Cách mạng tháng 10 Nga và những bài học ý nghĩa cho Việt Nam

Thiết Kế NTX mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về Cách mạng tháng 10 nga ảnh hưởng đến thế giới hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Thực tế lịch sử hơn một thế kỷ qua cho thấy, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có tầm vóc và giá trị không gì có thể phủ nhận được.

Sự kiện vĩ đại

Lãnh tụ V.I.Lênin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết ngày 7/11/1917.
Lãnh tụ V.I.Lênin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết ngày 7/11/1917.

Lãnh tụ V.I.Lênin đã khẳng định: “Cái ngày vĩ đại ấy càng cách xa chúng ta, thì ý nghĩa của cuộc cách mạng vô sản ở Nga càng trở nên rõ rệt, chúng ta cũng càng suy nghĩ sâu về toàn bộ kinh nghiệm thực tiễn công tác của chúng ta”, thấy rõ hơn tầm vóc, giá trị và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với việc khai mở con đường thực hiện tiến bộ xã hội, đưa các dân tộc thuộc địa bị áp bức trở thành chủ nhân xây dựng cuộc sống mới: Hòa bình, độc lập, ấm no, tự do, hạnh phúc.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện vĩ đại, có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu sắc, làm rung chuyển cả thế giới. Kết quả của cuộc cách mạng ấy là hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa được xác lập với giai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Cách mạng Tháng Mười thắp sáng ngọn lửa cách mạng Việt Nam

Đọc thêm:  Tìm hiểu kỹ thuật ghép mai gốc nhớt đơn giản

Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga “có một sức lôi cuốn kỳ diệu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”. Trung thành với con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách để giành những thắng lợi to lớn cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng sâu sắc và làm bừng tỉnh những người yêu nước Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười là “tiếng sấm báo hiệu mùa xuân”, là “mặt trời chói lọi”, là “cơm ăn”, “nước uống”. Như Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “… những người cách mạng Việt Nam đã được tiếp thu ảnh hưởng đầy sự sống của Cách mạng Tháng Mười và Chủ nghĩa Mác – Lênin. Điều đó tựa như người đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”.

Đọc thêm:  List 18 máy tính bảng tốt nhất hiện nay hot nhất hiện nay

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gần thế kỷ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp năm 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược năm 1975, tiếp đó là công cuộc xây dựng đất nước thống nhất quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; từ năm 1986 đến nay, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế với nhiều thành tựu quan trọng.

Sau sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào. Các thế lực thù địch đã và đang chống phá quyết liệt, mưu toan phủ nhận mọi thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga và cơ sở tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại, đó là Chủ nghĩa Mác – Lênin. Các thế lực thù địch đang cố tình đánh đồng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực, có những sai lầm không kịp thời khắc phục sửa chữa, với sự sụp đổ của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học.

Bài học với những người cộng sản chân chính là phải phân biệt rõ: Chủ nghĩa xã hội khoa học là học thuyết khoa học, không thể sụp đổ, nhưng cần được vận dụng, phát triển sáng tạo trong thực tiễn đất nước hiện nay. Đúng như Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Xem xét lại Chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông… bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được”. Bởi, giáo điều là con đường thất bại của sự nghiệp cách mạng.

Đọc thêm:  Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân đơn giản năm 2022

Yêu cầu đặt ra hiện nay đối với Việt Nam là phải nâng cao sức mạnh của mình về chất, hướng tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội để chứng minh chủ nghĩa xã hội ngày càng hơn hẳn chủ nghĩa tư bản.

Recommended For You