Lưu ngay 20+ nhà ở là gì tốt nhất bạn cần biết

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về nhà ở là gì hay nhất được tổng hợp bởi Thiết Kế NTX, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là gì? Quyền sở hữu nhà ở thể hiện qua những giấy tờ gì?

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà ở ra làm sao?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ thông tin về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở để bạn có thể tham khảo.

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là gì?

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (hay còn gọi là giấy hồng hay sổ hồng) là một văn bản (loại giấy tờ) do cơ quan quản lý Nhà nước ở Việt Nam cấp cho chủ nhà (chủ sở hữu) xem như là chứng cứ hợp pháp và duy nhất xác định chủ quyền của một cá nhân, tổ chức đối với căn nhà (bất động sản) của mình.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là cơ sở pháp lý để chủ sở hữu nhà thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhà ở đó theo quy định của pháp luật.

2. Quyền sở hữu nhà ở thể hiện qua những giấy tờ gì?

Theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thể hiện qua các giấy tờ:

2.1 Đối với hộ gia đình, cá nhân trong nước

Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

 • Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

 • Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;
 • Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;
 • Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;
 • Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết;

 • Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
 • Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó.

Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận như quy định tại Điểm h Khoản 1, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

 • Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.

2.2 Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có các giấy tờ sau:

 • Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà ở;
 • Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

2.3 Đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:

 • Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong những giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
 • Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở;
 • Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

2.4 Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Mẫu đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà ở

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà ở của Luật Quang Huy dưới đây:

TẢI MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Lưu ý:

 • Tại phần kính gửi, bạn phải xác định người có thẩm quyền, ví dụ: Ủy ban nhân dân xã X, Ông Nguyễn Văn A – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X,…
 • Bạn phải trình bày các thông tin cá nhân bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú theo giấy chứng minh nhân dân và ghi số điện thoại liên hệ.
 • Chú ý là người làm đơn cần trình bày sự việc một cách rõ ràng, thuyết phục và đầy đủ các nội dung như lý do xin xác nhận, các thông tin về ngồi nhà và mảnh đất.
 • Cuối cùng, bạn phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

Top 20 nhà ở là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Luật Nhà ở 2014, Luật số 65/2014/QH13

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 4.84 (956 vote)
 • Tóm tắt: Ngày ban hành:
  Cơ quan ban hành:
  Áp dụng:
  Lĩnh vực:

NHÀ Ở LÀ GÌ? CÁC KHÁI NIỆM VỀ NHÀ Ở

 • Tác giả: nhaodothi.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 4.71 (572 vote)
 • Tóm tắt: 1. Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Nhà ở xã hội là gì? Cần những điều kiện, thủ tục gì để mua nhà ở xã hội?

 • Tác giả: novahome.vn
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 4.22 (594 vote)
 • Tóm tắt: Nhà ở xã hội được đánh giá là mô hình cư trú phù hợp với những hộ gia đình có mức thu nhập thấp tại thành phố. Vậy nhà ở xã hội là gì?

NHÀ Ở RIÊNG LẺ LÀ GÌ? – Luật Công Tâm

 • Tác giả: luatcongtam.com.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 4.19 (213 vote)
 • Tóm tắt: ” 2. Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: i) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm …

KHÁI NIỆM CÁC LOẠI NHÀ Ở THEO LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014

 • Tác giả: luatso1.vn
 • Ngày đăng: 09/16/2022
 • Đánh giá: 3.8 (281 vote)
 • Tóm tắt: Nhà ở được định nghĩa là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà ở để phục vụ tái định cư đối với khu vực đô thị và khu vực nông thôn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác nhau. Tuy nhiên, đều phải tuân thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở và bảo đảm hạn mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất …

Nhà ở xã hội và những thông tin có liên quan cần nắm bắt

 • Tác giả: diaocthinhvuong.vn
 • Ngày đăng: 01/02/2023
 • Đánh giá: 3.65 (249 vote)
 • Tóm tắt: Đối tượng được thuê nhà ở xã hội tại Việt Nam hiện nay. nha o xa hoi 1 Nhà ở xã hội là gì? Những đối tượng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà ở xã hội là gì? Những thông tin có liên quan đến nhà ở dạng xã hội ra sao? Đây là những câu hỏi nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Nhiều người mong muốn tìm mua nhà ở dạng xã hội nhưng không biết những thông tin có liên quan. Trong …

Nhà ở xã hội là gì? Những Điều Lưu ý và Pháp Lý Khi Mua Nhà Ở

Nhà ở xã hội là gì? Những Điều Lưu ý và Pháp Lý Khi Mua Nhà Ở
 • Tác giả: saigongreenland.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 3.59 (241 vote)
 • Tóm tắt: Vậy nhà ở xã hội là gì và tại sao nhà ở xã hội lại hot như vậy. Tất cả sẽ được lý giải chi tiết trong bài viết này. Căn cứ theo Luật nhà ở năm 2014, Khoản 3 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Về điều kiện cư trú, các cá nhân thuộc 9 nhóm đối tượng trên phải có đăng ký hộ khẩu thường trú. Tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội. Trong trường hợp cá nhân cư trú tại các tỉnh thành có dự án nhà ở xã hội. Song không …

Nhà ở xã hội là gì? Điều kiện & rủi ro khi sở hữu trái phép

 Nhà ở xã hội là gì? Điều kiện & rủi ro khi sở hữu trái phép
 • Tác giả: batdongsanonline.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 3.29 (402 vote)
 • Tóm tắt: Nhà ở xã hội được định nghĩa là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng được quy định của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên thực tế, nếu bạn thuộc nhóm đối tượng quy định của nhà nước và có một mức thu nhập vừa phải thì việc sở hữu cho mình một căn nhà ở xã hội là khá hợp lý. Bạn cũng có thể xem xét hay đánh giá các yếu tố khác liên quan trước khi quyết định có mua …

Khái niệm Nhà ở? Xác định giá trị Nhà ở

 • Tác giả: thamdinhgiathanhdo.com
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 3.07 (296 vote)
 • Tóm tắt: Nhà ở là tài sản gắn liền với đất, có đặc điểm vị trí đặc biệt, không thể tách rời, không thể di chuyển được, không thể trực tiếp mang đi mua …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xác định giá trị Nhà ở là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của Nhà ở theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo …

Nhà ở là gì? Cách tự định giá nhà ở mới nhất hiện nay

Nhà ở là gì? Cách tự định giá nhà ở mới nhất hiện nay
 • Tác giả: thamdinhgiahanoi.com
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 2.79 (183 vote)
 • Tóm tắt: Nhà ở là gì? Cách tự định giá nhà ở mới nhất hiện nay. An cư lạc nghiệp – câu thành ngữ đã có từ lâu đời phần nào cho thấy tầm quan trọng của việc sở hữu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp này được sử dụng để xác định giá của các bất động sản đặc biệt như nhà ở cho thuê, khách sạn, homstay hay những tài sản khác mà giá trị của nó chủ yếu phụ thuộc vào khả năng sinh lời từ tài sản đó. Mặt hạn chế của phương pháp này là chỉ …

Thế nào là nhà ở hình thành trong tương lai?

 • Tác giả: lsvn.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.82 (101 vote)
 • Tóm tắt: (LSVN) – Thế nào là nhà ở hình thành trong tương lai? Pháp luật quy định thế nào về loại hình này? Mua bán thế nào? Ảnh minh họa. Trả lời về vấn …

Nhà ở riêng lẻ là gì? Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở riêng lẻ

Nhà ở riêng lẻ là gì? Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở riêng lẻ
 • Tác giả: nhatnamgroup.com.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 2.78 (55 vote)
 • Tóm tắt: Nhà ở riêng lẻ là loại hình nhà ở hết sức phổ biến tại cả nông thôn và thành thị. Tuy nhiên thuật ngữ này còn khá xa lạ và không phải ai cũng biết đến.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hộ gia đình tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m², dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m sẽ phù hợp với các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng được duyệt và đảm bảo chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết …

Nhà ở thương mại là gì? Điều kiện mua bán ra sao?

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 2.67 (65 vote)
 • Tóm tắt: Luật Nhà ở 2014 định nghĩa nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Dựa trên …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà ở thương mại là gì? Làm sao để nhận biết nhà ở thương mại? Điều kiện mua bán nhà ở thương mại là gì? … Giao dịch nhà ở thương mại là giao dịch chiếm tỉ trọng cao trên thị trường bất động sản bởi khả năng sinh lợi cũng như nhu cầu của thị trường. …

Định nghĩa về Nhà ở xã hội là gì?

 • Tác giả: nhaoxahoihcm.vn
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 2.41 (141 vote)
 • Tóm tắt: Home » nha o xa hoi la gi , nhà ở xã hội là gì , tin tức bất động sản » Định nghĩa về Nhà ở xã hội là gì? Định nghĩa về Nhà ở xã hội là gì? Posted by Thin Bui …

Nhà ở xã hội là gì? Khi mua nhà ở xã hội cần lưu ý điều gì?

Nhà ở xã hội là gì? Khi mua nhà ở xã hội cần lưu ý điều gì?
 • Tác giả: thebestreal.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 2.44 (158 vote)
 • Tóm tắt: Nhà ở xã hội là phân khúc bất động sản vừa túi tiền phù hợp với người lao động thu nhập trung bình. Vậy nhà ở xã hội là gì và những lưu ý cần biết khi mua.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi mà giá đất tại các khu vực trung tâm thành phố ngày một tăng cao thì việc sở hữu một ngôi nhà cho những người lao động có mức thu nhập thấp và trung bình gần như bằng 0. Nhà ở xã hội được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu an cư cho những người lao …

Nhà ở là gì? Cách tự định giá nhà ở mới nhất hiện nay

Nhà ở là gì? Cách tự định giá nhà ở mới nhất hiện nay
 • Tác giả: hqahanoi.com.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 2.34 (191 vote)
 • Tóm tắt: Nhà ở là gì? Cách tự định giá nhà ở mới nhất hiện nay. An cư lạc nghiệp – câu thành ngữ đã có từ lâu đời phần nào cho thấy tầm quan trọng của việc sở hữu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp này được sử dụng để xác định giá của các bất động sản đặc biệt như nhà ở cho thuê, khách sạn, homstay hay những tài sản khác mà giá trị của nó chủ yếu phụ thuộc vào khả năng sinh lời từ tài sản đó. Mặt hạn chế của phương pháp này là chỉ …

Nhà ở là gì? (Cập nhật 2023)

Nhà ở là gì? (Cập nhật 2023)
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 2.16 (133 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Dịch vụ ly hôn:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp thuộc diện sở hữu nhà ở có thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật Nhà ở 2014 thì trong thời hạn sở hữu nhà ở, chủ sở hữu được thực hiện các quyền quy định tại mục trên của Điều này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; …

Nhà ở xã hội là gì? Điều kiện và đối tượng mua nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là gì? Điều kiện và đối tượng mua nhà ở xã hội
 • Tác giả: realplus.com.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2023
 • Đánh giá: 2.14 (101 vote)
 • Tóm tắt: Đặc điểm nhà ở xã hội là gì? Những đối tượng được mua nhà ở xã hội và những thắc mắc khi mua nhà ở xã hội sẽ được RealPlus giải đáp qua bài …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà ở xã hội không được cấp hay thực hiện các giao dịch mua bán với tất cả khách hàng có nhu cầu. Bởi vì loại hình nhà ở này có quy định rõ ràng về các đối tượng được mua nhà ở xã hội. Vì vậy chỉ có những người thuộc đối tượng được phép mua bán nhà …

Nhà ở thương mại là gì? Có nên mua nhà ở, chung cư thương mại không?

 • Tác giả: homedy.com
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 1.94 (185 vote)
 • Tóm tắt: Nhà ở thương mại là gì? Bài viết dưới đây của Homedy.com sẽ giải đáp cho các bạn về loại hình nhà ở này. Đồng thời tư vấn giúp bạn đưa ra quyết định có nên …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các sản phẩm nhà ở thương mại dạng căn hộ chung cư không những vừa đầy đủ tiện nghi, hiện đại mà giá thành hợp lý nên nguồn cung luôn rất cao. Thấy được tiềm năng của sản phẩm này nên các chủ đầu tư đã xây dựng nhiều dự án ở những vị trí khá nhau, …

NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ GÌ? KHÁI NIỆM CẦN BIẾT VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI

NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ GÌ? KHÁI NIỆM CẦN BIẾT VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI
 • Tác giả: chungcunhagiare.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 1.9 (144 vote)
 • Tóm tắt: Nhà ở xã hội là gì? Bạn hiểu thế nào về loại hình nhà ở do nhà nước quản lý hiện nay? Liệu đây có phải là loại hình nhà ở có chất lượng thấp hay không?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ rằng các dự án nhà ở xã hội xây dựng để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được ưu tiên. Do đó, không phải đối tượng dân cư nào cũng có thể thuê hoặc mua loại hình nhà ở này. Theo điều luật của Nhà nước …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You