List 20+ dung dịch naoh có phản ứng với dung dịch hot nhất bạn cần biết

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về dung dịch naoh có phản ứng với dung dịch hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3

Bạn đang xem: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch naoh vào dung dịch alcl3

1. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là 2. Tính chất hóa học của NaOH

 • 2.1. Làm đổi màu chất chỉ thị
 • 2.2. Natri hidroxit tác dụng với oxit axit
 • 2.3. Natri hidroxit tác dụng với axit
 • 2.4. Natri hidroxit tác dụng với muối
 • 2.5. Natri hidroxit tác dụng với một số phi kim
 • 2.6. NaOH hòa tan kim loại
 • 2.7. Điều chế dung dịch NaOH

3. Câu hỏi vận dụng liên quan

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi khi thực hiện phản ứng nhỏ từ từ NaOH vào AlCl3, với lượng NaOH thêm vào dư hay vừa đủ thì hiện tượng sau phản ứng khác nhau.

>> Mời các bạn tham khảo một số nội dung tài liệu liên quan dưới đây.

 • Chất X tác dụng với dung dịch HCl khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa chất X là
 • AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O
 • Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng
 • Phương pháp điều chế NaOH trong công nghiệp là
 • Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau
 • Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

1. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 hiện tượng xảy ra là

A. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo trắng.

C. Có kết tủa keo trắng và khí bay lên.

D. Không có kết tủa, có khí bay lên.

Đáp án hướng dẫn giải

Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo trắng xuất hiện.

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo trắng tan trong NaOH dư tạo dung dịch trong suốt (vì Al(OH)3 có tính lưỡng tính tan được trong dung dịch axit dư, và kiềm dư)

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Đáp án A

2. Tính chất hóa học của NaOH

2.1. Làm đổi màu chất chỉ thị

Dung dịch NaOH làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.

Dung dịch NaOH làm phenolphthalein không màu chuyển sang màu đỏ, đổi màu methyl da cam thành màu vàng.

2.2. Natri hidroxit tác dụng với oxit axit

Khi tác dụng với axit và oxit axit trung bình, yếu thì tùy theo tỉ lệ mol các chất tham gia mà muối thu được có thể là muối axit, muối trung hòa hay cả hai.

Phản ứng với oxit axit: NO2, SO2, CO2…

Ví dụ:

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

2NaOH + 2NO2 → H2O + NaNO2 + NaNO3 (tạo 2 muối )

Phản ứng với SiO2 là phản ứng ăn mòn thủy tinh vì thế khi nấu chảy NaOH, người ta dùng các dụng cụ bằng sắt, niken hay bạc mà không dùng thủy tinh để chứa NaOH.

2.3. Natri hidroxit tác dụng với axit

Là một bazơ mạnh nên tính chất đặc trưng của NaOH là tác dụng với axit tạo thành muối tan và nước. Phản ứng này còn gọi là phản ứng trung hòa.

Ví dụ:

NaOH + HCl → NaCl+ H2O

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

2.4. Natri hidroxit tác dụng với muối

Natri hidroxit tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và bazơ mới.

Điều kiện để có phản ứng xảy ra: Muối tạo thành phải là muối không tan hoặc bazơ tạo thành phải là bazơ không tan.

Ví dụ:

3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

2.5. Natri hidroxit tác dụng với một số phi kim

Natri hidroxit tác dụng với một số phi kim như Si, C, P, S, Halogen

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

2.6. NaOH hòa tan kim loại

Dung dịch NaOH có khả năng hoà tan một hợp chất của kim loại lưỡng tính Al, Zn, Be Sn Pb

Ví dụ: Al, Al2O3 , Al(OH)3

2NaOH + 2Al + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Chất được tạo ra trong dung dịch có thể chứa ion Na[Al(OH)4], hoặc có thể viết

Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

Tương tự, NaOH có thể tác dụng với kim loại Be, Zn, Sb, Pb, Cr và oxit và hiđroxit tương ứng của chúng.

2.7. Điều chế dung dịch NaOH

Dây chuyền điều chế NaOH dựa trên phản ứng điện phân nước muối. Trong quá trình này, muối NaCl sẽ được điện phân thành Clo nguyên tố, dung dịch natri hydroxit, và hidro nguyên tố.

Phương trình điều chế như sau:

Phản ứng giữa xút và Clo bằng điện phân:

2Na+ + 2H2O + 2 e- → H2 + NaOH

Phản ứng điện phân dung dịch muối ăn trong bình điện phân có màng ngăn

NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

3. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Các đồ vật bằng nhôm bền trong không khí và nước là do:

A. Có một lớp Al(OH)3 bên ngoài bảo vệ

B. Có một lớp Al2O3 bên ngoài bảo vệ

C. Nhôm không tan trong nước

D. Nhôm bền, không bị oxi hóa

Xem Tại: Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 2022 mới nhất

Xem đáp ánĐáp án B

Các đồ vật bằng nhôm bền trong không khí và nước là do Có một lớp Al2O3 bên ngoài bảo vệ

Câu 2. Cách nào sau đây không phá hủy các đồ dùng làm bằng nhôm?

A. Dùng nước chanh làm sạch bề mặt nhôm

B. Rửa sạch, lau khô và để chỗ khô ráo

C. Dùng đồ làm bằng nhôm để đựng nước vôi

D. Dùng đồ làm bằng nhôm để đựng nước biển

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 3. Cho 2,04 gam oxit của một kim loại có công thức là M2O3 tác dụng vừa đủ 600ml dung dịch HCl 0,2M. Công thức oxit đó.

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. Cr2O3

D. Mn2O3

Xem đáp ánĐáp án B

nHCl = 02.06 = 0,12

M2O3 + 6HCl → 2MCl3 + 3H2O

x mol 6 mol

Ta có: 6x = 0,12 => x = 0,02 mol

=> MM2O3 = 2,04/0,02 = 102 (g/mol) => MM = (102 – 3.12)/2 = 27 (g/mol)

Câu 4. Chất nào sau đây lưỡng tính?

A. Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2.

C. NaCl.

D. Al(OH)3.

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 5. Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Al(OH)3.

B. Al2(SO4)3.

C. KNO3.

D. CuCl2.

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 6. Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y → Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là

A. NaAlO2 và Al(OH)3

B. Al2O3 và Al(OH)3

C. Al(OH)3 và Al2O3

D. Al(OH)3 và NaAlO2

Xem đáp ánĐáp án C

Ta có Al2(SO4)3 → Al(OH)3 (X) → Al2O3(Y) → Al.

Phương trình hóa học

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

2Al2O3 → 4Al + 3O2

Câu 7. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa

A. CuCl2.

B. NaNO3.

C. KCl.

D. AlCl3.

Xem đáp ánĐáp án D

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

CuCl2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 ↓ + 2NH4Cl

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (tan)

Vì NH3 là bazo yếu nên không thể hòa tan được hidroxit Al(OH)3

Câu 5. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng quan sát được:

A. có kết tủa keo trắng tan dần đến hết.

B. có kết tủa keo trắng rồi tan, sau đó lại có kết tủa.

C. có kết tủa keo trắng, không thấy kết tủa tan.

D. dung dịch trong suốt.

Xem đáp ánĐáp án C

Dẫn NH3 vào dung dịch AlCl3 có phản ứng hóa học sau:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Xem Tại: Đặc điểm là gì? Phương pháp phân biệt khái niệm đặc điểm, đặc trưng và đặc tính?

Vì NH3 là bazo yếu nên không thể hòa tan được hidroxit Al(OH)3

=> Hiện tượng: Có kết tủa keo trắng không tan

Câu 6. Dung dịch amoniac có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do:

A. Zn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính.

B. Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức chất tan, tương tự như Cu(OH)2

C. Zn(OH)2 là một bazo ít tan.

D. NH3 là môt hợp chất có cực và là một bazo yếu.

Xem đáp ánĐáp án B

Dung dịch amoniac có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do: Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức chất tan, tương tự như Cu(OH)2

Zn(OH)2 + NH3→ [Zn(NH3)4](OH)2

Câu 7. Cho 350 ml dung dịch KOH 0,1M vào 50 ml dung dịch AlCl3 0,2M. Sau phản ứng khối lượng kết tủa tạo ra là:

A. 0,78 gam.

B. 0,39 gam.

C. 0,97 gam.

D. 0,68 gam.

Xem đáp ánĐáp án B

nAlCl3 = 0,05.0,2 = 0,01 (mol);

nKOH = 0,35.0,1 = 0,035 (mol).

AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3↓ + 3KCl

0,01 → 0,03 → 0,01 (mol)

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]

0,005 0,005 (mol)

mAl(OH)3 = 78.0,005 = 0,39 (g).

Câu 8. Cho các phát biểu sau:

(a) Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, có tính nhiễm từ.

(b) Quặng hematit nâu chứa F­e2O3

(c) Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có lớp màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ.

(d) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

(e) Nhôm và hợp kim của nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, tên lửa

(g) Những người thiếu máu là do cơ thể thiếu canxi.

(h) Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Xem đáp ánĐáp án C

(a) Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, có tính nhiễm từ

(d) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt

(e) Nhôm và hợp kim của nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, tên lửa

(h) Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương

Câu 9. Không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong do

A. nhôm tác dụng được với dung dịch axit.

B. nhôm tác dụng được với dung dịch bazơ.

C. nhôm đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối.

D. nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh

Xem đáp ánĐáp án B

Nước vôi trong là Ca(OH)2

Nhôm tác dụng được với Ca(OH)2

Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 + Ca(AlO2)2

Vì vậy không dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong.

Câu 10. Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3?

A. Ban đầu không thấy hiện tượng, sau đó kết tủa xuất hiện

B. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức, sau đó kết tủa tan dần

C. Ban đầu không thấy hiện tượng, sau đó kết tủa xuất hiện, rồi tan dần.

D. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức và không tan

Xem đáp ánĐáp án B

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Nếu dùng dư NaOH thì: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Hiện tượng khi cho từ từ NaOH vào dung dịch AlCl3: thấy xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan ra ta thu được dung dịch trong suốt.

……………………………………

Xem Tại: Các Tiêu chuẩn và cách lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng tại Việt Nam

Top 25 dung dịch naoh có phản ứng với dung dịch tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Câu 2: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH(dư) thu được

 • Tác giả: colearn.vn
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 4.8 (608 vote)
 • Tóm tắt: câu 2: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH(dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). khối lượng bột nhôm đã phản ứng là.

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng là

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 4.62 (248 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án A. Phenylamoni clorua là C6H5NH3Cl ⇒ tác dụng được với NaOH: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ · Câu 1: …

Phản Ứng Hoá Học NaOH Tiêu Biểu Nên Biết

Phản Ứng Hoá Học NaOH Tiêu Biểu Nên Biết
 • Tác giả: hoachattrantien.com
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 4.33 (330 vote)
 • Tóm tắt: Cho Natri Peoxit (Na2O2) tác dụng với nước: Na2O2 + H2O → 2NaOH + 12O2; Điện phân dung dịch muối ăn NaCl trong bình điện phân có màng ngăn: …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: NaOH khi hòa tan trong dung môi như nước sẽ tạo thành bazo mạnh. Dung dịch này có tính ăn mòn rất cao, hơi nhờn và làm mục vải. Độ hòa tan của hóa chất này trong nước là 111 g/100 ml (20 °C). Chính vì thế nó được ứng dụng rộng rãi trong các ngành …

Nhóm 2: các kim loại Al, Zn, Be,Sn, Pb tác dụng với NaOH theo phản ứng

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 12/12/2022
 • Đánh giá: 4.1 (599 vote)
 • Tóm tắt: Nhóm 2: các kim loại Al, Zn, Be,Sn, Pb tác dụng với NaOH theo phản ứng … Câu 1: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3.

Dung dịch NaOH có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2022
 • Đánh giá: 3.93 (262 vote)
 • Tóm tắt: Dung dịch NaOH có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy: ; A. CuSO4, HCl, SO2, Al2O ; B. BaCl2, HCl, SO2, K ; C. CuSO4, HNO3, SO2, CuO ; D. K2CO3, HNO3, CO2, …

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
 • Tác giả: vuhoangco.com.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 3.7 (259 vote)
 • Tóm tắt: Natri hidroxit tác dụng với axit: Là một bazơ mạnh nên tính chất đặc trưng … Dung dịch NaOH có khả năng hoà tan một hợp chất của kim loại lưỡng tính Al Zn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi năm trên thế giới có khoảng 45 đến 50 triệu tấn xút lỏng (NaOH) được tiêu thụ. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của xút ăn da (NaOH) đối với sự phát triển kinh tế thế giới. Trong công nghiệp, để sản xuất NaOH, người ta thường sử dụng phương pháp …

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

 • Tác giả: tip.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/02/2023
 • Đánh giá: 3.55 (577 vote)
 • Tóm tắt: Dung dịch phenolphthalein không màu thành màu hồng. b. Tác dụng với axit (Tạo thành muối và nước). NaOH + HCl → NaCl + H2 …

Nhóm chất phản ứng với dung dịch NaOH là – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 3.26 (361 vote)
 • Tóm tắt: chất phản ứng được với dung dịch NaOH là: Oxit axit, axit, dung dịch muối, một số kim loại, phi kim và nước. Đúng 4. Bình luận (5) …

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 11/09/2022
 • Đánh giá: 3.1 (368 vote)
 • Tóm tắt: Natri hydroxide tạo thành dung dịch base mạnh khi hòa tan trong dung môi như nước. Dung dịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải, giấy và ăn mòn da. Nó được sử dụng …

Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2023
 • Đánh giá: 2.99 (67 vote)
 • Tóm tắt: Giải thích lý do vì sao chọn D là đúng. – Al có thể phản ứng với dung dịch NaOH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO …

Cặp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH là

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/01/2023
 • Đánh giá: 2.76 (102 vote)
 • Tóm tắt: + Tác dụng được oxit axit, dd axit, dd muối (điều kiện: tạo ra chất kết tủa hoặc bay hơi). Giải chi tiết: A. Loại Fe(OH)3 không có pư.

NaOH là gì? Tính chất hóa học và các ứng dụng của Natri Hidroxit

NaOH là gì? Tính chất hóa học và các ứng dụng của Natri Hidroxit
 • Tác giả: thietbibeboi.union.com.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 2.75 (111 vote)
 • Tóm tắt: Dung dịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải, giấy và ăn mòn da, vì thế NaOH hay thường … NaOH phản ứng với axit hữu cơ tạo muối và peptit.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hidroxit Natri (NaOH) là thành phần quan trọng trong sản xuất hóa chất tẩy rửa như nước Javen (NaClO) hay còn gọi là Sodium Hypochlorite. Chất này có thể thay thế hoàn toàn cloramin B trong khử trùng và sát khuẩn ở bệnh viện, ở nhà, trường học, nơi …

NaOH là chất gì? Natri hydroxit tính chất lý hóa và ứng dụng

NaOH là chất gì? Natri hydroxit tính chất lý hóa và ứng dụng
 • Tác giả: vietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 2.56 (175 vote)
 • Tóm tắt: Phân tử lượng:
  Độ hòa tan:
  Điểm nóng chảy:
  Độ pH:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều công ty cung cấp loại chất này. Bạn có thể tham khảo Công ty VietChem – Đơn vị chuyên cung ứng các loại hóa chất, dụng cụ và thiết bị công nghiệp, thí nghiệm với kinh nghiệm hơn 20 năm. Để được giải đáp cũng …

Dung dịch NaOH có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 2.54 (159 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. 2NaOH + CuSO 4 → Cu(OH) 2 + Na 2SO 4. NaOH + HCl → NaCl + H2O. 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O hoặc NaOH + SO2 → NaHSO3.

Dung dịch NaOH có thể tác dụng với muối nào sau đây?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 01/26/2023
 • Đánh giá: 2.33 (181 vote)
 • Tóm tắt: Dung dịch NaOH có thể tác dụng với muối nào sau đây? A. BaCl2. B. CaCl2. C. KCl. D. CuCl2. Sai D là đáp án đúng Xem lời giải. Chính xác Xem lời giải.

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?  

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 2.39 (177 vote)
 • Tóm tắt: Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây? A. FeCl3; MgO; CuO; HNO3. B. H2SO4; SO2; CO2; FeCl2. C. HNO3, HCl, CuSO4,KNO3.

Cho dung dịch NaOH có dư tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2. Tìm phương trình ion rút gọn của phản ứng này

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 2.21 (181 vote)
 • Tóm tắt: Cho dung dịch NaOH có dư tác dụng với dung dịch Ba(HCO 3) 2. Tìm phương trình ion rút gọn của phản ứng này. · A. HCO3- + OH- → CO32- + H2O · B. Ba2+ + 2HCO3- + …

Bài 5 trang 72 SGK Hóa học 9: Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/24/2023
 • Đánh giá: 2.06 (141 vote)
 • Tóm tắt: Al,HgO,H3PO4,BaCl2 A l , H g O , H 3 P O 4 , B a C l 2 . Ghi nhớ tính chất hóa học của dd NaOH. + Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. + Tác dụng với oxit axit, …

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây: A

 • Tác giả: m.phuongtrinhhoahoc.com
 • Ngày đăng: 02/26/2023
 • Đánh giá: 1.89 (113 vote)
 • Tóm tắt: Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây: A. FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3. B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2. C. Al(OH)3, HCl, CuSO4, KNO3.

Tính chất vật lí và hóa học của NaOH natri-hidroxit

 • Tác giả: voh.com.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 1.82 (193 vote)
 • Tóm tắt: Dung dịch NaOH làm phenolphthalein không màu chuyển sang màu đỏ, đổi màu methyl da cam thành màu vàng. 2. Natri hidroxit tác dụng với oxit axit. Khi tác dụng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Natri hydroxit rất dễ hấp thụ CO2 trong không khí vì vậy nó thường được bảo quản ở trong bình có nắp kín. Xút phản ứng mãnh liệt với nước và giải phóng một lượng nhiệt lớn, hòa tan trong etanol và metanol. Xút cũng hòa tan trong ete và các dung môi …

NAOH là gì? Ứng dụng & Nơi mua hóa chất natri hiđroxit

NAOH là gì? Ứng dụng & Nơi mua hóa chất natri hiđroxit
 • Tác giả: tschem.com.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 1.8 (125 vote)
 • Tóm tắt: Xút có phản ứng với các loại chất khử. Khi sử dụng xút dạng dung dịch cần lưu ý tính ăn mòn mạnh nên phải lưu ý áp dụng những biện pháp bảo hộ lao động …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Natri hiđroxit (NaOH) là một hợp chất vô cơ của natri. Natri hydroxit tạo thành dung dịch Bazơ mạnh khi hòa tan trong dung môi như nước. Nó được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như giấy, luyện nhôm. NAOH cũng được sử dụng chủ yếu trong các …

Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? A. Ag B

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 1.74 (198 vote)
 • Tóm tắt: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? A. Ag B. Fe C. Cu D. Al.

Top 15 Các Chất Không Tác Dụng được Với Naoh hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 1.58 (131 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Dãy gồm các chất không tác dụng với dung dịch NaOH: A. Al2O3, Na2CO3, AlCl3. B. Al, NaHCO3, Al(OH)3. C. NaAlO2,…

NaOH – Sodium hydroxide – Nguyên liệu mỹ phẩm

 • Tác giả: nguyenlieulammypham.net
 • Ngày đăng: 11/11/2022
 • Đánh giá: 1.55 (193 vote)
 • Tóm tắt: NaOH (Sodium Hydroxide) là thành phần chính dùng trong quy trình xà phòng hóa … dung dịch naoh 0 01m có ph bằng, dung dịch naoh có phản ứng với dung dịch, …

Al2O3 NaOH → NaAlO2 H2O

 • Tác giả: c3lehongphonghp.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/05/2022
 • Đánh giá: 1.43 (136 vote)
 • Tóm tắt: Điều kiện phản ứng Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH … dung dịch thu được có môi trường trung tính => không làm thay đổi màu quỳ tím.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương trình Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O được THPT Lê Hồng Phong biên soạn. Nội dung tài liệu đưa ra đó là khi cho nhôm oxit tác dụng với NaOH thu được Natri aluminat và nước. Ở phương trình này, các bạn học sinh lưu ý rất hay viết sai sản phẩm tạo …

Recommended For You