Tổng hợp 20+ ý nghĩa của các sao tốt xấu hot nhất hiện nay

Bài này Thiết Kế NTX sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ý nghĩa của các sao tốt xấu hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Cúng kiến sao hạn, Chư Phật, Ông bà, ngày rằm, mùng 2 & 16, cúng vong, Thần tài Thổ địa, Ông táo, Nhập trạch, Khai trương… tất thảy đều có ý nghĩa riêng, chỉ cần chư vị hiểu việc cung dưỡng này, cúng cho ai, ở đâu, khi nào, lời khấn thế nào hợp tình, nhưng nhất định tâm thành việc sẽ ứng, sính lễ như thế nào tùy tâm gia chủ

Cúng dường là cung cấp dưỡng nuôi, cung cấp cho tâm, cho thế giới bên kia

Khoa học ngày nay có thể mang lại cho con người sự tiện nghi, sự hiện đại về vật chất, nhưng hoàn toàn không thể lý giải về nhiều việc của tự nhiên, khoa học không thể lý giải về tam giác quỷ Bermuda, kim tự tháp Giza, và Mexico có một vùng đất kỳ bí gọi là “Vùng câm lặng”, ở đây mọi tín hiệu vô tuyến và sóng radio đều bị vô hiệu hóa, không thể thâm nhập trong khu vực. Khoa học không thể giải mã giấc mơ, ngay cả việc chúng ta sống đã là một điều kỳ diệu

Một người làm nhiều việc bất thiện họ vẫn ung dung tự tại, khiến những người thấy sự việc bất bình, không tin vào nhân quả và đặt câu hỏi “vì sao người làm điều ác lại vẫn có tiền tài chức vị. Chính vì phước báu đời trước của họ quá lớn, đời này dù có làm điều bất thiện vẫn còn dư phước, nhưng cái phước ấy đã bị tổn giảm

Ngược lại, người làm rất nhiều việc tốt nhưng vẫn không lìa được khổ, chính do nghiệp quả đời trước quá sâu nặng, đời này hành thiện tích phước, tuy có giảm nghiệp nhưng không đủ xoay chuyển

Họa phước đời người được định trong sinh thần bát tự, thọ mạng – tiền tài – trí huệ có được là từ đời trước, không thần Phật nào cho ta.

Tam phước có thể tăng, có thể giảm do tạo tác từ trung vận, tu pháp bố thí, mọi nghiệp quả có thể xoay chuyển, tự mình định đoạt số mệnh thông qua đoạn ác hành thiện Chư vị đã từng đọc sách “Liễu Phàm Tứ Huấn”, sẽ thông đạt ý niệm hành thiện tích phước. Bản thân Khải Toàn đã dùng các pháp môn bố thí ấy, phần nào chuyển hóa được vận mệnh Có hôm qua – hôm nay – ngày mai, sẽ có kiếp trước – kiếp này – kiếp sau, nhân quả không chỉ luân chuyển 3 đời, luân chuyển cả vô lượng kiếp

Phương Tây dùng thuật thôi miên để biết được tiền kiếp, điều này cách đây gần 3 ngàn năm Đức Phật đã thuyết giảng Nhân quả 3 đời, nhân quả báo ứng nhanh hay chậm còn tùy nghiệp lực, con người bị âm dương chi phối khó thoát khỏi số mệnh, tuy nhiên người buông xuống vọng tưởng, lìa chấp tướng không dễ dàng để âm dương chi phối. Lìa chấp ngã là xả bỏ cái tôi, không còn “tôi”, sẽ không còn nghiệp, nghiệp hết phước đến

Thái dương, Thái Âm, Mộc đức / Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch. / Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu. Từ xưa cho rằng tinh đẩu trong âm lịch phương Đông là tinh tú có thật trong vũ trụ quan, mỗi tinh đẩu đều có ảnh hưởng đến cho cộng đồng xã hội, như sao chổi xuất hiện ở phương nào, người ta cho rằng nơi đó sẽ xảy đến đói kém hay binh biến; hay với cá nhân mỗi khi có sao kiết, sao hung ứng chiếu với mệnh vận con người. Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Có sao tốt có sao xấu. Nếu gặp sao xấu thì phải cúng dâng sao giải hạn. Khi ở những tuổi nhất định mà gặp sao hạn sẽ không may, cần giải hạn. Do đó dân gian thường làm lễ Dâng sao giải hạn hằng tháng trong 12 tháng tại nhà hoặc hằng tháng tại Chùa. Khi giải hạn mỗi sao có cách bài trí nến, mầu sắc Bài vị, nội dung Bài vị khác nhau với những ngày nhất định. Sao Chiếu mệnh:

Theo nguyên lý Cửu diệu, các nhà Chiêm tinh xưa cho rằng mỗi năm mỗi người đều có 1 trong 9 sao chiếu. Trong đó có:

 • 3 sao Tốt: Thái dương, Thái Âm, Mộc đức.

 • 3 sao Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.

 • 3 sao Trung: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.

Sao hạn

NAM TÍNH SAO – Tuổi theo âm lịch NỮ LA HẦU 10 19 28 37 46 55 64 73 KẾ ĐÔ THỔ TÚ 11 20 29 38 47 56 65 74 VÂN HỚN THỦY DIỆU 12 21 30 39 48 57 66 75 MỘC ĐỨC THÁI BẠCH 13 22 31 40 49 58 67 76 THÁI ÂM THÁI DƯƠNG 14 23 32 41 50 59 68 77 THỔ TÚ VÂN HỚN 15 24 33 42 51 60 69 78 LA HẦU KẾ ĐÔ 16 25 34 43 52 61 70 79 THÁI DƯƠNG THÁI ÂM 17 26 35 44 53 62 71 80 THÁI BẠCH MỘC ĐỨC 18 27 36 45 54 63 72 81 THỦY DIỆU Khải Toàn NAM TÍNH HẠN – Tuổi theo âm lịch NỮ HUỲNH TIỀN (***) 10 18 27 36 45 54 63 73 TÁN TẬN (***) TAM KHEO (**) 11 19/20 28 37 46 55 64 74 THIÊN TINH NGŨ MỘ (**) 12 21 29/30 38 47 56 65 75 NGŨ MỘ (**) THIÊN TINH 13 22 31 39/40 48 57 66 76 TAM KHEO (**) TÁN TẬN (***) 14 23 32 41 49/50 58 67 77 HUỲNH TIỀN (***) THIÊN LA 15 24 33 42 51 59/60 68 78 DIÊM VƯƠNG ĐỊA VÕNG 16 25 34 43 52 61 69/70 79 ĐỊA VÕNG DIÊM VƯƠNG 17 26 35 44 53 62 71 79/80 THIÊN LA (***) Đại hạn | (**) Tiểu hạn Bảng sao hạn NAM 2023 LA HẦU 1924 1933 1942 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005 THÁI BẠCH 1930 1939 1948 1957 1966 1975 1984 1993 2002 2011 KẾ ĐÔ 1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 THÁI DƯƠNG 1929 1938 1947 1956 1965 1974 1983 1992 2001 2010 THÁI ÂM 1926 1935 1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007 MỘC ĐỨC 1925 1934 1943 1952 1961 1970 1979 1988 1997 2006 VÂN HỚN 1928 1937 1946 1955 1964 1973 1982 1991 2000 2009 THỔ TÚ 1932 1941 1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004 2013 THỦY DIỆU 1931 1940 1949 1958 1967 1976 1985 1994 2003 2012 Bảng sao hạn NỮ 2023 LA HẦU 1928 1937 1946 1955 1964 1973 1982 1991 2000 2009 THÁI BẠCH 1926 1935 1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007 KẾ ĐÔ 1924 1933 1942 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005 THÁI DƯƠNG 1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008 THÁI ÂM 1930 1939 1948 1957 1966 1975 1984 1993 2002 2011 MỘC ĐỨC 1931 1940 1949 1958 1967 1976 1985 1994 2003 2012 VÂN HỚN 1932 1941 1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004 2013 THỔ TÚ 1929 1938 1947 1956 1965 1974 1983 1992 2001 2010 THỦY DIỆU 1925 1934 1943 1952 1961 1970 1979 1988 1997 2006

Sao hạn

 1. La Hầu: khẩu thiệt tinh, chủ về ăn nói thị phi. Nam rất kỵ, nữ cũng bi ai chẳng kém. Kỵ tháng giêng, tháng bảy.

  Sao La Hầu là khẩu thiệt tinh. Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 7 âm lịch nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch, là sao La Hầu giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Thắp 9 ngọn đèn lạy 9 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm lễ lúc 21 đến 23 giờ .

 2. Kế Đô: hung tinh, kỵ tháng ba và tháng chín nhất là nữ giới.

  Sao kế đô kỵ màu gì?

  Sao này kỵ nhất nữ giới, nhớ cúng giải hạn mỗi tháng hay vào tháng Kỵ là tháng 1, 3, 9 âm lịch nên cúng giải vào ngày 18 âm lịch ngày sao Kế Đô giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu vàng như sau : “Địa cung Thần Vỉ Kế Đô tinh quân”, thắp 21 ngọn đèn, lạy 21 lạy về hướng Tây . Cách Khấn : Cung thỉnh Thiên Đình Bắc vỉ cung Đại Thánh Thần vỉ Kế đô Tinh quân vị tiền. Cúng lễ vào lúc 21 đến 23 giờ.

 3. Thái Dương: Thái dương tinh (măt trời) tốt vào tháng sáu, tháng mười, nhưng không hợp nữ giới.

  Sao Thái Dương: Mỗi tháng cúng ngày 27 âm lịch, khi cúng phải có bài vị màu vàng, được viết như sau : “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”. Thắp 12 ngọn đèn, lạy 12 lạy về hướng ĐÔNG mà cúng. Làm lễ lúc 21 tới 23 giờ. Sao Thái Dương là tinh quân Tốt nhất trong các Sao Hạn như Rồng lên mây, chiếu mệnh tháng 6, tháng 10, lộc đến túi đầy tiền vô. Mệnh ai chịu ảnh hưởng của sao này, đi làm ăn xa gặp nhiều may mắn, tài lộc hưng vượng, phát đạt.

 4. Thái Âm: Chủ dương tinh (mặt trăng), tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng chín nhưng kỵ tháng mười. Nữ có bệnh tật. Chủ về danh lợi, hỉ sự.

  Sao Thái Âm: Hàng tháng vào lúc 19 tới 21 giờ tối vào ngày 26 âm lịch, dùng 07 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, cúng day mặt về hướng Tây vái lạy 7 lạy mà khấn vái. Khi cúng phải có bài vị màu vàng, được viết như sau :”Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”. Hạp tháng 9 âl – Kỵ tháng 11 âl.

 5. Mộc Đức (Mộc tinh): Triều ngươn tinh, chủ về hôn sự. Tốt vào tháng mười và tháng chạp.

  Sao Mộc Đức tức sao Mộc Tinh. Mỗi tháng cúng ngày 25 âm lịch, sao Mộc Đức giáng trần. Khi cúng có bài vị màu vàng (hoặc xanh) được viết như sau : “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. Lúc cúng thắp 20 ngọn đèn, đặt bàn day mặt về hướng chánh Đông lạy 20 lạy. Cúng lễ lúc 19 -21 giờ.

 6. Vân Hớn (Hỏa tinh)

  Sao Vân Hớn tức Hỏa Dực Tinh. Một hung tinh, đến năm hạn gặp sao này Nữ giới sinh sản khó, vào tháng 2, tháng 8 xấu, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên, khó nuôi súc vật. Mỗi tháng hoặc tháng 4 và 5 âm lịch cúng ngày 29 âm lịch, viết bài vị màu đỏ : “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn day về hướng Chánh ĐÔNG mà cúng. Lạy 15 lạy. Cúng lúc 21 đến 23 giờ.

 7. Thổ Tú (Thổ tinh):

  Sao Thổ Tú tức sao Thổ Tinh. Khắc kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, trong nhà nhiều chuyện thị phi. Mỗi tháng cúng ngày 19 âm lịch, lúc 21 giờ, dùng 5 ngọn đèn , hương hoa, trà quả làm phẩm vật day về hướng TÂY mà khấn vái. Lạy 5 lạy . Bài vị viết như sau :”Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân”.

 8. Thái Bạch (Kim tinh): Xấu vào tháng năm và kỵ màu trắng quanh năm.

  Thái Bạch: Sao Kim Tinh : Lại rất vui cho những người mang mệnh Thuỷ mệnh Kim, vì có quý nhân giúp, nên gặp sao này đi làm ăn xa có tiền tài của cải, trong gia đạo thêm người . Mỗi tháng vào ngày rằm (15 âm lịch) sao Thái Bạch giáng trần, khi cúng viết bài vị màu trắng như sau: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân”. Có thể thay 2 chử Kim Đức bằng 2 chữ Thái Bạch cũng được. Làm lễ cúng lúc 19 – 21 giờ . Thắp 8 ngọn đèn , lạy 8 lạy về hướng chánh TÂY .

 9. Thủy Diệu (Thủy tinh): Phước lôc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.

  Sao Thủy Diệu sao Thủy Tinh, là sao Phúc Lộc tinh. Nữ giới mang mệnh Mộc sẽ rất vui mừng , đi làm ăn xa có lợi về tiền bạc . Mỗi tháng hay vào tháng Kỵ tuổi là tháng 4 , 8 âm lịch, nên cúng giải hạn vào ngày 21 âm lịch, sao Thủy Diệu giáng trần. Khi cúng viết bài vị dùng giấy màu đỏ như sau: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”. Thắp 7 ngọn đèn , lạy 7 lạy về hướng Chánh Bắc. Cúng làm Lễ lúc 21 đến 23 giờ.

Theo dân gian thì 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành tục dâng sao giải hạn vào các ngày trong 12 tháng như sau:

/p> Theo dân gian thì 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành tục dâng sao giải hạn vào các ngày trong 12 tháng như sau:

 • Sao Thái Dương: Ngày 27 âm lịch hàng tháng

 • Sao Thái Âm: Ngày 26 âm lịch hàng tháng

 • Sao Mộc Đức: Ngày 25 âm lịch hàng tháng

 • Sao Vân Hớn (hoặc Văn Hán): Ngày 29 âm lịch hàng tháng

 • Sao Thổ Tú: Ngày 19 âm lịch hàng tháng

 • Sao Thái Bạch: Ngày 15 âm lịch hàng tháng

 • Sao Thuỷ Diệu: Ngày 21 âm lịch hàng tháng

 • Sao La Hầu: Ngày 8 âm lịch hàng tháng

 • Sao Kế Đô: Ngày 18 âm lịch hàng tháng

Còn về hạn mỗi người hằng năm sẽ gặp một hạn có năm tốt có năm xấu, cách xem như đã chỉ dẫn phần xem sao Cửu Diệu và hạn như bảng trên, còn về tính chất thì:

 • 1- Huỳnh Tiền (Đại hạn)

 • 2- Tam Kheo (Tiểu hạn)

 • 3- Ngũ Mộ (Tiểu hạn)

 • 4- Thiên Tinh (kém)

 • 5- Tán Tận (Đại hạn)

 • 6- Thiên La (kém)

 • 7- Địa Võng (kém)

 • 8- Diêm Vương (kém)

Bài viết mang tính tham khảo, các vị cần ứng dụng theo quẻ Huyền Không Phi Tinh kết hợp Phi tinh lưu niên này mang đến sự ứng nghiệm cao.

Cách Hóa giải Vận hạn do sao Chiếu mệnh:

Sắm lễ: Lễ vật cúng sao đều giống nhau: Lễ vật gồm: Hương, Hoa, Quả (5 loại). Trầu, rượu, nước. Vàng, Tiền (10), Gạo, Muối. Lễ xong hóa cả tiền, vàng, văn khấn, bài vị. Màu sắc bài vị và cách bố trí nến trên bàn lễ khác nhau về chi tiết cụ thể: Khi gặp sao hạn chiếu, tùy tuổi, nam hay nữ mà Sao khác nhau. Tùy Sao mà cúng vào các ngày khác nhau, bàn đặt và hướng lạy, màu sắc Bài vị, nội dung chữ ghi trên Bài vị, số nến và sơ đồ cắm khác nhau, nội dung khấn cũng khác nhau. [Thầy Khải Toàn]

Mẫu văn khấn cúng giải Sao hạn như sau:

Dùng khấn cúng giải sao hạn, lá sớ có nội dung tùy theo tên Sao Hạn hàng năm mà ghi theo mẫu sau đây, đốt ba cây nhang quỳ lạy ba lạy rồi đọc :

 1. Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

 2. Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

 3. Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế.

 4. Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

 5. Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

 6. Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

 7. Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Kính Chư Phật Chư Thiên, kính Thiên bộ thần, Địa chủ thần

Con:………… Tuổi:………… Ngụ tại………. Hôm nay là ngày…… tháng……năm….., Con thành tâm kính lễ, hoa quả, đốt nén tâm hương, … ……………………………………để làm lễ giải hạn sao …………………….. chiếu mệnh, và hạn:……

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phước lành cho con gặp mọi điều may, tránh mọi sự dữ, gia đạo bình an, công việc thuận lợi, gặp dữ hóa lành. Con nguyện sống lành nghĩ lành làm lành, giúp đỡ chúng sinh. Con xin kính lễ tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Phục duy cẩn cáo!

(Và quỳ lạy theo số lạy của từng sao theo phần “Tính chất sao Cửu Diệu…” đã nói ở trên)

Tổng hợp và biên tập: phongthuykhaitoan.com

Top 21 ý nghĩa của các sao tốt xấu tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Sao Tử Vi là gì? Luận giải ý nghĩa sao Tử Vi tại các cung mệnh

Sao Tử Vi là gì? Luận giải ý nghĩa sao Tử Vi tại các cung mệnh
 • Tác giả: mogi.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2023
 • Đánh giá: 4.73 (289 vote)
 • Tóm tắt: Về độ sáng của sao: Miếu Địa: Dần – Thân – Ngọ (sáng nhất, ảnh hưởng nhiều nhất); Vượng Địa: Thìn – Tuất – Tỵ (tốt …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Haу nhất là nên để Tử Phủ Vũ Tướng có mang kèm theo các cát tinh kể trên. Đó chính là cách mà các bậc đế ᴠương trong lịch sử dùng để báo hiệu có một ѕự nghiệp ᴠang danh lừng lẫу. Các ngôi ᴠị thuộc ѕao ѕiêu hạng như nguуên thủ quốc gia, Tổng Thống, …

Hướng dẫn xem ngày tốt xấu làm nhà

Hướng dẫn xem ngày tốt xấu làm nhà
 • Tác giả: homedy.com
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 4.47 (526 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là 1 số sách tra ngày tốt, xấu của Việt Nam mà bạn có thể tham khảo: Ngọc hạp thông thư: Bản liệt kê các sao tốt, sao xấu và giải thích ý nghĩa của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dự án nhà đất được chủ đầu tư tính toán kỹ càng về thời gian động thổ, cất nóc và gia chủ chỉ việc chọn ngày để dọn đến ở. Bạn có thể tham khảo những dự án như: Khu căn hộ Viva Riverside, khu phức hợp căn hộ …

Xem sao nào xấu nhất trong tử vi rước tài lộc, may mắn, sao nào đẹp nhất trong tử vi

 • Tác giả: damri.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/30/2022
 • Đánh giá: 4.28 (518 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đang tìm hiểu về các sao xấu trong tử vi. … Xem thêm: Ý nghĩa của từ Purifier là gì? … Sao Thái Âm là điều tốt cho cả nam và nữ về mọi mặt.

Bảng sao hạn năm 2022 cho 12 con giáp đầy đủ, chính xác nhất

Bảng sao hạn năm 2022 cho 12 con giáp đầy đủ, chính xác nhất
 • Tác giả: bachhoaxanh.com
 • Ngày đăng: 11/06/2022
 • Đánh giá: 4.18 (425 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đã biết bảng sao hạn cho 12 con giáp năm 2022 chưa? … Lý giải tính tốt xấu của các sao năm 2022 … Ý nghĩa của tiết Bạch Lộ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hệ thống sao chiếu mệnh có ảnh hưởng rất lớn đến vận số con người và biến hóa theo từng năm. Những năm gặp sao tốt chiếu mệnh gia chủ nên làm lễ nghênh sao rước tài lộc còn năm gặp sao xấu chiếu mệnh nên làm lễ cúng sao giải hạn. Hãy tìm hiểu rõ …

Sao tử vi là gì – Bình giải ý nghĩa các sao trong lá số tử vi

Sao tử vi là gì - Bình giải ý nghĩa các sao trong lá số tử vi
 • Tác giả: thanglongdaoquan.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 3.92 (466 vote)
 • Tóm tắt: Sao Thiên Lương – Ý nghĩa của các sao trong tử vi … Nếu như hung cát tinh hỗn tạp thì nửa âm nửa dương, vừa tốt lại vừa xấu, yêu ghét khó phân định.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra những người này còn có tinh thần lạc quan, không câu nệ tiểu tiết. Được rất nhiều người xung quanh yêu mến. Có hứng thú với nhiều thức trong cuộc sống, tuy nhiên lại thường không hay hành động. Họ luôn trốn tránh những việc nặng nhọc, thừng …

Ý nghĩa 8 cung trong phong thủy bát trạch

 Ý nghĩa 8 cung trong phong thủy bát trạch
 • Tác giả: thietkehaiphongxanh.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 3.67 (296 vote)
 • Tóm tắt: – 4 cung xấu: Lục sát, Ngũ quỉ, Tuyệt mạng, Họa hại. Ý nghĩa của từng Cung sao trong 8 Cung sao Bát Trạch Phong Thủy. 1. Sinh khí ( Sao Tham lang thuộc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ý nghĩa của Phục Vị: Đây là cung bình yên, trấn tĩnh, đem lại một tinh thần mạnh mẽ, kiên định, tăng thêm sức mạnh cho gia chủ. Bản thân ngày càng tiến bộ. Tình duyên nam nữ, tài chính tốt, nhưng tình dục giảm sút. Sao này hợp với hướng Đông trạch …

Ý nghĩa của các sao tốt và các sao xấu trong nhà ở là gì?

Ý nghĩa của các sao tốt và các sao xấu trong nhà ở là gì?
 • Tác giả: blogphongthuy.com
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 3.43 (528 vote)
 • Tóm tắt: Ý nghĩa của các sao tốt và các sao xấu trong nhà ở là gì? · 1- Sao Sanh Khí: Là hướng tốt nhất trong 4 hướng tốt, biểu hiện của sự thành công, danh tiếng, địa vị …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trả lời: Trong khoa phong thủy, khi làm nhà hoặc mua nhà, thì nhóm Tây tứ trạch gồm những tuổi có mệnh cung Càn, Cấn, Khôn, Đoài thì nên chọn 1 trong 4 hướng tốt là Tây, Tây-bắc, Đông-bắc và Tây-nam. Còn nhóm Đông tứ trạch gồm những tuổi có mệnh …

Ý nghĩa tốt xấu của các sao hạn và cách cúng dâng sao giải hạn

 • Tác giả: vinatai.mobi
 • Ngày đăng: 01/26/2023
 • Đánh giá: 3.39 (579 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây Vinatai.mobi xin giải thích rõ sự tốt xấu của 9 vị sao, mạng nào chịu ảnh hưởng tốt xấu ra sao. Và cách cúng dâng sao giải hạn chi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ● Vào tối mồng 8 âm lịch hàng tháng, đặt ban thờ về hướng chính bắc, trên ban thờ đặt 9 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí ngôi sao như hình vẽ. ● Bài vị: Giấy màu vàng, viết: Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân Vị Tiền. ● Cách khấn: Cung thỉnh …

Lý giải khoa học về sao La Hầu, Thái Bạch và Kế Đô

 • Tác giả: suckhoedoisong.vn
 • Ngày đăng: 04/03/2022
 • Đánh giá: 3.03 (294 vote)
 • Tóm tắt: Tuy nhiên, liệu việc làm này có hoá giải được “sao xấu chiếu mệnh” … ra mọi quyết định và hành động của chúng ta đều không còn ý nghĩa?

Luận giải Sao Vĩ là tốt hay xấu? Tính chất và ý nghĩa của sao Vĩ Hỏa

 • Tác giả: xemvm.com
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 2.86 (172 vote)
 • Tóm tắt: Tinh tượng của các chòm sao này dựa vào cầm tinh của 4 trọng cung đó. Như vậy là tinh tượng của 28 sao mà ta vẫn đang dùng để dự báo cát hung …

&quotNhị Thập Bát Tú và ý nghĩa tốt xấu của 28 vì sao trong phong thủy &quot

 • Tác giả: houseviet.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2023
 • Đánh giá: 2.69 (106 vote)
 • Tóm tắt: Trong phong thủy, người ta nói nhiều đến các vì sao và các chòm sao trên bầu trời. Có 4 chòm sao thực trong vũ trụ: Thanh Long, B…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Thiên văn học cổ phương Tây, người ta cũng quy ước 12 chòm sao tương ứng với 12 cung Hoàng đạo: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Hổ Cáp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Đó chỉ là những quy ước gắn với các …

Tốt xấu cho nơi để xe – Báo Kinh tế đô thị

Tốt xấu cho nơi để xe - Báo Kinh tế đô thị
 • Tác giả: kinhtedothi.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 2.79 (125 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình sắp xếp phong thủy, phân cung điểm hướng cho nhà cửa, một số ý kiến gia chủ và cả giới chuyên môn không đồng ý quan niệm xếp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ quan niệm đúng về khai thác và sử dụng, có thể xác lập các tiêu chí cần có để khi thiết kế, xây dựng và sử dụng nhà xe không bị dồn nén chật chội hoặc dư thừa tốn kém lãng phí. Tốt nhất nhà xe cần có khoảng không gian đậu và rửa xe, kho chứa dụng …

Tính chất các sao trong Tử vi

 • Tác giả: tuvi.cohoc.net
 • Ngày đăng: 01/01/2023
 • Đánh giá: 2.52 (59 vote)
 • Tóm tắt: Nếu ÂM, DƯƠNG không ở mệnh hoặc chiếu mệnh thì củng ảnh hưỡng nhỏ nghĩa là bị … Hai sao này đi với sao tốt thì càng tốt, nếu đi với sao xấu lạilàm cho xấu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đàn-ông, đàn-bà có người kết hôn đến năm, bẩy lần mà vẫn chưa thành gia-thất. Tức cung Thê, Phu xấu. Vậy tìm thế nào cho ra người vừa ý và biết người đó với mình hợp duyên? -Nói đây là nói những số đứng-đắn mà lâm vào nghịch cảnh đó, chứ không kể …

Sao Thổ Tú là gì? Tốt hay xấu? Hướng dẫn cách cúng sao Thổ Tú 2023 chuẩn và chi tiết nhất

 • Tác giả: didongviet.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2023
 • Đánh giá: 2.49 (135 vote)
 • Tóm tắt: Ý nghĩa sao Thổ Tú – Tốt hay xấu; 3. … Tương tự như các sao chiếu mệnh khác trong hệ thống Cửu Diệu, thì cách tính tuổi của Sao Thổ Tú …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sao Thổ Tú là một ngôi sao hung tinh trong Cửu Diệu niên hạn, còn được gọi là ác tinh, rất dễ mang đến tai hoạ, xuất hành không được thuận lợi, chăn nuôi thường thua lỗ. Người gặp ngôi sao này chiếu mạng nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, …

Bảng tính sao hạn năm 2023 chi tiết cho 12 con giáp chính xác nhất

 • Tác giả: mediamart.vn
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 2.39 (82 vote)
 • Tóm tắt: Trong đó các ngôi sao đều có những khía cạnh tốt xấu khác nhau. Tham khảo ngay bảng sao chiếu mạng theo tuổi của bạn trong năm Quý Mão 2023 trong bài viết …

Lịch vạn niên 2023 – Xem lịch âm dương, tử vi, phong thủy – Lịch Việt

 • Tác giả: lichviet.app
 • Ngày đăng: 12/05/2022
 • Đánh giá: 2.36 (123 vote)
 • Tóm tắt: Các sao này ảnh hưởng rất lớn đến tốt xấu trong ngày cho từng công việc. Thậm chí, khi xem ngày tốt, xấu ta cũng phải dựa nhiều vào lý thuyết …

Sao chiếu mệnh là gì? Ý nghĩa các sao chiếu mệnh – https://

Sao chiếu mệnh là gì? Ý nghĩa các sao chiếu mệnh - https://
 • Tác giả: homemy.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2022
 • Đánh giá: 2.16 (127 vote)
 • Tóm tắt: Mỗi năm bạn sẽ đối diện với một sao chiếu mệnh hoàn toàn khác nhau. Sao chiếu mệnh này có thể là tốt hoặc xấu, tùy theo năm sinh của mỗi người.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sao La Hầu là một trong những sao xấu, gây bất lợi cho cả nam mạng. Sao chiếu mệnh này thường đem lại nhiều điềm xui xỏe, không may mắn. Nhất là chuyện làm ăn trở nên khó khăn, trắc trở. Chuyện tình cảm gặp nhiều rắc rối, đau buồn. Sao này xấu nhất …

Giải mã bảng sao chiếu mệnh các tuổi năm 2023: Tốt xấu ra sao?

Giải mã bảng sao chiếu mệnh các tuổi năm 2023: Tốt xấu ra sao?
 • Tác giả: 2sao.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 2.18 (138 vote)
 • Tóm tắt: Tính tốt – xấu của sao hạn. Sao Thái Bạch – Hung tinh. Sao Thái Bạch được cho là sao xấu nhất trong tất cả các sao, mang thiệt hại nặng nề …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sao Thái Bạch được cho là sao xấu nhất trong tất cả các sao, mang thiệt hại nặng nề về phương diện tài lộc. Trong năm 2023, sao Thái Bạch gây tổn thất hao tài tốn của, công việc làm ăn lận đận, kinh doanh thiệt hại tài sản lại thêm dễ bị tiểu nhân …

Bảng sao hạn năm 2023 theo năm sinh vừa cập nhật sáng nay

Bảng sao hạn năm 2023 theo năm sinh vừa cập nhật sáng nay
 • Tác giả: invert.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 2.07 (177 vote)
 • Tóm tắt: I. Tìm hiểu Tốt – Xấu của sao chiếu mệnh năm 2023 … Thời gian cúng các sao hạn 2023 khi nào? … Sao tốt, Sao xấu, Sao trung bình.

Phong thủy nhà ở và【22 điều cần tránh】mà không phải ai cũng biết

 • Tác giả: blog.onhome.asia
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 1.83 (99 vote)
 • Tóm tắt: Anh/chị có thể tìm ra ý nghĩa biểu tượng của các phương hướng tương ứng với … công cụ giúp phân chia, đo lường các khoảng tốt xấu theo cung phong thủy.

&quotNhị Thập Bát Tú và ý nghĩa tốt xấu của 28 vì sao trong phong thủy &quot

&quotNhị Thập Bát Tú và ý nghĩa tốt xấu của 28 vì sao trong phong thủy &quot
 • Tác giả: vansu.net
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 1.88 (150 vote)
 • Tóm tắt: Sao Cang: Là một sao xấu thuộc Kim tinh. Ngày có sao này cần cẩn trọng, làm việc gì cũng phải tính toán cẩn thận để tránh sai lầm. Đặc biệt là các chuyện lớn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Thiên văn học cổ phương Tây, người ta cũng quy ước 12 chòm sao tương ứng với 12 cung Hoàng đạo đó là: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Những đó chỉ là quy ước gắn …

Recommended For You