Danh sách 18 hôm nay là lễ gì của đạo thiên chúa hot nhất

Bài này Thiết Kế NTX sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về hôm nay là lễ gì của đạo thiên chúa hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

LUẬT DỰ LỄ NGÀY CHÚA NHẬT VÀ CÁC NGÀY LỄ BUỘC

ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Điều răn thứ nhất trong “Sáu điều răn Hội Thánh” đã quy định: “Xem lễ ngày chúa nhật cùng các ngày lễ buộc”.

1. CÁC NGÀY CHÚA NHẬT VÀ CÁC NGÀY LỄ BUỘC CHÍNH YẾU KHÁC

Bộ giáo luật hiện hành đã ấn định các ngày lễ buộc (dies festus de precepto) như sau (Điều 1246 §1):

– Tất cả các ngày Chúa nhật là ngày cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua theo truyền thống Tông đồ, ngày đó phải được giữ như là ngày lễ buộc chính yếu trong Giáo Hội toàn cầu.1

– Bốn lễ kính mầu nhiệm của Đức Kitô: lễ Sinh Nhật Đức Giêsu Kitô, lễ Hiển Linh, lễ Thăng Thiên, lễ Mình và Máu Rất Thánh Đức Kitô;

– Ba lễ kính Đức Maria: lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời;

– Ba lễ dành cho các Thánh: lễ Thánh Giuse, lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, lễ Các Thánh.

Tuy nhiên, Hội Đồng Giám Mục có thể xin Tông Toà huỷ bỏ hoặc chuyển một số lễ buộc sang ngày Chúa Nhật (điều 1246 §2)

Tại Việt Nam, các Đức Giám Mục, theo Điều 2 và 1246 §, duy trì các đặc ân vẫn có đối với các lễ buộc, nghĩa là:

– Tại Giáo tỉnh Hà Nội, ngoài các ngày Chúa Nhật, chỉ buộc giữ “Tứ Quý”, tức là 4 ngày lễ trọng: lễ Giáng Sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ Đức Mẹ Lên Trời và lễ các Thánh Nam Nữ.

– Tại các Giáo tỉnh Huế và Giáo tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh, ngoài các ngày Chúa nhật, chỉ buộc giữ lễ Chúa Giáng Sinh.2

Ngoài ra, Giáo luật còn cho phép các Giám Mục giáo phận cũng có thể ấn định các ngày lễ buộc cho giáo phận hay một vài nơi trong giáo phận, nhưng chỉ từng lần mà thôi (Điều 1244 §2)

2. THAM DỰ THÁNH LỄ

Theo điều 1247 của Bộ Giáo luật, các tín hữu buộc phải tham dự Thánh Lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác.

2.1.Đối tượng bị buộc

Theo Điều 11, buộc những tín hữu (đã được rửa tội trong Giáo Hội Công giáo hay đã được nhận vào Giáo Hội Công Giáo) đã sử dụng đủ trí khôn và đã được 7 tuổi trọn.

2.2.Mức độ ràng buộc

Luật tham dự thánh lễ buộc người Công giáo tận trong lương tâm.

“Luật buộc theo lương tâm đặt nền tảng trên một nhu cầu nội tâm mà các Kitô hữu thuộc các thế kỷ đầu đã cảm nhận cách mạnh mẽ, Giáo Hội đã không ngừng xác nhận bổn phận đó, mặc dù Giáo Hội đã nghĩ rằng không cần phải bắt buộc ngay từ đầu. Chỉ sau này khi thấy một số người nguội lạnh hoặc khinh thường bổn phận đó, thì Giáo Hội mới phải xác định rõ rệt bổn phận phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật: thông thường nhất là Giáo Hội khuyến khích họ làm tròn bổn phận, nhưng thỉnh thoảng Giáo Hội cũng phải dùng cả những biện pháp do giáo luật ấn định rõ ràng. Đó là điều Giáo Hội đã làm qua những công đồng riêng khác nhau kể từ thế kỷ thứ tư (thí dụ như ở công đồng Elvire năm 300: công đồng này không nói đến bổn phận, nhưng lại nói đến những hình phạt nếu vắng mặt ba Chúa nhật), nhất là kể từ thế kỷ thứ sáu trở đi (như công đồng Adge vào năm 506 quy định điều đó). Tất cả những sắc lệnh này của các công đồng riêng đã dấn đến một thói quen chung có tính cách bắt buộc như một bổn phận, như một sự việc hoàn toàn bình thường.

Lần đầu tiên Bộ Giáo luật năm 1917 đã làm cho truyền thống này thành một luật phổ quát. Bộ Giáo luật hiện hành đã giữ lại khoản luật đó khi quy định: “Vào ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác, người tín hữu có bổn phận phải tham dự thánh lễ”. Luật này thường được hiểu là một luật buộc nặng: đây cũng là lời dạy bảo của Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và người ta dễ dàng hiểu tại sao Chúa nhật lại có tầm quan trọng đối với đời sống tín hữu như vậy”.3

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2181, quy định:

“Thánh lễ Chúa nhật đặt nền tảng và xác định toàn bộ cuộc sống người tín hữu. Do đó, mọi tín hữu phải tham dự thánh lễ vào ngày buộc, trừ khi có một lý do quan trọng (như bệnh hoạn, chăm sóc trẻ sơ sinh) hay được cha sở miễn chuẩn (x. Điều 1245). Ai cố tình vi phạm sẽ mắc tội trọng”.

2.3. Cách thức tham dự Thánh Lễ

2.3.1. Tham dự trọn vẹn

Người tín hữu có bổn phận phải tham dự trọn vẹn thánh lễ trong các ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.

Thánh lễ gồm hai phần, phần phụng vụ Lời Chúa và phần phụng vụ Thánh Thể, được liên kết với nhau một cách chặt chẽ đến nỗi chỉ làm thành một hành vi thờ phượng duy nhất (x. Hiến chế SC 56). Cho nên người tín hữu phải tham dự đầy đủ cả hai phần.

2.3.2 Hiện diện và có ý thức

Tham dự thánh lễ có nghĩa là phải có mặt tại chỗ và phải có ý thức:

– Các tín hữu phải có mặt với cả thân xác để cử hành thánh lễ trong các ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.

– Các tín hữu phải tham dự thánh lễ với lòng sùng kính với sự chú ý.

“Mẹ Giáo Hội tha thiết ước mong toàn thể tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn ý thức và linh động. Do chính bản tính, Phụng Vụ đòi hỏi việc tham dự như thế;” (Hiến chế SC số 14).

2.4 Tham dự thánh lễ chiều hôm trước ngày lễ buộc và ngày thứ bảy

Điều 1248 §1 quy định:

“Người nào tham dự Thánh Lễ được cử hành theo nghi thức Công giáo trong chính ngày lễ hoặc chiều ngày áp lễ ở bất cứ nơi nào, thì đã giữ trọn luật buộc phải tham dự Thánh Lễ”.

Bộ Giáo luật hiện hành cho phép tham dự Thánh Lễ “ở bất cứ nơi nào”4 không còn hạn chế như Bộ Giáo luật cũ (x. CIC/17, Điều 1249).

Giáo luật chỉ nói là “tham dự Thánh Lễ được cử hành theo nghi thức Công giáo”, chứ không ấn định loại Thánh Lễ, cho nên tín hữu có thể tham dự bất cứ Thánh Lễ nào (lễ cưới, lễ an táng, lễ giỗ, lễ tạ ơn) miễn là được cử hành theo nghi thức Công giáo.5

Mặc dù nguyên tắc chung theo Giáo Luật tính một ngày bắt đầu từ nửa đêm cho đến nửa đêm (x. Điều 202 §1), nhưng việc cử hành ngày Chúa nhật và các ngày lễ trọng bắt đầu ngay từ chiều hôm trước (vespere6 diei praecedentis)7

“Vì luật buộc người tín hữu phải tham dự thánh lễ Chúa nhật, trừ khi có ngăn trở trầm trọng, nên các vị mục tử có nghịa vụ phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ có thể giữ trọn điều luật này. Chính theo chiều hướng này mà có những quy định theo luật Giáo Hội, chẳng hạn như linh mục có quyền được cử hành hơn một lễ vào Chúa nhật và các ngày lễ buộc, sau khi được phép của vị Giám mục giáo phận, việc lập ra các thánh lễ vào buổi chiều và việc ấn định thời giờ thích hợp để giữ trọn luật buộc – bắt đầu từ chiều thứ Bảy, vào lúc đọc Kinh Chiều I của Chúa nhật. Thật vậy, theo quan điểm phụng vụ, ngày lễ bắt đầu từ Kinh Chiều I này. Vì thế, phụng vụ thánh lễ đó thỉnh thoảng được gọi là: “lễ vọng”, thật ra là “ngày lễ Chúa nhật”, mà vị Chủ tế buộc phải giảng và đọc lời nguyện tín hữu.

Ngoài ra, các vị mục tử nên nhắc nhở cho các tín hữu hiểu rằng: trong trường hợp họ vằng mặt ở nơi thường trú vào ngày Chúa nhật, họ phải lo tham dự thánh lễ ở nơi họ đến, và như thế làm phong phú cho cộng đoàn tín hữu địa phương bằng chứng tá cá nhân của mình. Đồng thời, các cộng đoàn địa phương ấy nên nhiệt tình đón các anh chị em đến từ bên ngoài cộng đoàn. Đặc biệt, trong những nơi thu hút được nhiều du khách và khách hành hương đến viếng thăm, cần phải cung cấp sự trợ giúp tôn giáo đặc biệt”.8

2.5. Miễn tham dự thánh lễ

2.5.1. Trường hợp bất khả kháng vì những lý do tương đối nghiêm trọng.

Được miễn dự lễ những ai không thể tham dự vì những lý do tương đối nghiêm trọng: như gặp những khó khăn quá lớn hay có khả năng gây hại cho mình hay cho người khác về thể xác hay tinh thần, hoặc do bản chất đặc biệt của công việc.

“Cách riêng, những người sau đây được miễn dự lễ:

– Người bệnh và người đang dưỡng bệnh, mà nếu dự lễ có thể gây thiệt hại;

– Người ở xa nhà thờ (đi bộ mất một giờ nến là người khoẻ…)

– Người quá nghèo không có y phục tươm tất hay không thể trả phí tổn đi lại;

– Người bị ngăn trở do nghĩa vụ nghề nghiệp hoặc nghĩa vụ của bậc sống, do nghĩa vụ phải cấp cứu hay do các công tác bác ái khẩn cấp;

– Con cái, vợ hay người làm thuê có thể bị thất sủng nặng nề với cha mẹ, chồng hay chủ nếu đi dự lễ”.9

2.5.2. Trường hợp giáo quyền miễn chuẩn tham dự thánh lễ

Điều 1245 quy định:

“Miễn là vẫn giữ nguyên quyền của Giám mục giáo phận được nói đến ở điều 87, vì một lý do chính đáng, và theo quy định của Giám Mục giáo phận, cha sở, trong từng trường hợp, có thể miễn chuẩn nghĩa vụ phải giữ một ngày lễ hay một ngày sám hối hoặc thay thế nghĩa vụ ấy bằng một việc đạo đức khác; Bề Trên của một hội dòng hay của một tu đoàn tông đồ cũng có những quyền ấy đối với những người thuộc quyền mình và những người khác đêm ngày cư ngụ trong nhà mình, nếu hội dòng và tu đoàn thuộc luật giáo hoàng”.

Để xin miễn chuẩn, có thể đích thân đến xin, hoặc sử dụng thư từ, điện thoại, điện tín, hoặc qua trung gian người thứ ba.

2.6. Cử hành phụng vụ Lời Chúa

Điều 1248 §2 quy định:

“Nếu không thể tham dự việc cử hành Thánh Lễ vì thiếu thừa tác viên có chức thánh hay vì bất cứ một lý do nghiêm trọng nào khác, tha thiết khuyên nhủ các tín hữu nên tham dự phụng vụ Lời Chúa được cử hành theo những quy định của Giám Mục giáo phận trong nhà thờ giáo xứ, nếu có, hoặc tại một nơi thánh nào khác, hoặc nên cầu nguyện trong một thời gian thích hợp, cách riêng tư hoặc với gia đình, hoặc với các nhóm gia đình, tùy dịp”.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong Tông thư “Ngày của Chúa” Dies Domini, số 53, đã đề cập đến vấn đề này như sau:

“Hiện nay, vẫn còn có nhiều xứ đạo không có linh mục cử hành Lễ Tạ Ơn Chuá nhật. Điều này thường xảy ra trong các Giáo Hội non trẻ, nơi có một linh mục duy nhất nhưng lại có trách nhiệm mục vụ đối với các tín hữu sống tản mác trong một miền rộng lớn. Tuy nhiên, ta cũng gặp thấy những hoàn cảnh cấp bách tương tự trong các giáo xứ có truyền thống Kitô giáo lâu đời, vì số các linh mục giảm sút nghiêm trọng khiến mỗi giáo xứ không thể có một linh mục được. Trong những trường hợp không thể cử hành lễ tạ ơn, Giáo Hội vẫn khuyến khích việc tụ họp các tín hữu vào Chúa nhật dù vắng bóng linh mục, nhưng phải tuân theo những chỉ thị và hướng dẫn do Toà Thánh đưa ra, mà việc thực hiện được giao cho các Hội Đồng Giám Mục. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn phải theo đuổi là cử hành hy tế của thánh lễ, cách thứ duy nhất hiện tại hóa đích thực cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu, là sự hiện tại hoá duy nhất và trọng vẹn của cộng đoàn tạ ơn, mà vị linh mục chủ toạ nhân danh Đức Kitô, khi bẻ tấm bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể. Vì thế trên bình diện mục vụ, ta phải dùng mọi biện pháp cần thiết để các tín hữu, thường xuyên thiếu thốn cuộc cử hành tạ ơn này, có thể được hưởng lợi ích tối đa, bằng cách sắp xếp để một linh mục có mặt định kỳ, hoặc tận dụng tối đa các dịp thuận tiện để quy tụ vào một chỗ trung tâm có thể tiếp đón các nhóm khác nhau ở xa đến”.

1. Hiến chế về Phụng vụ thánh, số 106: “Theo tông truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm phục sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật. Thực vậy, trong ngày đó các Kitô hữu phải họp nhau lại để nghe Lời Chúa và tham dự Lễ Tạ Ơn, để kính nhớ cuộc Thương Khó, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã dùng sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động” (1 Pr 1,3). Vì vậy, ngày Chúa Nhật là ngày lễ độc đáo phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, để ngày ấy trở thành ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. Các cuộc lễ khác, nếu không thật sự là lễ rất quan trọng thì không được lấn át ngày Chúa nhật, vởi vì ngày Chúa Nhật là nền tảng và trung tâm của cả năm phụng vụ”.

2. x. Thông cáo Uỷ Ban Phụng Tự/ HĐGMVN. Tháng 4/1991.

3. GIOAN PHAOLÔII, Tông thư “Ngày của Chúa” Dies Domini, ban hành ngày 31-5-1998, số 47.

4. Xin lưu ý, cuốn “những ngày lễ Công Giáo 2007-2008”, trang 6, trích dẫn Điều 1248 §1 như sau: “Ai tham dự thánh lễ vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ”. Trích dẫn này còn thiếu hai chi tiết quan trọng: Thánh Lễ “được cử hành theo nghi thức Công Giáo” và “ở bất cứ nơi nào”.

5. x. JOHN M. HUELS, “Book IV: The Sanctifying function of the Church (cc. 834-1253)”, in The Code of canon Law: A Text and a Commentari, commissioned by The Canon Law Society of America, edited b Jemes A. Corriden, Thomas J. Green, Donald E, Heintschel, New York-Mahwah, Paulist Press, 1985, tr. 1445.

6. Bộ giáo luật dùng từ “vesper” (evening) chứ không nói là “post meridiem” (afternoon). Nếu như thế thì “chiều” phải tính từ 16 giờ (4:00 P.M). Tuy nhiên trong Tông thư “Ngày của Chúa” Dies Domini, ban hành ngày 31-5-1998, số 49, ngày lễ bắt đầu từ Kinh Chiều 1, nghĩa là vào khoảng 14 giờ (2:00 P.M).

7. Những quy luật tổng quát về năm phụng vụ và niên lịch, số 3.

8. GIOAN PHAOLÔ II, Tông thư “Ngày của Chúa” Dies Domini, ban hành ngày 31-5-1998, số 49.

9. KARL H. PESCHKE, “Special Moral Thelogy” Vol. II, bản dịch tiếng Việt “Thần học luân lý chuyên biệt”, Tập Một, Tủ sách chuyên đề, tr. 225-226.

Tác giả bài viết: Lm. Luy Huỳnh Phước Lâm

Nguồn tin: Gplongxuyen.com

Top 18 hôm nay là lễ gì của đạo thiên chúa tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) là gì? Diễn ra ngày nào năm 2022?

 • Tác giả: bachhoaxanh.com
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 4.76 (465 vote)
 • Tóm tắt: Khoảng thế kỷ thứ 16 – 17, một số người ở Anh Quốc thuộc đạo Công giáo, Thanh giáo vì không chấp nhận cải đạo theo tôn giáo của hoàng đế mà bị giam vào tù và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho đến nay, việc ăn gà tây trong ngày Lễ Tạ Ơn vẫn còn nhiều lý giải mơ hồ. Theo như một số giả thuyết cho rằng, vào khoảng thế kỷ thứ 16, khi Anh Quốc làm đắm thành công con tàu chiến của Tây Ban Nha, nữ hoàng Elizabeth đã kêu người làm thịt ngỗng …

Những ngày lễ lớn trong năm của Mỹ

 Những ngày lễ lớn trong năm của Mỹ
 • Tác giả: usis.us
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 4.55 (545 vote)
 • Tóm tắt: Ngày 1/1 là ngày tết Tây, nước Mỹ được nghỉ lễ một ngày để chào đón sự kiện … trên toàn thế giới theo đạo Thiên Chúa thường rất coi trọng ngày lễ này, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khác các nước khác xung quanh ngày lễ Lao Động là ngày 01 tháng 5, tại Hoa Kỳ vào ngày thứ Hai đầu tiên trong tháng Chín là ngày lễ lao động, đây cũng là thời điểm các đội bóng ,thể thao được nghỉ dài ngày sau mùa thi đấu. Người dân Mỹ cũng được …

Ý nghĩa một số ngày lễ của đạo Công giáo

Ý nghĩa một số ngày lễ của đạo Công giáo
 • Tác giả: vanhoatamlinh.com
 • Ngày đăng: 11/01/2022
 • Đánh giá: 4.31 (466 vote)
 • Tóm tắt: – Lễ Đức bà Maria hồn và xác lên trời: Đây là ngày lễ cổ xưa nhất trong các ngày lễ kính Đức mẹ của đạo Công giáo, được cử hành vào ngày 15 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Lễ Tro (đầu mùa Chay): Đây là lễ được Giáo hội tổ chức để kỷ niệm việc Chúa Giê-su chuẩn bị vào thành Giê-ru-sa-lem, ở đây Chúa đã giảng cho các môn đệ về sự chết, rằng con người sau khi chết thể xác trở về với tro bụi, còn linh hồn sẽ tồn tại …

Lịch Tháng Và Các Ngày Lễ Trọng Trong Năm 2022

 • Tác giả: giaophankontum.com
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 4.08 (560 vote)
 • Tóm tắt: Ý Cầu Nguyện Tháng Hai 2023. Cầu cho các giáo xứ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở …

Những điều thú vị trong ngày Lễ Phục sinh mà bạn nên biết

 • Tác giả: maas.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 3.99 (590 vote)
 • Tóm tắt: Lễ Phục sinh (Easter day) là một ngày lễ quan trọng trong năm của người theo … Sau nghi thức này, các tín đồ của đạo Thiên Chúa sẽ thắp sáng cây nến của …

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh 24/12 ít người biết

 • Tác giả: suckhoedoisong.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 3.74 (520 vote)
 • Tóm tắt: Dần dần, lễ Giáng sinh 24/12 hiện nay được xem là một ngày lễ quốc tế, … Ngoài ý nghĩa tôn giáo của những người theo đạo Thiên Chúa, …

12 điều mà người Công giáo phải trả lời được

 • Tác giả: tgpsaigon.net
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 3.39 (348 vote)
 • Tóm tắt: Ðiều này không có nghĩa là chúng ta không bao giờ bất đồng ý kiến với nhau ở điểm gì. Luôn luôn có chỗ để thảo luận làm thế nào để đào sâu sự hiểu biết của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hội Thánh có môt nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ sự ven toàn của Ðức Tin. Hội Thánh không bao giờ loại bỏ ngay các tư tưởng như một số người chống đối kết án, nhưng đã có hai ngàn năm cầu nguyện và nghiên cứu đằng sau những gì phải tin và phải giữ gìn …

Tại sao người Công giáo gọi Chúa Nhật thay vì chủ nhật?

 • Tác giả: giaophanvinhlong.net
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 3.36 (411 vote)
 • Tóm tắt: Xin cắt nghĩa thế này, dù bạn gọi Chúa Nhật hay Chủ Nhật cũng là ngày của Chúa … Người theo đạo Công giáo buộc phải đi lễ nhà thờ, giữ tâm tịnh và kiêng …

LỜI CHÚA HÔM NAY – BÀI ĐỌC & TIN MỪNG & SUY NIỆM NGÀY HÔM NAY

 • Tác giả: loichuahomnay.vn
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 3.05 (497 vote)
 • Tóm tắt: Khi đó các ông phải chú ý đến điều chính yếu, đừng lúng túng vì những cổ lệ là những cái làm cho người ngoại giáo thành tâm thiện chí, là những người không có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cho các Tông đồ hiểu rằng: khuôn khổ hẹp hòi của tôn giáo cũ không còn thích hợp với những đòi hỏi của một tôn giáo mới mà Người sẽ thiết lập. Bởi vì các ông sẽ được sai đi đến với mọi dân tộc, thuộc mọi nền văn …

Những ngày lễ trọng của người Công giáo trong năm

 • Tác giả: baonghean.vn
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 2.92 (124 vote)
 • Tóm tắt: Đây là lễ kỷ niệm ngôi hai Thiên chúa sống lại sau 3 ngày bị đóng … lễ của những người không đồng đạo, do vậy ở các Giáo xứ dịp lễ này là …

Các ngày lễ trọng trong năm của người Công giáo

Các ngày lễ trọng trong năm của người Công giáo
 • Tác giả: truongthinh.info
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 2.81 (116 vote)
 • Tóm tắt: Lễ Chúa thăng thiên là một trong những ngày lễ buộc của đạo Công giáo … các ngày lễ trọng công giáo, lễ trọng hôm nay, ngày lễ công giáo, các ngày lễ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giống như các tôn giáo khác, đạo Công giáo cũng đều có những ngày lễ trọng đại trong năm được tổ chức để xây dựng và nuôi dưỡng đức tin cho các tín đồ của mình. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ liệt kê, tổng hợp đầy đặn cho bạn các ngày lễ …

Thông báo – Lịch phụng vụ | Giáo phận Hưng Hóa

 • Tác giả: giaophanhunghoa.org
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 2.77 (86 vote)
 • Tóm tắt: 1/1 10/12 Tr. CHỦ NHẬT. LỄ MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày hòa bình thế giới. Hôm nay là ngày đầu năm Dương lịch.

Ngày 1/11: Lễ Các Thánh Nam Nữ – Tổng Giáo Phận Hà Nội

 • Tác giả: tonggiaophanhanoi.org
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 2.56 (120 vote)
 • Tóm tắt: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính … Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: “Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên …

Nghi Thức Thánh Lễ Công Giáo

 • Tác giả: augustino.net
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 2.4 (122 vote)
 • Tóm tắt: chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen. 6. Lời nguyện đầu lễ. Dứt kinh Vinh Danh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Linh mục: Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Ðức Ki-tô đã được hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng …

Lời Chúa Hôm Nay – Bài Đọc & Tin Mừng & Suy Niệm Hôm Nay

 • Tác giả: bantinconggiao.com
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 2.34 (145 vote)
 • Tóm tắt: Ngài lấy tục lệ Corban ra làm thí dụ điển hình: Corban là của dâng cúng cho Thiên Chúa. Mặc dù Xh 20,12 buộc con cái phải phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng để khuyến …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xin Chúa giúp con nhận ra sào huyệt tội lỗi đang nằm trong chính lòng con. Xin Chúa chiếu soi ánh sáng vào nội tâm con để con nhận ra những tâm tình, tư tưởng và ý định xấu xa đang thúc đẩy con đi đến những hành động gian ác bất chính. Vì mầu nhiệm …

Các ngày Lễ Trọng trong năm của người Công giáo

 • Tác giả: conggiao.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 2.3 (98 vote)
 • Tóm tắt: Lễ trọng kính Đức Mẹ Maria, trùng với ngày bát nhật Giáng Sinh, nhớ đến việc cắt bì và đặt tên cho Chúa Giêsu, khởi đầu năm mới, và cũng là …

ÐỨC TIN CÔNG GIÁO VÀ NIỀM TIN PHẬT GIÁO

 • Tác giả: giaoxuvnparis.org
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 2.17 (190 vote)
 • Tóm tắt: Ðiều này phù hợp với ý muốn của Ðức Thánh Cha tha thiết kêu gọi đối thoại liên tôn. Cụ thể nhất là vào tháng 5.1999 tại Domus Aurea, cạnh Rôma, hội đồng tòa …

Noel ngày mấy Dương lịch, Âm lịch 2022? Lễ Chính khi nào diễn ra?

 • Tác giả: didongviet.vn
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 2.11 (72 vote)
 • Tóm tắt: Theo đạo Thiên Chúa Giáo, Giáng sinh là một trong hai ngày lễ quan trọng … Sự phổ biến của ngày lễ này ngày càng lan rộng khắp toàn cầu, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo đạo Thiên Chúa Giáo, Giáng sinh là một trong hai ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Đây là ngày mà “con chiên” trên toàn thế giới mừng sinh nhật Chúa Jesus. Vậy nên Giáng sinh mang ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người Kito Giáo. Cùng tìm hiểu …

Recommended For You