Top 20+ tại sao không dùng con lai f1 để nhân giống hot nhất hiện nay

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về tại sao không dùng con lai f1 để nhân giống hay nhất được tổng hợp bởi Thiết Kế NTX, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Soạn Sinh 9 Bài 35: Ưu thế lai giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về khái niệm, nguyên nhân và phương pháp của hiện tượng ưu thế lai. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh 9 trang 104.

Giải Sinh 9 Bài 35 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của các em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 35: Ưu thế lai

I. Hiện tượng ưu thế lai

– Cây ngô do dòng tự thụ phấn cho cây thấp hơn, số bắp và hạt trên bắp ít hơn so với cây tạo ra từ cơ thể lai F1 (ưu thế lai).

– Ưu thế lai là: hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

– Hiện tượng ưu thế lai rõ nhất trong trường hợp lai giữa các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

-Ví dụ: cây ngô, cây cà chua, gà, vịt

II. Nguyên nhân hiện tượng ưu thế lai

– Ở đa số các loài alen trội có lợi, alen lặn có hại. Khi tồn tại ở trạng thái đồng hợp trội cho tính trạng tốt, tồn tại ở trạng thái đồng hợp lặn cho tính trạng xấu. Khi lai hai dòng thuần chủng tương phản với nhau thu được kiểu gen dị hợp (F1 tập trung các alen trội lấn át sự biểu hiện của các gen có hại) → con lai ở F1 có tính trạng tốt hơn so với bố mẹ.

– Ví dụ: Một dòng mang 2 gen trội (AABBdd) × 1 dòng mang 1 gen trội (aabbDD) → con lai F1 mang 3 gen trội (AaBbDd).

– Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời lai F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ vì: khi tự thụ phấn tỷ lệ KG dị hợp tử giảm, KG đồng hợp tử tăng qua các thế hệ → tỷ lệ KG đồng hợp tử lặn tăng gây hại.

-Muốn duy trì được ưu thế lai người ta thường dùng các biện pháp nhân giống vô tính: giâm cành, chiết cành, nuôi cấy mô…

III. Các phương pháp tạo ưu thế lai

1. Phương pháp tạo ưu thế lai cây trồng

– Lai khác dòng: tạo hai dòng thuần chủng (bằng cách cho tự thụ phấn) → cho giao phấn với nhau.

– Lai khác thứ (khác dòng): kết hợp giữa tạo ưu thế lai và tạo giống mới (được sử dụng phổ biến hơn).

2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi

– Lai kinh tế: là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng cơ thể lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó làm giống.

+ Ví dụ: ở lợn, con cái Ỉ Móng Cái × con đực Đại Bạch.

F1: Lợn con mới đẻ nặng 0.8kg, tăng trọng nhanh, tỉ lệ thịt nạc cao.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 35 trang 104

Câu 1

Ưu thế lai là gì? Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng trên? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì?

Gợi ý đáp án

– Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

– Cơ sở di truyền của hiện tượng trên được giải thích như sau: Về phương diện di truyền, các tính trạng số lượng (chỉ tiêu về hình thái, năng suất…) do nhiều gen trội quy định. Khi lai giữa hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau, ở con lai F1 chỉ có các gen trội có lợi mới được biểu hiện (gen trội át gen lặn), đặc tính xấu không được biểu hiện, vì vậy con lai F1 có nhiều đặc điểm tốt như mong muốn.

– Ví dụ: lai một dòng thuần mang hai gen trội, 1 gen lặn với dòng thuần mang 1 gen trội, 2 gen lặn sẽ được con lai F1 mang 3 gen trội.

Sơ đồ: P: AAbbCC x aaBBcc

F1: AaBbCc

– Trong các thế hệ sau, ưu thế lai giảm dần do qua phân li tỉ lệ gen dị hợp giảm, gen đồng hợp tăng, trong đó có gen đồng hợp lặn gây bệnh.

– Muốn duy trì ưu thế lai, khắc phục hiện tượng trên người ta dùng phương pháp nhân giống vô tính (bằng giâm, triết, ghép, vi nhân giống…).

Câu 2

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng phương pháp gì để tạo ưu thế lai? Phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao?

Gợi ý đáp án

– Trong chọn giống cây trồng, người ta dùng phương pháp lai khác dòng và lai khác thứ để tạo ưu thê lai.

– Phương pháp lai dòng: tạo ra hai dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau được dùng phổ biến vì phương pháp này dễ thực hiện đã tạo ra nhiều giống cây trồng cho năng suất cao hơn so với các giống cây thuần tốt nhất.

– Phương pháp lai khác thứ: là những tổ hợp lai giữa hai thứ hoặc tổng hợp nhiều thứ của cùng một loài để tạo ưu thế lai và giống mới.

Câu 3

Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào? Cho ví dụ.

Gợi ý đáp án

– Lai kinh tế là người ta cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng làm giống.

– Ở nước ta, lai kinh tế được dùng phổ biến nhất là dùng con cái thuộc giống trong nước giao phối với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội. Ví dụ: dùng con cái là lợn ỉ Móng Cái lai với con đực Đại Bạch: tạo con lai F1 sẽ có nhiều tính trạng quý như thịt thơm ngon, sức chống chịu tốt, lợn con mới đẻ đã nặng từ 0,7 – 0,8 kg, tăng trọng nhanh (10 tháng tuổi đạt 80 – 100 kg), tỷ lệ thịt nạc cao.

Top 24 tại sao không dùng con lai f1 để nhân giống tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Vì sao không dùng con lai F1 lai kinh tế để làm giống?

 • Tác giả: luattreem.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 4.8 (818 vote)
 • Tóm tắt: Vậy tại sao lại không dùng con lai F1 lai kinh tế để làm giống hay vì sao người ta không dùng con lai kinh tế để nhân giống? Đây là nội dung …

Ưu thế lai là gì? Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng trên? Tại

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 11/16/2022
 • Đánh giá: 4.62 (319 vote)
 • Tóm tắt: Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? … Người ta khóng dùng con lai F, làm giống vì nếu làm giống thì ở đời sau, qua pháu li, sẽ xuất hiện các …

1. Ưu thế lai là gì? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2022
 • Đánh giá: 4.44 (475 vote)
 • Tóm tắt: Người ta không dùng cơ thể lai F1 làm giống vì nếu làm giống thì ở đời sau qua phân li sẽ xuất hiện các KG đồng hợp với các gen lặn có hại, từ đó làm cho ưu thế …

Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 4.32 (307 vote)
 • Tóm tắt: A. Do F1 có tính di truyền không ổn định, thế hệ sau sẽ phân ly. … Trong công nghệ gen, các enzim được sử dụng trong bước tạo ADN tái tổ hợp là.

Tại sao không dùng cơ thể lai f1 để nhân giống

 • Tác giả: dhn.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 4.17 (303 vote)
 • Tóm tắt: Ưu thế lai là gì? Cho biết cở sở di truyền của hiện tượng trên, Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì …

Ưu thế lai là gì? Có nên dùng con lai f1 làm giống không, vì sao? (Tại sao không dùng cơ thể f1 để nhân giống)

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 3.85 (557 vote)
 • Tóm tắt: – Người ta không dùng con lai F1 làm giống vì con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì các gen lặn sẽ được tổ …

Vì sao người ta không dùng con lai kinh tế để nhân giống

 • Tác giả: thidaihoc.vn
 • Ngày đăng: 11/10/2022
 • Đánh giá: 3.7 (441 vote)
 • Tóm tắt: Không dùng con lai kinh tế để nhân giống vì: Con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem các con lai F1 giao phối với nhau thì các gen lặn sẽ được …

Ưu thể lai là gì? Cho biết cở sở di truyền của hiện tượng trên. Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống?

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 3.49 (327 vote)
 • Tóm tắt: Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì? 02 Bài giải:.

Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống?

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 3.05 (408 vote)
 • Tóm tắt: Không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống vì F1 có tính di truyền không ổn định, thế hệ sau sẽ phân ly. Ta có F1: Aa. Dùng F1 để nhân giống: Aa x Aa.

Giải sinh học 9 bài 35: Ưu thế lai

 • Tác giả: baivan.net
 • Ngày đăng: 12/11/2022
 • Đánh giá: 2.79 (153 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung bài gồm: Bài tập 1: Ưu thể lai là gì? Cho biết cở sở di truyền của hiện tượng trên. Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống?

Nêu khái niệm ưu thế lai và tại sao không dùng F1 để nhân giống1

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.86 (194 vote)
 • Tóm tắt: 1. Ưu thế lai là gì? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì? 2. Các sinh vật cùng …

tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống. Giải giúp mình với

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 12/03/2022
 • Đánh giá: 2.76 (177 vote)
 • Tóm tắt: – Không dùng con lai F1 để nhân giống vì: Trong các thế hệ sau, tỉ lệ gen dị hợp giảm, gen đồng hợp tăng. Trong đó, có gen đồng hợp lặn là gen tật bệnh.

Nêu khái niệm ưu thế lai và tại sao không dùng F1 để nhân giống

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 11/23/2022
 • Đánh giá: 2.68 (170 vote)
 • Tóm tắt: Người ta không dùng cơ thể lai F1 làm giống vì nếu làm giống thì ở đời sau qua phân li sẽ xuất hiện các KG đồng hợp với các gen lặn có hại, từ đó làm cho ưu thế …

Vì sao Người ta không dùng cơ thể lai F1 có kiểu gen dị hợp để làm giống | Eshaal Whitfield Zayyan

 • Tác giả: thuvienphapluat.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.53 (198 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đang quan tâm đến Tại sao không dùng con lai f1 để nhân giống phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú …

Bài 1 trang 104 SGK Sinh học 9 – HTNC

 • Tác giả: hotronghiencuu.com
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.48 (182 vote)
 • Tóm tắt: Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì? Lời giải chi tiết.

Phép lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống?

Phép lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống?
 • Tác giả: dinhnghia.com.vn
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 2.33 (50 vote)
 • Tóm tắt: Hơn thế nữa, phương pháp lai này còn giúp cho con lai F1 được sở hữu những đặc tính nổi bật từ giống thuần chủng. Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phép lai kinh tế là gì và hiệu quả nó mang lại như thế nào? Hiện nay, để lai kinh tế hiệu quả, các bạn phải chọn lọc được dòng thuần chủng tốt. Trong quần thể các dòng thuần, cá thể dị hợp sẽ giảm đi và đồng hợp có khả năng tăng lên. Bên cạnh đó, …

Giải Sinh Học 9 Bài 35: Ưu thế lai – Tailieumoi.vn

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 2.2 (130 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 9: Ưu thế lai là gì? Cho biết cở sở di truyền của hiện tượng trên. Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống?

Giáo án Sinh học 9 tiết 36: Ưu thế lai

 • Tác giả: lop12.net
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.05 (153 vote)
 • Tóm tắt: … của hiện tượng ưu thế lai, lí do không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống. … lời câu hỏi : + Tại sao khi lai 2 dòng thuần ưu thế lai thể hiện rõ nhất?

Bài 1 trang 104 SGK Sinh học 9

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 2 (100 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 9. Ưu thể lai là gì? Cho biết cở sở di truyền cùa hiện tượng trên. Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống?

Giải Bài Tập Sinh Học 9 – Bài 35: Ưu thế lai – Sachgiaibaitap.com

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 1.79 (157 vote)
 • Tóm tắt: Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn … Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cơ sở di truyền của hiện tượng trên được giải thích như sau: Về phương diện di truyền, các tính trạng số lượng (chỉ tiêu về hình thái, năng suất…) do nhiều gen trội quy định. Khi lai giữa hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau, ở con lai F1 chỉ có …

Lai kinh tế là gì Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 1.78 (171 vote)
 • Tóm tắt: Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 35 trang 104: Lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống? Trả lời: Quảng cáo.

Bài 1, 2, trang 104, SGK Sinh 9, 1.Ưu thể lai là gì? Cho biết cở sở di truyền cùa hiện tượng trên. Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống?

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 1.63 (190 vote)
 • Tóm tắt: Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì? – Hiện tượng con lai F1 khỏe hơn, sinh trưởng phát triển …

Lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống?

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 1.5 (166 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 9. Ưu thể lai là gì? Cho biết cở sở di truyền cùa hiện tượng trên. Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống?

Ưu thế lai là gì? Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng trên

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 10/17/2022
 • Đánh giá: 1.56 (191 vote)
 • Tóm tắt: Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì? Trả lời: – Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Nội Thất

Recommended For You