Không thể bỏ qua 20+ cơ cấu kinh tế là gì gdcd 11 bạn nên biết

cơ cấu kinh tế là gì gdcd 11 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

GDCD 11 bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế tóm tắt toàn bộ kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa GDCD trang 12.

Giải bài tập GDCD 11 bài 1 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh lớp 11 tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của các em. Bên cạnh đó các em xem thêm bài tập trắc nghiệm Công dân với sự phát triển kinh tế. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập SGK GDCD 11 trang 12, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem: GDCD 11 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

Lý thuyết Công dân với sự phát triển kinh tế

1. Sản xuất của cải vật chất.

a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất?

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của con người.

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất

– Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội

– Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội.

⇒ Sản xuất của cải vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người.

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.

Có 3 yếu tố cơ bản:

– Sức lao động

 • Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần được vận dụng trong quá trình sản xuất.
 • Sức lao động gồm: thể lực và trí lực.
 • Lao động là hoạt động có mục đích có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người.

– Đối tượng lao động

 • Đối tượng lao động là những yếu tố của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.
 • Đối tượng lao động có hai loại: Đối tượng lao động có sẵn (gỗ, đất đai, khoáng sản…) và đối tượng lao động qua tác động của lao động (sợi để dệt vải, sắt thép, xi măng…)
 • Cùng với sự phát triển của lao động sản xuất và khoa học kĩ thuật, đối tượng lao động ngày càng đa dạng, phong phú. Con người ngày càng tạo ra những nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng theo ý muốn.
 • Cần có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái.

– Tư liệu lao động

Khái niệm: Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.

Giải GDCD 11 Bài 1 trang 12

Câu 1

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Trả lời:

Ngành khai thác khoáng sản:

 • Đối tượng lao động: Quặng trong lòng đất.
 • Tư liệu lao động: Máy móc dùng để khai thác, ô tô chuyên chở,…

Ngành sản xuất nông nghiệp:

 • Đối tượng lao động: Ruộng đất, giống cây trồng,…
 • Công cụ lao động: Máy móc nông nghiệp (máy cày, máy cấy, máy làm đất, máy thu hoạch các loại,…), thùng chứa, xe vận chuyển,…

Ngành dệt may:

 • Đối tượng lao động: Bông, sợi để dệt vải, …
 • Công cụ lao động: Máy quay sợi, máy dệt, máy may,…

Câu 2

Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.

Trả lời:

Sức lao động mới chỉ là khả năng cần thiết để có thể tiến hành lao động, còn lao động sản xuất là quá trình kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất. Vì vậy, để có quá trình lao động diễn ra trên thực tế thì cần phải có đủ điều kiện khách quan và chủ quan.

– Về khách quan: Nền kinh tế phải phát triển, tạo ra được nhiều việc làm để thu hút lao động, tạo cơ hội cho người lao động có việc làm. Trong quá trình lao động: thời tiết khi lao động, không gian nhà xưởng, máy móc vận hành có tốt hay không, nguyên liệu tạo ra hàng hóa sản phẩm có tốt hay không, v.v..

– Về chủ quan: Người lao động phải tích cực, chủ động tìm kiếm việc làm; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ sức lao động của mình về thể lực, trí lực để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Trong quá trình lao động: sức khỏe của người lao động, tay nghề của người lao động, tinh thần của người lao động, v.v..

Câu 3

Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?

Trả lời:

Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, vì:

– Phát triển giáo dục đào tạo tạo ra những con người có nhiều tri thức, trình độ dân trí cao và làm được trong nhiều ngành nghề. Trong các yếu tố của quá trình sản xuất thì sức lao động giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Sức lao động mang tính sáng tạo và là nguồn lực không cạn kiệt. Xét về thực chất sự phát triển của tư liệu sản xuất do sức lao động tạo nên. Giáo dục và đào tạo là quá trình tái tạo, mở rộng sức lao động. Vì vậy giáo dục và đào tạo sẽ bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao sức lao động làm cho đất nước ngày càng phát triển.

– Phát triển khoa học và công nghệ giúp hiện đại hóa đất nước và theo kịp các nước tiên tiến khác, kinh tế đất nước phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Cách mạng khoa học kỹ thuật là một trong 3 cuộc cách mạng quan trọng (cách mạng dân chủ nhân dân, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng văn hóa), cách mạng khoa học kỹ thuật chuyển đổi từ một nước kinh tế nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu sang một nước công nghiệp phát triển. Muốn thành công cuộc cách mạng ấy thì phải phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ đó là quốc sách hàng đầu để đào tạo con người vì yếu tố con người lúc nào cũng là yếu tố quyết định có thành công hay không.

Câu 4

Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.

Trả lời:

– Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội.

+ Phát triển kinh tế biểu hiện trước hết ở sự tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó. Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế là căn cứ quan trọng để xác định phát triển kinh tế, trong đó có sự tác động của mức tăng dân số. Vì vậy, để phát triển kinh tế, các quốc gia không chỉ chú ý thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn phải có chính sách dân số phù hợp. Ở nước ta trong những năm gần đây, sự tăng trưởng kinh tế đang theo chiều hướng đi lên. Theo số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy, mức tăng trưởng năm 2013 là 5.42%, năm 2014 là 5.89%, năm 2015 là 6.68%

+ Sự tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững. Ở nước ta, cơ cấu kinh tế hiện đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ, tỉ trọng của ngành dịch và công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc dân tăng dần, tỉ trọng của ngành nông nghiệp giảm dần.

Câu 5

Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội

Trả lời:

– Đối với cá nhân: Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no; có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ; đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng phong phú; có điều kiện học tập, tham gia các hoạt động xã hội, phát triển con người toàn diện,..

– Đối với gia đình: Phát triển kinh tế là tiền đề, là cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các chức năng của gia đình: chức năng kinh tế, chức năng sinh sản, chức năng chăm sóc và giáo dục, đảm bảo hạnh phúc gia đình; xây dựng gia đình văn hóa… để gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Câu 6

Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường?

Trả lời:

– Phải chú ý sự gia tăng dân số vì bùng nổ dân số dẫn đến thiếu lương thực, khan hiếm của cải vật chất, mặt bằng xây dựng, chất lượng cuộc sống giảm sút, phát sinh nhiều các tệ nạn xã hội.

– Cần bảo vệ môi trường sinh thái vì nếu không làm như vậy môi trường sẽ bị ô nhiễm,khan hiếm và cạn kiệt các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, không thể sản xuất làm việc, gây khó khăn trong phát triển kinh tế.

Câu 7

Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và em có thể làm gì để phát triển kinh tế gia đình?

Trả lời:

Vài nét về phát triển kinh tế của gia đình:

– Hiện tại, trong gia đình, bố mẹ thuộc thành phần kinh tế nào (cán bộ, công nhân viên chức, kinh doanh,…)

– Các điều kiện khác của gia đình (nhà cửa, xe, điều kiện cho con cái ăn học, chăm sóc ông bà,…)

Em có thể làm gì để có thể giúp gia đình:

– Cố gắng chăm ngoan, học hành tốt, để bố mẹ có thể toàn tâm, toàn ý lo cho công việc.

– Ngoài giờ học, thường xuyên giúp thêm bố mẹ công việc nhà cửa: nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo….

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Top 24 cơ cấu kinh tế là gì gdcd 11 tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Kiến thức trọng tâm GDCD 11 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

 • Tác giả: hoctap.coccoc.com
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 4.97 (856 vote)
 • Tóm tắt: – Là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội. – Phát triển kinh tế gồm 3 nội dung: + Phát triển kinh tế biểu hiện …

Lý thuyết GDCD 11: Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2022
 • Đánh giá: 4.76 (316 vote)
 • Tóm tắt: – Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất. – Sức lao động là khả năng của lao động, còn …

SGK GDCD 11 – Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 12/21/2022
 • Đánh giá: 4.2 (504 vote)
 • Tóm tắt: Vậy, cơ cấu kinh tế là gì ? Cơ .cấu kỉnh tê’ là tổng thểmối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mô và trình độ giữa các ngành kỉnh tê’, …

Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 1

Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 1
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 4.17 (519 vote)
 • Tóm tắt: Cơ cấu kinh tế là tổng thể mối quan hệ hữu cơ, phụ thuôc và quy định lẫn nhau cả về quy mô và trình độ giữa các ngành kinh tế, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: C. Mác từng nói: “Trong khi tác động vào tự nhiên ở bên ngoài thông qua sự vận động đó, và làm thay đổi tự nhiên, con người cũng đồng thời làm thay đối bán tính cúa chính nó.” Từ đó có thể thấy được tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn của con người đối với …

BÀI TẬP GDCD LỚP 11 – HỌC KỲ I

 • Tác giả: nhannt.freevnn.com
 • Ngày đăng: 11/10/2022
 • Đánh giá: 3.99 (592 vote)
 • Tóm tắt: – Cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ. – Công bằng xã hội. Câu 5 : Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân, gia đình và …

Câu 7 trang 55 SGK GDCD lớp 11

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 3.75 (418 vote)
 • Tóm tắt: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế tri thức là tiền đề chi phối xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng thời kì ở nước ta. HocTot.Nam.Name …

Giải Giáo dục công dân 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 3.56 (262 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1 trang 55 SGK GDCD lớp 11: Từ khái niệm công nghiệp hóa, … Xu thế của sự chuyển dịch này là đi từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ …

Soạn Giáo Dục Công Dân 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 3.2 (540 vote)
 • Tóm tắt: Để học tốt Giáo dục công dân lớp 11, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, … Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trong giai đoạn đầu của kinh tế thị trường, giai đoạn mà ở đó cơ chế vận hành của nó là cơ chế thị trường tự điều chỉnh thì chưa có sự can thiệp của nhà nước. Chỉ đến những thập niên đầu thế kỉ XX, khi kinh tế thị trường tự do chuyển sang kinh tế …

GDCD 11: Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước

GDCD 11: Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước
 • Tác giả: hubm.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 3.16 (549 vote)
 • Tóm tắt: Thành phần kinh tế là một kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất … tạo thành cơ sở của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.

Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 2.93 (108 vote)
 • Tóm tắt: Bài 3 trang 65 GDCD 11: Thành phần kinh tế nhà nước là gì? … Cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay: + Kinh tế cá thể, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thành phần kinh tế tư bản nhà nước có tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí, nên có những đóng góp không nhỏ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Hơn nữa, còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh và kinh doanh …

Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 2.75 (93 vote)
 • Tóm tắt: Giải câu 5 trang 65 sách giáo khoa GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều … Câu 5 (trang 65 sgk Giáo dục công dân 11): Trình bày khái niệm, cơ cấu và …

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • Tác giả: loigiaihay.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 2.67 (86 vote)
 • Tóm tắt: Cập nhật: 22/04/2022Tác giả : Mai NgọcMôn : GDCD 11 … Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành …

Giải câu 7 trang 55 – Bài 6 – SGK môn GDCD lớp 11

 • Tác giả: chuabaitap.com
 • Ngày đăng: 12/04/2022
 • Đánh giá: 2.65 (61 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải câu 7 trang 55 GDCD 11 – Giải bài tập Bài 6: Công nghiệp hóa, … Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng …

Trắc nghiệm công dân 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (P2)

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 2.57 (174 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 11 – Giải GDCD 11 – Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 6: Công … và hiệu quả là đi từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, …

bài giảng gdcd 11 bài 1 công dân với sự phát triển kinh tế

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 2.37 (162 vote)
 • Tóm tắt: Tài liệu về bài giảng gdcd 11 bài 1 công dân với sự phát triển kinh tế – Tài liệu , bai giang gdcd 11 bai 1 cong dan voi su phat trien kinh te – Tai lieu …

GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế Giải Giáo dục công dân 11 trang 64

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 2.25 (114 vote)
 • Tóm tắt: Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay? Gợi ý đáp án. Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên hình thức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải bài tập GDCD 11 bài 7 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh lớp 11 tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của các em. Bên cạnh đó các bạn xem thêm trắc nghiệm GDCD 11 bài 7. …

Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 2.17 (172 vote)
 • Tóm tắt: Công dân với sự phát triển kinh tế – Câu 4 trang 12 SGK GDCD lớp 11. … Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, …

Bài giảng Giáo dục công dân GDCD 11

 • Tác giả: cuuduongthancong.com
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 1.99 (106 vote)
 • Tóm tắt: Câu 32: Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội được hiểu là gì? A. Kinh tế vĩ mô. B. Kinh tế vi mô.

Giải GDCD 11 bài 6 Giải GDCD 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Tác giả: khoahoc.com.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 1.93 (83 vote)
 • Tóm tắt: Bài 7 trang 55 sgk GDCD 11. Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lời giải: – Cơ cấu kinh tế là tổng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải GDCD 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được KhoaHoc đăng tải chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó trong quá trình học tập môn GDCD 11. Giải giáo dục công dân …

Giáo án lớp 11 môn Giáo dục công dân – Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (tiết 1)

 • Tác giả: lop6.net
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 1.96 (183 vote)
 • Tóm tắt: NguyễnVăn Thìn – Trường THPT Lê Quảng Chí Năm học: 2011 – 2012Giáo Án GDCD 11 – Tổ : GDCD 1Tiết PPCT: 01 Ngày soạn: 18 – 08-2011 Phần I : CÔNG DÂN VỚI KINH …

Giải câu 4 trang 55 SGK GDCD lớp 11

 • Tác giả: dayhoctot.com
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 1.84 (86 vote)
 • Tóm tắt: + Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả và bất hợp lí sang một cơ cấu kinh tế hợp kí, hiện đại, hiệu quả.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, ba nội dung cơ bản của công ngiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thực chất của mối quan hệ này là mối quan hệ biện chứng nhân quả giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong …

Giải GDCD 11 bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

 • Tác giả: baivan.net
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 1.75 (154 vote)
 • Tóm tắt: Trả lời: Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã …

Câu 8 trang 56 SGK GDCD lớp 11

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 1.5 (112 vote)
 • Tóm tắt: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế làm tăng mối quan hệ với các nước phát triển về các ngành sản xuất công … Cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội là gì?

Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 1.55 (141 vote)
 • Tóm tắt: Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay. Trang chủ · Lớp 11 · Giải GDCD 11. 01 Đề bài:.

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Ứng Dụng

Recommended For You