Danh sách 10+ quy định vận chuyển gas tốt nhất bạn cần biết

quy định vận chuyển gas hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Bạn không biết khi kinh doanh gas cần những loại giấy phép gì? Bạn không nắm rõ điều kiện, thủ tục hay hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh gas này như thế nào?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy hy vọng sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ và chính xác thông tin về vấn đề này để bạn có thể tham khảo.

1. Kinh doanh gas cần những giấy phép gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh cần đảm bảo có đầy đủ những giấy phép sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (được cấp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp);
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng (được cấp theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí);
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas khí hóa lỏng lpg: Giấy chứng nhận đáp ứng tốt điều kiện an ninh trật tự do Công an cấp; Đáp ứng tốt điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị. (diện tích mặt bằng, kết cấu xây dựng, kho chứa hàng, nơi bán hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện); Giấy phép chứng nhận phòng cháy chữa cháy do Công an PCCC tỉnh, thành phố cấp.

2. Hồ sơ, thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh gas bao gồm những gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ thành lập cơ sở kinh doanh gas bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Doanh nghiệp khi muốn kinh doanh gas cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu đại diện pháp luật không đi nộp hồ sơ).

Quy trình, thủ tục xin giấy phép kinh doanh gas được thực hiện theo các bước bao gồm:

Bước 1: Lựa chọn loại hình

Có 2 loại hình chính cho việc mua bán kinh doanh gas:

 • Thành lập doanh nghiệp;
 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ giấy phép kinh doanh gas

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như đã nêu ở trên sau đó nộp hồ sơ công ty tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với hộ kinh doanh) hoặc Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương (đối với doanh nghiệp).

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng bao gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, để đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 8 còn phải có trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định này;
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 8 và phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG bao gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa;
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

5. Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG bao gồm những bước nào?

Quy trình, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG được thực hiện theo các bước bao gồm:

 • Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Sở Công thương).Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh gas
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh gas

6. Kinh doanh gas không có giấy phép bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, trường hợp người kinh doanh không có giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định trên.

7. Yêu cầu với xe vận chuyển gas bao gồm những gì?

Theo quy định tại điểm b, Khoản 6, Điều 16 của Nghị định số 42/2020/ NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa, có quy định trường hợp không phải đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là: tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có tổng khối lượng nhỏ hơn 2.250kg.

Như vậy, nếu người kinh doanh sử dụng xe vận chuyển khí LPG có khối lượng khí LPG nhỏ hơn 2.250kg thì không phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

8. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh gas – Luật Quang Huy

Về cơ bản thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh gas khá phức tạp và khó khăn.

Dù nắm được những quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục nhưng một số trường hợp doanh nghiệp vẫn không thể tự thực hiện toàn bộ hồ sơ để kinh doanh gas.

Khi doanh nghiệp tiến hành kinh doanh gas mà chưa thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh gas một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Với Luật Quang Huy không chỉ hỗ trợ khách hàng dừng lại ở việc đăng ký giấy phép kinh doanh gas mà còn hỗ trợ khách hàng về những vấn đề sau khi cấp giấy phép như thay mặt doanh nghiệp làm việc với các đoàn kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, xin các loại giấy phép con tương ứng.

Ngoài ra Luật Quang Huy sẽ là đơn vị hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, để doanh nghiệp yên tâm tập trung vào kinh doanh, sản xuất không phải lo lắng về giấy phép hay những vấn đề pháp lý khác.

Luật Quang Huy là đơn vị hỗ trợ các thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh gas cho rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc.

Với phương châm đặt uy tín và trách nhiệm lên hàng đầu Luật Quang Huy sẽ làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ của chúng tôi.

Trong quá trình thực hiện việc đăng ký giấy phép kinh doanh gas, Luật Quang Huy sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến giấy phép kinh doanh gas;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc đăng ký giấy phép kinh doanh gas;
 • Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp giấy phép kinh doanh gas;
 • Nhận số tiếp nhận giấy phép kinh doanh gas và bàn giao tới khách hàng;
 • Hỗ trợ hậu mãi cho khách hàng ngay cả khi đã hoàn tất dịch vụ pháp lý.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước để doanh nghiệp thực hiện xin cấp giấy phép một cách dễ dàng. Dịch vụ của chúng tôi cam kết nhanh chóng, dễ thực hiện, chi phí hợp lý nhất cho khách hàng.

Hãy để Luật Quang Huy là người đồng hành cùng bạn để sự thành công của bạn được trọn vẹn nhất.

Luật Quang Huy – Luật sư của mọi nhà, luôn làm việc tận tâm và chu đáo, là đơn vị uy tín được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đồng hành.

9. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;
 • Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;
 • Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về xin cấp giấy phép kinh doanh gas cũng như các vấn đề pháp lý liên quan.

Luật Quang Huy không chỉ là địa chỉ uy tín trong việc tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà còn có bề dày kinh nghiệm trong việc xin các giấy phép con cho doanh nghiệp.

Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

Top 17 quy định vận chuyển gas tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

9 Nhóm Hàng Hóa Nguy Hiểm IATA Cho Hàng Không

9 Nhóm Hàng Hóa Nguy Hiểm IATA Cho Hàng Không
 • Tác giả: truongphatlogistics.com
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 4.67 (261 vote)
 • Tóm tắt: Các nhóm hàng hóa nguy hiểm IATA cho vận tải hàng không. Có 9 nhóm hàng nguy hiểm nằm trong danh mục hàng hóa nguy hiểm IATA quy định, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Và trong 6 phân nhóm đó thì tiếp tục chia thành các nhóm nhỏ hơn đánh theo bảng chữ cái A, B, C, D…Chẳng hạn vị 1.1A, 1.3B, 1.4S…Hầu hết thì các loại chất nổ này đều bị cấm vận chuyển trên máy bay chở hành khách cũng như máy bay chở hàng. Chỉ có …

Một số lưu ý với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Một số lưu ý với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
 • Tác giả: aramex.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 4.39 (386 vote)
 • Tóm tắt: Trong trường hợp không quy định phải có người áp tải theo Điều 11 Nghị định … Division 2.2 – Non-flammable, non-toxic gas (Chất khí không cháy, không độc)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VI. Class 4 – Flammable Solids; Self-reactive substances; and Desensitized Explosives Bao gồm 3 phân nhóm * Division 4.1 – Flammable Solids (Chất rắn dễ cháy) Các loại bột kim loại, gây cháy khi có tác động của thay đổi nhiệt độ, rất nguy hiểm, vì …

Cách vận chuyển bình gas an toàn, chống cháy nổ

 • Tác giả: top10tphcm.com
 • Ngày đăng: 11/08/2022
 • Đánh giá: 4.26 (257 vote)
 • Tóm tắt: Qua bài viết dưới đây, Top10tphcm sẽ cung cấp cho bạn thông tin toàn diện về các quy định và trường hợp mang bình gas cũng như những lưu ý để …

Những loại hàng hóa nào bị cấm vận chuyển bằng đường bay?

 • Tác giả: ghn.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 4.01 (390 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả các loại vật phẩm quy định tại Hàng hóa cấm vận chuyển, vận chuyển có điều … Chất khí dễ cháy (như bình gas, hộp quẹt gas/bật lửa/zippo các loại …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý: Đối với các bưu gửi thuộc danh sách Hàng hóa cấm vận chuyển bằng đường Hàng không, Quý khách hàng nên sử dụng gói cước Tiết kiệm để bưu gửi được vận chuyển bằng đường bộ. Trong trường hợp Khách hàng vẫn chấp nhận gửi hàng bằng đường Hàng …

Mức phạt xe ô tô vận chuyển hàng nguy hiểm không có giấy phép

Mức phạt xe ô tô vận chuyển hàng nguy hiểm không có giấy phép
 • Tác giả: luatannam.vn
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 3.93 (288 vote)
 • Tóm tắt: Xử phạt người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi vi phạm quy định về vận chuyển chất gây ô nhiễm môi trường, hàng nguy hiểm.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nếu gây ô nhiễm môi trường còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô …

[Hướng Dẫn] Vận Chuyển Bình Gas An Toàn, Chống Cháy Nổ

[Hướng Dẫn] Vận Chuyển Bình Gas An Toàn, Chống Cháy Nổ
 • Tác giả: taxitaisaigon.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2022
 • Đánh giá: 3.6 (490 vote)
 • Tóm tắt: Khí Gas dễ gây ra cháy nổ, vì thế công tác vận chuyển cần đảm bảo đúng quy trình. · Lượng Gas nạp mỗi bình chỉ tối đa ở mức 85%. · Đặt bình Gas trong tư thế thẳng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Do tính chất nguy hiểm như vậy, nên việc tuân thủ các quy định pháp luật và vận chuyển bình Gas đúng cách là điều hết sức quan trọng và cần đặc biệt lưu ý. Nếu bạn thực sự nhận biết được sự nguy hiểm đó thì hãy tìm hiểu kỹ về các quy định có liên …

Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền? [2023]

Làm giấy phép kinh doanh gas hết bao nhiêu tiền? [2023]
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 3.53 (506 vote)
 • Tóm tắt: Sang giấy phép kinh doanh gas (sang nhượng giấy phép kinh doanh gas) có nên không? 9. Xe chở gas cần giấy tờ gì? Quy định về vận chuyển gas; 10. Câu hỏi bạn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên nhân từ việc xin giấy phép kinh doanh gas tương đối khó khăn nên nhiều thương gia đã nghĩ đến việc sang lại giấy phép gas (sang nhượng giấy phép kinh doanh gas). Nhưng đây là phương án không hiệu quả và không hợp lý bởi khi sang giấy phép thì …

Mức xử phạt kinh doanh gas không có giấy phép như thế nào?

Mức xử phạt kinh doanh gas không có giấy phép như thế nào?
 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 3.38 (206 vote)
 • Tóm tắt: Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định trên phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điểm b, Khoản 6, Điều 16 của Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa, …

Lưu ý và quy định vận chuyển hàng nguy hiểm

Lưu ý và quy định vận chuyển hàng nguy hiểm
 • Tác giả: vanchuyenhangnguyhiem.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 3.04 (521 vote)
 • Tóm tắt: Vận chuyển hàng nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý sau đây và tuân thủ các quy định về … 4.3 – Các chất khi gặp nước, tiếp xúc với nước phát ra khí gas dễ cháy.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Còn nếu bạn muốn tìm hiểu cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo trong nghị định 42/2020/NĐ-CP về các loại hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, đơn vị vận tải có thể nhận được giấy phép trong thời gian 03 ngày làm việc tính …

Quy định an toàn về vận chuyển gas

Quy định an toàn về vận chuyển gas
 • Tác giả: thitruonggas.com
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 2.89 (144 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định về yêu cầu vận chuyển bình gas, mỗi xe gắn máy chỉ được phép chở 1 bình gas có dung tích tối đa 50L. Bên cạnh đó, khi vận chuyển …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời gian gần đây, hình ảnh xe chở gas lưu thông trên phố đã không còn xa lạ với người tham gia giao thông. Sự nguy hiểm này đã khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ cháy nổ bởi những bình gas này được ví như quả bom di động, đặc biệt trong điều kiện …

Nghị định 42/2020/NĐ-CP Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 2.82 (199 vote)
 • Tóm tắt: 2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng những quy chế, biện pháp đặc biệt đối với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trong các trường hợp …

Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Phú Thọ

 • Tác giả: phutho.gov.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2022
 • Đánh giá: 2.74 (95 vote)
 • Tóm tắt: Mong quý cơ quan cho tôi biết thủ tục để mở cửa hàng gas. … tại cơ sở kinh doanh LPG, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển LPG phải được đào tạo, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy (trước 02/5/2014) hoặc Biên bản kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ cấp …

Cách vận chuyển bình gas đảm bảo an toàn, chống cháy nổ

Cách vận chuyển bình gas đảm bảo an toàn, chống cháy nổ
 • Tác giả: dichvuchuyennhatrongoi.org
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 2.63 (146 vote)
 • Tóm tắt: Do tính chất nguy hiểm của nó nên điều quan trọng là phải biết cách vận chuyển bình Gas an toàn và đúng quy định của pháp luật. Nếu bạn thực sự …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết trên của Chuyển Nhà Viet Moving đã chia sẻ đên bạn cách vận chuyển bình gas an toàn và không gây cháy nổ. Hy vong những thông tin này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức khi vận chuyển bình gas và giúp bạn yên tâm hơn. Nếu bạn có như cầu thuê đơn …

Cách vận chuyển gas an toàn

 • Tác giả: banog.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 2.59 (159 vote)
 • Tóm tắt: Quy định về vận chuyển các chất dễ cháy nổ. Người trực tiếp vận hành hoặc làm việc phục vụ trên phương tiện ngoài giấy phép hành nghề, lái xe phù hợp. Còn phải …

Cần tuân thủ những quy định về vận chuyển gas

 • Tác giả: baovinhlong.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 2.46 (80 vote)
 • Tóm tắt: Cần tuân thủ những quy định về vận chuyển gas. Cập nhật, 07:42, Thứ Tư, 09/10/2013 (GMT+7). Tuần rồi, trên đường chạy xe đi làm về, tôi trông thấy một thanh …

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông

 • Tác giả: giaothonghanoi.kinhtedothi.vn
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 2.31 (79 vote)
 • Tóm tắt: Giaothonghanoi – Nghị định 42/2020/NĐ-CP về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới …

Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ từ bình gas mini tái sử dụng

Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ từ bình gas mini tái sử dụng
 • Tác giả: conganquangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 2.18 (131 vote)
 • Tóm tắt: – Các tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý cơ sở tồn chứa, chiết nạp, kinh doanh, vận chuyển gas phải thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý cơ sở tồn chứa, chiết nạp, kinh doanh, vận chuyển gas phải thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về PCCC; không sang chiết nạp bình khí gas hóa lỏng tại các cửa hàng; không bán bình gas mini nạp lại …

Recommended For You