 giá thành rẻ nhất. Đây được gọi là loại main thần thánh và thường được những anh em chuyên ráp máy chơi game giá rẻ lựa chọn.

Khi ráp các linh kiện khác với main H61 thì bạn đã có 1 chiếc máy tính chơi game với giá chỉ giao động từ 4 đến 6 triệu tùy các option khác. Và câu hỏi anh em Tân Sơn Nhất Airport thường hỏi nhất khi ráp máy tính là main h61 có thể chạy được với CPU loại nào?

Những kiến thức hữu ích về CÔNG NGHỆ THÔNG TIN sẽ được cập nhật đẩy đủ TẠI ĐÂY. Nhấp vào để xem ngay!

Dưới Đây Là Các Loại Chip CPU Tương Thích Và Được Kiểm Chứng Khi Chạy Với Main H61

FeaturesBIOSPCBIntel Celeron Dual-CoreG440 – CM8062301088501 / BX80623G440 / BXC80623G440G440, 1.6 GHz, L3 1 MBG460 – CM8062301088702 / BX80623G460 / BXC80623G460G460, 1.8 GHz, L3 1.5 MBG465 – CM8062301264500 / BX80623G465 / BXC80623G465G465, 1.9 GHz, L3 1.5 MBG470 – CM8062301264401 / BX80623G470G470, 2 GHz, L3 1.5 MBG530 – CM8062301046704 / CM806230104675 / BX80623G530 / BXC80623G530G530, 2.4 GHz, L3 2 MBG530T – CM8062301046904 / CM806230104695G530T, 2 GHz, L3 2 MBG540 – CM8062301046804 / CM806230104685 / BX80623G540 / BXC80623G540G540, 2.5 GHz, L3 2 MBG540T – CM8062301047004 / CM8062301047005G540T, 2.1 GHz, L3 2 MBG550 – CM8062307261218 / CM8062307261219 / BX80623G550 / BXC80623G550G550, 2.6 GHz, L3 2 MBG550T – CM8062301002309 / CM8062301002310G550T, 2.2 GHz, L3 2 MBG555 – CM8062301263601 / BX80623G555 / BXC80623G555G555, 2.7 GHz, L3 2 MBIntel Core i3i3-2100 – CM8062301061600 / BX80623I32100 / BXC80623I32100i3-2100, 3.1 GHz, L3 3 MBi3-2100T – CM8062301045908 / BX80623I32100T / BXC80623I32100Ti3-2100T, 2.5 GHz, L3 3 MBi3-2102 – CM8062301061700 / BX80623I32102i3-2102, 3.1 GHz, L3 3 MBi3-2105 – CM8062301090600 / BX80623I32105 / BXC80623I32105i3-2105, 3.1 GHz, L3 3 MBi3-2115C2 GHz, L3 3 MBi3-2120 – CM8062301044204 / BX80623I32120 / BXC80623I32120i3-2120, 3.3 GHz, L3 3 MBi3-2120T – CM8062301046008 / CM8062301046009 / BX80623I32120T / BXC80623I32120Ti3-2120T, 2.6 GHz, L3 3 MBi3-2125 – CM8062301090500 / BX80623I32125 / BXC80623I32125i3-2125, 3.3 GHz, L3 3 MBi3-2130 – CM8062301043904 / CM806230104395 / BX80623I32130 / BXC80623I32130i3-2130, 3.4 GHz, L3 3 MBi3-3210 – CM8063701392300 / BX80637I33210 / BXC80637I33210i3-3210, 3.2 GHz, L3 3 MBi3-3220 – CM8063701137502 / CM8063701246900 / CM8063701247200 / BX80637I33220 / BXC80637I33220i3-3220, 3.3 GHz, L3 3 MBi3-3220T – CM8063701099500 / BX80637I33220T / BXC80637I33220Ti3-3220T, 2.8 GHz, L3 3 MBi3-3225 – CM8063701133903 / BX80637I33225 / BXC80637I33225i3-3225, 3.3 GHz, L3 3 MBi3-3240 – CM8063701137900 / CM8063701247800 / BX80637I33240 / BXC80637I33240i3-3240, 3.4 GHz, L3 3 MBi3-3240T – CM8063701194400i3-3240T, 2.9 GHz, L3 3 MBi3-3245 – CM8063701391700 / BX80637I33245i3-3245, 3.4 GHz, L3 3 MBi3-3250 – CM8063701392200 / BX80637I33250 / BXC80637I33250i3-3250, 3.5 GHz, L3 3 MBi3-3250T – CM8063701391800i3-3250T, 3 GHz, L3 3 MBIntel Core i5i5-2300 – CM8062301061501 / CM8062301061502 / BX80623I52300 / BXC80623I52300i5-2300, 2.8 GHz, L3 6 MBi5-2300, L3 6 MB, Turbo 3.1 GHzi5-2310 – CM8062301043700 / CM8062301043718 / BX80623I52310 / BXC80623I52310i5-2310, 2.9 GHz, L3 6 MBi5-2310, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHzi5-2320 – CM8062301043800 / CM8062301043820 / BX80623I52320 / BXC80623I52320i5-2320, 3 GHz, L3 6 MBi5-2320, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHzi5-2380P – CM8062301157400 / BX80623I52380P / BXC80623I52380Pi5-2380P, 3.1 GHz, L3 6 MBi5-2380P, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHzi5-2390T – CM8062301002115i5-2390T, 2.7 GHz, L3 3 MBi5-2390T, L3 3 MB, Turbo 3.5 GHzi5-2400 – CM8062300834106 / CM8062300834107 / BX80623I52400 / BXC80623I52400i5-2400, 3.1 GHz, L3 6 MBi5-2400, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHzi5-2400S – CM8062300835404 / BX80623I52400S / BXC80623I52400Si5-2400S, 2.5 GHz, L3 6 MBi5-2400S, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHzi5-2405S – CM8062301091201 / BX80623I52405Si5-2405S, 2.5 GHz, L3 6 MBi5-2405S, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHzi5-2450P – CM8062301157300 / BX80623I52450Pi5-2450P, 3.2 GHz, L3 6 MBi5-2450P, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHzi5-2500 – CM8062300834203 / CM8062300834204 / BX80623I52500 / BXC80623I52500i5-2500, 3.3 GHz, L3 6 MBi5-2500, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHzi5-2500K – CM8062300833802 / CM8062300833803 / BX80623I52500K / BXC80623I52500Ki5-2500K, 3.3 GHz, L3 6 MBi5-2500K, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHzi5-2500S – CM8062300835501i5-2500S, 2.7 GHz, L3 6 MBi5-2500S, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHzi5-2500T – CM8062301001910i5-2500T, 2.3 GHz, L3 6 MBi5-2500T, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHzi5-2550K – CM8062301213000 / BX80623I52550Ki5-2550K, 3.4 GHz, L3 6 MBi5-2550K, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHzi5-3330 – CM8063701094803 / CM8063701134305 / CM8063701134306 / BX80637I53330 / BXC80637I53330i5-3330, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHzi5-3330S – CM8063701159803 / CM8063701159804i5-3330S, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHzi5-3340 – CM8063701399700 / BX80637I53340 / BXC80637I53340i5-3340, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHzi5-3340S – CM8063701387400 / BX80637I53340Si5-3340S, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHzi5-3350P – CM8063701280602 / CM8063701280701 / CM8063701392600 / BX80637I53350P / BXC80637I53350Pi5-3350P, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHzi5-3450 – CM8063701159406 / CM8063701159407 / BX80637I53450 / BXC80637I53450i5-3450, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHzi5-3450S – CM8063701095104 / CM8063701095105 / BX80637I53450Si5-3450S, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHzi5-3470 – CM8063701093302 / BX80637I53470 / BXC80637I53470i5-3470, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHzi5-3470S – CM8063701094000 / BX80637I53470Si5-3470S, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHzi5-3470T – CM8063701159502i5-3470T, L3 3 MB, Turbo 3.6 GHzi5-3475S – CM8063701212000 / CM8063701212001i5-3475S, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHzi5-3550 – CM8063701093203 / CM8063701093204 / BX80637I53550 / BXC80637I53550i5-3550, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHzi5-3550S – CM8063701095203 / CM8063701095204 / BX80637I53550Si5-3550S, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHzi5-3570 – CM8063701093103 / BX80637I53570 / BXC80637I53570i5-3570, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHzi5-3570K – CM8063701211800 / CM8063701211801 / BX80637I53570K / BXC80637I53570Ki5-3570K, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHzi5-3570S – CM8063701093901i5-3570S, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHzi5-3570T – CM8063701094902 / CM8063701094903 / CM8063701094905 / BX80637I53570Ti5-3570T, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHzIntel Core i7i7-2600 – CM8062300834302 / CM8062300834303 / BX80623I72600 / BXC80623I72600i7-2600, 3.4 GHz, L3 8 MBi7-2600, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHzi7-2600K – CM8062300833906 / CM8062300833908 / BX80623I72600K / BXC80623I72600Ki7-2600K, 3.4 GHz, L3 8 MBi7-2600K, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHzi7-2600S – CM8062300835604 / BX80623I72600Si7-2600S, 2.8 GHz, L3 8 MBi7-2600S, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHzi7-3770 – CM8063701211600 / BX80637I73770 / BXC80637I73770i7-3770, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHzi7-3770K – CM8063701211700 / CM8063701211701 / BX80637I73770K / BXC80637I73770Ki7-3770K, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHzi7-3770S – CM8063701211900 / CM8063701211901 / BX80637I73770Si7-3770S, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHzi7-3770T – CM8063701212200 / CM8063701212201i7-3770T, L3 8 MB, Turbo 3.7 GHzIntel Pentium Dual-CoreG2010 – CM8063701444800 / BX80637G2010 / BXC80637G2010G2010, 2.8 GHz, L3 3 MBG2020 – CM8063701444700 / BX80637G2020 / BXC80637G2020G2020, 2.9 GHz, L3 3 MBG2020T – CM8063701444601G2020T, 2.5 GHz, L3 3 MBG2030 – CM8063701450000 / BX80637G2030 / BXC80637G2030G2030, 3 GHz, L3 3 MBG2030T – CM8063701450500G2030T, 2.6 GHz, L3 3 MBG2100T – CM8063701219000G2100T, 2.6 GHz, L3 3 MBG2120 – CM8063701095800 / CM8063701095801 / BX80637G2120 / BXC80637G2120G2120, 3.1 GHz, L3 3 MBG2120T – CM8063701391600G2120T, 2.7 GHz, L3 3 MBG2130 – CM8063701391200 / BX80637G2130 / BXC80637G2130G2130, 3.2 GHz, L3 3 MBG2140 – CM8063701391100 / BX80637G2140 / BXC80637G2140G2140, 3.3 GHz, L3 3 MBG620 – CM8062301046304 / CM8062301046305 / BX80623G620 / BXC80623G620G620, 2.6 GHz, L3 3 MBG620T – CM8062301046504 / BX80623G620T / BXC80623G620TG620T, 2.2 GHz, L3 3 MBG622 – CM8062301049115 / BX80623G622G622, 2.6 GHz, L3 3 MBG630 – CM8062301046404 / CM806230104645 / BX80623G630 / BXC80623G630G630, 2.7 GHz, L3 3 MBG630T – CM8062301046604 / CM806230104665 / BX80623G630TG630T, 2.3 GHz, L3 3 MBG632 – CM8062301049304G632, 2.7 GHz, L2 3 MBG632, 2.7 GHz, L3 3 MBG640 – CM8062307260314 / CM8062307260316 / BX80623G640 / BXC80623G640G640, 2.8 GHz, L3 3 MBG640T – CM8062301002204 / CM8062301002205 / BX80623G640TG640T, 2.4 GHz, L3 3 MBG645 – CM8062301262601 / BX80623G645 / BXC80623G645G645, 2.9 GHz, L3 3 MBG645T – CM8062301263701G645T, 2.5 GHz, L3 3 MBG840 – CM8062301046104 / BX80623G840 / BXC80623G840G840, 2.8 GHz, L3 3 MBG850 – CM8062301046204 / BX80623G850 / BXC80623G850G850, 2.9 GHz, L3 3 MBG860 – CM8062307260237 / CM8062307260239 / BX80623G860 / BXC80623G860G860, 3 GHz, L3 3 MBG860T – CM8062301198300G860T, 2.6 GHz, L3 3 MBG870 – CM8062307260115 / CM8062307260117 / BX80623G870G870, 3.1 GHz, L3 3 MB

Main H61 Giá Bao Nhiêu Tiền? Mua Ở Đâu?

main h61
Main H61

Main H61 hiện nay được bán ở nhiều cửa hàng thiết bị điện tử cũng như trên các trang thương mại điện tử. Giá của main h61 hiện nay dao động từ khoản 630.000 – 750.000đ tùy từng nơi bán cũng như từng loại khác nhau

Main H61
Main H61

Trên đây là các loại Chip CPU tương thích và được kiểm chứng khi chạy với main H61, giá cả của main h61, hy vọng thông tin trên từ Tân Sơn Nhất Airport sẽ giúp ích cho máy tính của bạn!

Top 15 main h61 hỗ trợ cpu nào tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

MainBoard H61 (Main hỗ trợ các loại Chip Socket 1155 Pentium, Intel Core i3, i5, i7 đầu 2 và đầu 3)

 • Tác giả: cameratoanthinh.net
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 4.97 (876 vote)
 • Tóm tắt: Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE; Socket: Intel Socket 1155; Form Factor: ATX; Chipset: Intel H61; CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Core i7 …

Mainboard Samsung H61 – Phúc Ngọc Computer

 • Tác giả: phucngoc.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 4.76 (311 vote)
 • Tóm tắt: Model, H61S1 ; Socket, LGA1155 ( socket 1155) ; Hỗ trợ CPU, Core i3/ i5/ i7 thế hệ 2 hoặc thế hệ 3 ; Chipset, Intel H61 ; Hỗ trợ RAM, DDR3 x 2 DIMM upto 16Gb RAM …

Main h61, h81 Hỗ Trợ CPU Nào. Cách Nhận Biết Chi Tiết Nhất

 • Tác giả: suachuatulanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 4.54 (564 vote)
 • Tóm tắt: Giữa main và cpu phải cung một socket thì mới hỗ trợ cho nhau được. Mình xin ví dụ main gigabyte h61 mds2 có socket 1155 thì chỉ chạy được những …

Main H61 Chạy Cpu Gì

 • Tác giả: suckhoedoisong.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 4.07 (437 vote)
 • Tóm tắt: Main H110 hỗ trợ các chiếc cpu: … Hãng sản xuất Intel Pentium : g4400, g4500, g4560, g4600.Hãng sản xuất Intel bộ vi xử lý Core i3 : i3 6100, i3 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang có 1 chiếc MainBoard máy tính, nhưng bạn đang cần tìm xem mainboard của mình có thể lắp được CPU gì hay có tên gọi khác là CHIP gì? Đây cũng là câu hỏi mà nhiều bạn muốn tự xây dựng cho mình 01 bộ máy tính cũng đang tìm kiếm.Bạn đang xem: …

Main B75 Hỗ Trợ Cpu Nào

 • Tác giả: tvcc.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 3.9 (464 vote)
 • Tóm tắt: MAIN H61, H81, H110, H310, B365, B360, Z390 DÙNG CPU NÀO?Bạn đang có 1 chiếc MainBoard máy tính, nhưng bạn đang cần tìm xem mainboard của …

Main Asus H61 – Bo Mạch Chủ – Mainboard | FTPComputer.com

 • Tác giả: fptcomputer.com
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 3.74 (331 vote)
 • Tóm tắt: Hàng mới 100%, bảo hành 3 năm. Rất trâu bò, thích hợp phòng game cày 24/24. Hỗ trợ CPU 1: Pentum G chợi tốt các game Liên Minh, Đột kích , FiFa. Hỗ trợ CPU …

Mainboard H61 H81 H110 hỗ trợ CPU nào ?

 Mainboard H61 H81 H110 hỗ trợ CPU nào ?
 • Tác giả: huydayvitinh.top
 • Ngày đăng: 12/25/2022
 • Đánh giá: 3.41 (348 vote)
 • Tóm tắt: Main H61 hỗ trợ CPU nào ? Main H81 gắn được chíp nào là câu hỏi các bạn đang muốn tìm hiểu về dòng main này để xây dựng cho mình một cấu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CPU Intel Pentium G2010 CPU Intel Pentium G2020 CPU Intel Pentium G2030 CPU Intel Pentium G2120 CPU Intel Pentium G2130 CPU Intel Core i3-2100 CPU Intel Core i3-2120 CPU Intel Core i3-2120T CPU Intel Core i3-2130 CPU Intel Core i3-3210 CPU Intel …

Main H61, H81 Hỗ Trợ Cpu Nào

 • Tác giả: suamaytinhtannoihcm.info
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 3.32 (486 vote)
 • Tóm tắt: Main H61 hỗ trợ CPU nào · CPU Intel Pentium G2010 · CPU Intel Pentium G2020 · CPU Intel Pentium G2030 · CPU Intel Pentium G2120 · CPU Intel Pentium …

CPU hỗ trợ các đời main hiện tại

CPU hỗ trợ các đời main hiện tại
 • Tác giả: tinnghiadanang.com.vn
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 3.09 (255 vote)
 • Tóm tắt: Main h61, h81, H110, H310, B365, B360, Z390 dùng CPU nào? ; Intel Pentium: g2010, g2020, g2030, g2120, g2130. Intel core i3 : i3 2100, i3 2120, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mainboard (viết tắt là main) hay còn gọi là chính xác bo mạch chủ, là bộ phận phân phối điện có tác dụng và tạo ra mối liên kết giữa các thành phần trong thiết bị lại với nhau. Mainboard thường được gọi với các tên phổ biến như mb, motherboard, main …

Combo Main H61 CPU core i3 Ram 4GB Quạt tản nhiệt tại E3 Audio Miền Nam

 • Tác giả: e3audiomiennam.com
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 2.96 (50 vote)
 • Tóm tắt: COMBO MAIN H61. Tất cả các main H81 chính hãng hàng tháo máy. Ram: 4GB DDR3 Buss 1333/1600. Tặng kèm Fan CPU Zin. Sản phẩm đã được shop test kĩ trước khi …

So sánh Main H61, H81, H110, H310, B365, B360, Z390 – Hỗ trợ CPU nào?

So sánh Main H61, H81, H110, H310, B365, B360, Z390 - Hỗ trợ CPU nào?
 • Tác giả: vitinhhoanglong.com
 • Ngày đăng: 12/17/2022
 • Đánh giá: 2.86 (172 vote)
 • Tóm tắt: Vi tính Hoàng Long chia sẻ kinh nghiệm chọn CPU với main H61, H81, H110, H310, B365, B360, Z390. Main nào phù hợp với bạn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên với các loại CPU i5 hiệu năng làm việc cao như i5 4590, i5 4430 ngoài thực hiện các tác vụ văn phòng cơ bản còn có thể xử lý các tác vụ nặng như: chơi game, chỉnh sửa hình ảnh với Photoshop. Nhưng bạn nên cân nhắc đầu tư RAM và SSD để thực …

Chip core i3 3 số có lắp đc vào main h61 không? – Tinhte

 • Tác giả: tinhte.vn
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 2.72 (118 vote)
 • Tóm tắt: câu hỏi như trên, ae nào có kinh nghiệm vào tư vấn hộ t nhé :D. … lên trang chủ của Main rồi vào phần support để xem hỗ trợ những cpu nào nhé bạn!

So sánh Main H61 và H81

So sánh Main H61 và H81
 • Tác giả: tapchicongnghemaytinh.com
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 2.64 (154 vote)
 • Tóm tắt: Mainboard H61 và H81 có gì giống nhau? … Có thể đoán được rằng, Mainboard H81 sẽ hỗ trợ CPU “đời cao hơn” H61. Cụ thể:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với cấu hình máy tính văn phòng năm 2021, bạn vẫn có thể sử dụng các dòng CPU Intel đời thấp nhưng thuộc dòng Core i như: Core i3 hoặc Core i5 thế hệ 3, thế hệ 4. Những mã CPU này vẫn có thể đem đến hiệu năng làm việc tốt cho các bộ máy tính thức …

H61M-K – Chi tiết kĩ thuật|Bo Mạch Chủ|ASUS Việt Nam

 • Tác giả: asus.com
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.51 (61 vote)
 • Tóm tắt: Tham khảo www.asus.com để xem danh sách hỗ trợ CPU、Chipset : Intel® … HD * 2 、cổng USB:Bộ chip Intel® H61(B3) : 8 x Cổng USB 2.0 (4 ở mặt sau, màu xanh, …

Main h81,Main h61,Main H110 lắp được chip gì?

 • Tác giả: adseoz.com
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 2.36 (179 vote)
 • Tóm tắt: Giữa main và cpu phải cung một socket thì mới hỗ trợ cho nhau được. Mình xin ví dụ main gigabyte h61 mds2 có socket 1155 thì chỉ chạy được các …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Ứng Dụng

Recommended For You