Khám phá 20+ mã số thuế là gì hay nhất

Thiết Kế NTX mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về mã số thuế là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Từ lâu nộp thuế đã là một nghĩa vụ bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, nhiều cá nhân vẫn còn thắc mắc các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế cho cơ quan nhà nước. Chính vì vậy, để thuận lợi cho quá trình nộp cũng như quản lý về việc nộp thuế cho cơ quan thu thuế, pháp luật nước ta đã quy định mỗi cá nhân, hay tổ chức kinh doanh khi đăng ký thủ tục thành lạp doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh sẽ được cấp một mã số thuế. Vậy, mã số thuế là gì? Ý nghĩa của các con số trên mã số thuế?

Căn cứ pháp lý:

– Luật quản lý thuế 2019;

– Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Mã số thuế là gì?

Theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC giải thích mã số thuế như sau:

Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu) và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.”

Như vậy, mã số thuế chính là một dãy các con số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức khi thành lập doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh hoặc những người có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Mục đích của việc cấp mã số thuế là nhằm phân biệt được từng người nộp thuế và thuận lợi cho quá trình quản lý cũng như giám sát hoạt động của các doanh nghiệp.

Hiện nay, pháp luật nước ta quy định mã số thuế cũng chính là mã số doanh nghiệp của các công ty hay cơ sở kinh doanh. Theo đó, mã số doanh nghiệp chính là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để thuận tiện cho quá trình quản lý doanh nghiệp nhà nước ta quy định mỗi doanh nghiệp chỉ có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Mã số này được cơ quan nhà nước cấp sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trên đó có chứa một dãy số gọi là mã số doanh nghiệp và cũng chính là mã số thuế.

Mã số thuế trong tiếng Anh là Tax Identification Number

2. Ý nghĩa của các con số trên mã số thuế:

Cấu trúc của mã số thuế như sau:

N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 – N11N12N13

Trong đó:

Nhóm mã số thuế 10 số:

-Hai chữ số đầu N1N2 là số phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh Mục mã phân Khoảng tỉnh (đối với mã số thuế cấp cho người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân và cá nhân kinh doanh) hoặc số không phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế (đối với mã số thuế cấp cho các cá nhân khác).

– N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong Khoảng từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

Nhóm mã số thuế 13 số:

– Mười số từ N1 đến N10 được cấp cho đơn vị chính và doanh nghiệp thành viên.

– Dấu gạch ngang là ký tự để phân tách nhóm 10 số đầu và nhóm 3 số cuối.

– Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được đánh theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế độc lập và đơn vị chính

Lưu ý:

Mã số thuế gồm 13 số được cấp cho:

Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và có phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Sau đây gọi chung là “đơn vị trực thuộc”. Đơn vị có “đơn vị trực thuộc” được gọi là “đơn vị chủ quản” trong Thông tư này.

– Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng, hiệp định dầu khí, Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng, hiệp định dầu khí theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.

– Các địa Điểm kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh trong trường hợp các địa Điểm kinh doanh trên cùng địa bàn cấp huyện nhưng khác địa bàn cấp xã.

Mã số thuế có 10 số được cấp cho các tổ chức kinh tế sau:

– Những cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, Các tổ chức hộ gia đình cá nhận có hoạt động kinh doanh, sản xuất cũng như cung cấp hàng hóa và dịch vụ

– Các tổ chức được ủy quyền thu lệ phí, Các cá nhân tổ chức có trách nhiệm nộp thuế và khấu trừ vào ngân sách nhà nước theo luật pháp

– Các tổ chức liên quan đến thuế: Ban quản lý dự án , các đơn vị sự nghiệp các tổ chức cá nhân mà không phát sinh thêm nghĩa vụ nộp thuế hoặc tiếp nhận đơn hàng từ nước ngoài.

– Các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam , các cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp của nước Việt Nam.

– Các tổ chức cá nhân mà có phát sinh khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Quy trình cấp mã số thuế:

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21 của Luật quản lý thuế. Cụ thể:

– Tổ chức kinh tế và tổ chức khác được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

– Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

– Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác.

– Mã số thuế của tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng cho, thừa kế được giữ nguyên.

– Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân là đại diện hộ kinh doanh. Khi đại diện hộ kinh doanh chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh được cấp mã số thuế theo mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh mới. Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh được sử dụng là mã số thuế của cá nhân đó.

– Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh khi thay đổi đại diện hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế để cấp lại mã số thuế. Trường hợp đại diện hộ kinh doanh mới đã được cấp mã số thuế cá nhân thì sử dụng mã số thuế đó.

Lưu ý:

Mã số thuế 10 số được cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác có đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ nghĩa vụ của mình trước pháp luật (sau đây gọi là “Đơn vị độc lập”); đại diện hộ kinh doanh và cá nhân khác quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Thông tư Thông tư 95/2016/TT-BTC, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

Mã số thuế 13 số được cấp cho:

+ Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Sau đây gọi chung là “đơn vị trực thuộc”. Đơn vị có “đơn vị trực thuộc” được gọi là “đơn vị chủ quản” trong Thông tư này.

+ Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng, hiệp định dầu khí, Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng, hiệp định dầu khí theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.

+ Các địa Điểm kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh trong trường hợp các địa Điểm kinh doanh trên cùng địa bàn cấp huyện nhưng khác địa bàn cấp xã.

4. Sử dụng mã số thuế thế nào là đúng pháp luật:

Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế được cấp theo quy định tại Điều 28 Luật quản lý thuế. Cụ thể:

– Người nộp thuế sử dụng mã số thuế để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và thực hiện các thủ tục về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau.

– Doanh nghiệp, tổ chức đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang địa bàn tỉnh, thành phố khác nhưng không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) trên địa bàn khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, thuộc đối tượng được hạch toán Khoản thu của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế, thì được sử dụng mã số thuế đã cấp để khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh.

– Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có từ 02 (hai) địa Điểm kinh doanh trở lên và mỗi địa Điểm kinh doanh do một cơ quan thuế quản lý thì sử dụng mã số thuế đã cấp để kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi có địa Điểm kinh doanh.

– Cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân, khi phát sinh hoạt động kinh doanh, nếu cá nhân là đại diện hộ kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của mình để kê khai, nộp thuế cho hoạt động kinh doanh và ngược lại.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân phải sử dụng mã số thuế cá nhân của mình để kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân của bản thân chủ doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp doanh nghiệp tư nhân phát sinh nghĩa vụ khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp tư nhân thì sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân để kê khai, khấu trừ, nộp thay.

+) Cá nhân là người phụ thuộc khi phát sinh nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước thì sử dụng mã số thuế đã được cấp cho người phụ thuộc để khai thuế, nộp thuế đối với các nghĩa vụ phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ phát sinh nghĩa vụ thuế lần đầu, thực hiện chuyển mã số thuế của người phụ thuộc thành mã số thuế của người nộp thuế để hạch toán nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Top 23 mã số thuế là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân Online

 Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân Online
 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 4.74 (299 vote)
 • Tóm tắt: Mã Số Thuế Cá Nhân Là Gì? Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hay ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo như quy định tại Luật quản lý thuế …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Đăng ký mã số thuế cá nhân sẽ được giảm trừ gia cảnh khi có người phụ thuộc. Căn cứ theo quy định tại điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì người đã đăng ký nộp thuế trước đó và được cấp mã số thuế thì người đó sẽ được hưởng giảm trừ gia cảnh cho …

Mã số thuế cá nhân là gì? Đăng ký MST cá nhân thế nào?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 4.59 (497 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế cá nhân là gì? Đăng ký MST cá nhân thế nào? · Thứ nhất, được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Theo tiết c. · Thứ hai, Khấu trừ thuế TNCN đối …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ điểm b khoản 9 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân không qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế như …

Những tổ chức nào không có mã số thuế?

Những tổ chức nào không có mã số thuế?
 • Tác giả: lsx.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 4.33 (485 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế là gì? Mã số thuế (MST) là một dãy gồm 10 hoặc 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người thực hiện đăng ký thuế trước khi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí được cấp MST 13 chữ số theo MST 10 số của từng hợp đồng dầu khí để kê khai, nộp thuế đối với phần lãi được chia theo từng hợp …

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
 • Tác giả: ebh.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 4.17 (414 vote)
 • Tóm tắt: 1. Mã số thuế cá nhân là gì? · Hai chữ số đầu là số phần khoảng của mã số thuế. · Bảy chữ số tiếp theo được quy định theo một cấu trúc xác định, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định, hàng năm các cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ sẽ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan Thuế, thời hạn cuối là vào ngày 31/04 hàng năm. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người vẫn chưa biết cách tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân …

Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 3.95 (333 vote)
 • Tóm tắt: Đóng mã số thuế là gì? … Đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa bị đóng buộc công ty bị phải …

Mã số thuế cá nhân là gì và những quyền lợi khi đăng ký MST cá nhân

 • Tác giả: lamketoan.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 3.7 (237 vote)
 • Tóm tắt: Thuế TNCN là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kỳ tính thuế; và mã số thuế cá nhân để bạn thực hiện các giao dịch tài chính hàng …

Mã số thuế doanh nghiệp là gì? Hồ sơ đăng ký mã số thuế doanh nghiệp 2020

Mã số thuế doanh nghiệp là gì? Hồ sơ đăng ký mã số thuế doanh nghiệp 2020
 • Tác giả: easybooks.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2022
 • Đánh giá: 3.53 (279 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế doanh nghiệp là điều kiện bắt buộc để một doanh nghiệp có thể hoạt động chính thức và hợp pháp. Vậy thực chất mã số thuế doanh nghiệp là gì, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3/ Nếu có các bảng kê khai dưới đây thì nộp kèm theo: Bản kê khai các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch theo mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01; Bản kê khai các kho hàng trực thuộc theo mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02; Bản kê khai các nhà thầu phụ theo mẫu số …

Mã số thuế của công ty – Những điều có thể bạn chưa biết

 • Tác giả: tuvanquangminh.com
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.22 (276 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế của công ty là gì, có những đặc điểm nào, có những công dụng gì? Làm sao để có được mã số này?… Bài viết dưới đây Công ty Quang Minh xin cung …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mã số thuế của công ty là mã số mà công ty sử dụng để định danh mình khi đóng thuế cho cơ quan thuế.Mã số thuế cũng chính là mã số doanh nghiệp trong các trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký thành lập công ty. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn …

Mã số thuế doanh nghiệp là gì – Cách đăng ký MST mới – ĐIỀU CẦN BIẾT –

 • Tác giả: giayphepkinhdoanh.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 3.02 (533 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế 10 số được cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác có đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ nghĩa vụ của mình …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mã số thuế 10 số được cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác có đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ nghĩa vụ của mình trước pháp luật (sau đây gọi là “Đơn vị độc lập”); đại diện hộ kinh doanh và cá nhân khác …

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ- Đại Lý Thuế ATL

 • Tác giả: kekhaithue24h.com
 • Ngày đăng: 01/18/2023
 • Đánh giá: 2.88 (197 vote)
 • Tóm tắt: Nhưng chưa từng thực sự biết rõ được ý nghĩa của các chữ số mã số thuế là gì và tại sao lại phải có mã số thuế? Bài viết Mã số thuế để làm gì của ATL xin …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và có …

Mã số doanh nghiệp và mã số thuế có giống nhau không? – Trí Luật

Mã số doanh nghiệp và mã số thuế có giống nhau không? - Trí Luật
 • Tác giả: triluat.com
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 2.84 (75 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế là gì? Theo quy định tại khoản 5 điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 định nghĩa: Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và trước khi bắt đầu đi vào hoạt động, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc rằng, mã số doanh nghiệp và mã số thuế có phải là một hay không? Do đó, để …

Mã số thuế cá nhân dùng để làm gì?

 • Tác giả: namvietluat.vn
 • Ngày đăng: 01/01/2023
 • Đánh giá: 2.68 (171 vote)
 • Tóm tắt: Đối với các cá nhân có thu nhập thường xuyên và ổn định sẽ được cấp một mã số duy nhất được gọi là mã số thuế cá nhân dùng để kê khai cho mọi khoản thu nhập của …

mã số thuế công ty

 • Tác giả: ketoansongkim.vn
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 2.58 (194 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế công ty là một dãy số bao gồm 10 số, được cấp cho người nộp thuế khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Mã số thuế doanh nghiệp là duy …

Mã số thuế là gì? Các loại MST và lưu ý khi sử dụng mã số thuế

Mã số thuế là gì? Các loại MST và lưu ý khi sử dụng mã số thuế
 • Tác giả: easyinvoice.vn
 • Ngày đăng: 01/02/2023
 • Đánh giá: 2.39 (148 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế (Tax Code) là một mã số do Cơ quan quản lý thuế cấp cho người, cá nhân, tổ chức thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà nước theo quy định …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Mã số thuế 10 chữ số được cấp cho các đơn vị độc lập (bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của mình trước pháp luật) và đại diện hộ kinh doanh, cá nhân khác (quy định tại Khoản 1, khoản …

Mã số thuế là gì

Mã số thuế là gì
 • Tác giả: ytho.org
 • Ngày đăng: 10/31/2022
 • Đánh giá: 2.49 (186 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp hợp đồng dầu khí quy định mỗi nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ thuế riêng (bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí) thì nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng …

6 cách tra cứu mã số thuế: Mã số thuế cá nhân và doanh nghiệp

6 cách tra cứu mã số thuế: Mã số thuế cá nhân và doanh nghiệp
 • Tác giả: bachhoaxanh.com
 • Ngày đăng: 12/13/2022
 • Đánh giá: 2.37 (156 vote)
 • Tóm tắt: Doanh nghiệp là gì? … Mã số thuế cá nhân là cách giúp nhà nước dễ dàng quản lý thuế thu nhập cá nhân của từng người và cũng giúp cá nhân dễ kê khai các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mã thuế doanh nghiệp hay mã số thuế của công ty được cấp bởi Cơ quan quản lý thuế cấp cho từng doanh nghiệp khi đã đăng ký thuế thành công. Mã số này cũng là duy nhất và không bị trùng giữa các doanh nghiệp với nhau. Mã số thuế này giúp nhà nước …

Mã số thuế cá nhân có bao nhiêu số? Cấu trúc của mã số thuế cá nhân?

 Mã số thuế cá nhân có bao nhiêu số? Cấu trúc của mã số thuế cá nhân?
 • Tác giả: tinlaw.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.26 (63 vote)
 • Tóm tắt: “5. Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “b) Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã …

Mã số thuế là gì? Cơ quan nào cấp mã số thuế năm 2023?

 Mã số thuế là gì? Cơ quan nào cấp mã số thuế năm 2023?
 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 2.06 (88 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế là một dãy ký tự bao gồm số, chữ cái và các ký tự khác do cơ quan có thẩm quyền quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định về quản lý thuế.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ chia sẻ của chúng tôi về mã số thuế, cơ quan nào cấp mã số thuế. Mọi vấn đề thắc mắc về mã số thuế, thuế doanh nghiệp có thể liên hệ qua Tổng đài 1900 6557 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ lienhe@luathoangphi.vn để được các …

Mã số thuế là gì

Mã số thuế là gì
 • Tác giả: thutucdoanhnghiep.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 1.89 (141 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế (MST) là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: MST 10 số được cấp cho các doanh nghiệp hay các tổ chức kinh tế, tổ chức khác có đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ nghĩa vụ của mình trước pháp luật; đại diện hộ kinh doanh và cá nhân khác quy định tại Khoản 1, Khoản 2, …

Những điều cần biết về mã số thuế – Mã số doanh nghiệp

Những điều cần biết về mã số thuế - Mã số doanh nghiệp
 • Tác giả: vietluat.vn
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 1.96 (94 vote)
 • Tóm tắt: 1. Mã số thuế – Mã số doanh nghiệp là gì? … Mã số thuế (MST) là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số doanh nghiệp (hay còn được gọi là mã số thuế) trước khi đi vào hoạt động chính. Rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc: Mã số thuế là gì? Mã số doanh nghiệp và mã số …

Mã số thuế là gì? Đối tượng nào phải đăng ký thuế?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 1.72 (136 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế (tax identification numbers) là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo; các cơ quan đại diện …

Hộ kinh doanh có được cấp mã số thuế không?

 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2022
 • Đánh giá: 1.76 (91 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế là gì? Theo Điều 5 Thông tư 105/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2020 số thuế là một dãy số gồm 10 hoặc 13 số được cơ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông qua bài viết, hi vọng Quý bạn đọc biết được các quy trình tổng quan việc đăng ký thuế, nộp thuế của hộ kinh doanh. Nếu như bạn có bất cứ vướng mắc nào hoặc có nhu cầu liên hệ Tư vấn Luật Doanh nghiệp thì vui lòng gọi đến số HOTLINE …

Mã số thuế là gì? Cơ quan nào có quyền cấp mã số thuế?

 • Tác giả: vanluat.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 1.58 (161 vote)
 • Tóm tắt: Mã số thuế là gì? · Các loại mã số thuế hiện nay? · Quy định về việc cấp mã số thuế · Cơ quan nào cấp mã số thuế cho doanh nghiệp? · Tra cứu mã số thuế ở đâu?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí được cấp MST 13 chữ số theo MST 10 số của từng hợp đồng dầu khí để thực hiện nghĩa vụ thuế riêng theo hợp đồng dầu khí (bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You