Khám phá 10+ danh sách đồ án tốt nghiệp điện tử viễn thông hay nhất bạn nên biết

Bài này Thiết Kế NTX sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về danh sách đồ án tốt nghiệp điện tử viễn thông hay nhất được tổng hợp bởi Thiết Kế NTX, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

1.1 Về Kiến thức

Chương trình Điện tử viễn thông trang bị cho sinh viên những kiến thức sau:

(1) Hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực liên quan đến ngành điện tử viễn thông.

(2) Nắm vững các phương pháp, công cụ để phân tích, thiết kế, phát triển, vận hành mạng, hệ thống và thiết bị viễn thông.

(3) Nắm vững kiến thức về cơ sở dữ liệu, thu thập và phân tích dữ liệu.

(4) Vận dụng tốt kiến thức về hệ thống thông tin và truyền thông, có khả năng tích hợp hệ thống.

(5) Nắm vững các kiến thức, công cụ phù hợp để quản lý và ứng dụng công nghệ truyền thông vào các lĩnh vực thực tế, các ngành khác nhau.

Chuyên ngành Mạng và dịch vụ Internet

(6) Vận dụng tốt kiến thức để triển khai và phát triển sản phẩm, giải pháp cho các ứng dụng truyền thông trên các nền tảng mạng viễn thông, Internet.

(7) Vận dụng tốt kiến thức về lập trình, có khả năng phát triển các phần mềm ứng dụng trong viễn thông.

Chuyên ngành Thông tin vô tuyến và di động

(8) Vận dụng tốt kiến thức để triển khai và phát triển sản phẩm, giải pháp cho các ứng dụng truyền thông trên các nền tảng công nghệ vô tuyến, mạng di động.

(9) Vận dụng tốt kiến thức về lập trình, có khả năng phát triển các phần mềm ứng dụng di động.

Chuyên ngành Hệ thống IoT

(10) Vận dụng tốt kiến thức để triển khai và phát triển sản phẩm, giải pháp cho các ứng dụng truyền thông trên các nền tảng mạng Internet, hệ thống IoT.

(11) Vận dụng tốt kiến thức về lập trình, có khả năng phát triển các phần mềm ứng dụng IoT.

1.2. Về Kỹ năng

(8) Các kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên ngành Điện tử viễn thông đạt được các yêu cầu sau đây về kỹ năng nghề nghiệp:

– Đảm bảo các yêu cầu cơ bản về đạo đức nghề nghiệp như trung thực, trách nhiệm và tin cậy;

– Thành thục kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc; làm việc độc lập và tự tin trong môi trường làm việc;

– Thành thục kỹ năng xây dựng mục tiêu cá nhân, tạo động lực làm việc và phát triển sự nghiệp cá nhân;

– Đảm bảo kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, kỹ năng tin học và ứng dụng trong hoạt động nghề nghiệp và giao tiếp xã hội.

(9) Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

Sinh viên ngành Điện tử viễn thông đạt được các yêu cầu sau đây về kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề:

– Có khả năng phát hiện, tổng quát hóa, phân tích và đánh giá vấn đề kỹ thuật liên quan tới lĩnh vực chuyên môn;

– Có kỹ năng lập luận và xử lý thông tin, phân tích định lượng để giải quyết các bài toán chuyên môn cũng như đưa ra giải pháp và kiến nghị đối với vấn đề chuyên môn.

(10) Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

Sinh viên được trang bị và rèn luyện kỹ năng phát hiện vấn đề, tìm kiếm và thu thập thông tin, kỹ năng triển khai thí nghiệm và tham gia vào các khảo sát thực tế.

(11) Khả năng tư duy theo hệ thống

Sinh viên được phát triển khả năng tư duy chỉnh thể, logic, phân tích đa chiều.

(12) Khả năng nhận thức bối cảnh xã hội và ngoại cảnh

Hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình về sự phát triển ngành Điện tử viễn thông, tác động của ngành đến xã hội. Nắm bắt rõ được các quy định của xã hội, bối cảnh lịch sử và văn hóa dân tộc trong lĩnh vực chuyên môn; hiểu được ý nghĩa và giá trị thời đại của các vấn đề chuyên môn trong bối cảnh toàn cầu.

(13) Khả năng làm việc thành công trong tổ chức

Nhận thức chính xác và hiểu rõ vị trí làm việc trong các doanh nghiệp; nắm rõ được văn hóa doanh nghiệp; chiến lược, mục tiêu và kế hoạch của tổ chức, vận dụng kiến thức được trang bị để phục vụ hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, có khả năng làm việc thành công trong tổ chức.

(14) Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn

Đảm bảo khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã được học vào thực tiễn; có thể sử dụng các định nghĩa, khái niệm cơ bản làm nền tảng; có khả năng hình thành ý tưởng liên quan đến chuyên môn hoặc quản lý các dự án trong lĩnh vực Điện tử viễn thông.

(15) Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

Sinh viên được trang bị kỹ năng xây dựng mục tiêu cá nhân, động lực làm việc, phát triển cá nhân và sự nghiệp.

1.3 Về Kỹ năng mềm

(16) Làm việc theo nhóm

Đảm bảo năng lực làm việc theo nhóm và thích ứng với sự thay đổi của các nhóm làm việc.

(17) Quản lí và lãnh đạo

Đảm bảo khả năng hình thành nhóm làm việc hiệu quả, thúc đẩy hoạt động nhóm và phát triển nhóm; có khả năng tham gia lãnh đạo nhóm.

(18) Kỹ năng giao tiếp

Đảm bảo các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp bằng văn bản, qua thư điện tử/phương tiện truyền thông, hiểu rõ chiến lược giao tiếp, đảm bảo kỹ năng thuyết trình về lĩnh vực chuyên môn.

(19) Các kỹ năng mềm khác

Đảm bảo nền tảng phát triển kỹ năng mềm trong bối cảnh hiện tại và tương lai: Tự tin trong môi trường làm việc quốc tế, kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp; luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực khoa học; kỹ năng đồ họa, ứng dụng tin học.

1.4 Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm

(20) Kỹ năng sẵn sàng đương đầu với rủi ro; kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình và say mê công việc; có tư duy sáng tạo và tư duy phản biện; biết cách quản lý thời gian và nguồn lực;

(21) Các kỹ năng cá nhân cần thiết khác như thích ứng với sự phức tạp của thực tế, kỹ năng học và tự học, kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng sử dụng thành thạo công cụ máy tính phục vụ chuyên môn và giao tiếp văn bản, hòa nhập cộng đồng và luôn có tinh thần tự hào, tự tôn.

(22) Có ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong công việc;

(23) Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

(24) Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề nghiệp vụ và kỹ thuật phức tạp về công nghệ tài chính;

(25) Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và đánh giá, cải tiến các hoạt động chuyên môn.

1.5 Về Hành vi đạo đức

(26) Phẩm chất đạo đức tốt, lễ độ, khiêm tốn, nhiệt tình, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

(27) Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và tin cậy trong công việc, nhiệt tình và say mê công việc.

(28) Có trách nhiệm công dân và chấp hành pháp luật, có ý thức tham gia bảo vệ Tổ quốc.

1.6 Về ngoại ngữ (Tiếng Anh)

(29) Đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC quốc tế hoặc tương đương;

(30) Có khả năng sử dụng tiếng Anh phục vụ học tập, nghiên cứu, hòa nhập nhanh với cộng đồng Điện tử Viễn thông khu vực và Quốc tế sau khi ra trường;

(31) Đảm bảo khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong nghiên cứu, trao đổi học thuật và trong công việc một cách có hiệu quả nhất.

1.7 Về Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông là những ứng viên tiềm năng cho các vị trí công việc sau:

– Kỹ sư tư vấn, thiết kế trong hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông và công nghệ thông tin;

– Kỹ sư vận hành, giám sát trong các doanh nghiệp sở hữu và khai thác hạ tầng truyền thông;

– Kỹ sư phát triển ứng dụng trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet, các tổ chức và doanh nghiệp ứng dụng hệ thống mạng và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin;

– Chuyên gia kỹ thuật trong các doanh nghiệp triển khai hệ thống ICT trong điều hành sản xuất, kinh doanh;

– Các vị trí quản lý, điều hành đòi hỏi hiểu biết về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin trong các tổ chức, cơ quan nhà nước;

– Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, trường đại học, …

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện tử viễn thông ở trong và ngoài nước.

– Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin ở các cấp khác nhau.

Top 15 danh sách đồ án tốt nghiệp điện tử viễn thông tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

– Luận văn, đồ án, tiểu luận, luận án, đề tài, đề án, chuyên đề thực tập, tốt nghiệp

 • Tác giả: luanvan.net.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.98 (760 vote)
 • Tóm tắt: Với mục đích muốn ti… pdf 108 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 277 …

Tổng hợp đồ án các môn ĐHBKHN

 • Tác giả: tailieuhust.com
 • Ngày đăng: 11/21/2022
 • Đánh giá: 4.39 (593 vote)
 • Tóm tắt: Bài viết chia sẻ các files tài liệu tổng hợp đồ án các môn học trường đại học bách khoa hà nội như: bài … Đồ án tốt nghiệp viện điện tử viễn thông; 5.

Tải Tổng Hợp Các Mẫu Đồ Án Điện Tử Viễn Thông Mới Nhất Hiện Nay

Tải Tổng Hợp Các Mẫu Đồ Án Điện Tử Viễn Thông Mới Nhất Hiện Nay
 • Tác giả: maycodien.com
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 4.31 (396 vote)
 • Tóm tắt: Maycodien sẽ chia sẻ cho bạn tổng hợp các mẫu đồ án tốt nghiệp điện tử viễn thông mới nhất hiện nay. Hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm đồ án.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương tiện bay không người lái UAV sẽ có rất nhiều chức năng khác nhau. Đồ án viễn thông được nghiên cứu nhằm phục vụ việc định trước tình hình. Trinh sát thông tin, tác vụ cho quân sự hoặc máy bay. Ngoài ra còn phục vụ cho việc trực tiếp tham gia …

20 Đề tài Đồ án tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông Điểm cao Mới nhất

20 Đề tài Đồ án tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông Điểm cao Mới nhất
 • Tác giả: dvn.com.vn
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 4.18 (409 vote)
 • Tóm tắt: +20 Đề tài Đồ án tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông Điểm cao Mới nhất · Điều Khiển và Giám Sát Thiết Bị Điện Gia Đình · Điều khiển thiết bị trong nhà qua đường …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lĩnh vực Điện tử nghiên cứu và chế tạo ra các vi mạch điện tử – “bộ não” điều khiển toàn bộ hoạt động của các thiết bị thông minh. Còn lĩnh vực Viễn thông nghiên cứu và sử dụng các thiết bị để tạo nên các mạng viễn thông. Mạng lưới này truyền thông …

Khóa sinh viên đầu tiên của ngành Kỹ thuật robot bảo vệ đồ án tốt

Khóa sinh viên đầu tiên của ngành Kỹ thuật robot bảo vệ đồ án tốt
 • Tác giả: uet.vnu.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 3.86 (320 vote)
 • Tóm tắt: Với ngành Kỹ thuật robot, những năm tháng học tập tại Khoa Điện tử viễn thông, Ngọc Quyên luôn được thực hành và nghiên cứu trực tiếp trên mô …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ ngày 05 – 11/12/2022, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận/đồ án tốt nghiệp đợt tháng 12/2022. Đặc biệt, sau 4,5 năm học tập khóa I ngành Kỹ thuật robot đã thành công tiến đến bước cuối cùng để hoàn …

Danh sách đồ án tốt nghiệp điện tử

 • Tác giả: kenhsinhvien.vn
 • Ngày đăng: 10/14/2022
 • Đánh giá: 3.78 (416 vote)
 • Tóm tắt: Khỏa sát các chuẩn truyền thông ứng dụng trong giao tiếp vi điều khiển và máy tính. 47. Mạch quang báo dùng CPLD XC95144XL lý thuyết và …

TB kế hoạch thực hiện Đồ án Tốt nghiệp Hk2 năm học 21-22

 • Tác giả: hutech.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 3.45 (483 vote)
 • Tóm tắt: Ngành kỹ thuật Cơ, điện tử … Ngành kỹ thuật Điện tử Viễn thông … Danh sách sinh viên khóa 2018 đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp (File …

Thông báo chuẩn bị danh sách xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

 • Tác giả: fee.haui.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 3.22 (266 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo tổ chức xét đều kiện làm Đồ án tốt nghiệp với …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tất cả các sinh viên (SV) đã tích lũy đủ số học phần theo chương trình đào tạo của khóa học (trừ các học phần không tính điểm trung bình chung tích lũy; học phần Thực tập tốt nghiệp/Thực tập doanh nghiệp và học phần ĐATN); không bị kỷ luật từ mức …

[DT-VT] Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử – Viễn thông

 • Tác giả: feee.tdtu.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.1 (232 vote)
 • Tóm tắt: Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử – Viễn thông: Danh sách GV phản biện (xem TẠI ĐÂY) Danh sách 7 hội đồng (thông báo sau) Thời gian: …

Top 15 đồ án Tốt Nghiệp Ngành điện Tử Viễn Thông hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.89 (178 vote)
 • Tóm tắt: Tìm kiếm 3000 đồ án điện tử viễn thông , 3000 do an dien tu vien thong tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Na…

Đồ án tốt nghiệp Điện tử viễn thông

 • Tác giả: tailieu.vn
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 2.87 (186 vote)
 • Tóm tắt: Hàng ngàn tài liệu, ebook, sách… hấp dẫn, hot, nổi bật với các loại file pdf, word, excel, powerpoint.. cho upload và download miễn phí tại TaiLieu.VN.

Tốt nghiệp | Khoa Điện – Điện Tử – Đại học Duy Tân – Đà Nẵng

 • Tác giả: kdientu.duytan.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.62 (139 vote)
 • Tóm tắt: … DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN ĐỀ TÀI NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG (30/09/2022) · Thông báo danh sách được giao đồ án Tốt Nghiệp tháng 12/2022 (22/09/2022) …

Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông
 • Tác giả: trangtuyensinh.com.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 2.63 (55 vote)
 • Tóm tắt: Hiện nay Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông đang là một trong số ngành học có nhiều tiềm … Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp Cử nhân.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiện nay Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông đang là một trong số ngành học có nhiều tiềm năng, được nhiều bạn trẻ quan tâm và theo đuổi. Tuy nhiên, Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông học những môn nào, khung chương trình đào tạo chuẩn ở trường đại …

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 • Tác giả: daotao.tnut.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 2.44 (124 vote)
 • Tóm tắt: Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ điện tử truyền thông. … Các đồ án môn học, bài tập lớn và đồ án tốt nghiệp giúp sinh viên rèn luyện phương pháp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế…thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp) …

Khi nào được nhận đồ án tốt nghiệp khoa điện tử viễn thông

 • Tác giả: fr.dut.udn.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 2.34 (175 vote)
 • Tóm tắt: Xin chào thầy cô của phòng đào tạo, Em là Đoàn Trọng Nghĩa , Lớp 17DT3 khoa Điện Tử Viễn Thông. MSSV :106170184 Hiện giờ em vẫn chưa nhận được lớp đồ án tốt …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Nội Thất

Recommended For You