Ấn tượng với 10+ đất rsm là gì tốt nhất bạn nên biết

Ở bài viết này, Thiết Kế NTX đã tổng hợp danh sách rất hay về đất rsm là gì hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

1. Khái niệm bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính (Cadastral Map) là bản đồ trên đó thể hiện các dạng đồ họa và ghi chú, phản ảnh những thông tin về vị trí, ý nghĩa, trạng thái pháp lý của các thửa đất, phản ánh các đặc điểm khác thuộc địa chính quốc gia.

Bản đồ địa chính là bản đồ chuyên ngành đất đai trên đó thể hiện chính xác vị trí ranh giới, diện tích và một số thông tin địa chính của từng thửa đất, vùng đất. Bản đồ địa chính còn thể hiện các yếu tố địa lý khác liên quan đến đất đai được thành lập theo đơn vị hành chính cơ sở xã, phường, thị trấn và thống nhất trong phạm vi cả nước.

2. Mục đích của bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính được thành lập với những 4 mục đích chính như sau:

 • Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai từng khu vực và trong cả nước.
 • Xác lập quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất trên từng lô đất cụ thể của nhà nước và mọi công dân.
 • Là công cụ giúp nhà nước thực thi các nhiệm vụ, công việc có liên quan đến đất đai: thu thuế, giải quyết tranh chấp, quy hoạch đất đai, đền bù,…
 • Cung cấp thông tin về đất đai và cơ sở pháp lý cho các hoạt động dân sự như: thừa kế, chuyển nhượng, cho, tặng, thế chấp, kinh doanh bất động sản…

3. Bảng ký hiệu loại đất theo mục đích sử dụng đất được ghi trên BĐĐC

Loại đất: Được chia làm 3 nhóm chính đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trên bản đồ, loại đất được thể hiện bằng kí hiệu chữ theo quy phạm.

STT

Mục đích sử dụng đất ghi trên BĐĐC

Mục đích sử dụng đất

I

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

I.1

Đất sản xuất nông nghiệp

I.1.1

Đất trồng cây hàng năm

I.1.1.1

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

Đất trồng lúa nương

LUN

I.1.1.2

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

COC

I.1.1.3

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

BHK

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

NHK

I.1.2

Đất trồng cây lâu năm

I.1.2.1

Đất trồng cây công nghiệp lâu năm

LNC

I.1.2.2

Đất trồng cây ăn quả lâu năm

LNQ

I.1.2.3

Đất trồng cây lâu năm khác

LNK

I.2

Đất lâm nghiệp

I.2.1

Đất rừng sản xuất

I.2.1.1

Đất có rừng tự nhiên sản xuất

RSN

I.2.1.2

Đất có rừng trồng sản xuất

RST

I.2.1.3

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

RSK

I.2.1.4

Đất trồng rừng sản xuất

RSM

I.2.2

Đất rừng phòng hộ

I.2.2.1

Đất có rừng tự nhiên phòng hộ

RPN

I.2.2.2

Đất có rừng trồng phòng hộ

RPT

I.2.2.3

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

RPK

I.2.2.4

Đất trồng rừng phòng hộ

RPM

I.2.3

Đất rừng đặc dụng

I.2.3.1

Đất có rừng tự nhiên đặc dụng

RDN

I.2.3.2

Đất có rừng trồng đặc dụng

RDT

I.2.3.3

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

RDK

I.2.3.4

Đất trồng rừng đặc dụng

RDM

I.3

Đất nuôi trồng thủy sản

I.3.1

Đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn

TSL

I.3.2

Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt

TSN

I.4

Đất làm muối

LMU

I.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

II

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

II.1

Đất ở

II.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

II.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

II.2

Đất chuyên dùng

II.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

II.2.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước

TSC

II.2.1.2

Đất trụ sở khác

TSK

II.2.1.3

Đất quốc phòng

CQP

II.2.1.4

Đất an ninh

CAN

II.2.2

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

II.2.2.1

Đất khu công nghiệp

SKK

II.2.2.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

II.2.2.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

II.2.2.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

SKX

II.2.3

Đất có mục đích công cộng

II.2.3.1

Đất giao thông

DGT

II.2.3.2

Đất thủy lợi

DTL

II.2.3.3

Đất công trình năng lượng

DNL

II.2.3.4

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

II.2.3.5

Đất cơ sở văn hóa

DVH

II.2.3.6

Đất cơ sở y tế

DYT

II.2.3.7

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

DGD

II.2.3.8

Đất cơ sở thể dục – thể thao

DTT

II.2.3.9

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

DKH

II.2.3.10

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

II.2.3.11

Đất chợ

DCH

II.2.3.12

Đất có di tích, danh thắng

DDT

II.2.3.13

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

II.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

II.3.1

Đất tôn giáo

TON

II.3.2

Đất tín ngưỡng

TIN

II.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

II.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

II.5.1

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

SON

II.5.2

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

II.5

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

III

Đất chưa sử dụng

III.1

Đất bằng chưa sử dụng

BCS

III.2

Đất đồi núi chưa sử dụng

DCS

III.3

Núi đá không có rừng cây

NCS

IV

Đất có mặt nước ven biển

IV.1

Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

MVT

IV.2

Đất mặt nước ven biển có rừng

MVR

IV.3

Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

MVK

Top 15 đất rsm là gì tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Ký hiệu RST là loại đất gì?

 • Tác giả: hoidapphapluat.net
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 4.61 (504 vote)
 • Tóm tắt: Ký hiệu RST là loại đất gì?Căn cứ Bảng 11 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT quy định về ký hiệu đất.

Ký hiệu RST là loại đất gì?

 • Tác giả: jes.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 4.52 (211 vote)
 • Tóm tắt: I.2.1.4, Đất trồng rừng sản xuất, RSM. I.2.2, Đất rừng phòng hộ. I.2.2.1, Đất có rừng tự nhiên phòng hộ, RPN. I.2.2.2, Đất có rừng trồng …

1 Ký hiệu các loại đất và mục đích sử dụng mới nhất 2021

1 Ký hiệu các loại đất và mục đích sử dụng mới nhất 2021
 • Tác giả: groupmoigioi.com
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 4.36 (568 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là cụ thể tên các loại đất và kí hiệu của từng loại đất. … 20, Đất trồng rừng sản xuất, RSM. 21, Đất rừng phòng hộ … #1 Ký hiệu đất BHK là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết trên là những tổng hợp chia sẻ của Luật Việt Nam về Danh sách Ký hiệu các loại đất và mục đích sử dụng mới nhất 2021. Bài viết mang tính chất chia sẻ thông tin tham khảo. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ít được cho quý độc giả. Trân …

RSM Là Gì? 5 Yêu Cầu Không Thể Bỏ Qua Khi Trở Thành RSM

 • Tác giả: muaban.net
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 4.05 (462 vote)
 • Tóm tắt: RSM là gì? RSM (Regional Sales Manager) là vị trí giám đốc hay quản lý chịu trách nhiệm sẽ bán sản phẩm hoặc dịch vụ và đảm nhiệm việc quản …

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính

 • Tác giả: radionhadat.com
 • Ngày đăng: 11/11/2022
 • Đánh giá: 3.92 (542 vote)
 • Tóm tắt: Các ký hiệu loại đất như MNC là gì? NCS là gì? DCS là gì? ONT là gì? … CLN là gì?… trên bản đồ địa chính là gì? … I.2.1.4, Đất trồng rừng sản xuất, RSM.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (*) Loại đất và ký hiệu mã loại đất trong bảng này thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khi các quy định về loại đất và mã loại …

Quy định về ký hiệu và màu sắc trong Quy hoạch SDĐ

 • Tác giả: phuctrinh.net
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 3.72 (385 vote)
 • Tóm tắt: Quy hoạch sử dụng đất là nhóm quy hoạch quan trọng nhất, và là nền tảng cho … trong đó, mô tả mỗi khu vực có mục đích sử dụng đất là gì, …

Ký hiệu các loại đất được quy định như thế nào?

Ký hiệu các loại đất được quy định như thế nào?
 • Tác giả: xuongnoithat.com
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 3.57 (221 vote)
 • Tóm tắt: Bản đồ địa chính là gì? Là loại bản đồ tỉ lệ lớn, được lập theo ranh giới hành chính của từng xã, phường, thị trấn thể hiện từng thửa đất và số …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với quản lý nhà nước, bản đồ địa chính là cơ sở để triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, cũng là một trong 3 bộ phận được hợp thành từ hồ sơ địa chính gồm có: bản đồ địa chính, sổ sách địa chính và giấy chứng nhận …

Đất là gì? Bảng ký hiệu các loại đất 2023 – Legoland

Đất là gì? Bảng ký hiệu các loại đất 2023 - Legoland
 • Tác giả: legoland.com.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2022
 • Đánh giá: 3.22 (330 vote)
 • Tóm tắt: Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ đất là gì cũng như đất được phân chia thành mấy loại theo mục đích sử dụng … I.2.1.4, Đất trồng rừng sản xuất, RSM.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đất là một yếu tố của tự nhiên và không còn xa lạ với con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ đất là gì cũng như đất được phân chia thành mấy loại theo mục đích sử dụng và ký hiệu của từng loại đất. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ chia sẻ …

Ký hiệu loại đất, mã loại đất theo mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2020

 • Tác giả: kimhoangan.vn
 • Ngày đăng: 01/01/2023
 • Đánh giá: 3.02 (517 vote)
 • Tóm tắt: Dựa vào mã đó, cơ quan quản lý Nhà nước có thể xác định thửa đất đó có mục đích sử dụng đất là gì. ky-hieu-loai-dat-theo-muc-dich-su-. Luật sư …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên bản đồ địa chính, nhiều người thấy có các ký hiệu kiểu: LUC, LUK, LUN, LNC, ONT, OĐT…mà không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu đó. Các ký hiệu trên chính là các mã loại đất, ký hiệu loại đất. Dựa vào mã đó, cơ quan quản lý Nhà nước có thể xác định …

RSM là gì? Những yếu tố để trở thành một RSM giỏi

RSM là gì? Những yếu tố để trở thành một RSM giỏi
 • Tác giả: meeyland.com
 • Ngày đăng: 11/15/2022
 • Đánh giá: 2.8 (110 vote)
 • Tóm tắt: RSM là từ viết tắt của cụm từ Regional Sales Manager nghĩa là vị trí giám đốc hay quản lý của một vùng kinh doanh. Nhiệm vụ của họ là bán các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những RSM phải làm sao để có thể đảm bảo được tăng trưởng kinh tế, lợi nhuận doanh thu cho doanh nghiệp qua hoạt động bán hàng với những kế hoạch cụ thể và chỉ đạo nhân viên trong việc thực hiện theo những chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã đưa ra …

Đất không thổ cư là gì?

Đất không thổ cư là gì?
 • Tác giả: lsx.vn
 • Ngày đăng: 03/13/2022
 • Đánh giá: 2.84 (173 vote)
 • Tóm tắt: Tại Việt Nam cụm từ “đất thổ cư” là một cụm từ khá phổ biến tại Việt … Đất đang được sử dụng để phát triển rừng sản xuất – RSM: Thống kê, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất quy định về đất chưa sử dụng …

Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất thổ cư được không?

Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất thổ cư được không?
 • Tác giả: luatsutotung.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 2.73 (93 vote)
 • Tóm tắt: Cụ thể Uỷ ban nhân dân cấp Huyện là cơ quan ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Khoản 2, Điều 59, Luật Đất đai 2013). Điều kiện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều kiện thứ hai: Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang đất thổ cư phải được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do đó muốn thực hiện việc chuyển mục đích phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể Uỷ ban nhân dân …

Đất nông nghiệp gồm những loại đất nào?

 • Tác giả: thebank.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2022
 • Đánh giá: 2.62 (135 vote)
 • Tóm tắt: Đất có rừng sản xuất là rừng trồng (ký hiệu: RST); Đất đang được sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản xuất (RSM). Đất rừng phòng hộ. Đất rừng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết …

Ký hiệu đất LNC nghĩa là gì? (Cập nhật 2023)

Ký hiệu đất LNC nghĩa là gì? (Cập nhật 2023)
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 2.57 (120 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Dịch vụ kế toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Margaret Mitchell từng nói: “Đất đai là thứ duy nhất trên thế giới quan trọng hơn bất cứ thứ gì”, do vậy, đất đai hay cụ thể hơn là đất LNC là điều kiện cần thiết, đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sản lượng và nâng cao chất …

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Tác giả: vbpl.vn
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 2.42 (64 vote)
 • Tóm tắt: Đất nông nghiệp là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệm, … Đất trồng rừng sản xuất – RSM.

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You