Cách tính đơn giá nhân công? Định mức nhân công trong xây dựng?

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về Cách tính định mức nhân công trong xây dựng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Đơn giá nhân công xây dựng là vấn đề đang được quan tâm và trú trọng đối với các công việc như thực hiện sửa chữa, xây nhà hay các công trình xây dựng khác. Đối với mỗi công trình thì nhân công xây dựng là vấn đề cốt lõi và mang yếu tố quyết định. Vậy cụ thể Cách tính đơn giá nhân công? Định mức nhân công trong xây dựng? được pháp luật quy định như thế nao? Dưới bài viết này chúng tôi xin cung cấp thông tin chi tiết

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số Số: 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công

Nguyên tắc xác định thứ nhất đó là Đơn giá nhân công xây dựng xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình, điều kiện làm việc của công nhân xây dựng; đặc điểm, tính chất công việc; phù hợp với nội dung, tính chất công việc, chức danh và trình độ, chất lượng nhân công tư vấn xây dựng.

+ Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng (đã bao gồm các yếu tố bù đắp lương do điều kiện sinh hoạt) trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

+ Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).

+ Đơn giá nhân công xây dựng được xác định với thời gian làm việc một ngày là 8 giờ.

Xem thêm: Quy định về hợp đồng thầu phụ, sử dụng nhà thầu phụ trong đấu thầu

– Đơn giá nhân công xây dựng được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường có sự biến động.

Như vậy căn cứ dựa trên Điều 3. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công thông tư số Số: 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng có thể nhận xét đó là việc Đơn giá nhân công xây dựng phải dựa trên các quy định của pháp luật Về nguyên tắc điều chỉnh, và các đơn giá nhân công xây dựng được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động

Ngoài ra Việc quy định các nguyên tắc xây dựng và điều chỉnh đơn giá nhân công nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong lĩnh vực xây dựng theo quy định và. Đơn giá nhân công xác định theo các nguyên tắc trên đã bảo đảm tính đúng, tính đủ giá nhân công thị trường. Ngoài ra, đơn giá nhân công điều tra theo thị trường tại khu vực nơi xây dựng công trình đã bao hàm tất cả các loại phụ cấp cần thiết theo quy định của pháp luật

2. Nội dung đơn giá nhân công xây dựng

– Đơn giá ngày công của nhân công xây dựng là đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, lái xe, thợ vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát; thuyền trưởng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển, thủy thủ, thợ máy, kỹ thuật viên; nghệ nhân, thợ lặn làm việc trong điều kiện bình thường.

– Đơn giá ngày công của tư vấn xây dựng là đơn giá ngày công của tư vấn xây dựng trong nước, bao gồm kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án; kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn; kỹ sư; kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề; trong đó, đã bao gồm đầy đủ các khoản lương, phụ cấp lương, các khoản bảo hiểm thuộc trách nhiệm của người lao động phải nộp theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).

– Đơn giá nhân công xây dựng của công tác cá biệt là đơn giá của nhân công xây dựng làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại (công trình thi công đèo dốc cao, công trình hầm; công trình thi công ngoài biển đảo và một số công trình có tính chất cá biệt khác).

– Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo 10 nhóm công tác xây dựng tại Phụ lục số 2 của Thông tư này. Riêng nhóm nhân công xây dựng thứ 11 là nhóm công tác xây dựng cá biệt, việc khảo sát và công bố đơn giá nhân công xây dựng của nhóm này phụ thuộc vào đặc thù riêng của từng địa phương.

– Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo 04 nhóm công việc tư vấn xây dựng công bố tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

Xem thêm: Mẫu biên bản xác nhận công nợ, bàn giao công nợ mới nhất năm 2022

3. Cách tính đơn giá nhân công?

Đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng.

Việc xác định đơn giá nhân công được hướng dẫn tại Thông tư Số: 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, theo đó các nguyên tắc để xác định đơn giá nhân công bao gồm:

– Thứ nhất, phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

– Thứ hai, phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng (đã bao gồm các yếu tố bù đắp lương do điều kiện sinh hoạt) trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

– Thứ ba, phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng.

– Thứ tư, đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

Về cách xác định, đơn giá nhân công được tính theo công thức: Gnc = Lnc x Hcb x 1/t

Trong đó:

Xem thêm: Hợp đồng thầu phụ được ký với tỷ lệ bao nhiêu % giá trị của hợp đồng thầu chính?

– GNC: đơn giá nhân công tính cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng.

– LNC: mức lương cơ sở đầu vào theo tháng để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Mức lương cơ sở đầu vào công bố tại Bảng số 1 Phụ lục số 1 của Thông tư này để tham khảo.

– HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng công bố tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

– t: 26 ngày làm việc trong tháng.

Việc điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng. Trường hợp mặt bằng đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường của địa phương lớn hơn đơn giá nhân công xác định trên cơ sở mức lương cơ sở đầu vào ở mức cao nhất công bố tại Phụ lục số 1 nhân với hệ số cấp bậc của Phụ lục số 2 của Thông tư này chia 26 ngày thì Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi công bố.

4. Nguyên tắc khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công tư vấn xây dựng

4.1 Nguyên tắc khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng

– Đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo nhóm công tác xây dựng công bố tương ứng theo quy định cua pháp luật

– Việc lựa chọn khu vực để khảo sát, thu thập số liệu để xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng phải đảm bảo đủ số lượng thông tin yêu cầu tối thiểu, đảm bảo đủ độ tin cậy và phản ánh được mặt bằng giá thuê lao động tại khu vực cần công bố.

– Các công trình, dự án được lựa chọn khảo sát, thu thập thông tin để xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng phải đảm bảo tính phổ biến về cấp, loại công trình, điều kiện thi công, tiến độ thi công, công nghệ thi công, mật độ xây dựng tại khu vực được khảo sát, trừ các công tác xây dựng thuộc nhóm công tác cá biệt. Chuyên gia xây dựng được lựa chọn để phỏng vấn thu thập thông tin phải có kinh nghiệm về lĩnh vực thi công xây dựng.

Xem thêm: Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

– Đơn giá nhân công xây dựng phải phản ánh đúng trình độ, kinh nghiệm, năng suất lao động, thời gian, điều kiện làm việc của nhân công xây dựng.

– Quá trình khảo sát, thu thập thông tin phải tuân thủ trình tự, phương pháp và các bảng, biểu mẫu đã được quy định tại Thông tư này. Số liệu thu thập được phải đảm bảo tính pháp lý, có sự xác nhận của các bên có liên quan.

– Khu vực được lựa chọn để khảo sát và công bố đơn giá nhân công xây dựng trong tỉnh là các khu vực có sự tương đồng về điều kiện kinh tế – xã hội, vị trí địa lý, quan hệ cung cầu về xây dựng, phù hợp quy định phân vùng của Chính phủ.

– Số liệu điều tra, khảo sát, thống kê sử dụng để xác định đơn giá nhân công xây dựng phải được xử lý, sàng lọc bằng phương pháp hồi quy trước khi tính toán xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Theo như trên, Việc tính đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo quy định của pháp luật với các quá trình và kèm theo hồ sơ thủ tục quy định. Bên cạnh đó Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được xác định và công bố cho các nhóm Khác nhau dụa trên quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra còn có các Đơn giá nhân công xây dựng của công tác cá biệt đó là đơn giá của nhân công xây dựng làm việc trong điều kiện nguy hiểm, cấc công việc có tính chất độc hại hoặc điều kiện khó khăn, và chật hẹp như các công trình thi công đèo dốc cao, các công trình hầm; công trình thi công ngoài biển đảo, hay công trình thi công tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và một số công trình có tính chất cá biệt khác trên thực tế

4.2. Tổ chức điều tra, khảo sát:

Bước 1: Cơ quan chủ trì ra quyết định thành lập tổ khảo sát;

Bước 2: Lập và phê duyệt kế hoạch khảo sát bao gồm các nội dung như sau:

+ Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc khảo sát;

Xem thêm: Khái niệm, nội dung và các lưu ý với dự toán xây dựng công trình

+ Các khu vực dự kiến công bố đơn giá nhân công xây dựng;

+ Lưới khảo sát;

+ Danh mục các công trình đang thi công xây dựng, đã thi công xây dựng hoàn thành trong 3 năm trên địa bàn được lựa chọn khảo sát.

+ Danh mục các công việc cần khảo sát, thu thập số liệu

+ Tên đơn vị tư vấn chuyên môn thực hiện công tác khảo sát (nếu có).

Bước 2: Thông báo tới các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị tư vấn trên địa bàn về kế hoạch thực hiện khảo sát để phối hợp chuẩn bị hồ sơ nhân lực.

Bước 3: Tiến hành khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng theo danh mục nhóm công tác xây dựng.

4.3. Số lượng mẫu điều tra, khảo sát:

* Số lượng mẫu điều tra, khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng:

Xem thêm: Tỷ lệ hợp đồng thầu phụ? Nhà thầu chính được giao bao nhiêu %?

– Một nhóm công tác xây dựng điều tra, khảo sát tối thiểu đơn giá nhân công của 03 công tác xây dựng; mỗi công tác xây dựng điểu tra tối thiểu tại 03 công trình hoặc kết hợp các số liệu điều tra từ chuyên gia, số liệu thống kê từ hồ sơ quyết toán và kết quả trúng thầu;

– Đơn giá nhân công của mỗi công tác xây dựng được điều tra bằng mẫu phiếu khảo sát công bố tại Phụ lục số 5 của Thông tư này.

* Số lượng mẫu điều tra, khảo sát xác định đơn giá nhân công tư vấn xây dựng:

– Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được điều tra, khảo sát theo các lĩnh vực, công việc công bố tại Phụ lục số 3 của Thông tư này và công bố theo từng nhóm trình độ chuyên môn theo mẫu tại Phụ lục số 13;

4.4. Hồ sơ trình thỏa thuận đơn giá nhân công xây dựng

– Quyết định thành lập tổ khảo sát;

– Kế hoạch khảo sát;

– Thuyết minh khảo sát (đóng quyển) trong đó nêu rõ: Đặc điểm kinh tế – xã hội của các khu vực công bố đơn giá nhân công xây dựng của tỉnh, mật độ xây dựng của từng khu vực, đóng kèm các phiếu khảo sát lập theo mẫu; các biểu tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công tư vấn xây dựng đủ pháp lý theo quy định của Thông tư này.

– File mềm tính toán đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá tư vấn xây dựng.

Xem thêm: Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

4. 5. Quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình theo công thức nào?

– Đơn giá nhân công xây dựng của loại công nhân j thực hiện công tác xây dựng i trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình

– Đơn giá nhân công xây dựng của nhóm công tác xây dựng thứ j được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố

– Hệ số cấp bậc bình quân của từng nhóm nghề, quy định tại bảng số 4 Phụ lục số 2 của Thông tư này;

– Hệ số cấp bậc của loại công nhân j thực hiện công tác i trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Cách tính đơn giá nhân công? Định mức nhân công trong xây dựng? và các thông tin pháp lý dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Ứng Dụng

Recommended For You