Lượng nước trong 1 cốc là bao nhiêu ml?

Bạn đang tự hỏi một cốc nước bao nhiêu ml? Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về dung tích của một cốc nước thông qua việc tìm hiểu về số ml thường có trong một cốc. Hãy đọc và khám phá ngay nhé!
1 cốc nước bao nhiêu ml? Câu hỏi này có thể có nhiều câu trả lời khác nhau tùy thuộc vào loại cốc. Tuy nhiên, thông thường một cốc nước có dung tích khoảng 240ml đến 350ml. Vì vậy, khi uống nước từ một cốc, chúng ta có thể ước lượng được lượng nước uống vào khoảng từ 240ml đến 350ml.

Recommended For You