Bỏ túi 19 thuật toán trong tin học là gì hay nhất bạn cần biết

Thiết Kế NTX mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về thuật toán trong tin học là gì hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán sách Cánh diều hay, chi tiết cùng với 15 câu trắc nghiệm chọn lọc có đáp án giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin học 6.

Tin học lớp 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán

A. Lý thuyết Tin học 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán

1. Thuật toán trong cuộc sống hàng ngày

Nhiều việc ta làm hằng ngày, nếu mô tả đúng cách thành một quy trình từng bước đều có thể coi là thuật toán.

2. Bài toán và thuật toán

Bài toán: một vấn đề cần giải quyết được phát biểu chặt chẽ và nêu rõ ràng đầu vào là gì, đầu ra là gì.

Thuật toán: một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải một bài toán.

– Trong tin học, bài toán và thuật toán có liên quan chặt chẽ với nhau.

3. Vận dụng thuật toán trong cuộc sống hằng ngày

– Xác định nó như một bài toán: đầu vào có những gì, đầu ra cần đạt được là gì.

– Chia bài toán làm nhiều phần, mỗi phần là một bài toán con nhỏ hơn.

– Sắp xếp lại trình tự các việc phải làm cho hợp lí.

B. 15 câu trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán

Câu 1: Tính chất của thuật toán là:

A. Tính dừng.

B. Tính xác định.

C. Tính đúng đắn.

D. Cả A, B, C.

TRẢ LỜI: Tính chất của thuật toán là:

– Tính dừng.

– Tính xác định.

– Tính đúng đắn.

Đáp án: D.

Câu 2: Cho N và dãy a1, a2,…, aN. Trường hợp tìm thấy và đưa ra chỉ số i đầu tiên mà ai chia hết cho 3 thì với điều kiện nào thuật toán sẽ dừng ?

A. i > N.

B. ai chia hết cho 3.

C. ai không chia hết cho 3.

D. i < N.

TRẢ LỜI: Trường hợp tìm thấy và đưa ra chỉ số i đầu tiên mà ai chia hết cho 3 thì với điều kiện ai chia hết cho 3 thuật toán sẽ dừng.

Đáp án: D.

Câu 3: Cho 2 số nguyên a và b (a#0). Có thuật toán được mô tả bằng cách liệt kê như sau:

Bước 1 : Nhập a, b.

Bước 2 : Nếu a ← 0 thì quay lại bước 1, ngược lại thì qua bước 3.

Bước 3 : Gán x← -b/a, rồi qua bước 4.

Bước 4 : Đưa ra kết quả x và kết thúc.

Hãy cho biết thuật toán này tính gì?

A. Tìm nghiệm phương trình bậc nhất.

B. Tìm giá trị lớn nhất của 2 số a và b.

C. Tìm giá nhỏ lớn nhất của 2 số a và b.

D. Thuật toán bị sai nên nên không đưa ra được kết quả.

TRẢ LỜI: Thuật toán này tính tìm nghiệm phương trình bậc nhất.

Đáp án: A.

Câu 4: Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối), hình chữ nhật có ý nghĩa gì?

A. Thể hiện thao tác so sánh và tính toán.

B. Thể hiện các thao tác ghi nhập.

C. Quy định trình tự thực hiện các thao tác.

D. Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu.

TRẢ LỜI:Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối), hình chữ nhật có ý nghĩa thể hiện thao tác so sánh và tính toán.

Đáp án: A.

Câu 5: Output là gì?

A. Thông tin ra.

B. Thông tin vào.

C. Thuật toán.

D. Chương trình.

TRẢ LỜI: Output là những tín hiệu/ kết quả /sản phẩm mà hệ thống gửi ra.

Đáp án: A.

Câu 6: Input là gì?

A. Thông tin vào.

B. Thông tin ra.

C. Thuật toán.

D. Chương trình.

TRẢ LỜI:Input là những tín hiệu/ dữ liệu/vật liệu đưa vào hệ thống.

Đáp án: A.

Câu 7: Thuật toán có thể được mô tả theo hai cách nào?

A. Sử dụng các biến và dữ liệu.

B. Sử dụng đầu vào và đầu ra.

C. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối.

D. Sử dụng phần mềm và phần cứng.

TRẢ LỜI: Ngoài cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, người ta còn sử dụng sơ đồ khối để mô tả.

Đáp án: C.

Câu 8: Cho biết đầu vào, đầu ra của thuật toán sau đây: “Thuật toán tìm một cuốn sách có trên giá sách hay không?”.

A. Đầu vào: tên cuốn sách cần tìm trên giá sách.

Đầu ra: thông báo cuốn sách có trên giá hay không, nếu có chỉ ra vị trí của nó trên giá sách.

B. Đầu vào: Tác giả cuốn sách cần tìm trên giá sách.

Đầu ra: thông báo cuốn sách có trên giá hay không, nếu có chỉ ra vị trí của nó trên giá sách.

C. Đầu vào: Giá tiền cuốn sách cần tìm, giá sách

Đầu ra: thông báo cuốn sách có trên giá hay không, nếu có chỉ ra vị trí của nó trên giá sách.

D. Tất cả đều đúng.

TRẢ LỜI: Thuật toán tìm một cuốn sách có trên giá sách hay không?

Đầu vào: tên cuốn sách cần tìm, giá sách

Đầu ra: thông báo cuốn sách có trên giá hay không, nếu có chỉ ra vị trí của nó trên giá sách.

Đáp án: A.

Câu 9: Nguyên lí Phôn Nôi-Man đề cập đến vấn đề nào?

A. Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình, truy cập theo địa chỉ.

B. Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập bất kỳ.

C. Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.

D. Điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.

TRẢ LỜI:Nguyên lí Phôn Nôi-Man đề cập đến mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.

Đáp án: C.

Câu 10: Việc xác định bài toán là đi xác định các thành phần nào?

A. Input.

B. Output.

C. Input và Output.

D. Không có thành phần nào.

TRẢ LỜI: Việc xác định bài toán là đi xác định Input và Output.

Đáp án: C.

Câu 11: Với N=102, M=78 hãy dựa vào thuật toán sau để tìm kết quả đúng:

B1: Nhập M, N

B2: Nếu M=N thì lấy giá trị chung rồi chuyển sang B5.

B3: Nếu M > N thì M = M – N rồi quay lại B2.

B4: N = N – M rồi quay lại B2.

B5: Đưa ra kết quả rồi kết thúc.

A. 24.

B. 12.

C. 6.

D. 5.

TRẢ LỜI: Sau khi chạy chương trình sẽ cho ra kết quả là 6.

Đáp án: C.

Câu 12: Trong tin học, bài toán là:

A. Những gì ta yêu cầu máy tính thực hiện.

B. Là những bài toán tính toán.

C. Là những yêu cầu quản lý.

D. Tất cả đều đúng.

TRẢ LỜI:Trong tin học, bài toán là những gì ta yêu cầu máy tính thực hiện.

Đáp án: A.

Câu 13: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?

A. Một bản nhạc hay.

B. Một bức tranh đầy màu sắc.

C. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các bước cần làm.

D. Một bài thơ lục bát.

TRẢ LỜI: Thuật toán giúp người ta giải quyết một vấn đề nào đó trong cuộc sống theo quy trình rõ ràng.

Đáp án: C.

Câu 14: Giả sử em là lớp trưởng, hãy vận dụng cách suy nghĩ theo kiểu thuật toán để hoàn thành nhiệm vụ cô giáo giao: “Đề xuất một bạn trong lớp để khen thưởng danh hiệu dành cho học sinh có thành tích học tập nổi bật nhất trong năm học”. Phát biểu nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể hơn dưới dạng một bài toán.

TRẢ LỜI:

A. Đầu vào: Danh sách lớp kèm trung bình điểm tổng kết tất cả các môn của mỗi học sinh. Đầu ra: họ và tên người có điểm trung bình cao nhất.

B. Đầu vào: họ và tên người có điểm trung bình cao nhất. Đầu ra: Danh sách lớp kèm trung bình điểm tổng kết tất cả các môn của mỗi học sinh.

C. Đầu vào: điểm tổng kết tất cả các môn của mỗi học sinh. Đầu ra: họ và tên người có điểm trung bình cao nhất.

D. Đầu vào: Danh sách lớp kèm trung bình điểm tổng kết tất cả các môn của mỗi học sinh. Đầu ra:điểm trung bình cao nhất.

Câu 15: Với mỗi phát biểu sau đây, hãy cho biết phát biểu đó là sai:

A. Chỉ có một thuật toán để giải một bài toán.

B. Có thể có nhiều thuật toán để giải một bài toán.

C. Đầu vào của bài toán cũng là đầu vào của thuật toán.

D. Đầu ra của bài toán cũng là đầu ra của thuật toán.

E. Đáp án A, D đều sai.

TRẢ LỜI:

– Chỉ có một thuật toán để giải một bài toán.

– Đầu ra của bài toán là yêu cầu tìm lời giải. Đầu ra của thuật toán là lời giải.

Đáp án: E.

Xem thêm các bài tóm tắt lý thuyết Tin học 6 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 8: Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

Bài 2: Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán

Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán

Top 19 thuật toán trong tin học là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

SGK Tin Học 10 – §4. BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 01/06/2023
 • Đánh giá: 4.82 (846 vote)
 • Tóm tắt: là những ví dụ về bài toán. Khi dùng máy tính giải bài toán, ta cần quan tâm đến hai yếu tố: đưa vào máy thông tin gì (Input) và cần lấy ra …

Giáo án môn Tin học 10 – Tiết 9 – Bài 4: Bài toán và thuật toán

 • Tác giả: lop10.com
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 4.49 (441 vote)
 • Tóm tắt: III- Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ổn định lớp: Bài cũ: ? Nguyên lí mã hoá nhị phân trong máy tính là gì? Thế nào là nguyên …

Thuật toán là gì? (Cập nhật 2022)

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 4.38 (317 vote)
 • Tóm tắt: Đối với một lập trình viên, học thuật toán là một điều rất quan trọng để định … thuật toán này đúng cách sẽ cải tiến tốc độ phân tích, hồi đáp thông tin …

Tóm tắt lý thuyết Tin 10 Bài 4 ngắn nhất (Sách mới 3 bộ)

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 4.06 (525 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt Lý thuyết Tin 10 Bài 4 Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội – Cánh Diều … Bài toán và thuật toán … Thuật toán để giải một bài toán là:.

Thuật toán là gì? Lập trình viên có cần biết thuật toán không?

Thuật toán là gì? Lập trình viên có cần biết thuật toán không?
 • Tác giả: topdev.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2023
 • Đánh giá: 3.83 (209 vote)
 • Tóm tắt: Thực ra thuật toán cũng là một hướng đi trong ngành CNTT thôi, nếu như mình không học thuật toán nhưng mình học thứ khác thì mình cũng có con đường, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như tôi nói thì thuật toán nó rất rộng, nó phủ nhiều lĩnh vực khác nhau, và vì vậy nếu như không dành thời gian nhiều để luyện nó thì đôi khi sẽ bị lủng kiến thức, nếu như có 1 cơ hội tốt luyện từ nhỏ thì mình sẽ học dần dần, sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên, …

Thuật toán – Phân tích thuật toán và Đánh giá độ phức tạp thuật toán

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 3.77 (509 vote)
 • Tóm tắt: Khái niệm. Thuật toán – hay còn gọi là giải thuật – là khái niệm quan trọng nhất trong Tin học. Nó là nền tảng cho mọi khía cạnh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuật toán – hay còn gọi là giải thuật – là khái niệm quan trọng nhất trong Tin học. Nó là nền tảng cho mọi khía cạnh của Tin học. Khái niệm về thuật toán đã tồn tại từ thời cổ đại, sớm nhất ở đế chế Babylonia với thuật toán chia vào năm …

Giải thuật và lập trình: §1. Các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học

 • Tác giả: v1study.com
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 3.58 (546 vote)
 • Tóm tắt: Các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học … Việc xác định bài toán tức là phải xác định xem ta phải giải quyết vấn đề gì, với giả thiết nào …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi giải một bài toán, ta cần phải định nghĩa tập hợp dữ liệu để biểu diễn tình trạng cụ thể. Việc lựa chọn này tuỳ thuộc vào vấn đề cần giải quyết và những thao tác sẽ tiến hành trên dữ liệu vào. Có những thuật toán chỉ thích ứng với một cách tổ …

Thuật toán là gì – Lớp 6 – Haylamdo

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 3.32 (512 vote)
 • Tóm tắt: Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán. Câu hỏi 1 trang 64 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: 1. Thuật toán là gì? A. Một dãy các cách giải quyết một …

Thuật toán là gì? Phân tích các loại thuật toán phổ biến

Thuật toán là gì? Phân tích các loại thuật toán phổ biến
 • Tác giả: marketingtrips.com
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 3.18 (245 vote)
 • Tóm tắt: Thuật toán là gì, vai trò của các loại thuật toán trong phạm vi kinh doanh và marketing, cập nhật thuật toán của một số nền tảng phổ biến …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hãy lấy ví dụ với sàn thương mại điện tử Shopee, giả sử bạn là người yêu thích mua sắm trực tuyến và do đó bạn tải xuống và trải nghiệm ứng dụng Shopee (hoặc sử dụng bản web), cũng như nhiều người dùng khác, bạn tương tác với nhiều thứ trên nền tảng …

Tin học 6 Bài 1: Khái niệm thuật toán Tin học lớp 6 trang 80 sách Cánh diều

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 2.94 (163 vote)
 • Tóm tắt: Trả lời: Bản liệt kê tuần tự các bước làm cho nhân vật chuyển động trong môi trường lập trình trực quan (ví dụ Scratch) là một thuật toán …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin học 6 bài 1 thuộcchủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức về thuật toán và ứng dụng của thuật toán trong đời sống hằng ngày. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin 6 bài 1 Khái niệm …

Thuật toán là gì? Học thuật toán làm quái gì?

 • Tác giả: codelearn.io
 • Ngày đăng: 11/20/2022
 • Đánh giá: 2.87 (163 vote)
 • Tóm tắt: Thuật toán vẫn là thứ gì đó khá quan trọng đối với lập trình viên. … hiện tại tôi không còn là tín đồ hay thần thánh hoá thuật toán nữa.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tất nhiên những bài toán trên là không khó với tập dữ liệu và người dùng nhỏ. Nhưng hãy thử tưởng tượng, khi hệ thống có hàng nghìn hàng vạn người cùng truy cập và bạn phải trả về kết quả là cực kì nhanh, bạn sẽ làm như thế nào để đảm bảo điều đó? …

Khái niệm thuật toán là gì? Tại sao lập trình viên cần phải  biết thuật toán?

Khái niệm thuật toán là gì? Tại sao lập trình viên cần phải  biết thuật toán?
 • Tác giả: aptech.fpt.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 2.61 (156 vote)
 • Tóm tắt: Lý do đầu tiên khiến cho thuật toán vô cùng quan trọng trong ngành công nghệ thông tin mà bắt buộc các lập trình viên phải học, đó chính là có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lý do đầu tiên khiến cho thuật toán vô cùng quan trọng trong ngành công nghệ thông tin mà bắt buộc các lập trình viên phải học, đó chính là có thể tìm kiếm được tuyến đường ngắn nhất. Đây được coi là yếu tố giúp cho các Dev có thể nhanh chóng tìm …

Thuật toán là gì? Học thuật toán để làm gì?

 Thuật toán là gì? Học thuật toán để làm gì?
 • Tác giả: vn.got-it.ai
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 2.5 (70 vote)
 • Tóm tắt: Chỉ với một vài thao tác đơn giản với phím tắt sắp xếp code trong Visual Studio Code, bạn đã có thể tạo ra một đoạn mã đẹp mắt, ngay ngắn và dễ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những thuật toán dạng này sẽ được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng giao thông vận tải. Ví dụ như: Google Map, Grab, các dịch vụ giao hàng… Ngoài ra, các thuật toán này cũng được dùng để định hướng đường truyền và tín hiệu mạng cho bất cứ nền tảng …

Bài 4: Bài toán và thuật toán

 Bài 4: Bài toán và thuật toán
 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 2.58 (120 vote)
 • Tóm tắt: Bài 4: Bài toán và thuật toán, môn Tin học, lớp 10. … Input: các thông tin đã có. … B3: Nếu N < 4 thì thông báo N là số nguyên tố rồi kết thúc.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Ý tưởng: lần lượt từ số hạng thứ nhất, ta so sánh giá trị số hạng đang xét với khoá cho đến khi hoặc gặp một số hạng bằng khoá hoặc dãy đã được xét hết và không có giá trị nào bằng khoá. Trong trường hợp thứ 2 dãy A không có số hạng nào bằng …

Thuật toán là gì? Khái niệm & Phân tích thuật toán

Thuật toán là gì? Khái niệm & Phân tích thuật toán
 • Tác giả: jobsgo.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2023
 • Đánh giá: 2.42 (123 vote)
 • Tóm tắt: Các thuật toán máy tính hoạt động thông qua đầu vào và đầu ra. Họ lấy đầu vào và áp dụng từng bước của thuật toán cho thông tin đó để tạo ra đầu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thuật toán cần đảm bảo tính đúng đắn, nghĩa là sau khi đưa dữ liệu vào nó có thể hoạt động và đưa ra kết quả như ý muốn. Tuy nhiên, đây là tính chất khó đạt tới nhất. Điều này tương tự như khi ta giải một bài toán, tất cả chúng ta đều mong đưa ra …

Thuật toán là gì – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 2.21 (175 vote)
 • Tóm tắt: Thuật toán là gì – Tuyển chọn giải sách bài tập Tin học lớp 6 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập trong SBT Tin học 6.

Bài giảng Môn Tin học lớp 10 – Bài 4 – Bài toán và thuật toán (tiết 1)

 • Tác giả: giaoan.co
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 2.19 (86 vote)
 • Tóm tắt: Đưa vào máy thông tin gì (Input) + Lấy ra thông tin gì (Output) – Hiểu một cách đơn giản là Input là những thông tin mà chúng ta đã biết còn, còn Output là …

Tin học 6 Bài 15: Thuật toán – Kết nối tri thức

Tin học 6 Bài 15: Thuật toán - Kết nối tri thức
 • Tác giả: luattreem.vn
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 2 (138 vote)
 • Tóm tắt: Trong thuật toán này, tờ giấy hình vuông được gọi là đầu vào (Input); hình gấp trò chơi Đông-Tây-Nam-Bắc được gọi là đầu ra (Output). Trình tự các bước rất quan …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung bài 15: Thuật toán bộ môn Tin học 6 được biên soạn theo chương trình đổi mới SGK Kết nối tri thức của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. Mời quý thầy cô và các em cùng tham …

Thuật toán trong tin học? SGK tin học lớp 10

 • Tác giả: sieutonghop.com
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.02 (199 vote)
 • Tóm tắt: 1. Thuật toán trong tin học là gì? 2. Các tính chất của thuật toán: 3. Tính hiệu quả: 4. Biểu diễn thuật toán? * Sơ đồ khối: Bài tập ví dụ: * …

Recommended For You