Tìm hiểu các liên kết (relationship) giữa các bảng cách tạo các liên kết trong MS Access

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về Cách tạo relationship trong access hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Khái niệm về quan hệ (liên hệ – relationship) trong Access

Nhằm đảm bảo CSDL không phát sinh ra những dữ liệu rác, những dữ liệu trùng lặp (tính toàn vẹn dữ liệu), thì Database thường tạo ra nhiều bảng dữ liệu – chia thông tin ra nhiều bảng – mỗi bảng này hướng quản lý một loại thông tin nào đó. Sau đó những bảng này kết hợp lại với nhau để có thông tin đầy đủ về đối tượng nào đó. Để làm điều này, bạn sẽ thiết lập những trường dữ liệu chung của các bảng từ đó hình thành mối liên hệ giữa các bảng. Phần này tìm hiểu về các mỗi liên hệ (relationship) giữa các bảng và cách sử dụng chúng trong CSDL

Khi tạo được mối liên hệ giữa các bảng thì bạn có thể tạo ra các truy vấn, các biểu mẫu và báo cáo hiện thị thông tin các nhiều bảng một lúc.

File CSDL ví dụ: Download

Các kiểu liên hệ giữa các bảng Access

Quan hệ một nhiều 1 – n

Quan hệ nhiều – nhiều n – n

Quan hệ một – một 1 – 1

Tạo ra các liên hệ trong Access

Khi tạo mối quan hệ, trước tiên hãy đóng các bảng nếu nó đang mở. Từ menu Ribbon, chọn mục Database Tools, tiếp theo chọn Relationships để mở cửa sổ soạn thảo các liên hệ:

Kiểu kết nối

Trong liên hệ giữa hai bảng, có ba kiểu khớp nối dữ liệu. Để điều chỉnh nó vào cửa sổ Edit Relationships bấm vào Join Type. Tại đây có thể chọn một trong ba kiểu

 • Only include rows where the joined field from both tables are equal

  Đây gọi là liên kết nội, mặc định và phổ biến. Kết quả truy vấn theo liên hệ trả về dữ liệu mà trường liên kết tồn tại trong cả hai bảng.

  Ví dụ, Query lấy Sanpham và HuongDan: thì là liên kết nội, nên chỉ những sản phẩm nào cố HuongDan mới được trả về từ truy vấn

 • Include all records from “bảng bên trái” and only those records from “bảng bên phải” where the joined fields are equal

  Toàn bộ bảng trái, kể cả trường liên kết ở bảng phải không có

 • Include all records from “bảng bên phải” and only those records from “bảng bên trái” where the joined fields are equal

  Toàn bộ bảng phải, kể cả bảng trái không có

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You