Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là một khái niệm được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, nếu không phải người có chuyên môn thì sẽ không hiểu được thực tế báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? Cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu về báo cáo kinh tế kỹ thuật qua bài viết này để có thêm thông tin hữu ích.

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì?

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật chuyên ngành, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Theo quy định này, báo cáo kinh tế kỹ thuật chính là văn bản thể hiện các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng, bao gồm sự cần thiết, mức độ khả thi, hiệu quả của việc đầu tư xây dựng với công trình quy mô nhỏ. Mục đích là làm căn cứ, cơ sở để xem xét và đưa ra quyết định có đầu tư hay không đầu tư.

Báo cáo kinh tế kỹ thuật được lập ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và được coi là giai đoạn ban đầu của dự án.

Bản báo cáo kinh tế kỹ thuật cho biết điều gì?

Sau khi hiểu rõ Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? chúng ta cần phải biết nội dung của một bản báo cáo kinh tế kỹ thuật phải thể hiện được các nội dung theo quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng năm 2014:

Như vậy, một báo cáo kinh tế kỹ thuật đầy đủ, đúng quy định pháp luật phải thể hiện được các nội dung trên.

Khi nào phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật?

Không phải bất kỳ dự án nào cũng cần phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật mà báo cáo này thường hướng tới các đối tượng có quy mô nhỏ và không cần phải lập dạng báo cáo phức tạp hơn.

Theo Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì các dự án thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật mà không cần phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, bao gồm:

– Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

– Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Mặt khác, tại khoản 2 điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm có:

– Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

– Nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định như trên.

Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật

Trong bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng như sau:

Theo quy định tại Điều 55 Luật xây dựng 2014 có quy định như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật xây dựng 2014 thì Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng là nội dung của Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Do vậy, đối với công trình Đường băng cản lửa, hệ thống biển báo biển tường phòng chống cháy rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ sông Tiêm thuộc chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư trình là 662.761.971 đồng thì sẽ phải tiến hành thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Qua bài viết trên, chúng tôi đã làm rõ Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? cũng như các nội dung được thể hiện thông qua báo cáo và khi nào được lập loại báo cáo này cho bạn đọc tham khảo.

Căn cứ theo quy định nêu trên, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng cần phải có các nội dung chính cụ thể như sau:

+ Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có)

+ Dự toán xây dựng.

+ Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Recommended For You