Tổng hợp 19 toán cao cấp là gì tốt nhất bạn nên biết

toán cao cấp là gì hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Như chúng ta đã biết, Kiểm toán là một lĩnh vực, chức danh của nhà nước được phân chia theo ngạch khác nhau tương ứng mỗi ngạch là những nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau tuy nhiên có thể thấy có chung nghĩa vụ, và công việc là kiểm tra theo đúng lĩnh vực chuyên môn có liên quan. Kiểm toán viên cao cấp thuộc công chức chuyên môn của Kiểm toán nhà nước theo đó có những tiêu chuẩn chung cũng như tiêu chuẩn riêng tương ứng với ngạch.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Nội dung bài viết

1. Kiểm toán viên cao cấp là ai?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 trong Quyết định số 1950/QĐ-KTNN 2019 đã nêu rõ chức danh Kiểm toán viên cao cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước, đảm nhiệm trọng trách trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các nhiệm vụ khác của Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, chức trách của ngạch Kiểm toán viên cao cấp được quy định rõ ràng đó chính là việc thực hiện xây dựng các đề án, kế hoạch kiểm toán hàng năm; chủ trì, hướng dẫn các cuộc kiểm toán có độ phức tạp cao, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng trong nhiều lĩnh vực; khi tiến hành kiểm toán phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng Kiểm toán nhà nước và Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ được giao.

Như vậy, dựa trên nội dung tại khoản 1 của Quyết định đã nêu lên được Kiểm toán viên cao cấp là người được bổ nhiệm là công chức chuyên môn nhà nước thực thi theo pháp luật, có vai trò và chức trách như thế nào đối với chức danh của mình và được quy định là những việc cần phải làm theo đúng pháp luật.

1.1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Tại khoản 3 Điều 6 quy định Kiểm toán viên cao cấp phải có các tiêu chuẩn chung về phẩm chất quy định tại Điều 3 trong Quyết định số 1950/QĐ-KTNN 2019 và đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

– Nắm vững và có khả năng xây dựng, chỉ đạo áp dụng quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ ở các lĩnh vực kiểm toán vào hoạt động kiểm toán.

– Có khả năng phân tích kinh tế xã hội có liên quan đến hoạt động kiểm toán; phân tích, tổng hợp đánh giá được các mặt hoạt động nghiệp vụ, lĩnh vực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

– Có năng lực chủ trì nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước về lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

– Đối với công chức dự thi nâng ngạch kiểm toán viên cao cấp thì trong thời gian giữ ngạch kiểm toán viên chính hoặc tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Xem thêm: Kiểm toán viên là gì? Các tiêu chuẩn để làm kiểm toán viên?

– Công chức dự thi nâng ngạch kiểm toán viên cao cấp phải đang giữ ngạch kiểm toán viên chính; có thời gian giữ ngạch kiểm toán viên chính đủ 05 năm trở lên hoặc có tổng thời gian giữ ngạch kiểm toán viên chính và tương đương đủ 08 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch kiểm toán viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Bên cạnh những tiêu chuẩn chung về phẩm chất đối với các ngạch kiểm toán thì riêng đối với ngạch Kiểm toán viên cao cấp cũng phải đặt ra tiêu chuẩn riêng về năng lực chuyên môn, năng lực nghiệp vụ khi bổ nhiệm vào làm việc tại cơ quan. Dựa vào nội dung điều luật được nêu bên trên thì có thể thấy các tiêu chuẩn riêng bao gồm:

Đọc thêm:  Điểm danh 20+ tài bạch là gì hay nhất bạn nên biết

+ Nhiệm vụ của Kiểm toán viên cao cấp đó là xây dựng lên kế hoạch kiểm toán cho đoàn nên khi bổ nhiệm thì không thể bỏ qua tiêu chuẩn là người có khả năng xây dựng quy trình kế hoạch theo đúng nghiệp vụ, chuyên môn. Người xây dựng được kế hoạch cũng phải là người có năng lực phân tích kinh tế xã hội để đưa ra những đanh giá cụ thể trong hoạt động nghiệp vụ.

+ Là người có năng lực chủ trì hoàn toàn trong xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung và thẩm định, đánh giá các bao cáo trong hoạt động kiểm toán.

Đối với navjch kiểm toán viên cao cấp thì người dự thi nâng ngạch phải là người đang giữ chức vụ kiểm toán viên chính, trong thời gian đó đã đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc các đề tài khoa học đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Tại khoản 4 Điều 6 trong Quyết định số 1950/QĐ-KTNN 2019 đã quy định về tiêu chuẩn trình độ lao động, bồi dưỡng đối với ngạch Kiểm toán viên cao cấp như sau:

– Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị; cao cấp lý luận chính trị hành chính; cử nhân chính trị; hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

Xem thêm: Kiểm toán là gì? Bản chất, chức năng, ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán?

– Có chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên cao cấp.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (chứng chỉ B2 hoặc tương đương).

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Từ nội dung điều luật trên có thể thấy được yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng được quy định rất rõ ràng phải bao gồm những bằng cấp, chứng chỉ có liên quan đến ngành nghề kiểm toán. Đối với những cơ quan nhà nước thì rất chú trọng việc thi tuyển đầu vào và những loại bằng, chứng chỉ cần thiết phải có bởi lẽ cơ quan nhà nước là cơ quan chủ quan trong viêc quản ly và thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn của minh đối với những ocw quan cấp dưới nên được chú trọng cả về hình thức và chất lượng.

Vậy đối với yêu cầu tiêu chuẩn về bằng cấp và chứng chỉ thì đối với Kiểm toán viên cao cấp cần có những loại sau:

– Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận, lý luận hành chính hoặc bằng cử nhân hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương co cấp vê lý luận.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp quản lý theo ngạch ương đương, chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên cao cấp. Ngoài một số chứng chỉ liên quan đến ngạch kiểm toán viên theo chuyên môn thì còn cần cả đến chứng chỉ liên quan đến trình độ thì bao gồm chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học tương đương với kx năng chuyên môn.

Xem thêm: Kiểm toán là gì? Quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập?

Như vậy, bằng cấp, chứng chỉ là hai điều kiện không thể thiếu đối với ngạch kiểm toán viên cao cấp khi xác định thi nâng ngạch, làm việc với chức danh tương đương. Cá nhân là người muốn thi nâng ngạch, làm việc tại cơ quan thì phải chuẩn bị cho mình dầy đủ các loại bằng cấp, chứng chỉ đó.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán viên cao cấp:

Nhiệm vụ của kiểm toán viên cao cấp cũng được quy định tại Điều 6 trong Quyết định số 1950/QĐ-KTNN 2019 đó là:

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

– Khi được phân công, Kiểm toán viên cao cấp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm toán của các Đoàn kiểm toán.

+ Thực hiện các cuộc kiểm toán phức tạp, phạm vi rộng, có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực; chỉ đạo phân tích, đánh giá, lập báo cáo kiểm toán.

+ Chủ trì thẩm định các báo cáo kiểm toán quan trọng hoặc tái thẩm định các báo cáo kiểm toán theo kiến nghị của đơn vị được kiểm toán và đề xuất biện pháp xử lý các kiến nghị về báo cáo kiểm toán.

+ Chủ trì tổng kết, đánh giá về công tác kiểm toán.

Xem thêm: Tiêu chuẩn và điều kiện làm kế toán trưởng trong công ty cổ phần

+ Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán.

Đọc thêm:  Bỏ túi 13 các hàm sắp xếp trong excel hot nhất

+ Xây dựng nội dung, chương trình và biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước.

– Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động kiểm toán.

– Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán đối với kiểm toán viên chính, kiểm toán viên, thành viên khác của đoàn kiểm toán.

– Kiểm toán viên cao cấp khi được phân công làm Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ theo quy định của quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán nhà nước.

Từ nội dung trên có thể nhận định rằng nhiệm vụ của Kiểm toán viên cao cấp không phải là do cấp trên là người có chức danh cao hơn đặt ra mà là do pháp luật quy định chi tiết có trong Luật kiểm toán nhà nước năm 2015 sửa đổi năm 2019, người mang chức danh Kiểm toán viên cao cấp phải tuân thủ và làm theo những nhiệm vụ được giao.

Mặc dù do pháp luật quy định những nhiệm vụ của Kiểm toán viên cao cấp được người có chức vụ cao hơn phân công thực hiện trong hoạt động kiểm toán nhà nước. Trong thực hiện công tác kiểm toán thì sẽ được thành lập Đoàn kiểm toán với tổ chức thành viên trong đoàn là khác nhau và Kiểm toán viên cao cấp là người xây dựng chính kế hoạch kiểm toán của đoàn kiểm toán đó.

Song song với việc xây dựng các kế hoạch trong công tác kiểm tra của Đoàn thì Kiểm toán viên cao cấp sẽ thực hiện nhiệm vụ chủ trì tất cả những công việc xây dựng kế hoặc, thực hiện công việc kieermt oán phức tạp nếu có bao gồm cả phạm vi rộng, chủ trì thẩm định các báo cáo, tái thẩm định khi các báo cáo có tính chất quan trọng dưới sự kiến nghị của đơn vị được kiểm toán.

Xem thêm: Quy định về việc thuê đơn vị kiểm toán

Hiện nay các ứng dụng khoa học công nghệ đang dần phát triển mạnh, ứng dụng vào thực tiễn khá lớn và hầu như các cơ quan đã liên kết và triển khai việc áp dụng khoa học vào chính những công việc hàng ngày như đối với kiểm toán thì có thể kiểm tra toàn bộ trên hệ thống một cách khách quạn, chính xác mà không mất quá nhiều thời gian cho việc di chuyển đến nơi kiểm toán.

Một nhiệm vụ quan trọng đối với Kiểm toán viên cao cấp bên cạnh công việc chính là xây dựng và chủ trì công việc thì không thể từ chối việc hướng dẫn nghiệp vụ cho các chức danh khác như kiểm toán chính, kiểm toán viên,….hay chính các thành viên khác trong đoàn Kiểm toán.

Top 19 toán cao cấp là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

toán cao cấp c1 là gì

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 10/10/2022
 • Đánh giá: 4.84 (830 vote)
 • Tóm tắt: Tìm kiếm toán cao cấp c1 là gì , toan cao cap c1 la gi tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Tại sao phải học Toán cao cấp?

 • Tác giả: giaitoan8.com
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 4.4 (265 vote)
 • Tóm tắt: Sẽ có một số bạn đặt câu hỏi Toán cao cấp là môn gì và cũng sẽ nhận được các câu trả lời từ giảng viên của mình. tai sao phai hoc toan cao …

&quotToán Cao Cấp&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

&quotToán Cao Cấp&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt
 • Tác giả: studytienganh.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2022
 • Đánh giá: 4.21 (288 vote)
 • Tóm tắt: Còn toán cao cấp là một môn toán nhưng được nâng cao hơn so với toán phổ thông, dành cho tầng lớp sinh viên đại học, cao đẳng. Tuy vẫn dựa trên các kiến thức cơ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toán cao cấp trong tiếng Anh đã có cách viết và các ví dụ cụ thể liên quan được studytienganh chia sẻ ở bài viết trên. Những kiến thức này được cập nhật tới người học nhanh chóng dễ dàng và tiết kiệm bởi sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành cùng người …

Nâng cao chất lượng học tập môn Toán cao cấp cho sinh viên các trường Cao đẳng

 • Tác giả: congdankhuyenhoc.vn
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 4.11 (426 vote)
 • Tóm tắt: Toán cao cấp là môn học để phát triển tư duy cho sinh viên trong các … phải biết ma trận không đối xứng là gì, công thức giải như thế nào, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là một số kinh nghiệm, biện pháp để nâng cao chất lượng học tập môn Toán cao cấp của sinh viên các trường Cao đẳng hiện nay. Mỗi nội dung, biện pháp có vị trí, vai trò khác nhau, có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại, không tách rời …

Học toán cao cấp quá .Để làm gì vậy ?

 • Tác giả: diendantoanhoc.org
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 3.95 (572 vote)
 • Tóm tắt: Vì thế toán học như 1 lý tưởng của các nhà toán học. Một mặt khác, nhờ toán học mà các ngành khoa học khác có thể cùng phảt triển, và sự thật là …

7 Cách học tốt Toán cao cấp hay nhất

 • Tác giả: alothitest.com
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 3.78 (244 vote)
 • Tóm tắt: Một kế hoạch học tập được vạch ra cụ thể cũng là một ý kiến hay trong cách học toán cao cấp hiệu quả. Thực tế, làm bất cứ việc gì khi có sẳn một lịch trình …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi khi hoàn thành bài tập, các bạn hãy làm một việc cuối cùng là xem xét các bài tập vừa giải xem phương pháp nào thích hợp, dấu hiệu nhận biết từng dạng bài. Hãy ghi chú những điều đó vào bên cạnh hoặc bất kỳ chỗ nào mà bạn cảm thấy sẽ giúp các …

✅ Cách để học tốt môn toán cao cấp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Cách để học tốt môn toán cao cấp ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • Tác giả: giasutamtaiduc.com
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 3.52 (360 vote)
 • Tóm tắt: Toán cao cấp đại học đối với nhiều bạn sinh viên là nỗi “ám ảnh kinh hoàng”. … Tâm hồn phiêu du và khó có thể tập trung suy nghĩ được gì nhiều chính là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực tế não người gần như không có giới hạn nhưng một lúc nó chỉ có thể xử lý được 3 – 5 luồng thông tin. Vậy nên bạn mới cần đến thời gian, lặp đi lặp lại để não lưu lại các thông tin đó. Nếu chỉ dùng mắt để ghi nhớ bài giảng thì rất khó khăn. Bạn …

Ngành nào phải học toán cao cấp? Top 7 ngành không cần giỏi toán bạn nên biết

 • Tác giả: khoaquocte.vn
 • Ngày đăng: 11/18/2022
 • Đánh giá: 3.35 (234 vote)
 • Tóm tắt: Vậy không giỏi toán thì nên theo học ngành gì lương cao? Hãy theo dõi bài viết sau cùng Khoa … Nếu các bạn đã hiểu rõ toán cao cấp là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có phải bạn đang thắc mắc ngành nào phải học toán cao cấp? Nhưng nếu bạn là người không có sự yêu thích môn học này thì sao? Vậy không giỏi toán thì nên theo học ngành gì lương cao? Hãy theo dõi bài viết sau cùng Khoa Quốc Tế để tham khảo những …

Bài mở đầu khi dạy môn Toán Cao Cấp C – C1

 • Tác giả: kkhtn.duytan.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 3.06 (524 vote)
 • Tóm tắt: – Khối kiến thức hàm số: Cái tên gọi hàm số không có gì là xa lạ đối với các bạn sinh viên, nhưng hiểu về khái niệm hàm số lại là một vấn đề.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Khối kiến thức về tích phân: Vấn đề ra đời của tích phân là bài toán diện tích hình thang cong hay bài toán khi biết tốc độ thay đổi của đối tượng và cần biến rõ đối tượng như thế nào. Hãy đưa một Ví dụ về sự chuyển động hay tốc độ tăng trưởng …

Chương trình Toán Cao Cấp Đại học – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 2.73 (57 vote)
 • Tóm tắt: Hệ thống bài giảng, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận được thiết kế bám theo cấu trúc chương trình trong SGK Toán Cao Cấp Đại học giúp học sinh rèn …

GIÁO TRÌNH TOÁN CẤP CAO CỦA MỸ (Tập 1)-Giải Tích

 • Tác giả: thanhnhanviet.com
 • Ngày đăng: 03/14/2023
 • Đánh giá: 2.76 (177 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm toán cao cấp là gì? Toán cao cấp một môn học không còn lạ lẫm gì với các bạn học ngành kinh tế .Tuy nhiên hiện nay ,đây cũng là …

Quản trị kinh doanh có học toán cao cấp không ?

Quản trị kinh doanh có học toán cao cấp không ?
 • Tác giả: ehou.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 2.53 (113 vote)
 • Tóm tắt: 2. Ngành Quản trị Kinh doanh học những môn gì ? quan tri kinh doanh co hoc toan cao cap khong. Cũng như những ngành nghề khác, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo thực trạng thị trường kinh tế Việt Nam hiện nay, hàng năm có hàng nghìn doanh nghiệp thành lập vì thế nhu cầu học ngành Quản trị kinh doanh tăng cao. Để theo đuổi ngành học này nhiều bạn trẻ sẽ thắc mắc sẽ được học những môn gì và học Quản trị …

Top 12 Toán Cao Cấp Tiếng Nhật Là Gì hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 2.49 (101 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ cao cấp tiếng Nhật nghĩa là gì. * adj – こうきゅう – 「高級」 – じょうとう – 「上等」 – ハイグレード …

Top 9 phần mềm giải toán cao cấp lý tưởng dành cho sinh viên

 • Tác giả: salework.net
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 2.37 (91 vote)
 • Tóm tắt: QuickMath là web giải toán cao cấp hỗ trợ nhiều dạng toán khác nhau từ cơ bản đến nâng cao như đại số, giải tích, phương trình, lượng giác hay …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ứng dụng giải toán đại học Photomath nổi trội với tính năng sử dụng AI để nhận diện đề toán thông qua thao tác chụp ảnh đề bài bằng camera điện thoại. Sở hữu hơn 100 triệu lượt cài đặt ứng dụng trên toàn thế giới, Photomath hiện được xem là một …

Toán cao cấp 1 (Đại số)

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 2.19 (188 vote)
 • Tóm tắt: Toán cao cấp 1 (Đại số). … gọi là ảnh của A, Tập hợp f -1(B) = {x E x | f(x) ∈ B} được gọi là ảnh ngược của B. Nói chung, chúng không có đặc điểm gì.

Top 10 Môn học sinh viên sợ nhất trong trường đại học

 • Tác giả: toplist.vn
 • Ngày đăng: 11/27/2022
 • Đánh giá: 2.27 (171 vote)
 • Tóm tắt: Áp dụng vào cái gì? Luôn là câu hỏi của mọi sinh viên dành cho toán cao cấp. Bởi lẽ, dù cho kinh tế hay kỹ thuật đi chăng nữa cũng rất ít …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật đại cương là một môn học có nội dung rất phong phú, môn học nghiên cứu các khái niệm cơ bản, các phạm trù cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật với góc độ khoa học pháp lý. Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội có mối quan hệ mật …

Gia sư dạy Toán cao cấp chất lượng tại Hà Nội

Gia sư dạy Toán cao cấp chất lượng tại Hà Nội
 • Tác giả: mola.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2023
 • Đánh giá: 2.14 (186 vote)
 • Tóm tắt: Những khó khăn của các bạn Sinh viên khi học Toán cao cấp là gì? Theo phương pháp học mới các kiến thức mà Sinh viên được giảng dạy ở trên ghế nhà trường chỉ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải pháp tốt nhất là nên cho các bạn là học cùng trung tâmgia sư dạy kèm Toán cao cấp tại nhà. Việc tiếp theo bạn trẻ cần làm đó chính là chú ý sàng lọc các thông tin ảo trong dịch vụ gia sư để phân biệt được đâu là Trung tâm gia sư uy tín, chất …

Không giỏi Toán nên học ngành gì? 7 ngành cần cân nhắc

Không giỏi Toán nên học ngành gì? 7 ngành cần cân nhắc
 • Tác giả: hotcourses.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2023
 • Đánh giá: 1.96 (142 vote)
 • Tóm tắt: Trong chương trình học có môn Toán cao cấp, nhưng đây sẽ là môn tự chọn và không bắt buộc. Khi học ngôn ngữ, bạn sẽ không chỉ học về ngôn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu có năng khiếu và tâm hồn nghệ thuật, bạn có thể chọn là âm nhạc! Bạn sẽ cần học không chỉ hát và chơi nhạc cụ mà còn cả lịch sử, lý thuyết, sáng tác và công nghệ làm nhạc. Những kiến thức này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai. Bằng …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You