Danh sách 22 tài khoản 112 là gì hay nhất bạn nên biết

Bài này Thiết Kế NTX sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tài khoản 112 là gì hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài khoản 112 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 112 theo thông tư 133 năm 2016
Tài khoản 112 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 112 theo thông tư 133 năm 2016

1. Nguyên tắc kế toán

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi,…).

Khi nhận được chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với chứng từ g ốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của doanh nghiệp, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của ngân hàng thì doanh nghiệp phải thông báo cho ngân hàng để cùng đối chi ếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng, chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của ngân hàng trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bản sao kê. Số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138 “Phải thu khác” (1381) (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệ u củ a ngân hàng) hoặc ghi vào bên Có TK 338 “Phải trả, phải nộp khác” (3381) (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của ngân hàng). Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ.

Phải tổ chức hạch toán chi tiết s ố tiền gửi theo từng tài khoản ở từng ngân hàng để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi ngân hàng mà được phản ánh tương tự nh ư kho ản vay ngân hàng

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản

Bên Nợ:

 • Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ gửi vào ngân hàng;
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán)

Bên Có:

 • Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ rút ra từ ngân hàng;
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán).

Số dư bên Nợ:

 • Số tiền Việt Nam, ngoại tệ hiện còn gửi tại ngân hàng tại thời đi ểm báo cáo

Tài khoản 111 – Tiền mặt, có 2 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng Đồng Việt Nam
 • Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán.

Mời các bạn xem tiếp bài viết

 • Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN vừa và nhỏ
 • Tài khoản 111 theo thông tư 133 năm 2016

Top 22 tài khoản 112 là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Tìm hiểu tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 4.79 (287 vote)
 • Tóm tắt: – Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng là Đồng Việt Nam. – Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cuối tháng, chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch: Kế toán ghi sổ theo số liệu của ngân hàng trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bản sao kê. Số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138 “Phải thu khác” (1381) (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu …

Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200

 Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200
 • Tác giả: ubot.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2022
 • Đánh giá: 4.49 (217 vote)
 • Tóm tắt: – Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về số tiền đang chuyển đã vào tài khoản của doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng; Có TK 113 – …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 1/12/2021, doanh nghiệp gửi ngân hàng 1 tỷ đồng thời hạn 3 tháng, lãi nhận sau 6%/năm, ứng với số tiền 15 triệu đồng. Mặc dù đến tháng 2/2022 mới đáo hạn khoản tiền gửi, tuy nhiên tại ngày 31/12/2021, khi lập BCTC, kế toán cần trích trước khoản …

Hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng Theo thông tư 133

 • Tác giả: ketoanthienung.vn
 • Ngày đăng: 11/25/2022
 • Đánh giá: 4.26 (527 vote)
 • Tóm tắt: – Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng Đồng Việt Nam. – Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số …

Cách hạch toán TK 111 – tiền mặt, TK 112 – tiền gửi ngân hàng

Cách hạch toán TK 111 - tiền mặt, TK 112 - tiền gửi ngân hàng
 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 4.08 (409 vote)
 • Tóm tắt: Tài khoản 112 là gì? Quy định cách hạch toán tài khoản 111, tài khoản 112 và phần hành kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng như thế nào? Anpha sẽ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nợ TK 1122: Số tiền gửi ngân hàng ngoại tệ thu được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch; Có TK 515: Khoản lãi tỷ giá hối đoái phát sinh; Có TK 131, 136, 138…: Phải thu khách hàng, thu nội bộ, thu khác… bằng …

Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?

 • Tác giả: helpsme.misa.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2022
 • Đánh giá: 3.79 (590 vote)
 • Tóm tắt: Khi đối chiếu số dư các tài khoản con của TK112 trên bảng cân đối số phát … từ đang chọn số tài khoản chi là tài khoản Ngân hàng Quân đội.

Cách hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng tại doanh nghiệp

Cách hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng tại doanh nghiệp
 • Tác giả: acman.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 3.65 (259 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc ( …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lãi tiền gửi ngân hàng là một khoản tiền được trả từ việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng đó đưa ra. Đây là một kênh đầu tư ổn định và hiệu quả của rất niều Hãy cùng ACMan tìm hiểu rõ về cách hạch toán lãi tiền gửi …

Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 3.39 (409 vote)
 • Tóm tắt: Khi ghi nhận các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các Khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài Khoản phải trả) là tỷ giá mua của ngân …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá xấp xỉ quy định tại mục “Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ” để hạch toán các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ, cuối kỳ kế toán doanh nghiệp sử dụng tỷ …

Kinh nghiệm hay kiểm tra số dư tài khoản 112

 • Tác giả: ketoanleanh.com
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 3.37 (520 vote)
 • Tóm tắt: – Nếu tại thời điểm nào đó, số dư tài khoản 112 trên sổ cái bị âm, ta hạch toán nghiệp vụ thu tiền trước, sau đó mới hạch toán nghiệp vụ chi tiền; đồng thời …

Nguyên tắc kế toán TK 111 – Tiền mặt và TK 112 – Tiền gửi ngân hàng theo TT 133/BTC

 • Tác giả: ketoan68.com
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 3.18 (435 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên tắc kế toán TK 111 – Tiền mặt và TK 112 – Tiền gửi ngân hàng theo TT 133/BTC … a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: d) Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định …

TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

 • Tác giả: nhaphodongnai.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.87 (52 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “ tiền gửi Ngân hàng ” là những giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo những …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các khoản tiền Nước Ta, ngoại tệ, vàng tiền tệ gửi vào Ngân hàng ; – Chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư ngoại tệ tại thời gian báo cáo giải trình ( trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam ) . – Chênh lệch nhìn nhận lại …

Hướng Dẫn Hạch Toán Lãi Tiền Gửi Ngân Hàng Theo TT200

 • Tác giả: sapp.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 2.77 (103 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ để hạch toán tài khoản 112 là sao kê tài khoản ngân hàng kèm các giấy báo Nợ, giấy báo Có kèm theo các chứng từ gốc như: Giấy nộp tiền vào tài khoản, ủy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàng tháng, tùy thuộc vào số tiền gửi tại ngân hàng và mức lãi suất ngân hàng đưa ra, doanh nghiệp sẽ nhận được một khoản tiền lãi tiết kiệm và nhiệm vụ của kế toán là hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng đó. Dù số tiền lãi lớn hay nhỏ thì cũng cần được …

Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 2.61 (143 vote)
 • Tóm tắt: Tại thời điểm ngày 31/12/2020 là thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2020, … Tại Điểm a Khoản 1.4 Điều 112 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định về trình …

Hướng dẫn Kế toán Tiền gửi ngân hàng – TK 112

 • Tác giả: ngheketoan.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 2.63 (91 vote)
 • Tóm tắt: Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng … tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như ngoại tệ là tiền mặt (xem tài khoản 111).

Hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Tác giả: blog.1ketoan.com
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 2.45 (82 vote)
 • Tóm tắt: Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: e) Vàng tiền tệ được phản ánh trong tài khoản này là vàng được sử dụng với các chức năng cất trữ giá trị, không bao gồm các loại vàng được phân loại là hàng tồn kho sử dụng với mục đích là nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc hàng hoá để bán. …

Cách hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng theo Thông tư 200

Cách hạch toán tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng theo Thông tư 200
 • Tác giả: tintucketoan.com
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.29 (75 vote)
 • Tóm tắt: Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái). 2.2. Khi vay bằng tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ. Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (1122) …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 112 và các tài khoản liên quan; căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 và các tài khoản liên quan, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ kinh …

Tiền gửi ngân hàng nằm bên có- giúp em

 • Tác giả: danketoan.com
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.34 (137 vote)
 • Tóm tắt: Hix, bên bạn hoạch toán thừa, thiếu sao ấy chứ số dư 112 sao ở … thế thì nộp tiền thêm vào tài khoản đi bạn. số dư tối thiểu là 1tr cơ mà.

Cách hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133

 • Tác giả: ketoanthucte.vn
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 2.11 (73 vote)
 • Tóm tắt: Cách hạch toán tài khoản 112 theo thông tư 133 như thế nào? … Căn cứ để hạch toán trên Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng là các giấy báo Có, …

KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU VÀ XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG TRƯỚC KHI LÊN BCTC

 • Tác giả: ketoanatt.com
 • Ngày đăng: 12/21/2022
 • Đánh giá: 1.99 (158 vote)
 • Tóm tắt: Bước 2: Kiểm tra tài khoản ngân hàng ( TK 112 ). – Lấy sổ phụ của tất cả các ngân hàng … Căn cứ để tính giá thành là gì? có vượt định mức cho phép không?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và …

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.01 (57 vote)
 • Tóm tắt: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường cao đẳng sư phạm là gì? Chủ tịch Hội đồng trường cần đáp ứng các tiêu chuẩn thế nào? Bán bánh kẹo giả …

Hướng dẫn chi tiết cách định khoản các tài khoản 111 và 112

Hướng dẫn chi tiết cách định khoản các tài khoản 111 và 112
 • Tác giả: gitiho.com
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 1.85 (55 vote)
 • Tóm tắt: Tiền mặt thừa phát hiện khi kiểm kê, đối chiếu; Chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại cuối kỳ. Số dư của tài khoản 111, 112 là số dư bên Nợ, là số …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài khoản Tiền mặt 111 và tài khoản Tiền gửi ngân hàng 112 là các tài khoản hết sức quen thuộc với các bạn kế toán. Hầu như bất kỳ bạn nào bắt đầu học thực hành hạch toán thì đều sẽ tiếp xúc với các tài khoản này. Chi tiết về cách định khoản tài …

Hướng dẫn định khoản tài khoản 111 tiền mặt theo thông tư 133

Hướng dẫn định khoản tài khoản 111 tiền mặt theo thông tư 133
 • Tác giả: ytho.org
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 1.84 (92 vote)
 • Tóm tắt: – Số tiền Việt Nam, ngoại tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê;. – Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền mặt là ngoại tệ tại thời điểm báo cáo ( …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.6. Khi bán các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn thu bằng tiền mặt, kế toán ghi nhận chênh lệch giữa số tiền thu được và giá vốn khoản đầu tư (được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền) vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài …

Một số lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/29/2022
 • Đánh giá: 1.74 (128 vote)
 • Tóm tắt: Các khoản tiền gửi ở Ngân hàng và các tổ chức tài chính tăng trong kỳ:
  Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng (đối với tiền gửi ngoại tệ):
  Nợ:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kế toán thực hiện tương tự phần kế toán thu chi tiền mặt bằng ngoai tệHàng ngày căn cứ vào chứng từ “Báo Nợ”, “Báo Có” của Ngân hàng ghi vào các sổ kế toán tổng hợp. Kế toán tiền gửi Ngân hàng sử dụng các sổ kế toán tổng hợp tuỳ thuộc vào hình thức …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You