Điểm qua 20+ thời hạn sử dụng đất ghi trên sổ đỏ hay nhất

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về thời hạn sử dụng đất ghi trên sổ đỏ hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

1.Khái niệm.

Hiện nay, trong các Luật đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật về đất đai hiện hành không có văn bản nào quy định cụ thể về khái niệm “đất có thời hạn sử dụng”, nhưng theo cách hiểu thông thường, và dựa trên quy định về đất sử dụng có thời hạn theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, có thể hiểu:

“Đất có thời hạn sử dụng” là cách nói để xác định những mảnh đất mà người sử dụng đất chỉ được phép chiếm hữu và sử dụng diện tích đất này trong một thời hạn nhất định (ở đây được gọi là thời hạn sử dụng đất), ví dụ 20 năm, 30 năm, 50 năm…

Khi hết thời hạn này, diện tích đất được xác định là “đất có thời hạn sử dụng đất” có thể bị Nhà nước thu hồi hoặc được gia hạn để tiếp tục sử dụng.

2. Thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai 2013 và Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có các trường hợp như sau:

Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm: Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng.

Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm. Nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm mà không phải làm thủ tục gia hạn.

Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp

Thới hạn sử dụng không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê.

Lưu ý: Phải làm thủ tục gia hạn trước khi hết hạn 06 tháng

Trường hợp thứ ba: là trường hợp thời hạn sử dụng được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đối với:

Tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam

Khi đó, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 50 năm. Phải làm thủ tục gia hạn

Trường hợp thứ tư: Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn

Thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 70 năm. Phải làm thủ tục gia hạn.

Trường hợp thứ năm: Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua

Thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Trường hợp thứ sáu: Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nếu có nhu cầu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác, mỗi lần gia hạn không quá 99 năm. Phải làm thủ tục gia hạn.

Trường hợp thứ bảy: Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn: Không quá 05 năm.

Trường hợp thứ tám: Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Đất đai 2013 (đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác) và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

Thời hạn không quá 70 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 70 năm.

Đặc biệt, đối với các thửa đất được sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

Top 22 thời hạn sử dụng đất ghi trên sổ đỏ tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Hết thời hạn sử dụng đất thì sao?

Hết thời hạn sử dụng đất thì sao?
 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 4.59 (448 vote)
 • Tóm tắt: Thông thường đất sẽ có thời hạn sử dụng là 50 năm hoặc 70 năm. Khi hết thời hạn sử dụng này người dân cần phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử …

Trình tự thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

 • Tác giả: anlao.binhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/05/2022
 • Đánh giá: 4.5 (358 vote)
 • Tóm tắt: Bước 4: Phòng TNMT lập hồ sơ trình UBND huyện ra quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất. – Bước 5: Hộ gia đình, cá nhân đến nhận Quyết định tại bộ phận …

Đính chính sổ đỏ đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 4.31 (461 vote)
 • Tóm tắt: Đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng là 50 năm. Vậy khi sử dụng hết thời gian thì có phải xin gia hạn không? Đất nông nghiệp chưa gia hạn có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126, …

Sổ đỏ hết hạn phải làm sao? Được gia hạn sử dụng đất không?

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 12/22/2022
 • Đánh giá: 4 (332 vote)
 • Tóm tắt: Tôi thấy trong Giấy chứng nhận có ghi thời hạn sử dụng đất của tôi … hoặc xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên sổ đỏ đối với …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi đã được xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận, bạn cùng bên mua của mình liên hệ với tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng/chứng thực …

Cách ghi thời hạn sử dụng đất trong sổ đỏ bạn có thể chưa biết

 • Tác giả: baoxaydung.com.vn
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 3.83 (449 vote)
 • Tóm tắt: Để biết thời hạn sử dụng đất là bao lâu thì phải căn cứ vào từng loại đất, từng trường hợp cụ thể.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 3.73 (365 vote)
 • Tóm tắt: Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được … quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì ghi thời hạn theo quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ghi thời hạn sử dụng được công nhận theo quy định của pháp luật về đất đai; b) …

Gia hạn đất trồng cây hàng năm

Gia hạn đất trồng cây hàng năm
 • Tác giả: antrilaw.com
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 3.45 (259 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ theo quy định nêu trên, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quyền gia hạn để tiếp tục sử dụng đất với thời hạn 50 năm.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người sử dụng đất trồng cây hàng năm khi hết hạn sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có cần thực hiện thủ tục để gia hạn đất trồng cây hàng năm hay không? Trình tự thủ tục để thực hiện như thế nào? An Trí Law xin cập nhập một số thông …

CÁC MỤC TRONG SỔ ĐỎ ĐƯỢC GHI NHƯ THẾ NÀO?

 • Tác giả: luattoandan.com
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 3.31 (562 vote)
 • Tóm tắt: Trả lời: Chào bạn! hiện nay việc ghi các nội dung trên sổ đỏ được hướng dẫn và quy định thống nhất … Thời hạn sử dụng đất được ghi theo quy định như sau:.

Hết thời hạn sử dụng đất có bị thu hồi không?

Hết thời hạn sử dụng đất có bị thu hồi không?
 • Tác giả: kovergroup.com
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 2.99 (355 vote)
 • Tóm tắt: Thời hạn sử dụng đất được xác định là khoảng thời gian mà người sử dụng … nhà nước ghi rõ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi đã chuẩn bị xong hồ sơ xin gia hạn quyền sử dụng đất. Tiếp theo người dân cần đem hồ sơ nộp cho UBND cấp xã nơi có đất để cán bộ nhà nước có thẩm quyền xác nhận lại thông tin liên quan đến thời hạn sử dụng đất. Sau đó gửi hồ sơ lên văn phòng …

Sổ hồng có giá trị thời hạn sử dụng bao lâu? [Cập nhật 2023]

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 2.87 (163 vote)
 • Tóm tắt: 2. Thông tin ghi trên sổ hồng? Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền …

Quá thời hạn sử dụng đất thì được thế chấp quyền sử dụng đất không?

Quá thời hạn sử dụng đất thì được thế chấp quyền sử dụng đất không?
 • Tác giả: phamlaw.com
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 2.88 (58 vote)
 • Tóm tắt: Nay tôi muốn vay vốn ngân hàng với thời hạn là 10 năm để phát triển các loại cây ăn quả giống mới trên đất này. Vậy tôi có được thế chấp quyền sử dụng đất …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để được thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng trước hết bác cần liên hệ với UBND huyện trình bày nhu cầu tiếp tục sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp và xin xác nhận đủ điều kiện tiếp tục gia hạn sử dụng đất khi hết hạn sử dụng đất, trên cơ …

Đất trồng cây lâu năm ghi trên sổ đỏ như vậy có đúng không?

 • Tác giả: hethongphapluat.com
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 2.73 (151 vote)
 • Tóm tắt: Khi mua sổ đỏ của chủ nhà gồm 679m trong đó 300m là đất ở và 379m là đất trong cây lâu năm thời hạn sử dụng lâu dài và ổn định, nhưng khi chuyển quyền sử …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c) Trường hợp thửa đất có nhiều người cùng sử dụng, có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, trong đó mỗi người sử dụng đất vào một mục đích nhất định thì Giấy chứng nhận cấp cho từng người phải ghi mục đích sử dụng đất của người đó và ghi chú thích …

Sổ hồng có giá trị bao nhiêu năm? 50 năm hay vĩnh viễn?

 • Tác giả: homedy.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 2.49 (58 vote)
 • Tóm tắt: Trên thực tế, thuật ngữ “sổ hồng” không hề được bất kỳ luật pháp đất đai nào … Khi hết thời hạn sử dụng của sổ hồng chung cư, chính quyền địa phương sẽ có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu nhà nước cấp sổ hồng vĩnh viễn cho dân thì khi nhà nước cần sử dụng đất để xây dựng đường, trường học, khu thương mại,… sẽ không thể lấy đất lại xây dựng. Vì vậy, chỉ có thể cấp sổ hồng sở hữu lâu dài. Khi nhà nước cần tiến hành quy hoạch, xây …

Có cần làm lại sổ đỏ mới để tăng thời hạn sử dụng đất?

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 2.5 (142 vote)
 • Tóm tắt: (Chinhphu.vn) – Ông Lê Hoàng Vũ (TPHCM) có một lô đất với mục đích sử dụng ghi trên giấy là đất trồng lúa, hạn sử dụng đến tháng 6/2019.

Chuyển đổi thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 11/10/2022
 • Đánh giá: 2.43 (194 vote)
 • Tóm tắt: Tôi vừa mua một mảnh đất dự án 50 năm của một Công ty. Đất này đã có sổ đỏ, trong sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng đất như sau: “Đến tháng 10/2066. Người nhận chuyển …

Hỏi: Hướng dẫn gia hạn thời hạn sử dụng đất

 • Tác giả: chinhsachonline.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.31 (145 vote)
 • Tóm tắt: Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Ghi rõ nguồn ‘Cổng Thông tin điện tử Chính phủ’ hoặc ‘www.chinhphu.vn’ khi phát hành lại thông …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: d) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối …

Sổ đỏ có thời hạn 50 năm là gì, có bị thu hồi không?

 • Tác giả: luatquanghuy.vn
 • Ngày đăng: 11/30/2022
 • Đánh giá: 2.15 (86 vote)
 • Tóm tắt: Sổ đỏ có thời hạn 50 năm được hiểu là đất có thời hạn sử dụng đất là 50 năm, điều đó cũng có nghĩa là đây là mảnh đất mà người sử dụng đất được Nhà nước cho …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định về việc cho phép/ hoặc không cho phép người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất sổ đỏ 50 năm sang đất ở. Việc quyết định có cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không …

Sổ hồng có Thời gian sử dụng lâu dài là bao lâu?

Sổ hồng có Thời gian sử dụng lâu dài là bao lâu?
 • Tác giả: xuanlocland.vn
 • Ngày đăng: 12/09/2022
 • Đánh giá: 2.15 (106 vote)
 • Tóm tắt: Việc không sở hữu đất sẽ dẫn đến một kết quả là đất đai sẽ có thời hạn sử dụng và cá nhân không được sử dụng mãi mãi, điều này đã được ghi nhận trên sổ đỏ, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như đã đề cập phía trên, sử dụng đất lâu dài không phải là vĩnh viễn mà sẽ có thời hạn ấn định trong tương lai phụ thuộc quy hoạch đất. Tuy nhiên chỉ một số trường hợp cụ thể thì việc thu hồi đất hay chấm dứt thời hạn sử dụng đất mới được diễn ra …

Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết thời hạn

Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết thời hạn
 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 2.03 (107 vote)
 • Tóm tắt: Nhặt được sổ đỏ có thể đem cầm cố? {keywords}. Ảnh minh họa. Bạn không nêu rõ loại đất mà bạn được cấp giấy chứng nhận …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 …

Thủ tục gia hạn khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

 • Tác giả: luatsunghean.net
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 1.93 (178 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm sổ đỏ, sổ hồng đã không còn xa lạ với nhiều người dân trên địa bàn TP Vinh, vậy điểm khác giữa hai loại sổ này là gì? Tư vấn Blue sẽ giải thích cụ thể …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người sử dụng đất phải nộp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, kèm theo chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã …

Quy định về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp ghi trên sổ đỏ

Quy định về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp ghi trên sổ đỏ
 • Tác giả: luatannam.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 1.82 (122 vote)
 • Tóm tắt: 1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy định về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp ghi trên sổ đỏ? Sổ đỏ cũ cấp cho mảnh đất ruộng của gia đình tôi có ghi thời hạn sử dụng đất là lâu dài. Đến nay tôi đổi sang mẫu sổ mới thì trong sổ chỉ ghi thời hạn là 50 năm.Vậy tôi cần làm gì để sửa …

Thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 11/30/2022
 • Đánh giá: 1.7 (82 vote)
 • Tóm tắt: Cùng LawKey tìm hiểu vấn đề trên qua bài viết sau. Theo quy định của pháp luật thì đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn bao gồm cả trường hợp cho thuê, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thủ tục xin gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Trình tự, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia …

Recommended For You