Bật mí 10+ đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số tốt nhất hiện nay

Thiết Kế NTX mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

BÀI 10: ĐỘI NGŨ TIỂU ĐỘI

A. TRẮC NGHIỆM

1. NHẬN BIẾT (7 câu)

Câu 1: Đội hình tiểu đội hàng ngang thường dùng trong:

A. Không kích, thuỷ chiến

B. Học tập, hạ đạt mệnh lệnh

C. Nạp đạn, bắn súng

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 2: Ở bước Điểm số của Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, sau khi nghe dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ”, các chiến sĩ cần phải làm gì?

A. Đứng ngay ngắn cho tiểu đội trưởng đếm.

B. Lần lượt đọc điểm thành tích cho tiểu đội trưởng nghe.

C. Theo thứ tự từ phải sang trái lần lượt điểm số từ 1 đến hết tiểu đội.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 3: Ở bước Chỉnh đốn hàng ngũ của Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, khi nghe dứt động lệnh “THẲNG”, các chiến sĩ phải làm gì?

A. Các chiến sĩ quay mặt đi tất cả các hướng để điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp với đội hình.

B. Trừ chiến sĩ làm chuẩn vẫn nhìn thẳng, các chiến sĩ khác phải quay mặt hết cỡ sang bên trái (phải), xê dịch lên xuống để dóng hàng cho thẳng.

C. Trừ chiến sĩ làm chuẩn vẫn nhìn thẳng, các chiến sĩ khác phải duỗi thẳng cẳng, không được phép đứng xiêu vẹo.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 4: Bước Giải tán của Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang có khẩu lệnh là gì?

A. GIẢI TÁN

B. Tiểu đội X – GIẢI TÁN

C. KẾT THÚC

D. Xin mời các đồng chí nghỉ

Câu 5: Đội hình tiểu đội hàng dọc thường dùng trong:

A. Học tập, vui chơi, giải trí.

B. Hành quân, di chuyển đội hình, di chuyển vị trí

C. Xếp hàng mua trà sữa sale

D. Đầu hàng quân địch

Câu 6: Bước Chỉnh đốn hàng ngũ của Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc có khẩu lệnh là gì?

A. Nhìn sau – THẲNG

B. Nhìn trước – THẲNG

C. Tiểu đội X – CHỈNH ĐỐN HÀNG NGŨ

D. Tiểu đội X – NHÌN THẲNG

Câu 7: Động tác ra khỏi hàng, về vị trí thường dùng để làm gì?

A. Thoát thân khỏi tình trạng khuôn mẫu.

B. Ra khỏi hàng, về vị trí trong đội hình được nhanh chóng và trật từ.

C. Làm lộn xộn hàng lối.

D. Tất cả các đáp án trên.

2. THÔNG HIỂU (7 câu)

Câu 1: Bước Tập hợp của Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có khẩu lệnh là gì?

A. Tất cả mọi người hãy tập hợp thành 1 hàng ngang

B. Tiểu đội X nghe rõ, thành 1 hàng ngang – TẬP HỢP

C. Tiểu đội X – TẬP HỢP THÀNH 1 HÀNG NGANG

D. Tiểu đội X, thành 1 hàng ngang – TẬP HỢP

Câu 2: Ở bước Điểm số của Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, người đứng cuối cùng sẽ thực hiện bước này như thế nào?

A. Không cần điểm số, chỉ cần hô “DONE”.

B. Thực hiện điểm số và hô ngược lại từ đầu để kiểm tra tính đúng/sai.

C. Không quay mặt và sau khi điểm số của mình xong phải hô “HẾT”.

D. Điểm số xong thì đi lên trước vài bước, nhìn về phía tiểu đội trưởng, hô “HẾT”.

Câu 3: Ở bước Chỉnh đốn hàng ngũ của Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, khi tiểu đội trưởng hô dứt động lệnh “THÔI” thì tiểu đội trưởng phải làm gì tiếp?

A. Không cần làm gì trong bước này nữa, chuyển sang bước khác.

B. Tiếp tục điều chỉnh những chiến sĩ vẫn chưa đứng hợp lí.

C. Lấy người ở đầu còn lại làm chuẩn rồi hô lại các khẩu lệnh một lần nữa.

D. Cả B và C.

Câu 4: Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang có điểm gì khác so với Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang?

A. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang đứng theo tư thế đối lập.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không có điểm số.

C. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang chỉ cần điểm số hàng thứ nhất rồi suy ra tổng số.

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không thực hiện được nhiều chức năng như Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

Câu 5: Ở bước Điểm số của Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, khi quay mặt thì quay như thế nào?

A. Quay sang trái hết cỡ

B. Quay sang phải hết cỡ

C. Quay sang trái hoặc phải

D. Không quay

Câu 6: Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái thường được dùng để:

A. Điều chỉnh đội hình, di chuyển vị trí được trật tự, thống nhất

B. Di chuyển đội hình nhằm né tránh đường đạn của kẻ địch

C. Đảm bảo tính hình thức trong xây dựng đội hình đội ngũ

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 7: Động tác ra khỏi hàng có khẩu lệnh là gì?

A. Đồng chí X – RA KHỎI HÀNG

B. Đồng chí X – CÚT RA KHỎI HÀNG

C. Đồng chí X ra khỏi hàng – MAU

D. Xin mời đồng chí X vui lòng ra khỏi hàng

3. VẬN DỤNG (5 câu)

Câu 1: Các bước thực hiện của đội hình tiểu đội 1 hàng ngang theo thứ tự đúng là:

A. Tập hợp, Chỉnh đốn hàng ngũ, Điểm số, Giải tán

B. Tập hợp, Điểm số, Chỉnh đốn hàng ngũ, Giải tán

C. Điểm số, Chỉnh đốn hàng ngũ, Tập hợp, Giải tán

D. Chỉnh đốn hàng ngũ, Điểm số, Giải tán, Tập hợp

Câu 2: Hình dưới đây là sơ đồ của đội hình nào?

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc

D. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc

Câu 3: Câu nào sau đây không đúng về bước Bước Tập hợp của Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang?

A. Tiểu đội trưởng xác định vị trí và hướng tập hợp, rồi quay về phía các chiến sĩ đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Tiểu đội X”

B. Nếu không có các tiểu đội khác ở bên cạnh chỉ hô: “Tiểu đội”.

C. Khi nghe hô khẩu lệnh “Tiểu đội”, toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh.

D. Sau khi toàn tiểu đội đã sẵn sàng chờ lệnh, tiểu đội trưởng hô tiếp: “TẬP HỢP THÀNH 1 HÀNG NGANG”, rồi quay hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn cho tiểu đội vào tập hợp.

Câu 4: Câu nào sau đây không đúng về bước Tập hợp của Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc?

A. Tiểu đội trưởng xác định vị trí và hướng tập hợp, rồi quay về phía các chiến sĩ đứng nghiêm hô khẩu lệnh “Tiểu đội X”

B. Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, toàn tiểu đội chậm rãi, từ từ, im lặng đi vào tập hợp đứng sau tiểu đội trưởng thành 1 hàng dọc cự li giữa người đứng trước và người đứng sau là 80 cm.

C. Khi đã có 2 – 3 chiến sĩ đứng vào vị trí tập hợp, tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi đều ra phía trước đội hình chếch về bên trái cách đội hình 3 – 5 bước, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

D. Từng người khi đã vào vị trí phải nhanh chóng tự động dóng hàng, sau đó đứng nghỉ.

Câu 5: Câu nào sau đây không đúng về động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái?

A. Động tác tiến có khẩu lệnh là: “Tiến X bước – BƯỚC”

B. Động tác qua phải có khẩu lệnh là: “SANG PHẢI X BƯỚC”.

C. Khi bước đủ số bước quy định thì đứng lại, tự động dóng hàng đúng cự lí, giãn cách rồi trở về tư thế nghiêm.

D. Khi tiến, lùi, qua phải, qua trái, bước chân thống nhất, không bước quá dài hoặc quá ngắn.

4. VẬN DỤNG CAO (2 câu)

Câu 1: Động lệnh “THÔI” có trong những đội hình nào?

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang, Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc

C. Không có trong đội hình nào

D. Trong tất cả các đội hình.

Câu 2: Sự khác nhau giữa các bước thực hiện Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc và Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc đến mức nào?

A. Khác biệt hoàn toàn

B. Có nhiều điểm khác biệt

C. Chỉ có một ít điểm khác biệt

D. Không khác biệt

Top 17 đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Hình thức nào dưới đây không thuộc đội ngũ tiểu đội?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 4.59 (214 vote)
 • Tóm tắt: Hình thức nào dưới đây không thuộc đội ngũ tiểu đội? … Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây phải thực hiện điểm số?

Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây  không phải thực hiện điểm số?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 12/30/2022
 • Đánh giá: 4.48 (578 vote)
 • Tóm tắt: B. Sau khi thực hiện điểm số xong, các chiến sĩ quay mặt về bên phải. C. Người cuối …

Đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số?

 • Tác giả: thcsbevandan.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2023
 • Đánh giá: 4.31 (373 vote)
 • Tóm tắt: 0 Chia Sẻ. Bạn đang xem: “Đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số”. Đây là chủ đề “hot” với 114,000,000 lượt tìm kiếm/tháng. Hãy cùng Eyelight.vn tìm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nước nhỏ mắt Rohto Nhật Bản Vitamin hỗ trợ mắt mỏi yếu chống cận thị. Sản phẩm giúp: + Tăng cường sức khỏe vùng mắt, giảm tình trạng mỏi mắt + Thúc đẩy quá trình trao đổi chất cho mắt và cải thiện mệt mỏi mắt + Bảo vệ các bề mặt góc cạnh mắt, làm …

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng 2018

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng 2018
 • Tác giả: trangtinphapluat.com
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 4.11 (593 vote)
 • Tóm tắt: B) Công dân chỉ có quyền giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham … Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: C) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội …

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Kết nối tri thức Bài 10 (có đáp án): Đội ngũ tiểu đội

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 3.93 (459 vote)
 • Tóm tắt: Câu 6. Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây không phải thực hiện bước điểm số? A. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc. B. Đội hình trung đội 1 …

Trắc nghiệm GDQP 12 học kì 1 có đáp án (Phần 1)

 • Tác giả: hubm.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 3.61 (510 vote)
 • Tóm tắt: Câu 9. Đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số? a. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang. b. Đội hình trung đội 1 …

Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 11/05/2022
 • Đánh giá: 3.5 (357 vote)
 • Tóm tắt: Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình trung đội nào ? Hình 1 – 6. Đội hình trung đội 2 hàng ngang. A. Đội hình trung đội 1 …

Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 11 Có đáp án – Toploigiai

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 10/10/2022
 • Đánh giá: 3.2 (472 vote)
 • Tóm tắt: 19. Đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số? a. Tiểu đội 1 hàng ngang. b. Tiểu đội 1 hàng dọc. c …

đội hình nào sau đây phải thực hiện điểm số? a tiểu đội 1 hàng ngang B trung đội 2 hàng dọc C tiểu đội 2 hàng dọc d tiếu đội 2 hàng ngang

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 12/21/2022
 • Đánh giá: 3.04 (520 vote)
 • Tóm tắt: >> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Thực hiện các bước chỉ huy đội hình tiểu đội 1 và 2 hàng dọc

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 2.99 (90 vote)
 • Tóm tắt: Thực hiện các bước chỉ huy đội hình tiểu đội 1 và 2 hàng dọc. Câu 2: Trang 14 sgk GDQP-AN lớp 11 … Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không điểm số.

Lý thuyết GDQP 10 Bài 10 (Kết nối tri thức 2023): Đội ngũ tiểu đội

Lý thuyết GDQP 10 Bài 10 (Kết nối tri thức 2023): Đội ngũ tiểu đội
 • Tác giả: thcslequydoncaugiay.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2022
 • Đánh giá: 2.72 (111 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1. Trong quá trình tập hợp, hình thức đội hình nào dưới đây không phải thực hiện bước điểm số? A. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc. B. Đội hình trung đội 1 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Nghe dứt dự lệnh “Đồng chí X (hoặc số X, chiến sĩ nghe gọi đến tên (hoặc số) của mình, đứng nghiêm trả lời “CÓ”, khi được lệnh “RA KHỎI HÀNG”, trả lời “RÕ rồi đi đều hoặc chạy đều đến trước người chỉ huy cách 2 – 3 bước, chào và báo cáo “TÔI CÓ …

CÂU HỎI THU HOẠCH 1. Khi điểm số ở hàng dọc, hàng ngang thì

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 01/13/2023
 • Đánh giá: 2.62 (189 vote)
 • Tóm tắt: 3. ở đội hình biến đổi dội hình hàng ngang 0-2-4, sau khi nghe khẩu lệnh “ về vị trí cũ” thi số 2 và 4 thực hiện động tác gì rồi mới bước? Giúp vs ạ.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI 1. Đội hình tiểu đội hàng ngangĐội hình tiểu đội hàng ngang gồm có: 1 hàng ngang và 2 hàng ngang. Các bước tập hợp gồm: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán. Bước 1: Tập hợp đội hình Khẩu lệnh: “Tiểu đội X …

Thiết lập Điều khiển công tắc trên iPhone – Apple Support

 • Tác giả: support.apple.com
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 2.66 (167 vote)
 • Tóm tắt: Chạm vào Thêm công tắc mới, sau đó chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây: … công tắc để di chuyển tiêu điểm đến mục tiếp theo; nếu không thực hiện tác vụ nào …

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị xử phạt như thế nào?

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 2.47 (128 vote)
 • Tóm tắt: Đây là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn không thực hiện … theo điểm a khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự, xử phạt 06 (sáu) tháng tù.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định: Nguyễn Lương T là cán bộ quản giáo được phân công trực và quản lý buồng tạm giữ A1.3. Từ ngày 15/6/2019 đến ngày 18/6/2019, với nhiệm vụ quản lý buồng AI.3 và trong ca trực của mình, Nguyễn Lương T đã thiếu …

Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 12

 • Tác giả: ktktdl.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 2.33 (191 vote)
 • Tóm tắt: So với đội hình trung team 1 sản phẩm ngang, quy củ trung đội 2 hàng ngang không thực hiện cách nào dưới đây? A. Tập hợp. B. Điểm danh. C. Chỉnh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 12 với trên 200 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, chọn lọc được biên soạn và sưu tầm sẽ giúp học sinh sẽ có thêm ôn tập từ đó đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng lớp 12.Bạn …

Đáp án Đội hình nào phải thực hiện điểm số? GDQP-AN lớp 11

 • Tác giả: giaidapchuan.com
 • Ngày đăng: 08/16/2022
 • Đánh giá: 2.26 (196 vote)
 • Tóm tắt: Đội hình phải thực hiện điểm số là Đội hình trung đội 1 hàng dọc … Đáp án câu hỏi các cơ quan, tổ chức nào sau đây không thuộc hệ thống tổ …

Hình thức nào dưới đây không thuộc đội ngũ tiểu đội?

 • Tác giả: toptailieu.vn
 • Ngày đăng: 10/17/2022
 • Đánh giá: 2.11 (173 vote)
 • Tóm tắt: Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang là … sĩ sau khi nghe dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ” trong đội hình tiểu đội 1 …

Recommended For You