Bật mí 20+ các số có 5 chữ số tiếp theo bạn nên biết

Bài này Thiết Kế NTX sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về các số có 5 chữ số tiếp theo hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Các dạng Toán tạo lập số, tìm số lượng là tài liệu hữu ích đem đến cho các em học sinh những bài học bổ ích và kiến thức cần thiết phục vụ cho các kỳ thi. Chúc các em học tốt.

Hướng dẫn dạy các dạng Toán tạo lập số, tìm số lượng

Bài toán 1: Cho 3 chữ số 5, 6, 8. Hãy lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên. Có tất cả bao nhiêu số như vậy?

Phân tích: Bài toán này đề toán cho ít chữ số, các số được lập thỏa mãn các điều kiện: có 2 chữ số; được lập từ các chữ số đã cho; trong mỗi số các chữ số phải khác nhau. Với các điều kiện trên ta có thể ghép 2 chữ số khác nhau lại tạo thành các số rồi đếm.

Giải: Lần lượt đặt các chữ số 5, 6, 8 vào hàng chục ta được các số sau:

56, 58, 65, 68, 85, 86

Có tất cả 6 số như vậy.

Nhận xét: Nếu như đề toán cho nhiều chữ số và các số được lập có nhiều chữ số hơn thì ta chọn cách giải như bài toán 1 là mất thời gian, thậm chí liệt kê ra không hết. Vậy ta nên chọn cách giải nào cho có hiệu quả? Ta tìm hiểu tiếp bài toán 2 sau đây:

Bài toán 2: cho 3 chữ số 2, 4, 6.

a. Hãy lập các số có 3 chữ số từ những chữ số trên.

b. Hãy lập các số có 3 chữ số khác nhau từ những số trên.

Phân tích:

a. các số được lập phải thỏa mãn các điều kiện:

Có 3 chữ số; được lập từ các chữ số đã cho; trong mỗi số các chữ số có thể lặp lại.

b. Các số được lập phải thỏa mãn các điều kiện:

Có 3 chữ số; được lập từ các chữ số đã cho; trong mỗi số các chữ số không lặp lại.

Nhận xét: Với những bài toán không yêu cầu lập số cụ thể mà chỉ yêu cầu tìm ra số lượng các số thì ta có nên lập sơ đồ cây hay không? Liệu có cách giải nào khác hay hơn? Nhìn vào bài toán 2 ta thấy nếu các chữ số đã cho khác 0 thì:

* Nếu trong mỗi số được lập các chữ số không phải khác nhau ta có cách tính số lượng số cần lập được tính như sau:

+ Có n chữ số sẽ có n cách chọn hàng cao nhất.

+ Với mỗi cách chọn hàng cao nhất có n cách chọn hàng cao thứ nhì.

+ Với mỗi cách chọn hàng cao thứ nhì thì có n cách chọn hàng cao thứ ba

+ Tương tự ta có n cách chọn cho hàng tiếp theo.

Số lượng số cần lập bằng tích của các cách chọn.

* Nếu trong mỗi số được lập các chữ số phải khác nhau (các chữ số không lặp lại) ta có cách tính số lượng số cần lập được tính như sau:

+ Có nchữ số sẽ có n cách chọn hàng cao nhất.

+ Với mỗi cách chọn hàng cao nhất có n – 1 cách chọn hàng cao thứ nhì.

+ Với mỗi cách chọn hàng cao thứ nhì thì có n – 2 cách chọn hàng cao thứ ba

+…

Số lượng số cần lập bằng tích của các cách chọn.

Lưu ý: Nếu trong các chữ số đã cho có chữ số 0 thì chữ số 0 không được đứng làm hàng cao nhất.

Từ nhận xét trên ta giải các bài toán sau:

Bài toán 3: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 em viết được bao nhiêu số:

a. Có 3 chữ số

b. Có 3 chữ số khác nhau?

Giải:

a. Có 5 cách chọn chữ số hàng trăm (là một trong năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5). Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm thì có 5 cách chọn chữ số hàng chục. Với mỗi cách chọn chữ số hàng chục thì có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

Vậy số lượng số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:

5 x 5 x 5 = 125 (số)

b. Với năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta có 5 cách chọn chữ số hàng trăm. Với mỗi cách chọn chữ số ở hàng trăm thì chỉ có 4 cách chọn chữ số ở hàng chục (là một trong bốn chữ số còn lại). Với mỗi cách chọn chữ số ở hàng chục thì chỉ còn 3 cách chọn chữ số ở hàng đơn vị.

Vậy số lượng số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:

5 x 4 x 3 = 60 (số)

Đáp số: a, 125 số

b, 60 số

Bài toán 4: Cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 em viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

Giải: Ta có 4 cách chọn chữ số ở hàng trăm là một trong bốn chữ số khác 0: 1, 2, 3, 4. Sau khi đã chọn chữ số ở hàng trăm ta có 4 cách chọn chữ số ở hàng chục là một trong bốn chữ số còn lại. sau khi đã chọn chữ số ở hàng trăm, hàng chục rồi thì chỉ còn 3 cách chọn chữ số ở hàng đơn vị.

Vậy số lượng số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:

4 x 4 x 3 = 48 (số)

Đáp số: 48 số

Bài toán 5: Có bao nhiêu số gồm ba chữ số có chứa chữ số 5?

Phân tích: Bài toán này không cho trước các chữ số để lập số, không yêu cầu lập số cụ thể mà chỉ yêu cầu tìm số lượng số. Ta có thể giải bài toán trên bằng cách:

+ Tìm số lượng số có 3 chữ số (các số từ 100 đến 999).

+ Tìm số lượng số có 3 chữ số không chứa chữ số 5 (được lập từ 9 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và trong mỗi số các chữ số có thể lặp lại)

+ số lượng số cần tìm chính là hiệu của hai kết quả trên.

Hướng dẫn

Số lượng các số có ba chữ số là:

999 – 100 + 1 = 900 (số)

* Ta tìm số các số có 3 chữ số không chứa chữ số 5:

– Có 8 cách chọn chữ số hàng trăm (chọn một trong các chữ số khác 0 và khác 5).

– Với mỗi cách chọn chữ số ở hàng trăm ta có 9 cách chọn chữ số ở hàng chục (chọn một trong các chữ số khác 5).

– Với mỗi cách chọn chữ số ở hàng chục ta có 9 cách chọn chữ số ở hàng đơn vị (chọn một trong các chữ số khác 5).

Ta có số lượng các số có ba chữ số không chứa chữ số 5 là:

8 x 9 x 9 = 648 (số)

Vậy số các số gồm ba chữ số có chứa chữ số 5 là:

900 – 648 = 252 (số)

Đáp số: 252 số

Bài toán 6:

a. Có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 9.

b. Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 9.

Phân tích: Bài toán không cho trước các chữ số để lập số; các số được lập phải chia hết cho 9 nên ta dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9 để tìm số lượng các số thỏa mãn bài toán.

Giải:

a. Số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 9 là 1008, số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 9 là 9999. Các số có 4 chữ số chia hết cho 9 lập thành dãy số sau:

1008, 1017, 1026,…., 9999

Hai số liên tiếp thuộc dãy số trên cách nhau 9 đơn vị. Vậy số lượng các số có 4 chữ số chia hết cho 9 là: (9999 – 1008): 9 + 1 = 1000 (số)

b. Số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho 9 là 1008, số chẵn lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 9 là 9990. Các số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 9 lập thành dãy số sau:

1008, 1026, 1044,…, 9990

Hai số liên tiếp thuộc dãy số trên cách nhau 18 đơn vị. Vậy số lượng các số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 9 là: (9990 – 1008) : 18 + 1 = 500 (số)

Đáp số: a. 1000 số

b. 500 số

Cũng có thể giải câu b dựa vào nhận xét: “Số các số chẵn gồm 4 chữ số chia hết cho 9 đúng bằng số các số lẻ gồm 4 chữ số chia hết cho 9”.

Vậy các số chẵn gồm 4 chữ số chia hết cho 9 là:

1000 : 2 = 500 (số)

KL: Với mỗi bài toán về tạo lập số, tìm số lượng các số khác nhau ta có các cách giải khác nhau. Tùy vào điều kiện và mức độ yêu cầu cao, thấp của đề bài mà ta lựa chọn cách giải cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.

Top 24 các số có 5 chữ số tiếp theo tổng hợp bởi Thiết Kế Xinh

Giải Toán lớp 3: Các số có năm chữ số (tiếp theo)

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.9 (604 vote)
 • Tóm tắt: Giải Toán lớp 3: Các số có năm chữ số (tiếp theo) hay nhất, đầy đủ nhất tại TopLoigiai. Phương pháp giải chi tiết biên soạn bám sát chương trình SGK Toán …

Bài 54. Các số có 5 chữ số ( tiếp) – Toán lớp 3

 • Tác giả: study.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 4.52 (600 vote)
 • Tóm tắt: Bài 54. Các số có 5 chữ số ( tiếp). <em style=’font-weight: normal;font-size: 12px Cô: Trần Phương Anh.

Giải bài tập SGK Toán lớp 3 Các số có năm chữ số

 • Tác giả: chuabaitap.com
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 4.33 (498 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải chi tiết bài tập Các số có năm chữ số, Chương 4: Các số đến 100 000 – SGK Toán lớp 3 – Giải bài tập Các số…

Giáo án Toán 3 tuần 27 – Nguyễn Thị Hiền – Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1

 • Tác giả: lop3.net
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 4.06 (275 vote)
 • Tóm tắt: TOÁN Tiết 131: CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU Giúp HS: Nhận biết được các số … hoïc cuûa SGK- HS theo doõi.a)Giôùi thieäu soá 42316-GV giôùi thieäu:Coi …

Bài giảng điện tử – Toán 3 – Tuần 19 – Các số có bốn chữ số (Tiếp

 • Tác giả: thdoanket.longbien.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 3.84 (524 vote)
 • Tóm tắt: Bài giảng điện tử – Toán 3 – Tuần 19 – Các số có bốn chữ số (Tiếp theo). Tải file : t5-cac-so-co-bon-chu-so-t.ppt …

Giải bài tập trang 140, 141 SGK Toán 3: Các số có 5 chữ số

 • Tác giả: giasutoancau.com
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 3.7 (345 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải bài các số có 5 chữ số – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 140, 141). Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK). Viết theo mẫu:.

Tiếng anh bộ giáo dục – Alokiddy – Toán cấp 1

 • Tác giả: alokiddy.com.vn
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 3.5 (339 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1: Đọc viết so sánh các số có ba chữ số Free. Vào học · Bài 2: Cộng trừ các số có ba chữ … Bài 98: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số (tiếp theo).

Giáo án Toán Lớp 3 – Tiết 132: Các số có năm chữ số (Tiếp theo) – Năm học 2004-2005

 • Tác giả: lop4.com
 • Ngày đăng: 12/23/2022
 • Đánh giá: 3.23 (320 vote)
 • Tóm tắt: Giáo án Toán Lớp 3 – Tiết 132: Các số có năm chữ số (Tiếp theo) – Năm học 2004-2005 … HS viết và đọc số có năm chữ số theo yêu cầu của GV.

Các số có năm chữ số – Bài tập và lời giải Toán 3

Các số có năm chữ số - Bài tập và lời giải Toán 3
 • Tác giả: itoan.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 3.1 (323 vote)
 • Tóm tắt: Bài giảing Các số có năm chữ số được itoan biên soạn với hình ảnh sinh động, phương pháp gần gũi giúp bé tiếp thu tốt hơn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kho video bài giảng, nội dung minh hoạ sinh động, dễ hiểu, gắn kết học sinh vào hoạt động tự học. Thư viên bài tập, đề thi phong phú, bài tập tự luyện phân cấp nhiều trình độ.Tự luyện – tự chữa bài giúp tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian học. Kết …

SGK Toán 3 – Các số có năm chữ số (tiếp theo)

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 2.99 (105 vote)
 • Tóm tắt: CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ số (tiếp theo) 1 Viết (theo mẫu): Viết sô Đọc sô 86 030 tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi 62 300 năm mươi tám nghìn sáu trăm linh một …

Soạn VNEN toán 3 bài 75: Các số có năm chữ số (tiếp theo)

 • Tác giả: hocthoi.net
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 2.83 (189 vote)
 • Tóm tắt: Giải VNEN toán 3 bài 75: Các số có năm chữ số (tiếp theo) – Sách hướng dân học toán 3 tập 2 trang 61. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới.

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 2.65 (127 vote)
 • Tóm tắt: Các số có năm chữ số (tiếp theo). Yêu cầu tài liệu, báo lỗi nội dung … Xem thêm các sách tham khảo liên quan: … Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Giáo án Toán lớp 1: Các số có 2 chữ số (tiếp theo)

 • Tác giả: giaoantieuhoc.com
 • Ngày đăng: 01/13/2023
 • Đánh giá: 2.56 (63 vote)
 • Tóm tắt: Giáo án Toán lớp 1: Các số có 2 chữ số (tiếp theo). I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức : Giúp HS nhận biết về số lượng, đọc và viết các số tròn chục từ 50 – 69.

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

 • Tác giả: lib24.vn
 • Ngày đăng: 01/01/2023
 • Đánh giá: 2.56 (111 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt lý thuyết Các số có năm chữ số (tiếp theo), Sách giáo khoa Toán lớp 3.

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 2.33 (109 vote)
 • Tóm tắt: Các số có năm chữ số (tiếp theo) – Môn Toán – Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt. … Bài học tiếp theo. Luyện tập trang 145 SGK Toán 3 · Số 100000 …

Tổng hợp lý thuyết Toán lớp 3: Các số có 5 chữ số. Số 100 000 (đầy đủ)

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 2.33 (67 vote)
 • Tóm tắt: Dạng 3: Điền số theo thứ tự. – Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị. -Số liền trước và liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn …

TIỂU HỌC THIÊN HỘ DƯƠNG

 • Tác giả: ththienhoduong.hcm.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 2.24 (140 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 3, Toán, Tuần 27, Các số có 5 chữ số … Lớp 3, Toán, Tuần 28, Phép cộng các số trong phạm vi 100 000. 11/5/2020 0:0 … số có một chữ số. (tiếp theo).

bài giảng các số có 5 chữ số

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 11/13/2022
 • Đánh giá: 2.1 (146 vote)
 • Tóm tắt: Tìm kiếm bài giảng các số có 5 chữ số , bai giang cac so co 5 chu so tại … 50 05 4081 650 4369078007800ToánTiết 93: Các số có bốn chữ số (tiếp theo) Bài …

4.1. Các số có năm chữ số. Số 100 000

 • Tác giả: hocthattot.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 1.98 (171 vote)
 • Tóm tắt: Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị. Dạng 3: Điền số theo thứ tự. – Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị. – Số liền trước và liền sau …

Giải VNEN toán 3 bài 75: Các số có năm chữ số (tiếp theo)

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 1.79 (195 vote)
 • Tóm tắt: Giải VNEN toán 3 bài 75: Các số có năm chữ số (tiếp theo) – Sách hướng dân học toán 3 tập 2 trang 61. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới.

Ejercicio de Các số có 5 chữ số (tiếp theo) – Live Worksheets

 • Tác giả: es.liveworksheets.com
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 1.78 (70 vote)
 • Tóm tắt: Các số có 5 chữ số (tiếp theo) Các số có 5 chữ số (tiếp theo). ID: 2967784. Idioma: vietnamita. Asignatura: Maths Curso/nivel: 3. Edad: 8+

Luyện tập các số có 5 chữ số

 • Tác giả: giaoductieuhoc.com
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 1.62 (183 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải bài Luyện tập các số có 5 chữ số – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, … Viết theo mẫu … Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:.

Giải Vở bài tập Toán 3 Bài 150: Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 77

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 1.59 (152 vote)
 • Tóm tắt: Giải Vở bài tập Toán 3 Bài 150: Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 77 – Các bài giải vở bài tập Toán 3 bám sát vở bài tập Toán lớp …

Các số có năm chữ số (tiếp theo) – Blog

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 1.46 (104 vote)
 • Tóm tắt: Các số có năm chữ số (tiếp theo), Lời giải các sách giáo khoa, sách bài tập Các số có năm chữ số (tiếp theo). HocTot.Nam.Name.Vn cung cấp lời giải chi tiết …

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You