Cách đánh số thứ tự trong Google Sheets siêu nhanh – QuanTriMang.com

Thiết Kế NTX mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về Cách đánh số thứ tự trong google sheet hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Đánh số thứ tự trong Google Sheets là thao tác rất cơ bản khi bạn làm việc với bảng dữ liệu, cũng tương tự như khi đánh số thứ tự trong Excel vậy. Và việc đánh số thứ tự Google Sheets kiểu thủ công từng dòng là cách không khả thi, vì chúng ta đã có rất nhiều phương pháp để đánh số thứ tự Google Sheets siêu nhanh, rất đơn giản. Khi đó bạn có thể đánh số thứ tự Google Sheets tới số bao nhiêu tùy thích. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đánh số thứ tự trong Google Sheets.

1. Đánh số thứ tự Google Sheets bằng chuột

Đây là cách đánh số thứ tự Google Sheets nhanh nhất bằng chuột hay bằng tính năng Fill Handle. Đầu tiên bạn điền 2 ô đầu trong dãy thứ tự ô cần điền tự động.

Đánh số thứ tự Google Sheets

Tiếp đến bạn bôi đen 2 ô này rồi kéo xuống những ô cần đánh số thứ tự còn lại là xong. Khi đó ở cạnh trái dưới cùng sẽ hiển thị biểu tượng dấu cộng để chúng ta kéo xuống bên dưới.

Kéo số thứ tự Google Sheets

2. Cách đánh số thứ tự Google Sheets bằng phép tính

Khi bạn có bảng dữ liệu cần đánh số thứ tự và không có ô trống thì có thể sử dụng phép tính để đánh số thứ tự tự động trong Google Sheets.

Trước hết bạn nhập số thứ tự đầu tiên trong vùng đánh số thứ tự.

Tiếp đến chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng n với số thứ tự ô đầu tiên, ở đây là A2+1 và nhấn Enter. Ngay sau đó sẽ hiển thị ô thứ tự tiếp tục.

Thực hiện phép tính cộng thứ tự Google Sheets

Bây giờ bạn chỉ cần kéo ô thứ tự số 2 mới điền xuống những ô còn lại để đánh số thứ tự trong bảng dữ liệu.

Điền số thứ tự Google Sheets

3. Đánh số thứ tự Google Sheets bằng hàm ROW

Với hàm ROW này thì có công thức là =ROW() nếu bạn đánh số thứ tự ngay ở ô đầu tiên của cột số thứ tự. Trong trường hợp bắt đầu đánh từ ô thứ 2 thì công thức là =ROW()-1, đánh từ ô thứ 3 công thức là =ROW()-2.

Bạn nhập công thức tại ô A2 cho số thứ tự cần đánh là =ROW()-1 rồi nhấn Enter. Ngay sau đó sẽ hiển thị số thứ tự là 1, do trong bảng bắt đầu đánh số thứ tự từ ô A2.

Hàm ROW Google Sheets

Từ ô thứ tự 1 này bạn tiếp tục kéo xuống bên dưới sẽ hoàn thành việc đánh số thứ tự trong Google Sheets.

Hàm ROW Google Sheets đánh số thứ tự

4. Dùng hàm COUNTA đánh số thứ tự trong Sheets

Trong trường hợp bảng dữ liệu có ô trống và bạn muốn bỏ qua ô trống để đánh số thứ tự thì cần dùng tới hàm COUNTA trong Google Sheets.

Đánh số thứ tự Google Sheets bỏ qua ô trống

Áp dụng với bảng dữ liệu bên trên, chúng ta sẽ công thức là =IF(ISBLANK(B2);””;COUNTA($B$2:B2)).

Ở đây chúng sẽ sử dụng hàm ISBLANK để kiểm tra ô B2 có chứa dữ liệu hay không. Nếu trống thì hàm IF sẽ bỏ trống còn B2 chứa dữ liệu thì hàm IF sẽ trả về dữ liệu chính xác.

Hàm COUNTA sẽ đếm ô chứa dữ liệu trong bảng, đếm ô không trống với mặc định khóa ô đầu tiên trong hàm là ô B2. Khi khóa ô B2 thì nếu bảng dữ liệu mở rộng và có những ô trống thì hàm trên vẫn được áp dụng chính xác.

Bạn nhập công thức hàm vào ô đầu tiên đánh số thứ tự rồi nhấn Enter.

Hàm COUNTA Google Sheets

Kết quả sẽ được số thứ tự đầu tiên trong bảng. Chúng ta tiếp tục kéo ô thứ tự đầu tiên này xuống những ô còn lại trong cột đánh số thứ tự.

Lúc này những ô trống sẽ được bỏ qua và tiếp tục đánh số thứ tự cho những ô chứa dữ liệu còn lại trong bảng.

Hàm COUNTA Google Sheets đánh số thứ tự

Như vậy, bài trên đã cung cấp tới bạn rất nhiều phương pháp đánh số thứ tự trong Google Sheets ở nhiều trường hợp khác nhau, giúp chúng ta lựa chọn cách thực hiện phù hợp với bảng dữ liệu hiện tại của mình.

Recommended For You