5 cách giải quyết lỗi không vào được game Audition

“Lỗi game Audition không vào được game là một vấn đề phổ biến mà người chơi gặp phải. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này một cách đơn giản và hiệu quả. Không cần lo lắng nữa, hãy tiếp tục đọc để trở lại với trò chơi yêu thích của bạn!”

Nội dung bài viết

Cách khắc phục lỗi không vào được game Audition – Nhịp điệu cuộc sống

1. Lỗi không chạy ActiveX khi đăng nhập

– Kiểm tra trình duyệt Internet của bạn có cho phép chạy ActiveX hay không. Nếu chưa, hãy thực hiện các bước sau:
– Với trình duyệt Internet Explorer: Vào thanh Tools -> Internet Options -> Security -> Internet -> Custom level và Enable cho chức năng Automatic Prompting for ActiveX controls, sau đó khởi động lại IE.
– Với các trình duyệt khác (FireFox, Advant, Nescape…): Khuyến cáo sử dụng trình duyệt Internet Explorer để truy cập vào trang web Audition. Nếu vẫn muốn sử dụng trình duyệt khác, bạn có thể cài thêm Extension IE Tabs để có thể chơi được Audition.

2. Lỗi patcher (thực thi sai)

– Có 3 khả năng xảy ra lỗi patcher:
– Mạng internet hoặc trình duyệt Internet của bạn không kết nối được tới Audition. Hãy kiểm tra lại mạng internet và cài đặt lại trình duyệt.
– Tải bản client mới nhất (AUDITION06_beta_.exe) để tránh lỗi patcher và lỗi tự động cập nhật trong tương lai. Khi cài đặt bản AUDITION06_beta_.exe, không cần phải cài patcher.
– Tránh đặt tên account có dấu cách (phím space) hoặc sử dụng tiếng Việt. Điều này có thể gây ra lỗi thực thi sai khi vào game.

3. Các công cụ cần thiết để chơi Audition

– Đối với trình duyệt Internet Explorer:
– Cài đặt ActiveX để có thể chơi được game. Nếu chưa cài ActiveX, khi vào trang web Audition hoặc ấn nút “Play now” sau khi đăng nhập, trình duyệt sẽ yêu cầu tải về ActiveX (E-Motion activeX). Tiến hành cài đặt và khởi động lại trình duyệt để bắt đầu chơi.
– Kiểm tra lại chế độ bảo mật của trình duyệt tại thanh Tools -> Internet Options -> Security -> Internet -> Custom level và Enable cho chức năng Automatic Prompting for ActiveX controls. Sau đó khởi động lại IE để có thể cài ActiveX bình thường.

– Đối với các trình duyệt khác (FireFox, Advant, Nescape…):
– Khuyến cáo sử dụng trình duyệt Internet Explorer để truy cập vào trang web Audition.
– Nếu muốn sử dụng trình duyệt khác, bạn có thể cài thêm Extension IE Tabs. Với trình duyệt FireFox Mozilla, vào Tools -> Extension -> Get more Extension để tìm và cài đặt IE Tabs 1.0.9. Sau khi cài đặt thành công, thêm địa chỉ trang chủ Audition (http://au.vtc.vn) vào Sites Filter trong Options của IE Tabs để có thể chơi được bình thường.

– Nên tắt chế độ Popup block trên thanh IE trước khi cài ActiveX.

Thân! TM BQT Audition – Nhịp điệu cuộc sống

Hướng dẫn sửa lỗi không chơi được game Audition – Nhịp điệu cuộc sống

Lỗi cập nhật thông tin nhân vật

– Đăng nhập vào trang chủ Audition bằng nick CBKG và cập nhật thông tin về nhân vật (Tên nhân vật và giới tính).
– Nếu sau khi cập nhật mà vẫn hiện yêu cầu cập nhật khi đăng nhập qua nút Play now, kiểm tra trình duyệt Internet của bạn có cho phép chạy ActiveX hay không.
– Để khắc phục lỗi này, xem mục 3 để biết cách cài đặt lại trình duyệt.

Lỗi patcher (thực thi sai)

– Lỗi patcher có thể xảy ra do mạng internet hoặc trình duyệt Internet không thể kết nối tới Audition.
– Kiểm tra lại kết nối internet và trình duyệt của bạn.
– Tải bản client mới nhất (AUDITION06_beta_.exe) để tránh lỗi patcher và lỗi tự động cập nhật trong tương lai.
– Khi cài đặt bản AUDITION06_beta_.exe, không cần phải cài patcher vì patcher chỉ là file sửa lỗi cho phiên bản Audition cũ.

Lỗi khi tạo account

– Tránh việc đặt tên account có kèm theo dấu cách (phím space) hoặc sử dụng tiếng Việt.
– Máy chủ sẽ thông báo bạn đã tạo thành công account nhưng khi vào game sẽ báo lỗi thực thi sai.
– Để tránh lỗi này, hãy chú ý không sử dụng phím cách trên bàn phím, các phím đặc biệt và không sử dụng tiếng Việt khi lập account.

Cài đặt ActiveX cho trình duyệt Internet Explorer

– Đối với trình duyệt Internet Explorer, cài đặt ActiveX để có thể chơi được game.
– Nếu chưa cài ActiveX, khi vào trang web hoặc ấn nút “Play now” sau khi đăng nhập, trình duyệt yêu cầu tải về ActiveX (E-Motion activeX).
– Cài đặt và khởi động lại trình duyệt để có thể bắt đầu chơi.
– Nếu đã cài ActiveX mà vẫn không thể chơi được, kiểm tra lại chế độ bảo mật của trình duyệt tại thanh Tools -> Internet Options -> Security -> Internet -> Custom level và Enable cho chức năng Automatic Prompting for ActiveX controls. Khởi động lại IE để cài đặt bình thường.

Trình duyệt khác ngoại trừ Internet Explorer

– Audition – Nhịp điệu cuộc sống không tương thích với các trình duyệt khác ngoại trừ Internet Explorer và có thể gặp nhiều lỗi trong quá trình sử dụng.
– Khuyến cáo sử dụng Internet Explorer cài sẵn trong máy để truy cập vào trang web.
– Nếu bạn sử dụng thành thạo các trình duyệt khác, có thể cài đặt Extension IE Tabs cho Firefox Mozilla.
– Vào Tools -> Extension -> Get more Extension để tìm và cài đặt IE Tabs 1.0.9.
– Sau khi cài đặt thành công, quay lại Extension và click vào IE Tabs, sau đó click vào Options và Add địa chỉ trang chủ Audition: http://au.vtc.vn vào Sites Filter để chơi được bình thường.
– Chú ý tắt chế độ Popup block trên thanh IE trước khi Install ActiveX.

Thân! TM BQT Audition – Nhịp điệu cuộc sống

Lỗi không thể truy cập vào game Audition – Nhịp điệu cuộc sống: Cách giải quyết

1. Lỗi không chơi được sau khi đăng nhập bằng nick CBKG tại trang chủ Audition và cập nhật thông tin về nhân vật

– Kiểm tra xem trình duyệt Internet của bạn đã cho phép chạy ActiveX chưa. Nếu chưa, hãy cài đặt ActiveX để có thể chơi game.
– Nếu đã cài ActiveX mà vẫn không thể chơi được, hãy kiểm tra lại cấu hình bảo mật của trình duyệt và đảm bảo rằng chức năng Automatic Prompting for ActiveX controls đã được kích hoạt.

2. Lỗi patcher (thực thi sai)

– Kiểm tra kết nối Internet của bạn và cài đặt lại trình duyệt Internet nếu cần.
– Tải và cài đặt bản client mới nhất (AUDITION06_beta_.exe) để tránh lỗi patcher.
– Đối với các tài khoản đã đặt tên có dấu cách hoặc sử dụng tiếng Việt, hãy tạo tên mới không sử dụng các ký tự đặc biệt và tiếng Việt.

3. Truy cập game Audition – Nhịp điệu cuộc sống từ trang web

– Đối với trình duyệt Internet Explorer, cài đặt ActiveX để có thể chơi game. Nếu chưa cài, trình duyệt sẽ yêu cầu tải về ActiveX (E-Motion activeX). Cài đặt và khởi động lại trình duyệt.
– Đối với các trình duyệt khác (FireFox, Advant, Nescape…), khuyến nghị sử dụng trình duyệt Internet Explorer hoặc cài đặt Extension IE Tabs để có thể chơi Audition.

Không thể đăng nhập vào game Audition – Nhịp điệu cuộc sống: Cách xử lý vấn đề

Vấn đề 1: Lỗi cập nhật thông tin khi đăng nhập

– Đầu tiên, kiểm tra trình duyệt Internet của bạn đã cho phép chạy ActiveX chưa. Nếu chưa, hãy mở trình duyệt và vào mục cài đặt để cho phép chạy ActiveX.
– Nếu bạn đã cập nhật thông tin nhân vật nhưng vẫn gặp lỗi yêu cầu cập nhật khi đăng nhập qua nút “Play now”, hãy kiểm tra lại trình duyệt Internet của bạn và cho phép chạy ActiveX.

Vấn đề 2: Lỗi patcher (thực thi sai)

– Lỗi patcher có thể xảy ra do mạng internet hoặc trình duyệt Internet không kết nối được tới Audition. Hãy kiểm tra kết nối mạng và cài đặt lại trình duyệt nếu cần.
– Để tránh lỗi patcher, hãy tải bản client mới nhất (AUDITION06_beta_.exe) từ trang web chính thức của Audition. Khi cài đặt bản này, bạn sẽ không cần phải cài patcher (vì patcher chỉ dành cho phiên bản Audition cũ).

Vấn đề 3: Lỗi khi tạo account

– Một số bạn có thể gặp lỗi khi tạo account do đặt tên có kèm dấu cách (phím space) hoặc sử dụng tiếng Việt. Để tránh lỗi này, hãy chú ý không sử dụng phím cách trên bàn phím, các phím đặc biệt và không dùng tiếng Việt khi lập account.

Cách xử lý với trình duyệt Internet Explorer

– Đối với trình duyệt Internet Explorer, bạn cần cài đặt ActiveX để có thể chơi được game. Nếu chưa cài ActiveX, trình duyệt sẽ yêu cầu bạn tải về ActiveX (E-Motion activeX) khi bạn nhấn nút “Play now” sau khi đăng nhập. Hãy tiến hành cài đặt và khởi động lại trình duyệt để bắt đầu chơi.
– Nếu đã cài ActiveX mà vẫn không thể chơi được, hãy kiểm tra lại chế độ bảo mật của trình duyệt. Vào thanh Tools -> Internet Options -> Security -> Internet -> Custom level và Enable cho chức năng Automatic Prompting for ActiveX controls. Sau đó, khởi động lại IE để có thể cài bình thường.

Cách xử lý với các trình duyệt khác

– Audition – Nhịp điệu cuộc sống không tương thích với các trình duyệt khác ngoại trừ Internet Explorer và có thể gặp nhiều lỗi trong quá trình sử dụng. Hãy sử dụng Internet Explorer cài sẵn trong máy để truy cập vào trang web.
– Tuy nhiên, nếu bạn đã quen với các trình duyệt khác như FireFox Mozilla, bạn có thể cài thêm Extension IE Tabs để chơi Audition. Vào Tools -> Extension -> Get more Extension, tìm và cài đặt IE Tabs 1.0.9. Sau khi cài đặt thành công, quay lại Extension và click vào IE Tabs, sau đó click vào Options và Add địa chỉ trang chủ Audition: http://au.vtc.vn vào Sites Filter để chơi được bình thường.

Thân! TM BQT Audition – Nhịp điệu cuộc sống

Giải pháp cho vấn đề không chơi được game Audition – Nhịp điệu cuộc sống

1. Cập nhật thông tin nhân vật

– Đăng nhập vào trang chủ Audition bằng nick CBKG đã đăng kí trên Cao Bồi Không Gian và cập nhật thông tin về nhân vật (Tên nhân vật và giới tính). Nếu sau khi cập nhật mà vẫn hiện yêu cầu cập nhật khi đăng nhập qua nút “Play now”, kiểm tra xem trình duyệt Internet của bạn có cho phép chạy ActiveX hay không. Nếu không, hãy thực hiện các bước khắc phục ở mục 3.

2. Lỗi patcher (thực thi sai)

– Có 3 khả năng xảy ra lỗi patcher:
i. Mạng internet hoặc trình duyệt Internet của bạn không thể kết nối tới Audition. Kiểm tra lại trình duyệt để xem cách cài đặt lại.
ii. Hãy tải bản client mới nhất (AUDITION06_beta_.exe) để tránh lỗi patcher và lỗi tự động cập nhật trong tương lai. Khi cài đặt bản AUDITION06_beta_.exe, không cần phải cài patcher vì patcher chỉ là file sửa lỗi cho phiên bản Audition cũ.
iii. Tránh đặt tên tài khoản có dấu cách (phím space) hoặc sử dụng tiếng Việt. Điều này có thể gây ra lỗi thực thi sai khi vào game. Hãy chú ý và không sử dụng phím cách trên bàn phím, các phím đặc biệt (*/\+_&^%..) và không dùng tiếng Việt khi lập tài khoản.

3. Các công cụ cần thiết

– Đối với trình duyệt Internet Explorer, bạn cần cài đặt ActiveX để chơi game. Nếu chưa cài, khi vào trang web hoặc ấn nút “Play now” sau khi đăng nhập, trình duyệt sẽ yêu cầu bạn tải về ActiveX (E-Motion activeX). Thực hiện cài đặt và khởi động lại trình duyệt để bắt đầu chơi. Nếu đã cài ActiveX mà vẫn không chơi được, kiểm tra lại chế độ bảo mật của trình duyệt trong thanh Tools -> Internet Options -> Security -> Internet -> Custom level và Enable cho chức năng Automatic Prompting for ActiveX controls, sau đó khởi động lại IE để tiến hành cài đặt.

– Đối với các trình duyệt khác (FireFox, Advant, Nescape…), Audition – Nhịp điệu cuộc sống không tương thích với các trình duyệt này ngoại trừ Internet Explorer và có thể gây ra nhiều lỗi trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chơi Audition bằng cách sử dụng trình duyệt FireFox Mozilla và cài đặt Extension IE Tabs (vào Tools -> Extension -> Get more Extension). Tìm và cài đặt IE Tabs 1.0.9, sau đó quay lại Extension, click vào IE Tabs, click Options và Add địa chỉ trang chủ Audition: http://au.vtc.vn vào Sites Filter để chơi game bình thường. Ngoài ra, hãy tắt chế độ Popup block trên thanh IE trước khi cài đặt ActiveX.

Thân! TM BQT Audition – Nhịp điệu cuộc sống

Lỗi patcher khi chạy game Audition – Nhịp điệu cuộc sống: Cách khắc phục

Lỗi patcher khi chạy game Audition - Nhịp điệu cuộc sống: Cách khắc phục

Khi gặp lỗi patcher khi chạy game Audition – Nhịp điệu cuộc sống, có thể áp dụng các cách khắc phục sau:

1. Kiểm tra kết nối internet và trình duyệt: Lỗi patcher có thể xảy ra do mạng internet hoặc trình duyệt không kết nối được tới Audition. Hãy kiểm tra lại kết nối internet và cài đặt lại trình duyệt để đảm bảo kết nối ổn định.

2. Tải bản client mới nhất: Để tránh lỗi patcher, bạn nên tải về bản client mới nhất của Audition (AUDITION06_beta_.exe). Bạn cũng không cần phải cài đặt patcher khi cài đặt bản AUDITION06_beta_.exe vì patcher chỉ là file sửa lỗi cho phiên bản Audition cũ.

3. Kiểm tra tên tài khoản: Một số lỗi patcher có thể xảy ra do tên tài khoản chứa dấu cách hoặc sử dụng tiếng Việt. Để tránh lỗi này, hãy chú ý không sử dụng dấu cách trên bàn phím (phím space), các phím đặc biệt (*/\+_&^%..) và không sử dụng tiếng Việt khi lập tài khoản.

4. Cài đặt ActiveX: Đối với trình duyệt Internet Explorer, bạn cần cài đặt ActiveX để có thể chơi được game. Nếu chưa cài đặt ActiveX, trình duyệt sẽ yêu cầu bạn tải về ActiveX (E-Motion activeX) khi bạn nhấn nút “Play now” sau khi đăng nhập. Hãy tiến hành cài đặt và khởi động lại trình duyệt để có thể bắt đầu chơi. Nếu đã cài ActiveX mà vẫn không thể chơi được, hãy kiểm tra lại chế độ bảo mật của trình duyệt và enable cho chức năng Automatic Prompting for ActiveX controls trong Options.

5. Sử dụng trình duyệt tương thích: Audition – Nhịp điệu cuộc sống chỉ tương thích với trình duyệt Internet Explorer và có thể gặp lỗi khi sử dụng các trình duyệt khác như FireFox, Advant, Nescape… Tuy nhiên, nếu bạn thành thạo các trình duyệt này, bạn có thể sử dụng Extension IE Tabs để chơi Audition. Cài đặt Extension IE Tabs và thêm địa chỉ trang chủ Audition vào Sites Filter để có thể chơi bình thường.

Nhớ tắt chế độ Popup block trên thanh IE trước khi cài đặt ActiveX.

Thủ thuật để sửa lỗi không vào được game Audition – Nhịp điệu cuộc sống

Có nhiều trường hợp khi chơi game Audition – Nhịp điệu cuộc sống mà gặp phải lỗi không vào được. Dưới đây là một số thủ thuật giúp bạn khắc phục các lỗi này:

Lỗi cập nhật thông tin nhân vật

Đôi khi sau khi cập nhật thông tin về nhân vật (tên nhân vật và giới tính) trên trang chủ Audition, vẫn hiển thị yêu cầu cập nhật khi đăng nhập qua nút “Play now”. Để khắc phục lỗi này, hãy kiểm tra xem trình duyệt Internet của bạn đã cho phép chạy ActiveX hay chưa. Nếu chưa, bạn có thể tìm hiểu cách khắc phục trong mục 3.

Lỗi patcher (thực thi sai)

Có ba khả năng xảy ra khi gặp lỗi patcher:

1. Mạng internet hoặc trình duyệt Internet của bạn không thể kết nối tới Audition. Hãy kiểm tra lại cài đặt của trình duyệt để xem cách khắc phục.

2. Tải bản client mới nhất (AUDITION06_beta_.exe) để tránh gặp lỗi patcher. Khi cài đặt bản này, bạn không cần phải cài patcher vì patcher chỉ là file sửa lỗi cho phiên bản Audition cũ.

3. Tránh đặt tên tài khoản có kèm dấu cách (phím space) hoặc sử dụng tiếng Việt. Điều này có thể gây ra lỗi thực thi sai khi vào game. Hãy chú ý không sử dụng phím cách trên bàn phím và các phím đặc biệt, cũng như không sử dụng tiếng Việt khi lập tài khoản.

Đối với trình duyệt Internet Explorer

Nếu bạn sử dụng trình duyệt Internet Explorer, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt ActiveX để có thể chơi được game. Nếu chưa, khi vào trang web hoặc ấn nút “Play now” sau khi đăng nhập, trình duyệt sẽ yêu cầu bạn tải về ActiveX (E-Motion activeX). Cài đặt và khởi động lại trình duyệt để bắt đầu chơi. Nếu đã cài ActiveX mà vẫn không thể chơi được, hãy kiểm tra lại chế độ bảo mật của trình duyệt tại thanh Tools -> Internet Options -> Security -> Internet -> Custom level và Enable cho chức năng Automatic Prompting for ActiveX controls, sau đó khởi động lại IE để cài đặt.

Đối với các trình duyệt khác

Audition – Nhịp điệu cuộc sống không tương thích với các trình duyệt khác ngoại trừ Internet Explorer và có thể gặp nhiều lỗi trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng thành thạo các trình duyệt khác để chơi Audition. Ví dụ, với trình duyệt FireFox Mozilla, bạn có thể cài đặt Extension IE Tabs (vào Tools -> Extension -> Get more Extension), sau đó tìm và cài đặt IE Tabs 1.0.9. Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể thêm địa chỉ trang chủ Audition vào Sites Filter để có thể chơi bình thường. Ngoài ra, hãy chú ý tắt chế độ Popup block trên thanh IE trước khi cài ActiveX.

Đó là một số thủ thuật giúp bạn khắc phục lỗi không vào được game Audition – Nhịp điệu cuộc sống. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn!

Tóm lại, lỗi game Audition không vào được game là một vấn đề phổ biến mà người chơi gặp phải. Để giải quyết vấn đề này, người chơi có thể thử khởi động lại game, kiểm tra kết nối internet và cập nhật phiên bản mới nhất của game. Nếu vẫn gặp trục trặc, nên liên hệ với nhà phát triển hoặc dịch vụ hỗ trợ để được giúp đỡ.